web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Ik geloof

Ik geloof in de Liefde
Ik geloof in God
Ik geloof in Jezus
Mijn Redder en Rots.

Ik geloof in de Geest
Die mij leert en leidt
Ik geloof in vergeving
Die mensen bevrijdt.

Ik geloof in genade
Dag aan dag
Zodat ik in Gods Liefde
leven mag.

Ik geloof in het Woord
Zuiver en echt
Die God in het hart
Van de mens heeft gelegd.

Ik geloof in het goede
Maar ook in het kwaad
Omdat er naast Licht
Ook duister bestaat.

Ik geloof in overwinning
Over dood en over pijn
Ik geloof in nieuw leven
Dat er altijd weer zal zijn.

Ik geloof in schoonheid
Ook al is ze vergaan
Maar die eens voor altijd
Zal blijven bestaan.

Ik geloof in een wonder
Ook al zie ik het niet
Ik geloof dat God
Alle pijn en moeite ziet.

Ik geloof in Zijn wijsheid
In een beter plan
Dat ik niet kan begrijpen
Ik geloof dat God het kan!

Worden als de kinderen…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
15
sep

Worden als de kinderen…

Eigenlijk maken we het ons zelf veel te moeilijk.
We hoeven niet meer te zijn als een kind, kwetsbaar, klein en vol vertrouwen in vader.
Vader weet de weg, vader kent de tijd, vader zorgt voor hem, vader is volkomen te vertrouwen, zo denkt en voelt een kind.
Het zal zich ook geen zorgen maken over de dag van morgen of wat er ooit misschien zal kunnen gebeuren.
Nee, het speelt en maakt plezier en geniet van iedere dag.
Zo ziet het leven van een kind er uit (onder normale omstandigheden).

Lijken wij daar nog op?
Of zijn we dit onderweg allemaal kwijt geraakt?
Vertrouwen we nog wel op onze hemelse Vader, verwachten we het nog wel van Hem of houden we liever alles in eigen hand?

Hij zal het maken, Hij heeft alles in de Hand, wij hoeven slechts te volgen.
Gewoon zoals een kind mee huppelt aan de hand van zijn vader.
Kunnen we eigenlijk nog wel huppelen?
Gunnen we onszelf wel die vanzelfsprekende blijdschap en geluk, die een kind van nature nog in zich heeft?

Het is zeker de moeite waard om het weer te leren, probeer het maar eens.
Je hoeft alleen maar de Hand van je Vader te pakken, naar Hem opzien en het van Hem verwachten, ook voor deze nieuwe dag, en naast Hem voort huppelen.

En als je dat verleert bent….begin dan maar met een heel klein sprongetje.
Ik ga in ieder geval een sprongetje wagen….

IN KLEINHEID GROOT

Als je Jezus leert kennen
word je al maar groter
want je bent Gods geliefde kind
bemind door de Allerhoogste.

Jij mag Abba, Papa zeggen
tegen die grote sterke God
Hij heeft je in Liefde gemaakt
je bent geen speelbal van het lot.

Maar als je God leert kennen
word je ook steeds kleiner
je sterft dan aan jezelf
je eigen ik zal verdwijnen.

Maar dan gebeurt er een wonder
levensecht en wonderlijk groot
je wordt opnieuw geboren
niet uit de moederschoot.

Niet uit vlees en bloed
maar door Gods Geest, die in jou wil wonen
het oude is voorbij gegaan
het nieuwe is gekomen.

Dan ben je klein en nederig
buig je eerbiedig je hoofd
weet je dat je mag gaan groeien
want in je kleinheid ben je groot.

moddergevecht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
14
sep

Moddergevecht

Wij hebben ook wel eens het gevoel alsof we vast zitten in de modder, we lijken steeds dieper weg te zinken, zonder hoop of uitzicht.
Ook David kende die gevoelens en hij verwoordt ze zo duidelijk en herkenbaar in Psalm 40.
Ik ben zo blij dat God David de mogelijkheden heeft gegeven om al zijn gevoelens, positief of negatief te verwoorden in de Psalmen zodat wij ze zouden kunnen lezen en er moed en vertroosting in kunnen vinden.

Want ook hier weer komt het keerpunt, David verlangt naar de Heer en hij wacht op Hem.
Zo’n roep om hulp wordt altijd door God gehoord. Die uitgestoken hand naar God wordt altijd door Hem in Liefde gevat.

God trekt je uit de modder en plaatst je hoog op een rots.
Je omstandigheden kunnen nog steeds heel moeilijk zijn. Je moet misschien nog steeds knokken om je hoofd boven water te houden. Maar je bent je weer bewust van het feit, dat er Iemand met je mee vecht. Je krijgt weer hoop en uitzicht en je ervaart weer de kracht en liefde van God, als jij je hand uitstrekt naar Jezus en je uit de modder laat trekken. Je wordt als het ware boven de omstandigheden uitgetild.

Daar begint het bij ons, met die uitgestoken hand…de rest doet Jezus.

Moddergevecht

Jezus houdt van vuile handen
van modder is Hij ook niet bang
Hij is geen God vanuit de hoogte
maar houdt je vast, levenslang.

Als jij in de modder valt
laat Jezus je niet stikken
Hij kijkt je met Liefde aan
en komt languit naast je liggen.

Het liefst was Hij je voor geweest
om je val te breken
Hij biedt jou Zijn leven aan
wil je Hem het jouwe geven?

God doet recht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
12
sep

God doet recht

Als je boos bent, niet te houden
en je slaat er het liefst op los
als onrecht jou dreigt te verstikken
ga dan maar naar Vader God.

Hij kan luisteren als geen ander
of je nu fluistert, huilt of vloekt
bij God hoef jij je niet in te houden
Hem alles vertellen doet zo goed.

Het bevrijdt je van je woede
er daalt vrede op je neer
en de wraak die je wilde nemen
is er uiteindelijk niet meer.

Kijk maar eens naar David
een man naar Gods hart
zijn woorden waren soms vreselijk
zonder liefde en bikkelhard.

Maar daarna kwam de overgave
stil en oprecht
dat Uw wil geschiede
in een stamelend gebed.

Zou God dan jouw gestamel
niet kunnen verstaan
je bent niet meer of minder dan David
daar kun je van op aan.

Jezus heeft al het onrecht
gedragen aan het kruis
maar God gaf nieuw leven
en haalde Hem Thuis.

Zo doet God ook recht
voor wat jou is aangedaan
geef het maar aan Hem over
Hij kan alles aan.

11 september

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
11
sep

Een dag vol met vreselijke herinneringen, een beladen dag met veel verdriet, onbegrip, haat, vragen zonder antwoorden, gebalde vuisten…
Zullen wij die gebalde vuisten vouwen en
Gods leiding, troost en aanwezigheid afsmeken voor onze wereld, die met afgrijzen terugdenkt aan die zwarte dag, 9 jaar geleden, die in ieders geheugen staat gegrift?

Here God, ook Uw hart doet pijn, als U ziet hoe wij omgaan met de herinneringen aan deze dag.
Het drijft moslims en christenen uit een, er wordt haat gezaaid i.p.v. Liefde, die we juist ook op deze dag zo nodig hebben.
Kom met Uw kracht en Uw Liefde Heer, daar op die plek in Amerika, waar vele mensen bij elkaar komen om 11 september te gedenken.
Verbindt en verzorgt U alle diep geslagen wonden en verander haatdragende harten in harten vol Liefde en mededogen voor elkaar.
Bindt alle mensen samen door Uw Liefde, ongeacht het feit welke godsdienst ze beleiden.

Maak ons EEN!

Dank U Jezus

Amen

ALS IK U ONTMOET

Posted by: Cobiin Jezus
1
sep

In die nachtelijke uren
als ik zo maar wat lig te dromen
als het stil is om mij heen
mag ik heel dicht bij U komen.

Als gedachten gaan en komen
zoals eb weer na de vloed
word ik stil en mijn hart gaat zingen
als ik U mijn God ontmoet.

In mijn vreugde of mijn tranen
in de stilte of mijn gebed
houdt U mijn hand heel teder vast
zonder woorden is alles gezegd.

Zo maar samen
diepe ontroering
kracht en sterkte
lof en dank.

De ochtend gloort
niets kan mij deren
want ik wandel met Jezus
hand in Hand.

Cobi van der Hoeven-Zondag

ALLEEN DOOR JOU

Posted by: Cobiin Jezus, Stilte
26
aug

God heeft geen tempel nodig
een kerk of een mooi huis
in jouw hart wil Hij wonen
daar alleen voelt Hij zich thuis.

God vraagt van jou geen offers
geen goede werken of een goede daad
maar een rein en zuiver hart
dat is waar het werkelijk om gaat.

God vraagt van jou geen mooie woorden
of een ellenlang gebed
maar in de stilte samen met Hem
kan soms veel meer worden gezegd.

Jij bent voor God een kostbare tempel
door Zijn Geest verbonden met hemel en aarde
zodat Zijn Liefde ieder mens kan bereiken
jij bent voor Hem van heel veel waarde.

Cobi van der Hoeven-Zondag

GOEDEMORGEN HEER

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding
23
aug

Wij wil even bij U komen
zo maar gewoon bij U op schoot
genieten van Uw aanwezigheid
want Uw Liefde voor ons is groot.

Wij willen U danken Heer
voor een mooie, nieuwe dag
dat we weer mochten ontwaken
voor de natuur die naar ons lacht.

Voor het gezang van de vogels
een lied ter ere van hun Maker
ook onze lofzang stijgt ten hemel
wij prijzen U onze God en Vader.

Wij voelen samen het verdriet
van alle mensen die zo lijden
dichtbij of heel ver weg
blijf Heer aan hun zijde.

Troost en bemoedig
en geef hen nieuwe kracht
begrijpen kunnen we het niet
U hebt toch alle macht?

Uw schepping zucht en kreunt
onder geweld en pijn
wilt U spoedig wederkomen
zodat al dit leed voorbij zal zijn?

Zo leggen wij deze dag
en onze wereld in Uw Hand
laat Uw Liefde overwinnen Heer
in ieder hart en ieder land.

Dank U Heer!

Amen

Cobi van der Hoeven-Zondag

GOD HEEFT HET LAATSTE WOORD

God staat op jou te wachten
Hij wil jouw Hemelse Vader zijn
ook jij mag bij Hem komen
met je verdriet en pijn.

Hij weet van jouw verlangen
om dicht bij Hem te zijn
dat je Jezus wilt leren kennen
vindt Hij heel erg fijn.

Je bent kostbaar in Zijn ogen
een Parel in Gods Hand
dat mag jij zeker weten
omdat Hij ook naar jou verlangt.

Ook al woeden stormen
in en om je heen
Jezus houdt je vast
Hij laat je nooit alleen.

Al kun je het nog niet geloven
je bent en blijft Gods kind
daar kan niemand iets aan veranderen
want Jezus is jouw Vriend.

Niets kan jou van Hem scheiden
geen ziekte pijn of dood
God heeft het laatste woord
Zijn Liefde voor jou is oneindig groot!

Cobi van der Hoeven-Zondag

GOD BEVRIJDT

Posted by: Cobiin Leven
13
aug

God bevrijdt

Vrede is soms ver te zoeken
stormen woeden in ons hart
na iedere berg die is overwonnen
is er een dal of een donkere nacht.

Na iedere dag volgt weer het duister
na blijdschap volgt soms weer verdriet
niemand ontkomt aan deze cyclus
maar er is Iemand die dit alles ziet.

Hij, de Schepper van deez’aarde
die zon en maan hun plaats aan wees
die de sterren weer doet stralen
is de God die jou geneest.

Van doemdenken en depressie
van gebondenheid aan het kwaad
Hij bevrijdt en geeft je vrede
zodat je weer in de vrijheid staat.

Cobi van der Hoeven-zondag