web analytics
Archive for the "kidsKerst" Category

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, kidsKerst
3
dec

ADVENT

Advent dat is verwachten
Jezus komt er aan
zorgen dat je klaar staat
je mooiste kleren aan.

Kriebels in je buik
van blijdschap en van hoop
Jezus wordt geboren
Zijn Liefde voor jou is zó groot.

Ook jij bent een kaarsje
brandend in de nacht
jouw lichtje wordt steeds groter
als je op Jezus wacht.

Nu steken we één kaarsje aan
dat het donker zal verdrijven
zo wil Jezus voor jou een Lichtje zijn
en altijd bij je blijven.

IEDERE DAG FEEST

Vind je het ook zo fijn om Kerst te vieren
zo gezellig bij elkaar
zingen van het kindje Jezus
en luisteren naar het Kerstverhaal.

Weet je dat Kerst eigenlijk een feest is
voor alle dagen van het jaar
lente, zomer, herfst of winter
vrede hoort bij het hele jaar.

Van elkaar houden en voor elkaar zorgen
dat hoort ook bij iedere dag
delen met andere mensen en kinderen
is iets dat je altijd doen mag.

Kerst vertelt ons van vrede en liefde
voor ieder mens en ieder kind
een feest dat nooit voorbij gaat
maar iedere dag opnieuw begint.

WEET JE WAAR JEZUS IS?

Weet je waar je Jezus kunt vinden
of zoek je op de verkeerde plaats
in grote en dure dingen
dan zit je er helemaal naast.

Jezus zie je niet in een kerstbal
in het glitter en het goud
maar in kleine eenvoudige dingen
en in iemand die van je houdt.

Jezus is vooral te vinden
daar waar jij niet kijken wil
in het zwakke en het kleine
waar het eenzaam is en stil.

Je vindt Hem ook niet onder de kerstboom
al staat daar een kribbe met het kindje klein
Jezus vind je heel dicht bij je
in jouw hart wil Hij graag zijn.

Doe de deur van je hart maar open
als Jezus daar nog nooit mocht komen
dan heeft het Kerstkind toch een huis
waar het heel graag in wil wonen.

Ook voor mij

Posted by: Cobiin kidsKerst, kidsKINDERGEDICHTEN
18
feb

OOK VOOR MIJ

En we sluiten de gordijnen
en we zingen bij de boom
Halleluja, ere zij God
glorie voor Jezus, Gods eigen Zoon.

En de kaarsjes die gaan branden
en de lichtjes flonkeren zacht
net als toen Jezus werd geboren
in die stille donkere nacht.

Dank U lief klein kindje Jezus
dat U mens werd net als wij
zodat wij U mogen leren kennen
U kwam op aarde ook voor mij!

HIJ WIL DICHT BIJ JE ZIJN

Ik ken een koning zonder paleis
zonder troon en ook geen kroon
zonder deftige, dure dingen
en toch is Hij de grootste, Jezus, Gods Zoon.

Hij houdt van kleine lieve kinderen
ook al zijn ze wel eens stout
en van grote stoere mensen
ook al doen ze soms iets fout.

Geld en goud vindt Hij niet belangrijk
want Hij bezit de grootste schat
die Hij ook aan jou wil geven
als Hij mag wonen in jouw hart.

Hij wil alles voor je zijn
Hij droogt je tranen als je moet huilen
bij Hem ben je veilig
bij Hem mag je schuilen.

Een Koning zo groot
kwam als een Kindje zo klein
omdat hij zo graag
dicht bij jou wil zijn.

WE GAAN OP REIS

Pak je rugzak in, we gaan vertrekken
op reis achter de Wijzen aan
we zoeken Jezus die is geboren
kom ga mee en blijf niet staan.

Kijk, daar ligt Hij in een kribbe
in een oude, arme stal
Hij huilt want hij heeft geen kleertjes
is er iemand die Hem warmen zal?

Kom maar, we gaan verder reizen
samen achter Jezus aan
we kunnen heel veel van Hem leren
bij iedere zieke blijft Hij staan.

Hij roept alle kinderen bij zich
slaat Zijn armen om hen heen
ieder kind is voor Hem belangrijk
niemand blijft er nog alleen.

We zien het kruis, waaraan Hij is gestorven
en we huilen van verdriet
dan staan we bij het open graf
het is leeg, Jezus is er niet.

Maria roept: “Jezus, Meester,
U leeft, want U bent opgestaan!”
Vol blijdschap horen we Zijn stem
en zien Jezus voor ons staan.

Samen met Jezus reizen we verder
de reis duurt ons hele leven lang
maar met een Vriend als Jezus naast je
kom je veilig Thuis, wees maar niet bang.

JOUW LICHTJE ZAL GAAN SCHIJNEN

Hoor jij ook de engelen zingen
in die koude donkere nacht
ze zingen van vrede op aarde
van een Kind dat wordt verwacht.

Van een Ster die straalt in het Oosten
die heel de wereld redden zal
kom dan gaan we dat kindje zoeken
Hij ligt in een kribbe, in een oude stal.

Kijk eens, het huilt, het is verdrietig
het heeft geen kleertjes en ook geen huis
en als het later groot zal zijn
zal Hij sterven aan een kruis.

En toch is Hij onze grote Koning
al is Hij nu nog heel erg klein
Hij is Jezus onze Redder
die ook graag jouw Vriend wil zijn.

Zullen we knielen bij de kribbe
Hem danken voor alles wat Hij deed
dan zal jouw lichtje ook gaan schijnen
en wordt Kerst een heel mooi feest.

Kerstfeest

Posted by: Cobiin kidsKerst, kidsKINDERGEDICHTEN
17
feb

KERSTFEEST

We gaan kerstfeest vieren
met slingers en een boom.
maar waar het echt om gaat
is het Kindje in de kribbe
Gods eigen Zoon.

Hij kwam als mens op aarde
voor jou en ook voor mij.
als je naar dat Kindje kijkt
word je o zo blij.

Hij wil ook in jouw hartje wonen
en altijd bij je zijn.
Hij houdt van alle mensen
en van alle kinderen
groot en klein.

Je hoeft niet bang te zijn
Hij laat je nooit alleen.
Hij helpt je leren en spelen
en Hij is altijd om je heen.

Jezus werd geboren in een arme stal.
laat Hem maar in jouw hartje wonen,
zodat jouw lichtje
voor altijd branden zal.

ZACHARIAS EN ELISABETH

In de bergen van Juda woonden 2 oude mensen, Zacharias en Elisabeth. Het was altijd stil gebleven in hun huisje, want God had hun gebed om een kindje te krijgen, nooit verhoord.
Daar hadden ze veel verdriet om gehad. Maar nu waren ze te oud om nog kinderen te krijgen en ze baden er al lang niet meer om.
Zacharias was priester, hij vertelde de mensen van God. Hij mocht in de tempel, het huis van God, de offers brengen die de mensen meebrachten.
De offers, die zij mee brachten waren dieren, die geslacht werden en daarna als een brandoffer aan God werden gegeven. De rook steeg op naar de hemel en daarmee wilden de mensen
zeggen, wij houden van U Here God, wij hebben spijt van alle verkeerde dingen, die we hebben gedaan, wilt U onze zonden vergeven?
Dat gebeurde allemaal in de voorhof van de tempel.

Maar ook in de tempel, in het Heilige, moest een offer worden gebracht.
Eén keer in het jaar werd er een priester uitgekozen die het Heiligdom van de tempel binnen mocht gaan en daar een heerlijk ruikend reukoffer mocht brengen van het hele volk, voor God.
Dat was een hele bijzonder gebeurtenis, niemand mocht zo maar in het Heiligdom komen, alleen één keer in het jaar die ene priester, die daarvoor uitgekozen was
Alle mensen verzamelden zich dan buiten op het plein voor de tempel om te wachten tot de priester weer naar buiten kwam, nadat hij het reukoffer gebracht had voor de Here God. Hij
zegende dan al die mensen buiten op het plein, namens de Here God.

Dit jaar was het lot gevallen op Zacharias, hij mocht het jaarlijkse reukoffer brengen in de tempel, namens heel het volk voor de Here God. Zacharias was daar heel blij om, want dit was
een hele bijzondere gebeurtenis.
Hij was ’s morgens al vroeg vertrokken op weg naar Jeruzalem, waar de tempel stond en zijn vrouw Elisabeth had hem uitgezwaaid.
Hij droeg een mooi wit, priesterkleed. Alleen zo mocht hij het Heiligdom binnengaan.
Heel eerbiedig verrichtte Zacharias de handelingen die nodig waren om het reukoffer aan te
bieden aan God. Het rook heerlijk, want het waren hele bijzondere, heerlijk ruikende kruiden en de geur steeg op naar de hemel.
Zacharias was helemaal alleen in het Heiligdom en voelde zich heel dicht bij God. Hij bad voor al die mensen buiten op het plein.

Maar plotseling was hij niet alleen meer, hij zag een fel licht en schrok vreselijk.
“Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias”, klonk een vriendelijke stem. “De gebeden van jou en Elisabeth zijn verhoord. Jullie zullen een kindje krijgen en zijn naam zal Johannes zijn.
Het zal een heel bijzonder kindje zijn, want het zal mogen vertellen aan iedereen dat de Redder, de Messias, die God al zo lang geleden heeft beloofd, geboren zal worden.
Hij zal de mensen leren om God lief te hebben en te leven zoals Hij het wil. Dat zal de taak zijn van jullie zoon.”
“Een kindje?”stamelde Zacharias, dat kon toch niet, wij zijn daar al veel te oud voor, wij kunnen geen kinderen meer krijgen”.
Zacharias kon het niet geloven en hij vroeg de engel: “Waaraan zal ik kunnen weten, dat dit waar is, dat wij echt een kindje zullen krijgen?”
“Ik ben de engel Gabriël en ik woon bij God in de hemel. God heeft mij gezonden om dit blijde nieuws te mogen vertellen. Vanaf nu zul je niet meer kunnen praten, totdat alles gebeurd is, wat ik je heb verteld”.
Toen was de engel verdwenen.
Zacharias was heel stil geworden en wilde snel naar huis om het mooie nieuws aan Elisabeth te vertellen.
Maar eerst moest hij naar buiten om de mensen op het plein voor de tempel, de zegen van God te geven.
Hij liep naar buiten, waar de mensen al vol ongeduld op hem wachtten, en hij spreidde zijn handen uit om de mensen te zegenen, maar hij kon niet praten, er kwam geen woord over zijn
lippen.
De mensen zagen wel aan Zacharias dat er iets heel bijzonders was gebeurd in de tempel, Hij zag er zo blij uit, hij straalde helemaal. Ze begrepen er niets van, want hij kon het niet vertellen.

Toen ging Zacharias naar huis en schreef alles wat hij had meegemaakt in de tempel op een lei, zodat Elisabeth kon lezen wat er allemaal gebeurd was.
God had hun gebed verhoord en stil en gelukkig telden ze de maanden af totdat Johannes geboren zou worden.

Nog geen jaar later klonk er babygehuil in het huisje van Zacharias en Elisabeth.
Johannes was geboren, oh wat waren de trotse ouders blij met hun pasgeboren zoon. Heel de buurt kwam naar hem kijken en op de 8e dag waren ze allemaal bij elkaar, want dan zou de
vader hem een naam geven, dat was zo de gewoonte in die tijd.
Iedereen dacht dat het kindje wel Zacharias zou heten naar z’n vader, maar Zacharias schreef op de lei: Johannes is zijn naam.
Johannes? De mensen begrepen er niets van en op dat moment leek het wel of de mond van Zacharias werd geopend, hij kon weer spreken en hij vertelde alles wat er gebeurd was in de
tempel en wat de engel allemaal had gezegd. Dat Johannes een heel bijzonder kindje was en een heel mooi werk zou mogen verrichten als hij groter werd. Hij zou de komst mogen
aankondigen van de Redder, de Messias, die God al zo lang geleden beloofd had.
Hij jubelde en zong een mooi lied tot eer van God om Hem te danken voor dit wonder.

De mensen waren allemaal heel stil geworden. Ze verlangden zo naar de Redder die God al heel lang geleden had beloofd. Zou het nu toch echt gaan gebeuren?
Ze voelden zich helemaal blij worden van binnen, want ze wisten dat ze allemaal deze Redder nodig hadden om weer blij en gelukkig te worden.

Ook wij hebben deze Redder nodig en misschien weet je al dat dit Jezus is, de Zoon van God.
Hij maakt mensen en kinderen weer blij en gelukkig als Hij in jouw hartje mag komen wonen.
Als het kerstfeest is dan denken wij aan Zijn geboorte, want dan is het feest voor jou en voor mij.
Daar vertel ik de volgende keer meer over.

DE HERDERS VAN BETHLEHEM

Het was een stille donkere nacht, maar ook een hele blijde nacht. Want in deze nacht was de Here Jezus geboren in een stal in Bethlehem.

Buiten op de velden waren herders, die op hun schapen pasten. Zij moesten er voor zorgen dat er geen wilde dieren kwamen om de schapen kwaad te doen. Ze hadden een groot vuur gemaakt en daar zaten ze omheen. Ze dommelden een beetje en vielen bijna in slaap.

Maar opeens waren ze klaarwakker, want er was een heel groot fel licht. Ze schrokken en sloegen hun handen voor de ogen. Daar stond een engel bij hen en de engel sprak: “Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik ben een engel en God heeft mij gezonden om jullie een hele blijde boodschap te brengen. Vannacht is de Here Jezus geboren, de Zoon van God. Hij is de Redder en Zaligmaker, waar jullie al zo lang op hebben gewacht. Hij is geboren in een stal in Bethlehem en het kindje is in doeken gewonden en ligt in een kribbe in een bedje van stro.”

En toen kwamen er opeens nog veel meer engelen en die begonnen allemaal te zingen, zó mooi, als de herders nog nooit hadden gehoord. Het was een prachtig groot koor en ze zongen allemaal ter ere van God. Ere zij God in de hemel en vrede op aarde voor alle mensen.
De herders luisterden stil en ontroerd.
Toen gingen de engelen weer terug naar de hemel.

Het was weer stil en donker geworden op de velden. Maar in de harten van de herders was het helmaal niet donker, maar licht van blijdschap. Ze spraken opgewonden met elkaar: “Kom, laten wij het kindje Jezus gaan zoeken en het aanbidden.”
Ze gingen snel op weg naar Bethlehem en vonden de stal waar Het kindje Jezus geboren was. Daar lag het kindje, in doeken gewonden in een kribbe, precies zoals de engel het gezegd had. Ze knielden neer bij het kindje in de kribbe en baden zacht. “Lieve Here Jezus, dank u wel dat U naar deze aarde bent gekomen. Wij hebben geen kostbare geschenken, maar ons hart is voor U, wij houden van U.”

De herders vertelden aan Maria en Jozef wat er allemaal was gebeurd op de velden van Efrata.
Maria luisterde stil en bewaarde al de woorden, die de herders vertelden in haar hart. Daar zou ze nog vaak aan denken. Oh, het was zo mooi en ze was zo gelukkig met het kindje Jezus.

Zo is de Here Jezus op aarde gekomen. Niet als een koning in een paleis, maar als een klein eenvoudig kindje in een arme stal. Zo wilde Hij ook komen, arm en nederig en klein, om mensen rijk en gelukkig te maken. De eerste mensen die kwamen om Hem te aanbidden waren eenvoudige herders, ook zij waren arm. Maar toen ze Jezus gezien hadden voelden zij zich heel rijk en gelukkig. Ze gingen weer terug naar de schapen op het veld, en ze vertelden aan iedereen die het horen wilden, dat Jezus, de Redder en Zaligmaker geboren was in een stal in het stadje Bethlehem.

Jezus was niet gekomen om geld of goud te brengen aan de mensen. Maar om hen weer dicht bij God te brengen, omdat alle boze dingen hen hadden gescheiden van God.

Daarvoor was Jezus op aarde gekomen en nu mogen wij allemaal bij het kindje Jezus knielen en ons hart aan Hem geven.

Dan is de weg naar God open voor ons allemaal.

Dat is pas ècht feest, kerstfeest!