web analytics
Archive for the "Jezus" Category

Vrienden voor het leven

Vriendschap is een bloem
die openbloeit op een dag
gevoed door aandacht en liefde
een vriendelijk woord of een lach.

Vriendschap is er zijn
al ben je mijlen bij elkaar vandaan
in goede en slechte tijden
naast elkander blijven staan.

Vriendschap is accepteren
wat jij niet kunt begrijpen
jezelf kunnen zijn
niet op een ander hoeven lijken.

Vriendschap is tijd maken voor elkaar
ook al ben je nog zo druk
samen lachen en huilen
dat is nog eens geluk.

Vriendschap dat is kennen
en gekend worden door die ander
ook als de tijd verstrijkt
en het leven je verandert.

Vriendschap is een zegen
die God ons heeft gegeven
Hij weet wat wij nodig hebben
in dit aardse leven.

Dank U Heer voor vriendschap
die U ons hebt gegeven
U gaf ons Jezus als Vriend
Vrienden voor het leven.

Jezus een dienaar

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
23
mrt

Jezus een dienaar

Onze voeten wil Jezus wassen
een dienaar wil Hij zijn
de grootste wordt de kleinste
de kleinste zal de grootste zijn.

Het brood wil Hij met ons delen
de beker met de wijn
zo mogen wij Hem gedenken
het zal voor ons een teken zijn.

Van Zijn lichaam dat eens brak
aan een kruishout voor jou en mij
van Zijn bloed dat nog steeds vloeit
daarom zijn wij nu volkomen vrij.

Man van smarten

Jezus. een man van smarten
bekend met ziekte en met pijn
met striemen en met slagen
met gebroken zijn.

Bij die God mogen we komen
als de wereld lijkt te vergaan
natuurgeweld ons overstelpt
alleen chaos blijft bestaan.
Geen aardbeving of tsunami
kan ons van Hem scheiden
Hij is ons juist heel dicht nabij
heeft verdriet om al dit lijden.
Samen met Hem mogen we huilen
als ons hart van binnen beeft
Zijn eeuwige armen zijn onder ons
dragen met ons al dit leed.
Het is goed bij Hem te zijn
bij vragen, twijfels en verdriet
al kunnen wij het niet begrijpen
onze God verandert niet.

Op zoek naar de Schutter

We zijn op zoek naar de Schutter
de Schutter van de pijl
die ons eens ten diepste raakte
maar we kunnen er niet bij.

We zoeken het in geld
in aanzien of bezit
maar we komen er spoedig achter
dat dit niet van waarde is.

We doen onze goede werken
leven naar de wet
maar we falen hopeloos
dwalen af van de goede weg.

Tot we Jezus mogen leren kennen
zuiver en volmaakt
was Hij soms de Schutter
die ons eens heeft aangeraakt?

Zou de pijl die Hij eens afschoot
ons hart nog steeds doorboren
zodat we diep van binnen
mogen weten dat we bij Hem horen?

Hij zal in ons voleindigen
wat Hij eens is begonnen
de pijl zal Hij verwijderen
als we eenmaal in de hemel komen.

Nu is het nog onze houvast
al doet het soms veel pijn
de pijl verbindt ons met Jezus
tot we eenmaal aan Hem gelijk zullen zijn.

Zijn zoals Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
2
mrt

Zijn als Jezus

Zijn zoals Jezus
was het maar waar
toch is het mogelijk
en beslist niet raar.

Heb je jouw leven gegeven
aan Jezus Gods Zoon,
dan is jouw hart een huis
waar Jezus in woont.

Je ogen gaan zien
wat je eerst nog niet zag
je oren horen woorden
gesproken in de nacht.

Je voeten gaan
naar waar Jezus zou gaan
met ogen vol Liefde
kijk je andere mensen aan.

Worden als Jezus
het kan en het bestaat
als je Hem steeds meer leert kennen
en veel met Hem om gaat.

Dan word je van binnen
en van buiten door Hem besmet
Hij heeft al Zijn Liefde
ook in jou gelegd.

Hij wandelt onder ons

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
28
jan

Hij wandelt onder ons

Nog steeds wandelt Jezus onder ons
Hij heeft ons niet verlaten
je kunt Hem zien in jou en mij
Zijn Liefde heeft Hij ons nagelaten.

Zijn leven heeft Hij ons gegeven
een voorbeeld voor ons allemaal
Zijn werk wil God in ons voltooien
Hij is nog lang niet klaar.

Wij zijn z’n voeten die mogen gaan
waar Jezus heen zou gaan
wij zijn z’n Handen die mogen helen
wat mensen elkaar hebben aangedaan.

Wij zijn z’n ogen die mogen zien
in Liefde op elkaar
wij zijn z’n oren die mogen horen
wat waarachtig is en waar.

Wij zijn z’n stem
die mag spreken van Liefde en van trouw
woorden die iedereen moet horen:
Jezus houdt van jou!

Jezus kom je overal tegen
waar mensen elkaar verstaan
kom je Hem ook tegen
waar jij en ik vandaag zullen gaan?

Laat je vinden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
13
jan

Laat je vinden

Mijn Oog gaat over heel de wereld
tot Ik elk verloren schaap weer vind
Ik neem je teder in mijn armen
en verzorg je als Mijn kind.

Al Mijn Liefde wil Ik je geven
Ik verbind jouw wonden en stil je pijn
Jezus is de balsem die je kan genezen
Ik wil voor jou een Herder zijn.

Ik draag je als je niet kunt lopen
wieg je zacht bij Mij op schoot
niets kan jou van mij scheiden
al is de afstand nog zo groot.

Laat je toch vinden door Mij, jouw Herder
Mijn stok en staf zijn nooit te kort
Ik blijf je zoeken alle dagen
omdat ook jij bij Mijn kudde hoort.

Vriendschap

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Leven
8
jan

Vriendschap

Vriendschap is zo kostbaar
één echte vriendin is al genoeg
iemand die je werkelijk wil kennen
die aandacht doet zo heel erg goed.

Ze haalt het beste in je naar boven
brengt je verder dan je ooit had gedacht
is misschien mijlen ver van je verwijderd
toch zo heel dicht bij diep in je hart.

Ze belt als jij het nodig hebt
precies op het juiste moment
omdat je door onzichtbare draden
met elkaar verbonden bent.

Ze brengt je weer bij God de Vader
als je zelf de weg niet weet
je hoeft jezelf niet te bewijzen
omdat ze toch wel om je geeft.

Vriendschap is een geschenk uit de hemel
die God ons op deze aarde gaf
om aan Zijn Zoon gestalte te geven
Jezus, een Vriend die zelfs Zijn leven gaf.

Knielen bij het kribje

Een witte zachte deken
bedekt de wereld, stil en zacht
het dempt de hulpkreet van de kinderen
de noodkreet uit het diepste van hun hart.

Het verzacht de pijn die zij hebben geleden
het lijkt een beetje pais en vree
en bij het smelten van die witte wereld
neemt het ook de vrede met zich mee.

Reinig oh Heer onze harten
maak ze zuiver als puur goud
witter dan pasgevallen sneeuw
we hebben het zo vreselijk koud.

Vul onze harten weer met Liefde
met de stilte en eenvoud van een kind
we knielen bij het kribje neder
tot ons onrustige hart weer vrede vindt.

Dank U Heer dat U recht zult spreken
genezen wat zo diep is verwond
alles helemaal nieuw zult maken
kom Heer Jezus, kom!

Buigen of breken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Kerst
16
dec

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te gaan
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt je niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.