web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

GOD IS LIEFDE

Psalm 52:10b
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

“God is Liefde”, met deze woorden begint onze dominee iedere zondag de dienst.
Prachtige woorden, die mijn hart direct raakte toen ik in mijn zoektocht naar God in deze kerk kwam.
Woorden die mij nooit meer los hebben gelaten en waaruit ik wil leven, altijd en voor eeuwig.
Het is voor mij het enige dat zeker is in mijn leven, de Liefde van God voor jou en mij, voor ieder mensenkind en voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
Wij zelf, schepsels van Zijn Liefde, mogen die Liefde uitstralen en doorgeven. Gods Liefde mogen we zien in alles wat Hij heeft geschapen.

Op die God, op die oneindige Liefde, mogen we vertrouwen.
Als we het zelf niet meer weten en vol vragen zitten, dan mogen naar God opzien en er op vertrouwen dat Hij alleen maar Liefde KAN geven. Zijn karakter IS Liefde, Hij wil alleen maar het goede voor ons, Hij wil dat wij gelukkig zijn.
Daar heeft Hij alles voor over gehad, zelfs Zijn eigen Zoon.

Zo veel Liefde kunnen wij niet eens bevatten, laat staan begrijpen.

De enige manier is, om te proberen God steeds meer en beter te leren kennen.
Dan nog zal het maar voor een klein deel zijn, hier op deze aarde, maar genoeg om Hem te leren vertrouwen en te weten: God is Liefde, God is goed, ook al begrijpt mijn ziel Hem niet.

Dank voor Uw Liefde Heer, waarin, waardoor en waaruit wij mogen leven.
Amen

Gods Vaderhart

Daar zou ik altijd willen zijn
dicht bij Gods Vaderhart
Zijn armen stevig om mij heen
niets meer dat ik nog verwacht.

Een plek zo veilig en vertrouwd
Hij geeft weer kracht en moed
omdat ik weet, Hij houdt van mij
want God is Liefde, God is goed.

STERVEN AAN JEZELF

Psalm 51:12, 13
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.

David is zich heel diep bewust van zijn zonden, nadat de profeet Natan hem had bezocht, omdat hij met Batseba had geslapen.
Het berouw snijdt door zijn ziel en hij buigt zich diep voor God en smeekt Hem om vergeving en om een vernieuwde, reine geest.
Andere gedachten, andere verlangens, opnieuw te mogen beginnen met een rein en zuiver hart, dat is zijn diepste verlangen en gebed.

David een man naar Gods hart, terwijl hij bepaald geen lieverdje was.
Hij was een mens zoals jij en ik, die een grote misstap had begaan en zich bewust was van het feit dat alleen God hem kon behoeden voor herhaling.
Hij vraagt God hem te ontzondigen, als het ware te sterven aan zichzelf, zijn eigen ik niet meer boven aan, maar God op de eerste plaats.

Dit was het diepste verlangen van David en ik denk dat dit verlangen en die openheid en eerlijkheid naar God toe, hem tot “een man naar Gods hart” maakte.

Zo mogen ook wij alles wat in ons hart leeft met God delen. God kan alles aan, Hij schrikt nergens van, want Hij weet het immers al.
En als je ook dit verlangen in je hart hebt, zullen we dan samen bidden:

Here God wilt U mij een rein en zuiver hart schenken, zodat mijn verlangens Uw verlangens zijn en mijn gedachten Uw gedachten.
Dank U voor vergeving en voor een nieuwe kans, ik kijk uit naar wat U in mijn leven gaat doen, ook deze dag.
Amen

Sterven aan jezelf

Sterven aan jezelf,
hoe doe ik dat Heer?
hoe leg ik m’n oude leven af,
hoe geef ik U mijn leven weer?

Hoe geef ik mij over
hoe laat ik alles los
hoe leg ik mijn leven
in de handen van mijn God?

“Gewoon door te sterven
als een graankorrel in de grond
dan zul je zeker weten
dat er níeuw leven komt.

Door Mij ontstaat dat leven
kijk maar naar Mijn open graf
ook voor jou legde Ik
Mijn leven af.

Geef je maar over
jouw leven, jouw wil en jouw eer
stromen van zegen
dalen dan op je neer.

Jij bent de mooiste

Jij bent de mooiste
en de liefste voor mij
als ik naar jou kijk,
dan voel ik Mij zo blij.

Mijn hart springt op van vreugde
en zingt een vrolijk lied
want jou, mijn lieve kind
heb Ik zo oneindig lief!

Jouw hemelse Vader

Als de bladeren vallen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Leven
28
sep

Als de bladeren vallen

Een tapijt van zachte bladeren
bedekken het pad in ’t bos
ze dempen stil m’n voetstappen
en brengen God hun lof.

Hun taak is bijna ten einde
ze keren weer tot stof
noch tonen ze de schoonheid
en kracht van onze God.

Die nooit zal laten varen
wat Zijn Hand eens begon
de hemel, zee en aarde
de sterren, maan en zon.

Ook als de bladeren vallen
en alles gaat voorbij
ontstaat toch weer nieuw leven
God blijft in jou en mij.

Wat een heerlijke gedachte is dat.
God blijft….wat er ook gebeurt.
De hele wereld kan vergaan….al onze zekerheden kunnen wegvallen…heel ons aardse bestaan kan schudden op z’n grondvesten….maar God blijft.
Hij heeft deze wereld met Liefde gemaakt en die Liefde gaat nooit voorbij.
Hij blijft en wij mogen blijven in Hem en Hij in ons!
We zijn één met God, door Jezus, Zijn Zoon.
Het is bijna niet te vatten en toch waar!

God heeft alleen kinderen

God heeft geen verre familie
neven, nichten, tantes of ooms
Hij heeft alleen maar kinderen
Zijn dochters en Zijn zoons..

Hij is alleen maar Vader
van jou Zijn eigen kind
van wie hij heel veel houdt
in wie Hij vreugde vindt.

Hij was zo blij toen Hij jou vormde
naar Zijn eigen beeld
al Zijn Liefde legde Hij in jou
Hij wacht tot jij Hem jouw Liefde geeft.

God heeft voor jou een plan
Hij heeft alles al voorbereid
je hoeft Hem slechts te volgen
daar van krijg je nooit meer spijt.

Waar je mee om gaat
word je immers mee besmet
je gaat steeds meer op Hem lijken
God heeft alles al in jou gelegd.

Zo mag je verder groeien
als een vlinder uit een cocon
je hebt immers nooit geweten
dat je zo mooi vliegen kon.

Sla je vleugels uit en vlieg
zo gelukkig als een kind
omdat je In het Vaderhart van God
echte rust en vrede vindt.

Stille tijd

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES, Stilte
25
sep

STILLE TIJD

Markus 1:35
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Jezus zocht steeds weer de stilte op. Hij verzette als het ware geen stap voordat Hij gesproken had met Zijn Vader en aan Hem had gevraagd waar Hij zijn voet neer moest zetten en welke richting Hij moest gaan.
Jezus kwam van God, leefde van uit God en keerde terug tot God.

Voor ons is het niet anders. Ook wij mogen dezelfde weg gaan als Jezus, ook al zijn wij de weg wel eens kwijt of kunnen we de zachte stem van God niet verstaan door alle drukte en zorgen van het leven, die soms de boventoon voeren.
Dan wordt het tijd om een pas op de plaats te maken, alles van je af te schudden en de aanwezigheid van God te zoeken.
Als Jezus dit contact al zo nodig had, dan is het duidelijk dat wij zeker niet zonder kunnen.
Het is geen verplichting of een moeten, voor sommige van ons is het woord “stille tijd” een beladen woord geworden.
Dat is Gods bedoeling nooit geweest, we mogen in Zijn tegenwoordigheid verkeren, als het ware bij Hem op schoot kruipen, om tot rust te komen, om ons te laten vullen met Zijn Liefde en zo het leven weer aan te kunnen, zodat we weer in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen of de juiste weg in te slaan.

Stille tijd is er alleen maar om ons te helpen, om ons toe te rusten voor de nieuwe dag en de dingen, die ons te wachten staan.
Het vraagt zeker wel eens zelfdiscipline, maar het hoeft geen uren te duren.
Zo maar even de naam van Jezus noemen, een kort gebed, een stukje uit de Bijbel lezen, nadenken over een tekst of zo maar stil zijn en proberen alle gedachten uit te bannen.
Het brengt je dichter bij God en je word je meer bewust van het feit dat God met je mee gaat en er voor je wil zijn, ieder moment van de dag.

Je hoeft niet, je mag en het zal jezelf en anderen tot zegen zijn.

STERKE GOD

Mattheus 28:18
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.”

Woorden van Jezus, die Hij sprak tegen Zijn leerlingen na Zijn opstanding, voordat Hij terug keerde naar Zijn Vader in de hemel.
Alle macht…almachtig…zeker, God is een almachtig God, maar zien we dat wel altijd?
Laat God in alle situaties Zijn almacht wel zien, krijgt Hij daar eigenlijk de kans wel voor?
Waarom geeft Hij ons opdracht om onophoudelijk te bidden en contact te hebben met onze Vader in de hemel?
Hebben wij ook niet een opdracht meegekregen toen Jezus naar de hemel terug ging?
Zou er niet veel meer afhangen van onze inzet, onze christusgelijkvormigheid?
Zijn we nog wel een zoutend zout en een lichtend licht?
Kan God nog wel door ons heen werken?

Als het alleen aan ons lag zou dit heel moeilijk worden, maar Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar ons de Heilige Geest gegeven, die ons alles zal leren en ons zal leiden.
Hij heeft een deel van Hemzelf in ons gelegd. Wij hoeven alleen maar te luisteren of te leren luisteren.
Dan gaan wij zijn stem steeds meer verstaan en kan God door ons heen werken en Zijn almacht laten zien.
Hij heeft zich niet aan ons geopenbaard om maar verzekerd te zijn van een plekje in de hemel.
Maar met een opdracht om alle volken bekend te maken met het Evangelie.
Er ligt een duidelijke taak voor ieder van ons, dicht bij of ver weg, op de manier die bij ons past.

Alle mogelijkheden heeft God in ons gelegd, wij hoeven ze alleen maar te gebruiken, met
de zekerheid en steun van deze prachtige belofte:
“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

STERKE GOD

Sterke God, U lijkt zo zwak
waar is Uw kracht, waar is Uw macht?

De mens geschapen naar Uw beeld
besmeurd, bevuild en zo verdeeld.
De wereld eens Uw paradijs
verwoest, vervuild, zo goor en grijs.

Waar is Uw stem in ’t ruisen van de wind?
Waar bent U in het schreien van dat kind?
Waar is Uw toorn bij ’t rollen van de donder?
Wanneer gaat deze wereld aan zichzelf ten onder?

Uw gelaat doorgroefd van tranen
kijkt met weemoed op ons neer.
Uw wachten is enkel genade
zo sterk is onze lieve Heer!

Samen met U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus, Leven
21
sep

SAMEN MET U

Samen met U
spring ik over muren
samen met U
is geen dal te diep
samen met U kan ik bergen verzetten
samen met U
heb ik iedereen zo lief.

Samen met U
recht ik steeds weer m’n schouders
samen met U
richt ik mijn blik omhoog
samen met U
kan ik mensen echt vergeven
samen met U
ontdek ik een Liefde levensgroot.

Samen met U
kan ik alles overwinnen
samen met U
vind ik rozen op mijn pad
samen met U
kunnen doornen mij niet deren
samen met U
verandert de nacht in een stralende dag.

Samen met U
kan ik vliegen als een arend
samen met U
kan ik wandelen op zee
samen met U
wordt alles anders
want U loopt naast mij
en gaat altijd met mij mee!

Herfst

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Herfst, JUWEELTJES
21
sep

HERFST

Prediker 3:1
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

God heeft alles een plaats gegeven in de tijd, de juiste plaats.
“Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug”.
Niets is blijvend, God vernieuwt alles, steeds maar weer. Gods Schepping is nooit af en altijd in beweging.

Het is zo mooi om naar de Schepping te kijken als we het even niet meer zien zitten of als we God beter willen leren kennen.
De Schepping vertelt ons alles over de Liefde van God en over Zijn plan voor deze wereld.
Zijn Liefde zien we in alles wat Hij heeft gemaakt, ook in de mens.
Ook wij zijn nog niet af en veranderen voortdurend, (van binnen en van buiten), een cyclus, die nooit op houdt, ook niet bij de dood.

Vandaag is de herfst begonnen, dan kijken we vaak met wat weemoed terug naar de zomer, of we verlangen naar de lente, seizoenen die voorbij zijn, maar toch weer terug zullen komen.
De herfst is een prachtige tijd met mooie, warme kleuren.
Maar uiteindelijk is het ook een tijd van verval en blijven er dode takken en dorre bladeren over.
Tenminste….zo lijkt dat, maar in die dode takken ligt nu al de belofte van nieuw leven.
De dode bladeren die op de aarde vallen en vergaan dienen weer voor voedsel voor het nieuwe leven dat eens weer zal ontstaan.

Zo kunnen ook wij ons in de herfst van ons leven bevinden, ons lichaam verandert en daar zijn we niet altijd blij mee.
En toch kan ook dat een prachtige tijd zijn waarin wijsheid en de Liefde voor God en mensen de boventoon mogen voeren.
Maar bovenal de zekerheid dat God alles in de Hand heeft en dat ook deze periode van je leven niet het einde is.

In het wisselen van de seizoenen ligt een prachtige belofte verscholen, Gods belofte: “Alles maak ik nieuw”!
Geniet maar van de herfst, daar is de tijd nu voor gekomen en ook dat is een gave van God.

Herfst​

Bladeren die dwarrelen
en dansen heen en weer
ze ritselen en fluisteren
de naam van onze Heer.

Ze danken Hem voor ’t leven
dat Hij aan hen gaf
voor kleuren en voor schoonheid
die er in hen was.

Voor het wisselen der seizoenen
voor het komen en het gaan
voor de schoot van moeder aarde
waar ze weer tot stof vergaan.

Voor het ontstaan van wéér nieuw leven
uit wat dor leek, droog en dood
voor die hoop aan ons gegeven
o mijn God, wat bent U groot!

Als een boom

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Leven
20
sep

Als een boom

Als een boom geplant aan waterstromen
verankerd in de vaste grond
je takken wuivend naar de hemel
een welkom voor als Jezus komt.

Je wortels stevig geplant
in Jezus jouw vaste rots
vol bladeren en loof
dat nimmer meer verdort.

Gelaafd door stromen van Liefde
groei je uit tot een stevige boom
die niet breekt of wankelt
gestut door Jezus Gods Zoon.

Niets kan je zo nog deren
geen regen of stormgeraas
verspreidende een geur van Liefde
omdat je in Jezus verankerd staat.