web analytics
Posts Tagged "Jezus"

Als mensen je pijn doen

Jouw vaste grond is Jezus
Hij ziet jou in Liefde aan
Hij oordeelt en veroordeelt niet
maar blijft heel dicht naast je staan.

Hij kent je pijn en ook je strijd
je vreugde en verdriet
Hij kent je als geen ander
weet wat een ander niet ziet.

Hij tilt je uit boven de storm
spreid je armen maar
dan zul je zweven als een arend
en weten…God is daar.

Wat mensen je ook aan doen
blijf er boven staan
jij bent God alles waard
ik zegen jou in Jezus naam!

www.myplaceofpeace.com/als-mensen-je-pijn-doen

Licht in de nacht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
aug

Licht in de nacht

Als je niet kunt slapen
en het donker je omsluit
als al je tranen zijn vergoten
en je hart nog huilt.

Als de wereld met Zijn leed
als een molensteen op je drukt
als je weg wil dromen
in een eindeloze vlucht.

Als angst en wanhoop
niet willen verdwijnen
als de zon in je leven
nooit meer lijkt te schijnen

Als door een kier van de gordijnen
het licht niet wil gloren
als je het gezang van de vogels
nog steeds niet kunt horen.

Dan nog kan er een Licht opgaan
dat gaat schijnen in je hart
zo maar op een moment
dat je het niet meer verwacht.

Richt je oog maar op Jezus
en niet op dat donkere dal
dan kan Hij in jou een Licht ontsteken
dat voor eeuwig branden zal.

www.myplaceofpeace.com/licht-in-de-nacht

Eén grote familie

Net als Jezus zijn wij kinderen van God, de Vader. Want in de heilige boeken heeft Jezus zelf gezegd dat wij zijn broers en zussen zijn. Hij zegt daar: “God, ik zal aan mijn broers en zussen over u vertellen. Samen met hen zal ik u prijzen.”
Hebreeën 2 : 11 en 12

Wij zijn kinderen van God, broers en zussen van Jezus.
Kun jij je dit voorstellen?
Ja, soms…als je boven op de berg zit…dan zou dat wel kunnen.
Maar meestal denken we daar niet aan en hebben niet altijd een hoge dunk over onszelf of over die ander.
En toch…als de waarheid echt tot ons door zou dringen, wat zouden we dan trots zijn op onze afkomst, op wie we mogen zijn.
Kinderen van God, de grote Koning. We zijn Koningskinderen, geliefd en bemind door God de Vader.
Dit geldt voor ieder van ons.

En naast ons gaat onze grote broer Jezus, Hij gaat overal met ons mee.
We mogen trots op Hem zijn, Zijn Hand vast houden en Zijn voorbeeld volgen.

Niet iedere vader is het waard om geëerd te worden en niet iedere grote broer kan een voorbeeld voor ons zijn.
Maar naar Jezus mogen we luisteren en samen met Hem en onze broers en zussen hier op aarde God prijzen.
Zo zijn we één grote familie, ook al zijn we misschien maar enig kind.
We behoren tot Gods familie, tot Zijn geslacht, Gods genen hebben we in ons. We mogen steeds meer op Jezus gaan lijken, daar voor heeft God alles al in ons gelegd.
Samen mogen we dit ontdekken en elkaar er op wijzen als we de moed soms even verliezen of teleurgesteld zijn in onszelf of de ander.

Dank U Vader God, dat we Uw kinderen mogen zijn en behoren tot Uw grote gezin. Dank U voor Jezus, onze grote broer, die altijd naast ons gaat.

www.myplaceofpeace.com/een-grote-familie

 

Aan het einde van de dag

Breng aan het einde van de dag
God je dank en eer
ga dan zonder zorgen slapen
leg die maar bij Jezus neer.

En als je toch niet slapen kan
de onrust je benauwt
dan blijft Jezus daar bij jou
en fluistert dat Hij van je houdt.

Hij zit daar stil en zingt een lied
klanken fijn en teer
en als je ’s morgens wakker wordt
dan zie je Hem weer.

www.myplaceofpeace.com/aan-het-einde-van-de-dag

Hij noemt jouw naam

Hij heeft je bij je naam geroepen
dat is een zekerheid
niets kan jou van Hem scheiden
je bent van Hem, dat is een feit!

Hij is groter en sterker
dan elke macht of kracht
er is niemand zoals Hij
die elke dag op je wacht.

Al lijken stemmen sterker
dan die van de Heer
als je stil wordt en alleen
dan hoor je Hem wel weer.

Al lijkt je soms gebonden
met banden ijzersterk
Gods plan gaat door in jou
Hij voleindigt in jou Zijn werk.

Al trekt de wereld aan je
en kan je het niet weerstaan
God blijft geduldig wachten
en steeds naast je gaan.

Je bent aan Hem verankerd
je bent door Hem ontstaan
noem maar zacht Zijn naam
dan zie je Jezus weer naast je staan.

Ik geloof in jou!

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
19
mei

Ik geloof in jou!

Jezus zegt:

Geloof je niet in mij?
Ik geloof in jou!

Jij bent mijn geliefde kind.
Ik houd van jou!

Jij bent de vreugde van mijn hart.
Ik ben blij met jou!

Ik ben trots op jou
omdat Ik je heb gemaakt.
Mijn Liefde geef ik jou
daarmee heb Ik je aangeraakt.

Je bent Mijn kind
en zo ben je goed.
Ik heb je gekocht
met Mijn kostbaar bloed.

Mijn leven heb Ik
voor jou gegeven
zodat jij voor eeuwig
zal kunnen leven.

Jij bent Mijn geliefde.
Ik heb je lief!

Geloof je niet in Mij?
Ik geloof wel in jou!

Hij ontsteekt het Licht

Het is stil
geen geluid is er te horen
alleen het schreien
van een heel klein kind.

Het is Jezus
die zojuist werd geboren
maar niet welkom is
en geen plek op aarde vindt.

Weer is het stil
het voorhangsel begint te scheuren
en weer klinkt daar Jezus stem
door de donkere nacht.

“Mijn God, mijn God
waarom hebt U Mij verlaten?”
en dan de woorden:
“Het is volbracht.”

Nog steeds hoor je Zijn stem
in stille, donkere nachten
nog altijd fluistert Hij
heel zacht je naam.

Op zoek naar een plek
in je hart, in je huis
dan steekt Hij het Licht
voor altijd aan.

image
MET JEZUS OVER DE DREMPEL

Weifelend blijf ik voor de drempel
van de jaarwisseling staan
het oude is voorbij
het nieuwe komt er aan.

Even kijk ik om
en durf niet verder te gaan
maar als ik recht vooruit kijk
zie ik Jezus staan.

Hij was er alle dagen
in goede en slechte tijden
in blijdschap en verdriet
ik kon van Hem niet scheiden.

Zou ik dan niet in ’t nieuwe jaar
op Hem blijven vertrouwen
en weten dat Hij me ook dan
stevig vast zal houden?

Ik richt mijn blik op Jezus
Zijn Liefde die mij wil verwarmen
en ik spring over de drempel
in Zijn veilige Vaderarmen.

Al mijn volgers en lezers wens ik een veilige sprong toe in het nieuwe jaar 2014,
in de zekerheid dat Jezus je al is voorgegaan en jouw vangnet wil zijn.

liefs
Cobi

JIJ BENT HEM ALLES WAARD

Ik wil je iets vertellen
nu het Kerstfeest naderen gaat
want er is een God
die altijd naast je staat.

Jij bent door Hem gewild
jouw leven heeft een doel
je bent kostbaar en van waarde
ook als je het zo niet altijd voelt.

Hij wil jou gelukkig zien
dat hoort bij Zijn plan
het doet Hem ook veel verdriet
als dit niet altijd kan.

Juist dan wil Hij je dragen
dwars door alles heen
Hij zal er altijd voor je zijn
en laat je geen moment alleen.

Zijn Zoon gaf Hij voor deze wereld
geen mens mag verloren gaan
iedereen moet het weten
dat Jezus voor ons borg wil staan.

Een kostbaar cadeau in die arme stal
een Kind zonder huis of haard
neem het maar aan, het is voor jou
jij bent Hem alles waard!

*************************

Ik wens jou al het goede toe
voor elke nieuwe dag
in die zekerheid
ik ben door God geliefd
en een kostbaar cadeau in je hart.

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, kidsKerst
3
dec

ADVENT

Advent dat is verwachten
Jezus komt er aan
zorgen dat je klaar staat
je mooiste kleren aan.

Kriebels in je buik
van blijdschap en van hoop
Jezus wordt geboren
Zijn Liefde voor jou is zó groot.

Ook jij bent een kaarsje
brandend in de nacht
jouw lichtje wordt steeds groter
als je op Jezus wacht.

Nu steken we één kaarsje aan
dat het donker zal verdrijven
zo wil Jezus voor jou een Lichtje zijn
en altijd bij je blijven.