web analytics
Posts Tagged "zuiver"

Daarna zal ik alle volken een nieuwe taal geven. Een zuivere taal, waarmee ze Mij als God zullen vereren. Allemaal samen zullen ze Mij dienen. Sefanja 3 : 9

Niemand denkt meer dat hij zonder mij kan. Sefanja 3 : 11b

Wat een belofte, wat een prachtige toekomst…
Hier mogen we naar uitkijken, dit mogen we verwachten. Deze tijd zal komen.
We kunnen het ons bijna niet voorstellen en toch staat het in de Bijbel.
Het idee, dat niemand meer zal denken dat hij zonder God kan en samen God dienen. Elkaar begrijpen en verstaan. Dezelfde taal spreken waarmee we God kunnen dienen.
Wat zal dit mooi zijn.
Ik weet niet hoe God dit gaat doen, dat mag ik aan Hem over laten, maar ik weet wel zeker dàt Hij het gaat doen en dat is voor mij genoeg.
Tot die tijd mogen wij ons laten gebruiken door God om Zijn plan te voleindigen.
En als nu deze wereld er nog zo heel anders uit ziet, dan God het heeft bedoeld, dan mogen we ons en elkaar troosten met deze zekerheid.

“Dank U Heer dat er zo’n geweldige toekomst voor ons ligt, voor ieder van ons, die hier en nu begint.”

www.myplaceofpeace.com/een-geweldige-toekomst

Ik geloof

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
15
feb

IK GELOOF

Ik blijf geloven in de vrede
in een rein en zuiver hart
in mooie en goede dingen
in Jezus die wordt verwacht.

In het goede in alle mensen
in wat eerlijk is en oprecht
in Gods plan voor deze wereld
in Zijn Woord zo levensecht.

Ik blijf me verwonderen over de bloemen
over de dieren, Gods mooie natuur
over de vlinders en de vogels
over een kind, kwetsbaar en puur.

Over vriendschap tussen mensen
over geloof dat nog bestaat
over offers en over gaven
ik geloof in de LIEFDE die nooit vergaat!

Gedachten

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
15
jul

Gedachten

Gedachten komen en ze gaan
en blijven zelden stil staan
ze razen door je hoofd
piepklein of levensgroot.

Ze beheersen je doen en laten
laten je zwijgen of eindeloos praten
ze blijven hangen bij goed of kwaad
vergeten soms waar het werkelijk om gaat.

Wilt U Uw Geest ook aan hen schenken
zodat zij het goede zullen denken
dat Liefde hen steeds mogen leiden
zodat U zich over hen kan verblijden.

Mijn gedachten geef ik U oh Heer
laat hen zijn tot Uw glorie en Uw eer
maak ze zuiver, oprecht en rein
zodat mijn gedachten de Uwe zullen zijn.

In vuur en vlam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Pinksteren
13
jun

In vuur en vlam

Het zijn niet die vlammetjes
het is niet dat vuur
Gods Geest maakt je echt
zuiver en puur.

Het is niet je geld
je status of bezit
het gaat er om wie je bent
als je alleen in je binnenkamer zit.

Het zijn je gedachten zuiver en echt
die Gods Geest in je hart heeft gelegd
het zijn je gevoelens van Liefde en erbarmen
waar je een mens in nood mee kan verwarmen.

Zo wil God in jou werken
met Zijn Heilige Geest
iedere dag in vuur en vlam
en niet alleen op het Pinksterfeest.

Wit als sneeuw

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
2
dec

WIT ALS SNEEUW

Jesaja 1:18b
“Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. ”
Witter dan sneeuw bestaat niet, niets is er zo mooi schoon en zuiver wit dan sneeuw.
Je kunt je er mee wassen van binnen en van buiten.
Hoewel…van buiten zal nog wel kunnen, maar zijn wij ook in staat om onszelf van binnen te wassen?
Nee, daar hebben we iemand anders voor nodig….Jezus!
Hij is de enige die onze zonden kan reinigen tot ze wit zijn als sneeuw.
Maar sneeuw blijft niet bestaan, het smelt en verdwijnt voor goed.
Zo doet God met onze zonden, Hij laat ze wassen door Zijn Zoon Jezus Christus, net zo lang tot ze brandschoon zijn, of liever gezegd, sneeuwwit.
Daar is geen zeep of ander wasmiddel voor nodig, maar het bloed van Jezus, dat is vergoten aan het kruis.
Alleen zo kunnen we ook van binnen gereinigd worden door Hem.

En het mooie is, dat onze zonden ons niet meer aangerekend worden, ze verdwijnen voor altijd en God denkt er nooit meer aan, net zoals de sneeuw uiteindelijk smelt en er niets meer van over blijft, zo doet God ook onze zonden van ons.
Wat er niet meer is kun je ook niet meer mee dragen.
Je mag opnieuw beginnen en schoon, wit als sneeuw verder gaan, zelfs al waren je zonden rood als purper.
Dat is genade, dat is Liefde voor jou, voor mij, voor ieder mensenkind. Zoveel ben jij waard voor God.

Laat het maar lekker sneeuwen vandaag, het herinnert je er aan dat je altijd naar Jezus mag gaan om je te laten reinigen tot je net zo wit bent als de sneeuw die naar beneden dwarrelt.

Wilt U ook mij reinigen Heer, diep van binnen tot ik net zo rein en zuiver ben als witte sneeuw.
Dank U Jezus.
Amen

STERVEN AAN JEZELF

Psalm 51:12, 13
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.

David is zich heel diep bewust van zijn zonden, nadat de profeet Natan hem had bezocht, omdat hij met Batseba had geslapen.
Het berouw snijdt door zijn ziel en hij buigt zich diep voor God en smeekt Hem om vergeving en om een vernieuwde, reine geest.
Andere gedachten, andere verlangens, opnieuw te mogen beginnen met een rein en zuiver hart, dat is zijn diepste verlangen en gebed.

David een man naar Gods hart, terwijl hij bepaald geen lieverdje was.
Hij was een mens zoals jij en ik, die een grote misstap had begaan en zich bewust was van het feit dat alleen God hem kon behoeden voor herhaling.
Hij vraagt God hem te ontzondigen, als het ware te sterven aan zichzelf, zijn eigen ik niet meer boven aan, maar God op de eerste plaats.

Dit was het diepste verlangen van David en ik denk dat dit verlangen en die openheid en eerlijkheid naar God toe, hem tot “een man naar Gods hart” maakte.

Zo mogen ook wij alles wat in ons hart leeft met God delen. God kan alles aan, Hij schrikt nergens van, want Hij weet het immers al.
En als je ook dit verlangen in je hart hebt, zullen we dan samen bidden:

Here God wilt U mij een rein en zuiver hart schenken, zodat mijn verlangens Uw verlangens zijn en mijn gedachten Uw gedachten.
Dank U voor vergeving en voor een nieuwe kans, ik kijk uit naar wat U in mijn leven gaat doen, ook deze dag.
Amen

Sterven aan jezelf

Sterven aan jezelf,
hoe doe ik dat Heer?
hoe leg ik m’n oude leven af,
hoe geef ik U mijn leven weer?

Hoe geef ik mij over
hoe laat ik alles los
hoe leg ik mijn leven
in de handen van mijn God?

“Gewoon door te sterven
als een graankorrel in de grond
dan zul je zeker weten
dat er níeuw leven komt.

Door Mij ontstaat dat leven
kijk maar naar Mijn open graf
ook voor jou legde Ik
Mijn leven af.

Geef je maar over
jouw leven, jouw wil en jouw eer
stromen van zegen
dalen dan op je neer.

ALLEEN DOOR JOU

Posted by: Cobiin Jezus, Stilte
26
aug

God heeft geen tempel nodig
een kerk of een mooi huis
in jouw hart wil Hij wonen
daar alleen voelt Hij zich thuis.

God vraagt van jou geen offers
geen goede werken of een goede daad
maar een rein en zuiver hart
dat is waar het werkelijk om gaat.

God vraagt van jou geen mooie woorden
of een ellenlang gebed
maar in de stilte samen met Hem
kan soms veel meer worden gezegd.

Jij bent voor God een kostbare tempel
door Zijn Geest verbonden met hemel en aarde
zodat Zijn Liefde ieder mens kan bereiken
jij bent voor Hem van heel veel waarde.

Cobi van der Hoeven-Zondag