web analytics
Posts Tagged "kinderen"

LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN

Kijk, daar lopen moeders op de weg met hun kinderen. De kinderen lopen vrolijk huppelend aan de hand van hun moeders. Ze zijn blij, weet je waarom?
Ze zijn op weg naar Jezus.

De moeders hebben hen verteld wie Jezus is, dat Hij hun Vriend wil zijn en heel veel van hen houdt. Zij willen hun kinderen graag het allerbeste geven en dat is Jezus.
Ze willen hun kinderen dicht bij Hem brengen, zodat Hij hen aan kan raken. Want ze weten wel dat dit heel belangrijk is voor hun kinderen.

Maar de discipelen zien de moeders en de kinderen komen en daar begrijpen ze helemaal niets van. Kinderen… wat moeten die nu doen bij de Here Jezus.
Daar heeft Hij het toch veel te druk voor.
En ze gaan naar de moeders toe en willen hen wegjagen.
“Jezus heeft het veel te druk voor jullie kinderen. Kinderen horen niet bij de Here Jezus. Vooruit, ga maar weg”, roepen de disipelen.

Jezus ziet wat er gebeurt, Hij ziet dat de discipelen de moeders en kinderen weg willen jagen. Hij wordt heel erg boos op zijn discipelen en Hij zegt: “Wat doen jullie nu toch? Dat mag helemaal niet. Laat de kinderen bij Mij komen. Je mag de kinderen niet wegjagen. Kinderen horen bij Mij en Ik houd heel veel van hen”.

De kinderen horen die vriendelijke stem en ze zien en voelen dat Jezus heel veel van hen houdt. Ze zijn ook helemaal niet bang, al hebben ze Jezus nog nooit gezien. Ze rennen naar Hem toe en gaan dicht tegen Hem aan staan. Jezus neemt de kleinste kinderen op Zijn schoot en Hij praat en lacht met hen. Hij houdt zo veel van de kinderen, Hij wil ze graag gelukkig maken.
Hij legt Zijn Handen op hun hoofd en zegent hen. Hij belooft hen dat ze gelukkig zullen worden en later bij Hem in de Hemel mogen komen.

De moeders staan blij toe te komen, wat heerlijk, wat zijn ze blij voor hun kinderen.

Tegen de discipelen zegt Jezus: “Zo moeten jullie worden, net als de kinderen. Dan kunnen jullie later ook in de Hemel komen.”

De kinderen vertrouwden Jezus helemaal en ze voelden zich zo blij en gelukkig bij Hem.
Het was heel fijn om zo dicht bij Jezus te mogen zijn.

En het mooie is, dat nog steeds alle kinderen heel dicht bij Jezus mogen komen.
Kinderen horen wèl bij Jezus. Hij zal nooit een kind wegjagen en er is nog nooit een kind bang voor Hem geweest.
Je mag altijd naar Hem toegaan en Hem alles vertellen, want Jezus heeft alle kinderen lief.

Heer ik bid U

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
16
feb

HEER IK BID U

Heer ik bid U voor onze wereld
voor ieder mens en ieder kind
sla Uw armen om hen heen
wees hun Vader en hun Vriend.

Heer ik bid U voor al die kinderen
die geen kind meer kunnen zijn
bruut beroofd van hun onschuld
genees oh Heer hun diepe pijn.

Heer ik bid U voor hen die rouwen
om wat zij eens hebben gehad
vult U Heer met al Uw Liefde
dat grote lege donkere gat.

Heer ik bid U voor alle zieken
in ziekenhuis of thuis op bed
geneest U hen van alle kwalen
en maak kromme wegen weer recht.

Heer ik bid U voor alle soldaten
aan het front zo ver van huis
bescherm hen voor geweld en granaten
en breng hen weer veilig thuis.

Heer ik bid U voor alle mensen
die eenzaam zijn en zo alleen
doorbreek oh Heer die grote stilte
en geef mensen om hen heen.

Heer ik bid U voor alle mensen
kinderen jong en oud
dat zij U echt mogen leren kennen
en weten dat U heel veel van hen houdt.

Help ons Heer om bruggen te bouwen
naar de mensen om ons heen
zodat we elkaar weer kunnen bereiken
leid ons Heer U weet waar heen!

Help ons Heer om los te laten
wat niet van ons is en ook nooit zal zijn
ons leven in Uw Hand te leggen
dan pas zal er vrede zijn.

Gebed van een moeder

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
8
feb

GEBED VAN EEN MOEDER

O Heer, m’n kinderen
ik kan ze niet beschermen
ze gaan hun eigen weg
wilt U zich over hen ontfermen?

Wilt U hen steeds weer gadeslaan
overal, op al hun wegen
ik kan niet met hen medegaan
ik moet ze nu uit handen geven.

Als ze de verkeerde keuzes maken
wilt U ze toch weer dragen
Uw liefde aan hen blijven geven
ook als ze er niet om vragen?

En als ze U de rug toekeren
wilt U geduldig blijven kloppen
op de deuren van hun hart
ook als U niet wordt verwacht?

Dank U Heer, U bent hun Vader
zelfs al lijkt het of U talmt
ook al zullen stormen woeden
niemand rooft ze uit Uw hand.

KERSTFEEST voor de kids

We gaan kerstfeest vieren
met slingers en een boom.
Maar waar het echt om gaat
is het Kindje in de kribbe
Gods eigen Zoon.

Hij kwam als mens op aarde
voor jou en ook voor mij.
Als je naar dat Kindje kijkt
word je o zo blij.

Hij wil ook in jouw hartje wonen
en altijd bij je zijn.
Hij houdt van alle mensen
en van alle kinderen
groot en klein.

Je hoeft niet bang te zijn
Hij laat je nooit alleen.
Hij helpt je leren en spelen
en Hij is altijd om je heen.

Jezus werd geboren in een arme stal.
Laat Hem maar in jouw hartje wonen,
zodat jouw lichtje
voor altijd branden zal.

Luister eens, je wordt geroepen
Jezus noemt jouw naam:
” (jouw naam) , wil je Mij volgen,
zullen we samen verder gaan?”

Ik heb kinderen nodig
die Mijn vrienden willen zijn
van Mij willen leren
ook al zijn ze nog zo klein.

Je mag iedereen vertellen
dat Ik ook hun Vriend wil zijn
hen nooit zal verlaten
en altijd bij hen wil zijn.

Ik zal heel veel van jullie houden
dat mag je nooit vergeten
vertel het maar
heel de wereld moet het weten.

Kom nu maar bij Mij
dat vraag ik alle kinderen
daarom noem Ik jouw naam
niemand mag dat verhinderen.

Ik zou willen vliegen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
13
sep

Ik zou willen vliegen

Ik zou wel willen vliegen
als een vogel zo vrij
gedragen door de luchtstroom
van Gods Liefde diep in mij.

Ik zou mijn vleugels spreiden
groots en wereldwijd
een schuilplaats voor de verdrukten
overwinnen elke strijd.

Ik zou de wereld willen veranderen
te beginnen bij mezelf
alleen leven vanuit Gods Liefde
nergens oorlog of geweld.

Ik zou alle kinderen laten lachen
vrolijk spelend vrij en blij
dat zij zich geliefd mogen weten
samen met Jezus aan hun zij.

Ik zou oude mensen vreugde geven
nooit meer eenzaam of alleen
jong en oud samen verenigd
kinderen zingend om hen heen.

Ach ik kan alleen maar schuilen
onder Gods vleugels als Zijn kind
dat uit zichzelf niets kan doen
maar door Gods Geest weer vrede vindt.

Knielen bij het kribje

Een witte zachte deken
bedekt de wereld, stil en zacht
het dempt de hulpkreet van de kinderen
de noodkreet uit het diepste van hun hart.

Het verzacht de pijn die zij hebben geleden
het lijkt een beetje pais en vree
en bij het smelten van die witte wereld
neemt het ook de vrede met zich mee.

Reinig oh Heer onze harten
maak ze zuiver als puur goud
witter dan pasgevallen sneeuw
we hebben het zo vreselijk koud.

Vul onze harten weer met Liefde
met de stilte en eenvoud van een kind
we knielen bij het kribje neder
tot ons onrustige hart weer vrede vindt.

Dank U Heer dat U recht zult spreken
genezen wat zo diep is verwond
alles helemaal nieuw zult maken
kom Heer Jezus, kom!

God heeft alleen kinderen

God heeft geen verre familie
neven, nichten, tantes of ooms
Hij heeft alleen maar kinderen
Zijn dochters en Zijn zoons..

Hij is alleen maar Vader
van jou Zijn eigen kind
van wie hij heel veel houdt
in wie Hij vreugde vindt.

Hij was zo blij toen Hij jou vormde
naar Zijn eigen beeld
al Zijn Liefde legde Hij in jou
Hij wacht tot jij Hem jouw Liefde geeft.

God heeft voor jou een plan
Hij heeft alles al voorbereid
je hoeft Hem slechts te volgen
daar van krijg je nooit meer spijt.

Waar je mee om gaat
word je immers mee besmet
je gaat steeds meer op Hem lijken
God heeft alles al in jou gelegd.

Zo mag je verder groeien
als een vlinder uit een cocon
je hebt immers nooit geweten
dat je zo mooi vliegen kon.

Sla je vleugels uit en vlieg
zo gelukkig als een kind
omdat je In het Vaderhart van God
echte rust en vrede vindt.

Worden als de kinderen…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
15
sep

Worden als de kinderen…

Eigenlijk maken we het ons zelf veel te moeilijk.
We hoeven niet meer te zijn als een kind, kwetsbaar, klein en vol vertrouwen in vader.
Vader weet de weg, vader kent de tijd, vader zorgt voor hem, vader is volkomen te vertrouwen, zo denkt en voelt een kind.
Het zal zich ook geen zorgen maken over de dag van morgen of wat er ooit misschien zal kunnen gebeuren.
Nee, het speelt en maakt plezier en geniet van iedere dag.
Zo ziet het leven van een kind er uit (onder normale omstandigheden).

Lijken wij daar nog op?
Of zijn we dit onderweg allemaal kwijt geraakt?
Vertrouwen we nog wel op onze hemelse Vader, verwachten we het nog wel van Hem of houden we liever alles in eigen hand?

Hij zal het maken, Hij heeft alles in de Hand, wij hoeven slechts te volgen.
Gewoon zoals een kind mee huppelt aan de hand van zijn vader.
Kunnen we eigenlijk nog wel huppelen?
Gunnen we onszelf wel die vanzelfsprekende blijdschap en geluk, die een kind van nature nog in zich heeft?

Het is zeker de moeite waard om het weer te leren, probeer het maar eens.
Je hoeft alleen maar de Hand van je Vader te pakken, naar Hem opzien en het van Hem verwachten, ook voor deze nieuwe dag, en naast Hem voort huppelen.

En als je dat verleert bent….begin dan maar met een heel klein sprongetje.
Ik ga in ieder geval een sprongetje wagen….

IN KLEINHEID GROOT

Als je Jezus leert kennen
word je al maar groter
want je bent Gods geliefde kind
bemind door de Allerhoogste.

Jij mag Abba, Papa zeggen
tegen die grote sterke God
Hij heeft je in Liefde gemaakt
je bent geen speelbal van het lot.

Maar als je God leert kennen
word je ook steeds kleiner
je sterft dan aan jezelf
je eigen ik zal verdwijnen.

Maar dan gebeurt er een wonder
levensecht en wonderlijk groot
je wordt opnieuw geboren
niet uit de moederschoot.

Niet uit vlees en bloed
maar door Gods Geest, die in jou wil wonen
het oude is voorbij gegaan
het nieuwe is gekomen.

Dan ben je klein en nederig
buig je eerbiedig je hoofd
weet je dat je mag gaan groeien
want in je kleinheid ben je groot.