web analytics
Archive for the "kidsbijGod" Category

jijbenteenkoningskind

EEN KONINGSKIND

Jij bent een Koningskind
een kind van de grote Koning
Hij woont niet hier op aard
maar in een Hemelse woning.

Met diamanten poorten
en straten van goud
tot de nok gevuld met Liefde
waar iedereen van elkaar houdt.

Zijn voorraadschuren staan altijd open
je mag er zo naar binnen gaan
alles van Hem is ook van jou
je hoeft het niet te laten staan.

Je mag alles gebruiken
dat vindt Hij juist fijn
het is heerlijk om een kind
van de grote Koning te zijn.

Zet je kroon op en wees trots
Hij is jouw Vader, jij bent Zijn kind
Hij is ook trots op jou
je bent met recht een Koningskind.

jehebteeeenvaderindehemel

JE HEBT EEN VADER IN DE HEMEL

Vergeet je niet om “goedemorgen”” te zeggen
tegen God als je wakker wordt
zo maar even met Hem praten
ik weet zeker dat Hij het hoort.

Vergeet je niet om Hem te danken
voor weer een mooie nieuwe dag
en dat je Jezus mag kennen
voor een traan en voor een lach?

Alle goede dingen komen van God
Hij ziet je graag en noemt je naam
Hij is blij als jij blij bent
en blijft altijd naast je gaan.

Hij is ook verdrietig als jij moet huilen
Hij troost je dan met heel z’n hart
je mag altijd met Hem praten
overdag en in de nacht.

Probeer maar veel aan Hem te denken
dat maakt je blij en geeft je rust
en als je ’s avonds lekker gaat slapen
dan geef je God gewoon een kus.

HOE JIJ GROEIDE

Er was eens een eitje
nog maar heel piep-klein
het woonde in jouw mama’s buik
en zou daar altijd zijn.

Maar op een mooie blijde dag
kwam daar een zaadje aan
het zwom eens om het eitje heen
toen zijn ze samen verder gegaan.

Ze bleven heel dicht bij elkaar
en werden samen één
ze groeiden steeds maar door en door
tot er een hoofdje verscheen.

Met ogen, een neusje en ook oren
een lijfje met armpjes en beentjes er bij
God blies ook nog Zijn adem er in
toen ging je leven, want dat was jij.

God liet je groeien in mama’s buik
lekker veilig en zo warm
tot je een baby was geworden
toen duurde het niet meer zo lang.

Want op een dag werd jij geboren
een wonder, dat God schiep
je bent voor altijd in Zijn Hand geborgen
omdat Hij jou bij name riep.

GOD IS TE VERTROUWEN

Ken je David, de schaapherder
hij was voor niets of niemand bang
hij vocht met beren en leeuwen
zo beschermde hij het schaap en het lam.

Hij versloeg Goliath, de reus
met een slinger en een kleine steen
de reus viel op de grond
en kon nergens meer heen.

David was geen grote jongen
ook niet stoer of vreselijk sterk
gewoon een zwak, klein mensenkind
maar God gebruikte hem voor Zijn werk.

David maakte ook grote fouten
waar hij heel veel spijt van kreeg
maar hij vertelde alles aan God de Vader
die Hem en jou steeds weer vergeeft.

David vertrouwde God de Vader
Hij wist, met God spring ik over een muur
met Hem versla ik de sterkste vijand
elke dag en ieder uur.

Zo mag jij ook op God vertrouwen
je hoeft niet groot te zijn of sterk
want God wil jou bij alles helpen
Hij doet voor jou het zware werk.

Je mag wel klein of zwak of ziek zijn
verdrietig, of soms heel alleen
als je op God vertrouwt je hele leven
zijn er altijd sterke armen om je heen.

ADAM WAAR BEN JE?

God riep: “Adam, m’n Zoon,
Ik zoek je al zo lang….”
Maar Adam had zich verstopt
want Adam was bang.

Hij had gegeten van de boom,
waarvan God had gezegd:
“Daarvan mag je niet eten”.
Maar Eva zei: “Dat mag best”.

Toen kregen ze straf
ook al hadden ze spijt
ze mochten niet meer wonen
in dat mooie Paradijs.

God bleef van hen houden
zorgde voor hen dag en nacht
maar het was anders geworden
dan God had bedacht.

DE HEILIGE GEEST

Jezus zegt: “Ik stuur de Trooster,
Iemand die je helpen kan
om de Bijbel te begrijpen
en je te troosten, als je naar Mij verlangt.

Hij zal je alles leren
alles wat je weten moet
jou de weg wijzen in dit leven
Zijn advies is altijd goed.

Het is dat stille zachte stemmetje
die jou zegt, dat is verkeerd
je mag niet pesten of iets stelen
dat heeft Jezus jou nooit geleerd.

Je mag wel houden van elkander
elkaar helpen, elke dag
iemand troosten die verdriet heeft
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht.

Dat zijn de mooie goede dingen
die het leven waarde geeft
Hij vertelt je van Gods Liefde
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft.

Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje
het is de stem van de Heilige Geest
Hij zal heel jouw leven leiden
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft.

DANSEND IN DE WIND

Hoor de wind eens waaien
hij suist en blaast en giert
de bladeren jaagt hij van de bomen
zodat het bospad wordt versierd.

De wolken stuwt hij voort
daar boven in de lucht
ze spelen wild hun spel
in een eindeloze vlucht.

Ik dans en spring en ren
zo vrolijk als een kind
m’n armen uitgespreid
gedragen door de wind.

Ik zing mijn hoogste lied voor God,
want Hij maakt mij zo blij
samen dansend in de wind
want Jezus danst naast mij.

Zegenen

Posted by: Cobiin kidsbijGod, kidsKINDERGEDICHTEN
17
feb

ZEGENEN

Zegenen, wat is dat toch
wat gebeurt er dan met jou
Iemand heeft je lief
omdat Hij zoveel van je houdt.

Iemand legt Zijn Handen
vol Liefde op jouw hoofd
Hij wenst je al het goede toe
want Zijn Liefde voor jou is heel erg groot.

Dat doet God de Vader
met Zijn kinderen één voor één
Hij zegent nu ook jou
en legt Zijn Handen om jou heen.

Zo mag je ook als kinderen
heel dicht bij elkaar gaan staan
leg je handen maar om elkaar heen
en zegen elkaar in Jezus Naam!

JE LIJKT OP HEM

Er is Iemand die je altijd kunt vertrouwen
Iemand die heel veel van je houdt
Iemand waar je altijd op kunt bouwen
Iemand mooier nog dan stralend goud.

Dat is God, jouw hemelse Vader
Hij heeft je immers zelf gemaakt
je lijkt op Hem, je bent van heel veel waarde
Hij heeft je zo mooi en met zo veel Liefde gemaakt.

Nu weet je hoe kostbaar je bent
niets of niemand verandert daar iets aan
heel je leven mag je weten, God heeft mij lief
Hij gaat nooit meer bij mij vandaan.

Bidden

Posted by: Cobiin kidsbijGod, kidsKINDERGEDICHTEN
16
feb

BIDDEN

Weet je wat bidden is?
Dat is praten met God
je kunt het hardop doen of zachtjes
er is altijd IEMAND die het hoort.

Dat is God, Hij woont in de Hemel
en Hij kent jou helemaal
Hij vindt het fijn om met jou te praten
en dat is helemaal niet raar.

Als je blij bent of verdrietig
als je moe bent of alleen
als je ziek bent in je bedje
God is altijd om je heen.

Je mag Hem alles vertellen
Hij zegt zelf: Kom maar bij Mij
het is fijn om met Hem te praten
want bidden maakt je blij.