web analytics
Archive for the "Jezus" Category

DIT WIL HET KERSTKIND VOOR JOU ZIJN

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levenspad.

U loopt naast mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
10
nov

Heer, ik vergeet het telkens weer
dat U naast mij loopt
ik twijfel, weifel en weet geen weg
bergen worden levensgroot.

Heer, ik vergeet telkens weer
dat U groter bent dan mijn gedachten
Uw wegen zijn veel hoger
ik mag alles van U verwachten.

Heer, ik vergeet telkens weer
dat ik klein mag zijn, U bent sterk
in mijn zwakheid ben ik groot
want naast mij loopt een sterke Held.

Dit wil ik nooit meer vergeten
ik wil U zien Heer, iedere dag
samen met U spring ik over een muur
omdat ik alles in U vermag.

Soms is verdriet te groot voor woorden
maar nooit te groot voor onze Heer
Zijn armen zijn niet te kort om jou te troosten,
leg alles maar bij Hem neer.

Leg je hoofd maar op Zijn schouder
voel Zijn Liefde door jou heen
zie jouw tranen in Zijn ogen
samen met Hem ben je niet alleen.

Laat je tranen maar rustig stromen
jouw verlies is te diep, te groot
laat je maar troosten door God en mensen
kruip maar gerust bij Hem op schoot.

Je hoeft helemaal niets te zeggen
Hij weet, begrijpt en kent jouw pijn
Hij draagt jou tot je weer zelf kunt lopen
en er weer lichtstraaltjes in jouw leven zijn.

Heimwee

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Leven
22
okt

Ken jij ook dat gevoel van binnen
zo’n onbestemd diep verlangen
naar een Liefde onuitputtelijk
niet in woorden te vangen?

Ken jij ook dat gevoel van binnen
dat heimwee naar kennen en te worden gekend
geen masker om achter te verschuilen
met open vizier, zijn zoals je bent?

Ken jij ook dat gevoel van binnen
het zoeken naar de Schutter van die pijl
die jouw hart eens ten diepste raakte
maar je kunt er niet meer bij?

Wist jij dat die Schutter ook naar jou op zoek is
met hetzelfde verlangen door jou te worden gekend?
Open je ogen en zie op Jezus
Hij is veel dichter bij dan je denkt.

Dan zul je Hem in alles herkennen
in mens en dier, in iedereen
Hij schiet Zijn pijlen nog altijd af
Hij schiet altijd raakt en mist er niet EEN.

Hartzeer

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus
7
okt

Hartzeer

Zonder hart kun je niet leven
het is de motor van je bestaan
het pompt het bloed door al je aderen
voert stoffen af en stoffen aan.

Toch kan er heel wat aan mankeren
verkeerde structuur, van hout of steen
een gebroken hart, of erger nog…
Gods Geest kan er niet meer doorheen.

Geblokkeerd door eigen ik en kunnen
door goede werken en goede naam
sterft je hart wel duizend doden
tot het bijna stil blijft staan.

Toch kan Iemand jouw hart genezen,
al is het gebroken, van hout of van steen
als je Jezus Zijn plaats in jouw hart in laat nemen
wordt je hart weer als nieuw,
en stroomt Zijn Liefde er door heen.

Zo maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus
4
okt

ZO MAAR DROMEN

Ik liep zo maar wat te dromen
een beetje depri en niet blij
langs de weg een rij met bomen
in het gelid en zij aan zij.

Plotseling begonnen zij te klappen
en te dansen in het rond
kom wees blij en niet zo neerslachtig
er is hoop want Jezus komt.

In jouw hart wil Hij reeds wonen
maar de tijd is zeer nabij
dat elke knie zich voor Hem zal buigen
Hij is Heer voor jou en mij.

Ik liep verder, ’t hoofd geheven
met flinke tred en rechte rug
met het oog gericht op Jezus
kwam vrede in mijn hart terug.

Samen met U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus, Leven
21
sep

SAMEN MET U

Samen met U
spring ik over muren
samen met U
is geen dal te diep
samen met U kan ik bergen verzetten
samen met U
heb ik iedereen zo lief.

Samen met U
recht ik steeds weer m’n schouders
samen met U
richt ik mijn blik omhoog
samen met U
kan ik mensen echt vergeven
samen met U
ontdek ik een Liefde levensgroot.

Samen met U
kan ik alles overwinnen
samen met U
vind ik rozen op mijn pad
samen met U
kunnen doornen mij niet deren
samen met U
verandert de nacht in een stralende dag.

Samen met U
kan ik vliegen als een arend
samen met U
kan ik wandelen op zee
samen met U
wordt alles anders
want U loopt naast mij
en gaat altijd met mij mee!

Als een boom

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Leven
20
sep

Als een boom

Als een boom geplant aan waterstromen
verankerd in de vaste grond
je takken wuivend naar de hemel
een welkom voor als Jezus komt.

Je wortels stevig geplant
in Jezus jouw vaste rots
vol bladeren en loof
dat nimmer meer verdort.

Gelaafd door stromen van Liefde
groei je uit tot een stevige boom
die niet breekt of wankelt
gestut door Jezus Gods Zoon.

Niets kan je zo nog deren
geen regen of stormgeraas
verspreidende een geur van Liefde
omdat je in Jezus verankerd staat.

VRIENDSCHAP

Matthew 26:40b
Hij zei tegen Petrus:’Konden jullie niet eens één uur met mij waken?

Jezus was dodelijk bedroefd, staat er geschreven. Hij wist wat er ging gebeuren en was ontzettend bang. Hij zocht de aanwezigheid van Zijn Vader om met Hem te praten en van Hem steun te ontvangen.
Maar daarnaast had Hij ook de steun en aanwezigheid nodig van Zijn beste vrienden.
Helaas konden ze dat niet opbrengen, ze vielen in slaap…zelfs tot twee keer toe.

We hebben allemaal op de eerste plaats God nodig in ons leven, maar ook mensen, vrienden, waar we onze vreugde en verdriet mee kunnen delen.
Maar het blijven mensen, die net als wij zelf, op weg zijn en nog heel veel moeten leren.
Als wij alles van hen gaan verwachten en hen op een voetstuk plaatsen, dan zullen we vroeg of laat teleurgesteld worden.
Niemand is als God, alleen Hij kan en wil er altijd onvoorwaardelijk voor ons zijn.
Hij sluimert niet nog slaapt en Hij heeft alle tijd voor jou en voor mij.

Natuurlijk gebruikt God ook mensen en daar mogen we dankbaar voor zijn.
Vriendschap is kostbaar en die mag je zeker koesteren en de hulp van anderen in moeilijke tijden is onbetaalbaar.
Maar je mag nooit iemand claimen, of vergeten dat ook jij op jouw beurt weer van betekenis kan zijn voor die ander. God kan ons allemaal gebruiken.

Jezus moest het uiteindelijk helemaal alleen doen, op het moeilijkste moment van Zijn leven werd Hij zelfs door God verlaten, opdat wij nooit van God verlaten zouden zijn, geen enkel moment van ons leven.

Je hebt EEN Vriend, die je mag claimen, waar je alles van mag verwachten en die je nooit teleur zal stellen,
Zijn naam is Jezus!

VRIENDSCHAP

Vriendschap is zo kostbaar
In een wereld zo hard en koud
Gewoon jezelf te mogen wezen
Weten dat er iemand van je houdt.

In goede en kwade dagen
In vreugde en geluk
Blijft vriendschap bestaan
Het kan nooit meer stuk.

Samen lachen samen huilen
Delen in lief en leed
Vriendschap is het mooiste
Dat je aan iemand geeft.

Ik geloof

Ik geloof in de Liefde
Ik geloof in God
Ik geloof in Jezus
Mijn Redder en Rots.

Ik geloof in de Geest
Die mij leert en leidt
Ik geloof in vergeving
Die mensen bevrijdt.

Ik geloof in genade
Dag aan dag
Zodat ik in Gods Liefde
leven mag.

Ik geloof in het Woord
Zuiver en echt
Die God in het hart
Van de mens heeft gelegd.

Ik geloof in het goede
Maar ook in het kwaad
Omdat er naast Licht
Ook duister bestaat.

Ik geloof in overwinning
Over dood en over pijn
Ik geloof in nieuw leven
Dat er altijd weer zal zijn.

Ik geloof in schoonheid
Ook al is ze vergaan
Maar die eens voor altijd
Zal blijven bestaan.

Ik geloof in een wonder
Ook al zie ik het niet
Ik geloof dat God
Alle pijn en moeite ziet.

Ik geloof in Zijn wijsheid
In een beter plan
Dat ik niet kan begrijpen
Ik geloof dat God het kan!