web analytics
Posts Tagged "knielen"

Zo wit als sneeuw

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Zo wit als sneeuw

Witter dan sneeuw
zal Hij ons maken
blank als een lelie
en wonderschoon.

Hersteld en gereinigd
vernieuwd in ons denken
door de geboorte
van Gods geliefde Zoon.

Worden als Jezus
lijken op Hem
het lijkt een utopie
die zijn weerga niet kent.

De geboorte van Jezus
dat Kind in die stal
brengt ons de vrede
die de wereld veranderen zal.

Als wij knielen bij de kribbe
bij dat Kindje zo klein
doet Hij in ons de rest
en zal er in ons vrede zijn.

www.myplaceofpeace.com/zo-wit-als-sneeuw

Op weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg
naar Bethlehem
hoorden de klank
van een engelenstem.

Een Kind geboren
een Koningszoon
geen paleis maar een stal
en een doornenkroon.

We volgen de weg
die de ster ons zal wijzen
ontmoeten de herders
en ook nog de wijzen.

De weg is zwaar
en gaat niet over rozen
een kind is ons geboren
dàt willen we geloven.

De een neemt de weg
die de wijzen zijn gegaan
de ander blijft bij de herders
even weifelend staan.

Soms zijn we de weg kwijt
het Licht is verdwenen
we dolen in het donker
heeft er ooit een ster geschenen?

Maar als je moedig voorwaarts gaat
vol verwachting en vertrouwen
dan zullen de wolken weer verdwijnen
en mag je het wonder gaan aanschouwen.

Zo klein zo teer
zo onnoemelijk groot
de Redder van de wereld
bij Maria op schoot.

En als je vol aanbidding
neerknielt bij deze Koningszoon
weet je dat je eens mag knielen
in de hemel voor Zijn troon.

www.myplaceofpeace.com/op-weg-naar-Bethlehem

Uw Liefde is genoeg

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
17
okt

Uw Liefde is genoeg

Hier ben ik weer Heer
voor de zoveelste keer
U zegt nooit t Is genoeg
er is altijd meer.

Meer van Uw Liefde
meer van Uw kracht
nieuwe moed
na een doorwaakte nacht.

Ik strek mij naar U uit
mijn hart roept tot U
ik wil zijn waar U bent
heel dicht bij U.

Reinig mijn hart
zoals U bij David eens deed
vul mij met Uw Liefde
geef mij een vaste Geest.

Dank U Here God
ik kniel voor U neer
Uw Liefde is genoeg
ik vraag niets meer.

www.myplaceofpeace.com/uw-liefde-is-genoeg

Het kruis

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
8
mrt

HET KRUIS

Als ik denk aan het kruis
word ik verdrietig en blij
Jezus stierf daar
voor jou en voor mij.

Als ik denk aan Zijn lijden
zo intens en zo diep
Zijn van God verlaten zijn
Hij had de wereld zo lief.

De spijkers door Zijn handen
de doornenkroon op Zijn hoofd
het spotten en de slagen
van alles werd Hij beroofd.

Niets bleef er nog over
van Zijn leven en Zijn eer
Hij gaf het vrijwillig op
en legde alles neer.

Om jou en mij te besparen
wat Hem is overkomen
nooit te worden verlaten
en eeuwig bij God te mogen wonen.

Ik kan alleen maar stamelen
en knielen bij het kruis
dank U Jezus voor dit offer
voor U is mijn hart een Huis.

JOUW LICHTJE ZAL GAAN SCHIJNEN

Hoor jij ook de engelen zingen
in die koude donkere nacht
ze zingen van vrede op aarde
van een Kind dat wordt verwacht.

Van een Ster die straalt in het Oosten
die heel de wereld redden zal
kom dan gaan we dat kindje zoeken
Hij ligt in een kribbe, in een oude stal.

Kijk eens, het huilt, het is verdrietig
het heeft geen kleertjes en ook geen huis
en als het later groot zal zijn
zal Hij sterven aan een kruis.

En toch is Hij onze grote Koning
al is Hij nu nog heel erg klein
Hij is Jezus onze Redder
die ook graag jouw Vriend wil zijn.

Zullen we knielen bij de kribbe
Hem danken voor alles wat Hij deed
dan zal jouw lichtje ook gaan schijnen
en wordt Kerst een heel mooi feest.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

buigenofbreken

BUIGEN OF BREKEN

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te komen
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt het niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

HET BEGINT IN EEN STAL

De weg naar God begint in een stal
daar mag jij ook naar binnen gaan
niet alleen met kerst, maar iedere dag
blijft de deur voor jou open staan.

Nette kleren zijn niet nodig
geen masker of een strak gelaat
maar je mag komen zoals je bent
het is je hart waar het om gaat.

Niet stijf recht op of in de plooi
zo kun je de stal niet binnen gaan
maar bukkend door een kleine deur
mag je knielen bij Jezus gaan.

Daar lig je dan bij dat kleine kind
zo nederig en klein
Zijn Licht verlicht nu ook jouw pad
nu zal het nooit meer donker zijn.

Heb jij dat ooit gezien?

God als dienaar
heb jij dat ooit gezien
of zag je Hem over het hoofd
zag je Hem niet staan misschien?

Zijn nederige houding
jouw voeten die Hij waste
of heb je Hem niet herkend
omdat je God niet op Zijn knieën verwachtte?

Toch is ook dat een deel van Hem
Jezus en de Vader zijn één
God is een dienstbare God
een voorbeeld voor iedereen.

Zullen we Hem ook daarin volgen
zelfs al doet het knielen pijn
dan worden we net als Jezus
en zullen in kleinheid de grootste zijn.

Zou ik ook?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag, Pasen
13
apr

Beluister onderstaand gedicht op You tube

Zou ik ook?

Zou ik Hem ook niet herkennen
als Jezus naast mij gaat?
Zou ik het pas kunnen zien
op het moment dat Hij mij verlaat?

Zou ik ook zo vol zijn
van wat er op Golgotha is gebeurd
zou ik ook niet hebben begrepen
waarom het voorhangsel is gescheurd?

Zou ik ook hebben geroepen
Kruisig, kruisig Hem!
Zou ik ook hebben gezegd
dat ik Jezus niet eens ken?

Zou ik ook in slaap gevallen zijn
in Gethsémané
liet ook ik Hem
in Zijn zwaarste uur alleen?

Oh Heer ik ben niet anders
niet beter of zo goed
ik kan alleen maar leven
omdat U mij leven doet.

Ik kan alleen maar zijn
omdat U in mij bent
mij steeds weer vergeeft
en al Uw Liefde aan mij schenkt.

Help mij U in alles te zien Heer
U nooit te verloochenen of te verlaten
steeds weer te knielen bij het kruis
en mijn oude ik achter mij te laten.

Ik zie de hemel scheuren
de aarde schudt, de wereld beeft
als onze zonden U willen vermorzelen
maar Jezus overwint, Hij leeft!

Knielen bij het kribje

Een witte zachte deken
bedekt de wereld, stil en zacht
het dempt de hulpkreet van de kinderen
de noodkreet uit het diepste van hun hart.

Het verzacht de pijn die zij hebben geleden
het lijkt een beetje pais en vree
en bij het smelten van die witte wereld
neemt het ook de vrede met zich mee.

Reinig oh Heer onze harten
maak ze zuiver als puur goud
witter dan pasgevallen sneeuw
we hebben het zo vreselijk koud.

Vul onze harten weer met Liefde
met de stilte en eenvoud van een kind
we knielen bij het kribje neder
tot ons onrustige hart weer vrede vindt.

Dank U Heer dat U recht zult spreken
genezen wat zo diep is verwond
alles helemaal nieuw zult maken
kom Heer Jezus, kom!