web analytics
Posts Tagged "Jezus"

DAT GAAT NOOIT VOORBIJ

Soms moet je zo maar huilen
ook al weet je niet waarom
soms wil je met de deuren smijten
keihard stampen op de grond.

Soms moet je heel hard lachen
tot je niet meer stoppen kan.
soms ben je blij heel diep van binnen
je hele gezicht dat glimt er van.

Maar hoe jij je ook voelt van binnen
boos, verdrietig of heel blij
Jezus ís en blijft jouw Vriend
dat gaat nóóit, echt nóóit voorbij!

DANK U JEZUS

Jezus is aan het kruis gestorven
Hij werd door mensen heel erg geplaagd
Hij werd geschopt en ook geslagen
en toch werd Jezus helemaal niet kwaad.

Hij wist dat dit moest gebeuren
Hij droeg vrijwillig deze straf
Hij wilde zelf Zijn leven geven
zodat Hij ons nieuw leven gaf.

Wij mogen Hem daarvoor danken
en voor altijd bij God de Vader zijn
daarom heeft Jezus geleden
voor jou en mij droeg Hij deze pijn.

Dank U Jezus, Vriend van mensen
en van kinderen groot en klein
Uw Liefde voor mij zal nooit veranderen
ik wil altijd heel dicht bij U zijn.

ALS JE ZIEK BENT

Daar lig je dan ziek in je bed
en je voelt je heel alleen
je kunt niet spelen of naar school gaan
het is zo stil om je heen.

Je kunt alleen maar denken
aan wat je had willen doen
je wilt stoeien en ravotten
en ondeugende dingen doen.

Maar je kunt wel bidden
en met Jezus praten gaan
Hij luistert naar je en houdt je vast
Hij ziet iedere traan.

Hij helpt je en geeft je kracht
zodat je verdriet verdwijnt
zing maar samen met Hem een lied
totdat de zon weer schijnt.

WAT BETEKENT PASEN?

Wat zou Pasen toch betekenen
gaat het over kip of ei
over een paashaas of een kuiken
wat betekent Pasen voor jou en mij?

Het vertelt je van overwinning
van opstaan uit de dood
van een graf dat leeg is
van Jezus, Gods Zoon, oneindig groot.

Hij is aan het kruis gestorven
werd begraven in een graf
maar Hij is niet dood gebleven
Hij stond weer op, de 3e dag.

Hij droeg de straf voor alle mensen
en voor alle kinderen groot en klein
daarom stierf Hij aan het kruis
zodat wij gelukkig kunnen zijn.

Pasen is een feest van overwinning
over zonde, dood en pijn
niets kan jou meer van Jezus scheiden
je mag nu altijd bij Hem zijn.

WANDELEN MET JEZUS

Wandelen met Jezus
veilig aan Zijn Hand
zo maar met Hem praten
dat kan in ieder land.

Welke taal je ook spreekt
Jezus kan jou verstaan
Hij spreekt alle talen
al kom je uit China vandaan.

Je mag Hem ook altijd danken
voor alles wat Hij je geeft
eten, drinken en een thuis
of zo maar omdat je leeft.

En ben je soms heel erg verdrietig
en is alles alleen maar pijn
wees dan maar stil, je hoeft niets te zeggen
Jezus zal heel dicht bij je zijn.

OP WEG NAAR EMMAÜS

Het was avond geworden en er liepen twee mannen op de weg.
Zij kwamen uit Jeruzalem en gingen naar een klein dorpje dat Emmaüs heette.
Zij spraken heel druk met elkaar over alles was gebeurd was in Jeruzalem.
Over Jezus die gestorven was, over de vrouwen, die verteld hadden dat het graf leeg was en dat de engelen hadden gezegd dat Jezus leefde.
De mannen begrepen er helemaal niets meer van.

Toen kwam er iemand bij hen lopen en vroeg waarover ze zo druk aan het praten waren en waarom ze zo verdrietig waren.
Het was Jezus, maar dat zagen de mannen niet.
“Hebt u dan niet gehoord wat er allemaal is gebeurd in Jeruzalem?
Weet u dan niet van Jezus, die gekruisigd is en van al die vreselijke dingen die zijn gebeurd?
En nu zeggen de vrouwen dat Jezus is opgestaan, dat kan toch niet?
We begrijpen het niet.
Wij dachten dat Jezus koning zou worden en nu is hij al 3 dagen dood.”

Jezus keek hen vriendelijk aan en begon te spreken.
“Waarom geloven jullie niet wat de vrouwen hebben verteld?
Het is waar wat zei vertelden, Jezus is inderdaad opgestaan en Hij leeft.
Dit mòest allemaal gebeuren, alles is al voorspeld door de profeten.
Jezus wilde dit zèlf. Hij wilde dit lijden op zich nemen, Hij wilde alle mensen gelukkig maken en de straf voor hen dragen, zodat iedereen die in Hem gelooft bij God in de hemel kan komen.
Dààrom is dit allemaal gebeurd.

De mannen luisterden heel stil en toen begrepen ze het.
Ze wisten opeens zeker dat Jezus was opgestaan en leefde.
Hun verdriet veranderde in grote blijdschap en ze wilden nog wel heel lang met deze man praten.
Ze kwamen aan in het dorpje Emmaüs en Jezus wilde verder gaan.
“Nee, ga niet weg, blijf hier,” vroegen ze hem, “het is al avond en donker. Wilt u bij ons blijven slapen?”
Jezus bleef bij hen en ging met hen aan tafel zitten om te eten.
Hij nam het brood, brak het en zegende het.
En toen….opeens…. herkenden de mannen Hem, ze zagen dat het Jezus was.
Ze strekten hun handen naar hem uit en wilden hem aanraken. “Jezus!”
Maar ineens was Jezus verdwenen.

Nu waren de mannen niet verdrietig meer. Ze waren zo blij, dit wilden ze aan de vrienden van Jezus gaan vertellen. Jezus leeft, Hij is niet dood.
En ze gingen weer op weg, terug naar Jeruzalem en kwamen bij het huis aan waar de vrienden verbleven. De deuren en ramen waren hermetisch gesloten, omdat ze bang waren voor de priesters.
De mannen klopten aan de deur en riepen luid :”Jezus leeft!”
De deur werd snel open gedaan en ze hoorden al vrolijke stemmen zeggen: “Jezus is opgewekt, Hij leeft!”
Want ook Petrus had Jezus gezien en zij vertelden elkaar alles wat er gebeurd was.

En terwijl ze zo druk aan het praten waren stond daar opeens iemand in hun midden.
Ze schrokken, wie was dat, was dat Jezus?
Hoe was Hij dan binnen gekomen? De deuren en de ramen waren toch op slot?
“Jullie hoeven niet bang te zijn”, zei Jezus, “Ik ben het.”
Kijk maar naar mijn handen en mijn voeten.
Ze zagen de wonden van de spijkers en ze wisten en geloofden dat het Jezus was.
Hij vroeg om eten en ze gaven Hem een geroosterd stuk vis.
Ze mochten weer luisteren naar Zijn stem, oh wat waren ze blij en gelukkig.
Jezus legde hen nog eens uit dat dit alles wel mòest gebeuren, dat Hij de Redder, de Messias was van alle mensen en kinderen op de hele wereld.

Jezus is ook gestorven voor jou en Hij wil ook jou gelukkig maken.
Alleen Hij kan dat!

JOHANNES DE DOPER

Weet je nog wie Johannes was?
Hij was de zoon van Zacharias en Elisabeth, die oude mensen, die nog een kindje kregen toen ze al heel oud waren, weet je nog?
Nu was Johannes een man geworden. Het was 30 jaar geleden dat de engel Gabriël eerst bij Zacharias en later bij Maria kwam om te vertellen dat ze een zoon zouden krijgen. Johannes zou een hele mooie taak krijgen, maar hij moest nog wel leren hoe hij die taak moest vervullen. Daarom ging hij helemaal alleen naar de woestijn om in de stilte dicht bij God te zijn.
Johannes leefde daar van sprinkhanen en wilde honing. Hij droeg een jas van kameelhaar met een leren riem er om heen, meer had hij niet nodig. En daar in die woestijn leerde God Hem wat hij mocht gaan doen.
Johannes mocht aan de mensen bekend gaan maken dat de Zaligmaker gekomen was. Hij mocht de mensen gaan vertellen, dat deze Zaligmaker alle mensen zou redden van de zonden, van alle verkeerde dingen, die ze hadden gedaan.
Dat wilde Johannes graag doen, want zijn vader had hem al verteld dat hij een bijzondere taak zou krijgen van God.

Nu mocht Hij gaan vertellen dat de Koning kwam. Geen aardse koning met een paleis, maar een Hemelse Koning. Geen vechtkoning, maar een Koning van vrede. Zijn Koninkrijk zou in de Hemel zijn en iedereen die van deze Koning hield, zou in dat Koninkrijk mogen wonen.
Maar dan kon je geen verkeerde dingen meer doen, want bij deze Koning hoorde alleen maar Liefde en mooie en goede dingen.
Je kon daar alleen maar wonen als je spijt had van alle zonden, die je had gedaan en anders wilde gaan leven.

Deze blijde boodschap vertelde Johannes aan alle mensen die naar de Jordaan kwamen, want daar was hij heen gegaan. De Jordaan was een water waar veel mensen langs kwamen die naar Jeruzalem gingen. Zij luisterden naar Johannes en kregen heel veel spijt van alle verkeerde dingen die ze hadden gedaan. Ze wilden graag anders en beter gaan leven, zoals God het wilde.
Deze mensen werden door Johannes gedoopt. Ze gingen helemaal onder in het water van de Jordaan. Zoals hun lichaam schoon gewassen werd van het vuil, zo maakte God hun hart schoon van de zonden. Dat betekende deze doop. De meeste mensen wilden dat graag en zij lieten zich allemaal dopen.
Maar ook toen waren er mensen die maar net alsof deden en helemaal geen spijt hadden van hun zonden. Johannes werd boos op deze mensen en vertelden hen dat ze ècht anders moesten gaan leven en niet doen alsof.

Op een dag kwam Jezus naar Johannes toe bij de Jordaan. Ook Hij was een volwassen man geworden, maar bijna niemand wist nog wie Hij was.
Jezus wilde zich laten dopen door Johannes, maar Johannes schrok daar van. “Nee, niet ik moet Ú dopen, maar U moet míj dopen”, zei Johannes.
Jezus was zonder zonden, Hij had nog nooit iets verkeerds gedaan. En tóch wilde hij zich laten dopen. Hij wilde net als alle mensen zijn en Hij zei tegen Johannes dat hij Hem móest dopen.

Johannes en Jezus gingen de Jordaan in en het water spoelde over Jezus heen.
Toen Hij weer omhoog kwam uit het water gebeurde er iets heel moois. De Hemel opende zich en een stralend licht scheen op Jezus.
De Heilige Geest daalde op Hem neer, als een lichte witte duif. Dat was God zelf en Zijn stem sprak de volgende woorden: “Dit is Mijn Zoon, waar ik veel van houd, in Hem vind ik blijdschap”.
Toen wist Johannes het heel zeker. Dìt was de Zaligmaker, dit was de Koning, dit was de Redder van alle mensen, dit was Jezus Gods eigen Zoon. Hij was gekomen om alle mensen gelukkig te maken.
En Jezus ging weer weg, de woestijn in om dicht bij God te zijn en met Hem te praten.

Johannes wist dat zijn werk nu gauw voorbij zou zijn.
De Zaligmaker was nu gekomen. De mensen moesten nu naar Hèm gaan luisteren. Johannes had mogen vertellen, dat de Zaligmaker zòu komen en dat de mensen zich moesten bekeren.
Hij was maar een knecht van de Koning. Maar Jezus was zèlf de Koning van het Koninkrijk in de Hemel, nu moesten de mensen naar Hèm gaan luisteren.

Ook jij mag naar Jezus luisteren en van Hem leren.
Je mag lezen en leren uit de Bijbel over het leven van Jezus.
Je mag leren wie Hij was en hoe Hij leefde.
Je mag ontdekken hoe veel Hij van je houdt en dat jij ook bij Hem mag horen.
Jezus houdt van alle kinderen en van alle mensen, groot en klein op de hele wereld.

hetwoordelozeboek

HET WOORDELOZE BOEK

HET WOORDELOZE BOEK….heb jij daar wel eens van gehoord?
Een boek zonder woorden…..daar heb je toch niets aan?
Woorden hebben we nodig om elkaar iets te vertellen.
Maar weet je wat ons ook iets kan vertellen….?
Kleuren…..kleuren maken iets duidelijk zonder woorden.

Ik ga jullie vertellen van HET WOORDELOZE BOEK, dat enkel bestaat uit kleuren.
Weet je welke kleuren?
Goud, zwart, rood, wit en groen.
Er is vast wel een kleur bij die jij het mooiste vindt.
Goud misschien…of rood…of een van de andere kleuren?
Nu zal ik je vertellen wat de betekenis is van deze kleuren in HET WOORDELOZE BOEK.

Je hebt misschien wel van de Bijbel gehoord.
Daarin kun je alles lezen over God de Vader en over Zijn Zoon Jezus Christus.
De Bijbel is een heel dik boek en het is fijn en goed om in de Bijbel te lezen.

Het Woordeloze boek vertelt in het kort wat eigenlijk de belangrijkste boodschap is uit de Bijbel, luister maar.

De kleur GOUD vertelt ons van de Hemel. Daar woont God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Het is heel fijn om in de Hemel te mogen zijn en om dicht bij God te mogen leven. Daar gebeuren geen nare dingen, er zijn geen ziektes en niemand heeft er pijn.
Ook is er niemand die verdriet heeft en iedereen is altijd blij en heel gelukkig.
Jezus is nu in de Hemel om een plaats klaar te maken voor alle mensen en kinderen, die in Hem geloven.

De kleur ZWART wijst op onze zonden.
Iedereen heeft verkeerde dingen gedaan, dat noemen we zonden.
God is goed en Hij is Liefde en Licht en Vrede. Bij Hem is geen duisternis, of zonden, dat kan niet bestaan in Zijn aanwezigheid.
Dus als we graag bij Hem verder willen leven, nadat we zijn gestorven, dan kunnen onze zonden niet blijven bestaan.
Maar wie kan ons dan helpen om geen verkeerde dingen meer te doen?
Dat is Jezus.

De kleur ROOD wijst op het bloed van Jezus.
God wist wel dat het moeilijk voor ons was om voor het goede te kiezen.
Daarom heeft Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd om de straf te dragen voor alle zonden van iedereen op de hele wereld.
Jezus is daar voor gestorven aan het kruis. Daarom zeggen we, het bloed van Jezus wast ons schoon.

De kleur WIT laat ons zien dat wij ook helemaal wit en schoongewassen kunnen worden, als we kiezen voor Jezus.
Het vertelt ons ook van de opstanding van Jezus. Hij is niet dood gebleven, Hij is na drie dagen opgestaan uit de dood. Zijn vrienden hebben hem gezien.
Daarna is Jezus weer naar de Hemel terug gegaan, Hij leeft.
Hij wil jouw Vriend zijn en altijd voor je zorgen en dicht bij je zijn en je helpen bij alle dingen, die je doet.

De kleur GROEN betekent, nieuw leven, groeien.
Als Jezus jouw Vriend mag zijn, als je tegen Hem zegt, dat Hij mag komen wonen in jouw hart, dan gaat Hij je helpen bij alles.
Hij helpt je om de juiste keuzes te maken, om niet voor het verkeerde te kiezen. Natuurlijk lukt dat lang niet altijd, maar je mag het wel leren en daarin groeien.
Dat kan door de Bijbel te lezen, de Kinderbijbel, door naar de kerk te gaan of de kinderclub.
Je mag altijd met Jezus praten, Hij hoort je altijd en luistert naar je. Praten met Jezus noemen we bidden.
Zo leer je Jezus steeds beter kennen en daar word je alleen maar blij en gelukkig van.
En als je toch verkeerde dingen doet en je hebt er spijt van, dan mag je dat vertellen aan Jezus.
Hij vergeeft dan jouw zonden, omdat hij daar zelf de straf voor heeft gedragen.

Deze blijde Boodschap noemen we het Evangelie en dat is bestemd voor alle mensen en kinderen op de hele wereld.
Jezus houdt van alle mensen en kinderen, ongeacht kleur of ras.
Wij mogen deze blijde Boodschap doorvertellen aan iedereen.
Het Woordeloze Boek kan je daar bij helpen en het is ook leuk om er zelf een te maken.

En als je Jezus nog niet kent, vraag dan maar of Hij in je hart wil komen wonen en je wilt helpen bij alles wat je doet.
Dan heb je een Vriend voor het leven.

Palmpasen

Posted by: Cobiin kidsKINDERGEDICHTEN, kidsPasen
18
feb

PALMPASEN

Hoera, hoera,
Koning Jezus komt er aan
laten we Hem begroeten
en helemaal vooraan gaan staan.

Geen koning op een vurig paard
of met een gouden kroon
maar een Koning op een ezel
heel rustig en gewoon.

Geen koning met een leger
die vecht, plundert of steelt
maar een Koning vol van Liefde
die rust en vrede geeft.

We mogen voor Hem juichen
en dansen in het rond
jubelen en zingen
Jezus, onze Koning komt.

Iedereen mag bij Hem horen
elk mens en ieder kind
jij bent Hem alles waard
je bent een Koningskind!

Klop…klop…

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
18
feb

KLOP…KLOP…

Klop… klop… klop…..
hoor jij ook dat kloppen
aan het deurtje van je hart?
het is de Here Jezus
die heel geduldig op jou wacht.

Hij vraagt je: “Mag ik binnen komen?
Jouw hart maak Ik blinkend schoon
Ik help je om alles op te ruimen
Ik ben Jezus, Gods eigen Zoon”.

Doe het deurtje nu maar open
“Welkom Jezus, kom er in!”
Daar krijg je nooit meer spijt van
dit is een goed begin.

In de Bijbel kun je alles lezen
het is een brief van God voor jou
Hij wijst je de weg in dit leven
en overal lees je: God houdt van jou!

Nu is het feest, ook in de hemel
omdat Jezus mag wonen in jouw hart
aan Zijn Liefde voor jou komt nooit een einde
Hij heeft altijd al op jou gewacht!