web analytics
Archive for the "Jezus" Category

Vriendschap

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Leven
13
feb

Vriendschap is een bloem
die nooit verwelken zal
zij doorstaat de hevigste stormen
blijft overeind in het diepste dal.

Vriendschap laat je huilen en lachen
buigt met je mee in stormgeweld
oordeelt niet en kan goed luisteren
onthoudt wat haar wordt vertelt.

Vriendschap laat ons Jezus zien
Hij is een Vriend voor ’t leven
jouw vriendschap is Hem alles waard
Hij gaf zelfs voor jou Zijn leven.

Vriendschap mag je koesteren
het is een geschenk voor jou en mij
zij maakt de wereld een beetje mooier
vriendschap brengt Jezus heel dicht bij.

Als Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
3
feb

Jezus werd mens
zo heel gewoon
geboren in een stal
een timmermanszoon.

Een visser, een prostituee
een tollenaar klein
zij waren Zijn vrienden
en mochten bij Hem zijn.

Hij werd een mens
net zoals wij
kende boosheid, verdriet
en soms was Hij blij.

Hij hield niet van opsmuk
of uiterlijk vertoon
geen paleis of een koning
maar een Mensenzoon.

Zo kwam God door Jezus
ons heel dicht nabij
droeg het leed van heel de wereld
en maakte ons vrij.

Hij kwam om te dienen
een voorbeeld te zijn
Heer maak mij als Jezus
eenvoudig en klein.

Je hoeft nog niet te stoppen
je hebt nog even tijd
de trein rijdt rustig door
tot in de eeuwigheid.

Je kaartje is al geregeld
Jezus heeft het met Zijn leven betaald
omdat Hij jou zo lief heeft
zodat jij de eindbestemming haalt.

De reis gaat over bergen en dalen
langs stille wateren en groene weiden
je zult stormen moeten trotseren
je mogen verwonderen en verblijden.

De Machinist volgt het juiste spoor
maar jij wil soms een andere weg
Hij kijkt je dan verdrietig aan
maar doet toch wat jij zegt.

De reis kan heel lang duren
soms maar een korte tijd
als de reis wordt onderbroken
en jij het eindpunt hebt bereikt.

Je dommelde langzaam in
door de slaap overmand
vergeten dat je op weg was
naar het Beloofde Land.

Dan staat de trein plots stil
verbaasd kijk je uit het raam
Iemand trok er aan de noodrem
maar dan zie je Jezus staan.

Je ziet de Liefde in Zijn ogen
Zijn armen uitgespreid
je herkent in Hem de Machinist
je eindbestemming is bereikt.

Je oren horen de zuiverste klanken
je ogen aanschouwen een kleurenpracht
je hart voelt een Liefde niet te bevatten
als Jezus je welkom heet dicht aan Zijn hart.

Een nieuw jaar
nog maagdelijk schoon
maar al wel betreden
door Jezus Gods Zoon.

Zet je voet maar
stap voor stap
en dag voor dag
in Zijn spoor
Jezus is de Weg
Hij gaat je voor.

Een Kind geboren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Kerst
26
dec

Een Kind geboren
in een arme stal
engelenstemmen klonken
door het heelal.

Herders die kwamen
en knielden neer
wijzen die volgden
brachten Hem eer.

Ook wij mogen komen
en knielen gaan
kom maar mee
en blijf niet staan.

Want dat Kind in die stal
dat Koningskind
Hij is het die jou
het meest bemint.

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levensweg.

Een Vriend om op te bouwen
een Schuilplaats en een Rots
een Mens zo heel gewoon
een Koningszoon, onze Vader God.

Verwachten (Advent)

Posted by: Cobiin Hoop, Jezus, Kerst
28
nov

Een kaars, een vlam
een teken van hoop
de redding is nabij
voor een wereld in nood.

Stil zijn en wachten
de tijd breekt spoedig aan
de nacht is voorbij
het Licht is opgegaan.

Nog even geduld
de nieuwe Morgen breekt door
ik hoor reeds het gezang
van het engelenkoor.

De wijzen, zij zoeken
een blinkende ster
Hij zal weldra komen
het is bijna zo ver.

De herders, zij zingen
een lied in de nacht
vol hoop en met vreugde
de Verlosser wordt verwacht.

Bereid je maar voor
open de deur van je hart
wees welkom Zoon van God
er wordt op U gewacht.

Er is zo veel te bidden
er is zo heel veel leed
dat is niet om te dragen
als God er geen kracht voor geeft.

Alleen het kruis van Jezus
kan dit leed bevatten
het troost en het bevrijdt
de moegestreden harten.

Geen mens kan jouw leed dragen
ook al drukt het nog zo zwaar
breng het maar bij Jezus
Hij staat voor je klaar.

Open je hart
zodat Gods Licht er in kan schijnen
dan zie je Gods Liefde door alles heen
en zal de duisternis verdwijnen.

Je kan meer dan je zou denken
je bent sterker dan je ooit had gedacht
ook jij kan bergen verplaatsen
als je het van Jezus verwacht.

Je kan zo veel meer
als je Hem in jou laat werken
je bent tot grote dingen in staat
als je het Jezus in jou laat doen.

Hij tilt je op tot grote hoogte
juist in je zwakheid
kan Hij grote dingen doen.

Hij draagt je door woeste rivieren
klimt met je over muren
en voert elke strijd.

Hij geeft je kracht
als stormen woeden
Hij is je kompas
een baken in de tijd.

Klamp je maar vast
aan Jezus jouw Redder
je Vriend en je Meester
Leidsman en God.

Hij is voor jou
een Rots in de branding
Hij tilt je omhoog
tot je staat als een rots.

In grazige weide

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi, Jezus
17
okt

Lieve Jezus mag ik even
aan Uw voeten komen zitten
mijn gedachten aan U geven
wilt U ze met Uw Liefde wissen.

Ze drammen en ze dwalen
gaan met mij op de loop
het ene doemscenario na het andere
zonder uitzicht zonder hoop.

Ik kan ze niet tot rede brengen
ze tuimelen in het rond
mijn rust is ver te zoeken
verdwenen is mijn vaste grond.

Alleen U kan mijn hoofd weer vullen
met mooie gedachten zuiver en rein
met Liefde en hoop en het goede verwachten
dicht bij U leven en gelukkig zijn.

Dank U lieve Here Jezus
zelfs mijn gedachten wilt U leiden
als ik ze maar aan U over geef
vind ik weer rust in grazige weide.