web analytics
Posts Tagged "Jezus"

OPEN JE HART

Posted by: Cobiin Bemoediging, Hoop
24
jul

Zullen we samen naar Hem toe gaan
ons verootmoedigen voor de Heer
zullen we onze ogen sluiten
voor hem knielen, nederig en stil?

Zullen we Hem alles vertellen
wat jou zo’n pijn doet en benauwt
weet je dat ik jou mag vertellen
dat God heel veel van je houdt?

Weet je dat God juist wil komen
in jouw allerdiepste pijn
weet je dat Hij met je meehuilt
en heel dicht bij jou wil zijn?

Weet je dat Hij alleen jou kan genezen
omdat Hij zelf zo veel heeft doorstaan
weet je dat Zijn genezende Handen
jouw wonden weer genezen gaan?

Weet je dat er een tijd zal komen
dat er geen zorgen meer bestaan
dat jouw ogen weer zullen lachen
zich nooit meer vullen met een traan?

Weet je dat jouw gevouwen handen
een eerste stap zijn naar Hem toe?
Open je hart, richt je blik op Jezus
Hij geeft je kracht en nieuwe moed.

Cobi van der Hoeven-Zondag

DE ZON GAAT OP

Posted by: Cobiin Dicht bij God, Jezus
13
jul

Gods Liefde stroomt naar alle mensen
vanuit Zijn ontfermende Vaderhart
een stroom die nooit wordt onderbroken
omdat Jezus ook voor jou Zijn leven gaf.

Niets kan die Liefde evenaren
aardse liefde is surrogaat
ware Liefde vind je bij Jezus
dat is waar het werkelijk om gaat.

Laat die Liefde maar binnen komen
zet je hart toch niet op slot
geef je hart niet aan iets anders
maar aan onze Vader God.

Dan zal die fontein ook in jou ontspringen
een bron van Liefde die nooit verdroogt
de zon zal op gaan in jeleven
als je in Jezus Gods Zoon gelooft.

Cobi van der Hoeven-Zondag

– Posted using BlogPress from my iPhone

HIER EN NU?

Posted by: Cobiin Twijfel/vragen
14
jun

Zou het toch kunnen
een hemel op aarde?
Zou het toch kunnen
een vaste grond?
Als we onze handen in eenslaan
tot één groot liefdesverbond.

Zou het toch kunnen
vrede op aarde?
Zou het toch kunnen
alle mensen gelijk?
Als we elkanders lasten dragen
ongeacht leeftijd, arm of rijk.

Zou Gods Koninkrijk
toch snel kunnen komen
hier en nu in jou en mij?
Als wij elkander maar accepteren
worden we dan werkelijk vrij?

Zouden we alle hokjes af moeten breken
ruimte en vijheid voor iedereen?
De ander hoger achten dan jezelf
breekt Gods Koninkrijk er dan door heen?

Zou God het zo bedoelen
ligt het niet aan Hem
maar aan jou en mij?
Hebben we zelf de sleutel in onze handen
maakt alleen de Liefde ons werkelijk vrij?

Zouden religie, wetjes en regels
toch niet zo belangrijk zijn?
Maar onze voeten moeten gaan
naar hen in eenzaamheid en pijn?

Zou het toch anders moeten
dan ons altijd is geleerd
hebben we zelf wel leren denken
naar wie zijn we eigenlijk bekeerd?

Zou Jezus dit bedoelen
wees Hij ons op dit gevaar?
Zou Gods Koninkrijk hier en nu beginnen
als wij ons, midden in de wereld, omkeren naar elkaar?

We mogen iedere dag opnieuw beginnen
vernieuwing van gedachten en gevoel.
Dan wordt de aarde weer een paradijs
zoals God het eens heeft bedoeld.

Cobi van der Hoeven-Zondag

– Posted using BlogPress from my iPhone

Ook jij kunt wandelen over het water
als Jezus roept: “Kom maar bij Mij”
je kunt de sprong rustig wagen
want Hij is er immers zelf bij.

Je kunt het want Hij geeft je kracht
en alles wat je nodig hebt
Hij is in jou en jij in Hem
dat heeft Jezus zelf gezegd.

Wandelend over zee en dwars door stormen
kun je gaan in Jezus naam
geen zee te diep geen berg te hoog
samen met Hem kun je het aan.

Zo kun je wonderen verhalen
en groeien tot een hoger plan
zodat je steeds meer op hem gaat lijken
Jezus weet dat jij het kan!

Cobi van der Hoeven

– Posted using BlogPress from my iPhone

RECHTS OF LINKS

Posted by: Cobiin In het dal, Jezus
8
jun

Soms is alles heel onzeker
Loop je op een donkere weg
Waar je toch door heen moet
Wat een ander ook tegen je zegt.

Je voelt je eenzaam en alleen
En je stikt van verdriet
Toch loopt er IEMAND naast je
Maar je ziet het niet.

Moet ik rechts of ga ik links
Of gewoon er tussen in
Hoe kom ik hier uit
Heeft het leven zo nog zin?

Wil ik hier wel doorheen gaan
Of keer ik op mijn schreden terug
Maar je hebt geen keus
Je bent al op de vlucht.

Tot je leeg en moe gestreden
Eindelijk door de knieën gaat
En alleen nog maar de Hand kan pakken
Van Jezus die stil naast je gaat.

“Je hoeft Mij slechts te volgen
In Mijn voetspoor, dag na dag
Samen kunnen wij het aan
Als Ik jou maar dragen mag.”

– Posted using BlogPress from my iPhone