web analytics
Posts Tagged "Jezus"

moddergevecht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
14
sep

Moddergevecht

Wij hebben ook wel eens het gevoel alsof we vast zitten in de modder, we lijken steeds dieper weg te zinken, zonder hoop of uitzicht.
Ook David kende die gevoelens en hij verwoordt ze zo duidelijk en herkenbaar in Psalm 40.
Ik ben zo blij dat God David de mogelijkheden heeft gegeven om al zijn gevoelens, positief of negatief te verwoorden in de Psalmen zodat wij ze zouden kunnen lezen en er moed en vertroosting in kunnen vinden.

Want ook hier weer komt het keerpunt, David verlangt naar de Heer en hij wacht op Hem.
Zo’n roep om hulp wordt altijd door God gehoord. Die uitgestoken hand naar God wordt altijd door Hem in Liefde gevat.

God trekt je uit de modder en plaatst je hoog op een rots.
Je omstandigheden kunnen nog steeds heel moeilijk zijn. Je moet misschien nog steeds knokken om je hoofd boven water te houden. Maar je bent je weer bewust van het feit, dat er Iemand met je mee vecht. Je krijgt weer hoop en uitzicht en je ervaart weer de kracht en liefde van God, als jij je hand uitstrekt naar Jezus en je uit de modder laat trekken. Je wordt als het ware boven de omstandigheden uitgetild.

Daar begint het bij ons, met die uitgestoken hand…de rest doet Jezus.

Moddergevecht

Jezus houdt van vuile handen
van modder is Hij ook niet bang
Hij is geen God vanuit de hoogte
maar houdt je vast, levenslang.

Als jij in de modder valt
laat Jezus je niet stikken
Hij kijkt je met Liefde aan
en komt languit naast je liggen.

Het liefst was Hij je voor geweest
om je val te breken
Hij biedt jou Zijn leven aan
wil je Hem het jouwe geven?

God doet recht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
12
sep

God doet recht

Als je boos bent, niet te houden
en je slaat er het liefst op los
als onrecht jou dreigt te verstikken
ga dan maar naar Vader God.

Hij kan luisteren als geen ander
of je nu fluistert, huilt of vloekt
bij God hoef jij je niet in te houden
Hem alles vertellen doet zo goed.

Het bevrijdt je van je woede
er daalt vrede op je neer
en de wraak die je wilde nemen
is er uiteindelijk niet meer.

Kijk maar eens naar David
een man naar Gods hart
zijn woorden waren soms vreselijk
zonder liefde en bikkelhard.

Maar daarna kwam de overgave
stil en oprecht
dat Uw wil geschiede
in een stamelend gebed.

Zou God dan jouw gestamel
niet kunnen verstaan
je bent niet meer of minder dan David
daar kun je van op aan.

Jezus heeft al het onrecht
gedragen aan het kruis
maar God gaf nieuw leven
en haalde Hem Thuis.

Zo doet God ook recht
voor wat jou is aangedaan
geef het maar aan Hem over
Hij kan alles aan.

AL EEN BEETJE ANDERS

Weet je waar ik me steeds weer over verwonder? Dat God met zo veel respect met ons om gaat. Hij houdt niet alleen van ons zoals we zijn, maar Hij handelt daar ook naar. Hij houdt altijd rekening met onze mogelijkheden en beperkingen.
Mij heeft Hij eens, als het ware, in mijn nekvel gepakt en me flink door elkaar geschud om het tot me door te laten dringen, dat de deur van mijn hart maar op een heel klein kiertje open stond en Hij er zo niet door kon.
Daar ben ik Hem nog steeds intens dankbaar voor, dat had ik gewoon nodig.
Bij anderen gaat Hij weer op een heel andere manier te werk, heel zorgvuldig, stapje voor stapje.
Hij zal nooit met grof geweld inbreken in ons hart en het zonder onze toestemming in bezit nemen.
Keken we maar meer naar Jezus, in onze omgang met elkaar, wat zou de wereld er dan anders uit zien.

Toch krijgen we iedere dag een nieuwe kans en mogen we met een schone lei beginnen. Gewoon bij ons zelf, dicht bij huis, daar waar God ons heeft geplaatst, “geplant” staat er zo mooi in de Bijbel.
We hebben allemaal onze eigen verantwoording en mogen daar naar handelen.
Laten we de wereld laten zien wie Jezus is en nu en hier beginnen.
Samen met Hem zijn we er toe in staat en mogen we
Zijn geur en Liefde verspreiden aan ieder mens, die Hij vandaag op ons pad brengt.

Ik denk dat de wereld er vandaag al een beetje anders uit gaat zien…… 😉

Geluk

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
9
sep

GELUK

Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.
Psalm 37 : 4

Geluk….zijn we daar niet allemaal naar op zoek?
En als we denken dat we het gevonden hebben dan glipt het weer als zand door onze vingers. We kunnen het niet vast houden.
Hoe zou dat toch komen, zoeken we wel op de juiste plaats?
Zoeken we wel naar het ware geluk?
Weten we eigenlijk wel wat geluk is?

Ik denk dat geluk veel dichter bij is dan we denken.
In ons, om ons heen, voor ons, achter ons, boven en onder ons bevindt zich Het Grootste Geluk dat jij je maar in kunt denken….Jezus!
We staan als het ware met Hem op en we gaan met Hem naar bed en we beseffen het niet.
En het allermooiste is, dat je zeker mag weten, dat je Hem zult vinden, als je naar Jezus op zoek gaat.
Dat noem ik nu geluk!

Vandaag ga ik op zoek naar het ware geluk, en jij?

EEN BEETJE MEER

Posted by: Cobiin Jezus, Leven
12
aug

We willen alles nieuw
Een beetje meer dan jij
Of weer een beetje anders
Zo voel ik me gelukkig blij.

Het mag ook wel eens wat groter
Omdat dit nu bij me hoort
Een tweede auto een mooier huis
Dat is wat mij nu bekoort.

Nieuwe kleren een verre vakantie
Ook dat hoort er bij
Mijn horizon verbreden
Zo voel ik me toch zo vrij.

En toch diep van binnen
Blijft er maar iets knagen
Ik wil niet zeuren hoor
En ook niet klagen…

Maar toch lijkt het wel
Of er altijd iets mist
Ik ben nooit tevreden
Hoe mooi en groot alles ook is.

Die leegte in mij is niet
Met aardse dingen te verhullen
Zou er iets zijn waar ik dit gat
Werkelijk mee kan vullen?

Zou er iemand bestaan
Die me neemt zoals ik ben
Niet alleen om te feesten
Of omdat hij mijn bankrekening kent.

Maar gewoon om niet
Met mijn fouten en gebreken
Zou hij onvoorwaardelijk
om mij kunnen geven?

Jezus……zou Hij echt
zo’n Vriend willen zijn
Kent Hij al mijn verlangens
En ook mijn diepste pijn?

Alles nieuw maken…
Ja, dat is mijn grootste wens
Een schone lei, een nieuwe kans
Echt worden gekend.

Kom, wees welkom Here Jezus
welkom in dit huis
Voor U is mijn huis een woning
Dan pas ben ik eindelijk Thuis!

Cobi van der Hoeven-Zondag

OPEN JE HART

Posted by: Cobiin Bemoediging, Hoop
24
jul

Zullen we samen naar Hem toe gaan
ons verootmoedigen voor de Heer
zullen we onze ogen sluiten
voor hem knielen, nederig en stil?

Zullen we Hem alles vertellen
wat jou zo’n pijn doet en benauwt
weet je dat ik jou mag vertellen
dat God heel veel van je houdt?

Weet je dat God juist wil komen
in jouw allerdiepste pijn
weet je dat Hij met je meehuilt
en heel dicht bij jou wil zijn?

Weet je dat Hij alleen jou kan genezen
omdat Hij zelf zo veel heeft doorstaan
weet je dat Zijn genezende Handen
jouw wonden weer genezen gaan?

Weet je dat er een tijd zal komen
dat er geen zorgen meer bestaan
dat jouw ogen weer zullen lachen
zich nooit meer vullen met een traan?

Weet je dat jouw gevouwen handen
een eerste stap zijn naar Hem toe?
Open je hart, richt je blik op Jezus
Hij geeft je kracht en nieuwe moed.

Cobi van der Hoeven-Zondag

DE ZON GAAT OP

Posted by: Cobiin Dicht bij God, Jezus
13
jul

Gods Liefde stroomt naar alle mensen
vanuit Zijn ontfermende Vaderhart
een stroom die nooit wordt onderbroken
omdat Jezus ook voor jou Zijn leven gaf.

Niets kan die Liefde evenaren
aardse liefde is surrogaat
ware Liefde vind je bij Jezus
dat is waar het werkelijk om gaat.

Laat die Liefde maar binnen komen
zet je hart toch niet op slot
geef je hart niet aan iets anders
maar aan onze Vader God.

Dan zal die fontein ook in jou ontspringen
een bron van Liefde die nooit verdroogt
de zon zal op gaan in jeleven
als je in Jezus Gods Zoon gelooft.

Cobi van der Hoeven-Zondag

– Posted using BlogPress from my iPhone

HIER EN NU?

Posted by: Cobiin Twijfel/vragen
14
jun

Zou het toch kunnen
een hemel op aarde?
Zou het toch kunnen
een vaste grond?
Als we onze handen in eenslaan
tot één groot liefdesverbond.

Zou het toch kunnen
vrede op aarde?
Zou het toch kunnen
alle mensen gelijk?
Als we elkanders lasten dragen
ongeacht leeftijd, arm of rijk.

Zou Gods Koninkrijk
toch snel kunnen komen
hier en nu in jou en mij?
Als wij elkander maar accepteren
worden we dan werkelijk vrij?

Zouden we alle hokjes af moeten breken
ruimte en vijheid voor iedereen?
De ander hoger achten dan jezelf
breekt Gods Koninkrijk er dan door heen?

Zou God het zo bedoelen
ligt het niet aan Hem
maar aan jou en mij?
Hebben we zelf de sleutel in onze handen
maakt alleen de Liefde ons werkelijk vrij?

Zouden religie, wetjes en regels
toch niet zo belangrijk zijn?
Maar onze voeten moeten gaan
naar hen in eenzaamheid en pijn?

Zou het toch anders moeten
dan ons altijd is geleerd
hebben we zelf wel leren denken
naar wie zijn we eigenlijk bekeerd?

Zou Jezus dit bedoelen
wees Hij ons op dit gevaar?
Zou Gods Koninkrijk hier en nu beginnen
als wij ons, midden in de wereld, omkeren naar elkaar?

We mogen iedere dag opnieuw beginnen
vernieuwing van gedachten en gevoel.
Dan wordt de aarde weer een paradijs
zoals God het eens heeft bedoeld.

Cobi van der Hoeven-Zondag

– Posted using BlogPress from my iPhone

Ook jij kunt wandelen over het water
als Jezus roept: “Kom maar bij Mij”
je kunt de sprong rustig wagen
want Hij is er immers zelf bij.

Je kunt het want Hij geeft je kracht
en alles wat je nodig hebt
Hij is in jou en jij in Hem
dat heeft Jezus zelf gezegd.

Wandelend over zee en dwars door stormen
kun je gaan in Jezus naam
geen zee te diep geen berg te hoog
samen met Hem kun je het aan.

Zo kun je wonderen verhalen
en groeien tot een hoger plan
zodat je steeds meer op hem gaat lijken
Jezus weet dat jij het kan!

Cobi van der Hoeven

– Posted using BlogPress from my iPhone

RECHTS OF LINKS

Posted by: Cobiin In het dal, Jezus
8
jun

Soms is alles heel onzeker
Loop je op een donkere weg
Waar je toch door heen moet
Wat een ander ook tegen je zegt.

Je voelt je eenzaam en alleen
En je stikt van verdriet
Toch loopt er IEMAND naast je
Maar je ziet het niet.

Moet ik rechts of ga ik links
Of gewoon er tussen in
Hoe kom ik hier uit
Heeft het leven zo nog zin?

Wil ik hier wel doorheen gaan
Of keer ik op mijn schreden terug
Maar je hebt geen keus
Je bent al op de vlucht.

Tot je leeg en moe gestreden
Eindelijk door de knieën gaat
En alleen nog maar de Hand kan pakken
Van Jezus die stil naast je gaat.

“Je hoeft Mij slechts te volgen
In Mijn voetspoor, dag na dag
Samen kunnen wij het aan
Als Ik jou maar dragen mag.”

– Posted using BlogPress from my iPhone