web analytics
Posts Tagged "vertrouwen"

LEVEN IN DANKBAARHEID

Ja Heer, mijn dank wil ik U geven
voor wat U voor mij hebt gedaan
dat U alle jaren van mijn leven
altijd naast mij hebt gestaan.

Dank voor Uw Liefde en Uw warmte
voor Uw armen om mij heen
ook als ik het mij niet bewust was
liet U mij geen moment alleen.

Dank voor Uw geduld en het vertrouwen
dat U ook aan mij gaf
Uw vergeving telkens weer
als ik die zo nodig had.

Dank U Heer voor Uw lijden
voor de straf die U droeg
voor genade eindeloos groot
die mij eeuwig leven doet.

Dank U voor mensen en dieren
die U in Uw Liefde aan mij gaf
zij verreiken mijn leven
ieder uur en elke dag.

Dat mijn dank nooit zal verstommen
ook als ik U niet begrijp
U wil ik lof en eer toezingen
van nu aan tot in eeuwigheid.

 

Alleen op U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
21
mrt

ALLEEN OP U

Heer op U wil ik vertrouwen
al begrijpt mijn ziel U niet
alleen op U wil ik bouwen
in tijden van vreugde en verdriet.

Mijn angsten wil ik aan U geven
want U bent mijn God
U hebt mij bij mijn naam geroepen
mij van mijzelf verlost.

U bent mijn Licht, U bent mijn heil
mijn behoud voor altijd
bij U is mijn leven veilig
van nu aan tot in eeuwigheid.

HOPEN EN VERTROUWEN

Psalm 37 : 3a, 5a, 7a en 34a
3a Vertrouw op de HEER en doe het goede,
5a Leg je leven in de handen van de HEER,
7a Blijf kalm en wacht op de HEER,
34a Vestig je hoop op de HEER
en blijf op de weg die hij wijst,

Wat staan er toch prachtige wijsheden in de Bijbel.
Bovenstaande teksten kwam ik zo maar even tegen in een psalm.

De Bijbel is echt een leidraad voor ons leven.
Het is alleen zo jammer dat we soms iets moeten overwinnen om hem open te slaan.
Want als we met open hart de Bijbel lezen is er altijd wel iets dat ons aanspreekt of waar we weer mee verder kunnen.
En is het niet op dit moment dan schiet het ons later wel weer te binnen op een moment dat wij het nodig hebben.
Vooral de psalmen vind ik zo mooi en herkenbaar voor iedere periode van ons leven.

Vertrouwen, overgave, wachten en hopen.
Ze springen er voor mij zo maar uit in deze psalm.

We mogen vol vertrouwen deze nieuwe dag beginnen en ons leven in Zijn Handen leggen. We hebben immers niets van onszelf.

Onze geliefden, onszelf en deze wereld mogen we aan Hem overgeven in de zekerheid dat we bij Hem geborgen zijn, waar we deze dag ook weer door heen mogen/moeten gaan.

We mogen wachten en stil zijn, kostbare momenten in de drukte van ons bestaan. Maar we hebben ze zo hard nodig.

We mogen onze hoop op Jezus stellen en ons aan Hem vasthouden.
Zo staan we vast verankerd op een Rots die niet wankelt, een stevig begin van de dag.

En dan nu maar hopen en vertrouwen dat ik dit vast kan houden deze dag.
Anders word ik gewoon stil en wacht ik op de Heer…en geef ik alles aan Hem over.
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar we krijgen tenslotte iedere dag en nieuwe kans.
Waarom zouden we hem niet grijpen?

ALS ALLE DEUREN ZIJN GESLOTEN

Soms kun je niets meer doen
dan alleen op God vertrouwen
je hebt niets meer in de hand
je kunt alleen nog je handen vouwen.

Soms lijken alle deuren
hermetisch afgesloten
geen sleutel die er op past
je kunt alleen maar blijven hopen.

Op Gods goedheid en de zon
die eens weer zal gaan schijnen
niets is blijvend, dat is zeker
er komen andere tijden.

Koorden van Liefde kan Hij weven
als je zelf niet kunt vergeven
bruggen slaan waar ze zijn gebroken
aan Zijn Hand er over lopen.

Stil zijn en niets meer verwachten
zo kan God jouw pijn verzachten
doe je ogen nu maar dicht
als je wakker wordt is het weer licht.

Je bent van Hem

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

JE BENT VAN HEM

“Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer”.
Romeinen 14 : 7,8

Een nieuwe dag…een nieuw jaar…een nieuw begin.
Alles lijkt een beetje anders, nieuwe hoop…verwachting…plannen die we dit jaar waar willen maken.
Maar soms ook een beetje angst of onzekerheid over de dingen die ons te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Toch is er ÉÉN die niet is veranderd en nooit zal veranderen.
Hij was er in 2007 en zal er zijn in 2008, onveranderd, vol liefde en met uitgestrekte Hand, die je iedere dag van dit nieuwe jaar wéér mag pakken, zodat God jou tot steun en hulp kan zijn.

Alles wat we doen mogen we voor Hem doen, ook al lijkt het in onze ogen van weinig belang. IN Gods ogen is alles wat we doen en zijn van levensbelang en van heel veel waarde.

In die zekerheid mogen we het nieuwe jaar in gaan vol hoop en vertrouwen, dat Hij het gaat maken, in jou en in mij.
We zijn van Hem en van niemand anders, niets of niemand kan daar tussen komen.

Een gezegend nieuw jaar, dicht bij God en mensen, wens ik je toe.

WORDEN ALS DE KINDEREN

“Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind,
die is de grootste in het koninkrijk van de hemel”.
Matteüs 18 : 4

Jezus nam een kind en stelde dit als voorbeeld voor alle mensen.
Een kind…klein, kwetsbaar, afhankelijk in alles. Een kind heeft het volste vertrouwen in z’n ouders dat zij voor Hem zullen zorgen.
Je kent wel de uitspraken van kleine jongens: “Mijn vader is de grootste, de sterkste, mijn vader kan alles”. Hij twijfelt er geen moment aan dat zijn vader er voor hem zal zijn als dit nodig is. Hij aanbidt hem als het ware en vertelt vol trots aan zijn vriendjes hoe goed z’n vader is.

En wij…zijn wij ook zo enthousiast over onze hemelse Vader, zo vol vertrouwen dat Hij voor ons zorgt en er altijd voor ons zal zijn?
We denken vaak dat we er alleen voor staan en alles zelf op moeten lossen.
Ons vertrouwen en onze afhankelijkheid van Hem zijn soms ver te zoeken.

Daarom is het goed om te kijken naar de kinderen om ons heen, naar de kleinen, de nederigen van hart.
In deze maatschappij worden ze misschien niet eens gehoord of over het hoofd gezien, maar voor God zijn ze de grootste. Hij meet met heel andere maatstaven dan wij.

Heer, leer me te meten met Uw maatstaf en help me om ook vandaag op U te vertrouwen als een kind.

Amen

IK VERTROUW OP U

“Maar ik ben als een groene olijfboom
in het huis van God
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

Ik zal u eeuwig loven om wat U hebt gedaan
ik blijf hopen op Uw naam, die goed is,
in de kring van wie U lief zijn”.
Jesaja 52 : 10, 11

David spreekt deze woorden bepaald niet in een rustige periode van zijn leven, waar alles op rolletjes loopt.
Hij was op de vlucht voor Saul en ondergedoken op een veilge plaats.
Maar ook daar werd hij ontdekt door de Edomiet Doëg en die wist niet hoe snel hij deze ontdekking door moest geven aan Saul.

Raakte David in paniek?

Nee, integendeel, hij koos er voor om God groot te maken en te eren midden in zijn hachelijke situatie.
Hij getuigde van Gods liefde en trouw en hield zich daar aan vast.
Hij wist dat Gods liefde eeuwig zou duren.
De moeilijke tijden zouden ooit voorbijgaan, maar Gods liefde blijft bestaan in eeuwigheid.

Het is lang niet altijd gemakkelijk om God groot te maken en te eren als je in een dal zit.
Maar David was maar een gewoon mens zoals jij en ik met fouten en gebreken.
Hij koos er voor om op de liefde van God te vertrouwen.
Daar gaat kracht van uit en dat geeft je moed om door te gaan, ook als de omstandigheden tegen je zijn.

Heer, ik wil U loven en op U vertrouwen. Mijn hoop is op U.
Ik zie niet naar de omstandigheden, maar naar Uw liefde, die er is en er altijd zal zijn
U bent bij mij en met U wordt deze dag een dag van overwinning in Jezus naam.

Amen

HIJ DRAAGT JOU

“De engel van de Heer waakt
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen”.
Psalm 34 : 8

“Gebroken mensen is de Heer nabij
Hij redt wie zwaar wordt getroffen”.
Psalm 34 : 19

De engel van de Heer waakt over ons en bevrijdt ons.
Maar toch betekent dit niet dat ons geen kwaad kan overkomen.
Want de Heer is ook heel dicht bij de gebroken mens en Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Hieruit blijkt weer dat God niets ontgaat. Hij doet echt niet even Zijn ogen dicht als wij door moeilijke tijden heen gaan, Hij laat ons nooit alleen. Ook en juist dan is Hij er bij, Hij ziet ons gebroken hart.
Ons gebroken hart is Zijn gebroken hart, onze pijn is Zijn pijn en ons verdriet is Zijn verdriet. Hij doet er alles aan om ons te helpen, Hij draagt ons er door heen tot we zelf weer kunnen lopen.
Want die tijd komt ook weer, dat is zeker en daar mag je op blijven vertrouwen.

GOD IS TE VERTROUWEN

Ken je David, de schaapherder
hij was voor niets of niemand bang
hij vocht met beren en leeuwen
zo beschermde hij het schaap en het lam.

Hij versloeg Goliath, de reus
met een slinger en een kleine steen
de reus viel op de grond
en kon nergens meer heen.

David was geen grote jongen
ook niet stoer of vreselijk sterk
gewoon een zwak, klein mensenkind
maar God gebruikte hem voor Zijn werk.

David maakte ook grote fouten
waar hij heel veel spijt van kreeg
maar hij vertelde alles aan God de Vader
die Hem en jou steeds weer vergeeft.

David vertrouwde God de Vader
Hij wist, met God spring ik over een muur
met Hem versla ik de sterkste vijand
elke dag en ieder uur.

Zo mag jij ook op God vertrouwen
je hoeft niet groot te zijn of sterk
want God wil jou bij alles helpen
Hij doet voor jou het zware werk.

Je mag wel klein of zwak of ziek zijn
verdrietig, of soms heel alleen
als je op God vertrouwt je hele leven
zijn er altijd sterke armen om je heen.

Samen met Hem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
16
feb

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.