web analytics
Posts Tagged "Jezus"

Er is zo veel te bidden
er is zo heel veel leed
dat is niet om te dragen
als God er geen kracht voor geeft.

Alleen het kruis van Jezus
kan dit leed bevatten
het troost en het bevrijdt
de moegestreden harten.

Geen mens kan jouw leed dragen
ook al drukt het nog zo zwaar
breng het maar bij Jezus
Hij staat voor je klaar.

Open je hart
zodat Gods Licht er in kan schijnen
dan zie je Gods Liefde door alles heen
en zal de duisternis verdwijnen.

Het oude is voorbijgegaan
het nieuwe is gekomen
door Jezus Christus onze Heer
blijf niet langer dromen.

Het oude gaat soms flink te keer
zodat het nieuwe lijkt verdwenen
toch is het kwaad reeds overwonnen
toen Jezus aan ons is verschenen.

Blijf niet wachten blijf niet talmen
blijf niet zoeken naar een nieuw begin
Gods Koninkrijk is in en om je heen
je zit er midden in.

Zijn heerlijkheid zit ook in jou
Gods Koninkrijk is van alle tijden
de nieuwe dag is reeds begonnen
er komt een einde aan dit aardse lijden.

In de Liefde voor elkaar
in het kleinste knopje dat openspringt
ontstaat dit nieuwe leven
waarin Gods Koninkrijk nu begint.

Verbind je met het goede
dan ontdek je steeds meer
adem Gods Geest en Liefde in
zie de schoonheid van onze Heer.

Je kan meer dan je zou denken
je bent sterker dan je ooit had gedacht
ook jij kan bergen verplaatsen
als je het van Jezus verwacht.

Je kan zo veel meer
als je Hem in jou laat werken
je bent tot grote dingen in staat
als je het Jezus in jou laat doen.

Hij tilt je op tot grote hoogte
juist in je zwakheid
kan Hij grote dingen doen.

Hij draagt je door woeste rivieren
klimt met je over muren
en voert elke strijd.

Hij geeft je kracht
als stormen woeden
Hij is je kompas
een baken in de tijd.

Klamp je maar vast
aan Jezus jouw Redder
je Vriend en je Meester
Leidsman en God.

Hij is voor jou
een Rots in de branding
Hij tilt je omhoog
tot je staat als een rots.

In grazige weide

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi, Jezus
17
okt

Lieve Jezus mag ik even
aan Uw voeten komen zitten
mijn gedachten aan U geven
wilt U ze met Uw Liefde wissen.

Ze drammen en ze dwalen
gaan met mij op de loop
het ene doemscenario na het andere
zonder uitzicht zonder hoop.

Ik kan ze niet tot rede brengen
ze tuimelen in het rond
mijn rust is ver te zoeken
verdwenen is mijn vaste grond.

Alleen U kan mijn hoofd weer vullen
met mooie gedachten zuiver en rein
met Liefde en hoop en het goede verwachten
dicht bij U leven en gelukkig zijn.

Dank U lieve Here Jezus
zelfs mijn gedachten wilt U leiden
als ik ze maar aan U over geef
vind ik weer rust in grazige weide.

Vrienden voor het leven

Vriendschap is een bloem
die openbloeit op een dag
gevoed door aandacht en liefde
een vriendelijk woord of een lach.

Vriendschap is er zijn
al ben je mijlen bij elkaar vandaan
in goede en slechte tijden
naast elkander blijven staan.

Vriendschap is accepteren
wat jij niet kunt begrijpen
jezelf kunnen zijn
niet op een ander hoeven lijken.

Vriendschap is tijd maken voor elkaar
ook al ben je nog zo druk
samen lachen en huilen
dat is nog eens geluk.

Vriendschap dat is kennen
en gekend worden door die ander
ook als de tijd verstrijkt
en het leven je verandert.

Vriendschap is een zegen
die God ons heeft gegeven
Hij weet wat wij nodig hebben
in dit aardse leven.

Dank U Heer voor vriendschap
die U ons hebt gegeven
U gaf ons Jezus als Vriend
Vrienden voor het leven.

Heb jij dat ooit gezien?

God als dienaar
heb jij dat ooit gezien
of zag je Hem over het hoofd
zag je Hem niet staan misschien?

Zijn nederige houding
jouw voeten die Hij waste
of heb je Hem niet herkend
omdat je God niet op Zijn knieën verwachtte?

Toch is ook dat een deel van Hem
Jezus en de Vader zijn één
God is een dienstbare God
een voorbeeld voor iedereen.

Zullen we Hem ook daarin volgen
zelfs al doet het knielen pijn
dan worden we net als Jezus
en zullen in kleinheid de grootste zijn.

Als stormen woeden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
16
aug

Als stormen woeden

In het oog van de storm
als je dreigt te vergaan
de golven woedend beuken
je Gods stem niet meer kunt verstaan…

Als je schip stuurloos wordt
je masten gebroken, het zeil gescheurd
je vaste grond verdwenen is
de lucht zo donker kleurt…

Als je enkel nog kunt schreeuwen
“Jezus, we vergaan…!”
dan opent Hij je ogen
en zie je Jezus naast je staan.

“Waarom ben je zo bang
Ik ben immers ook aan boord
het beuken van de golven
heb ik wel gehoord.

Ook al lijk Ik soms te slapen
Ik heb alles in de Hand
blijf maar op Mij vertrouwen
zo bereik je vaste land.

Jouw gebroken masten
richt ik wel weer op
je zult de haven veilig binnen varen
met Mijn vlag hoog in top.”

Het Licht der wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
9
aug

Het Licht der wereld

Zonder licht kunnen we niet leven
we tasten dolend in het rond
nergens hoop en zonder uitzicht
verdwenen is de vaste grond.

Toch kun je zelf het licht ontsteken
het bevindt zich immers ook in jou
je hoeft de knop slechts om te draaien
en de hemel wordt weer stralend blauw.

Strek je hand maar uit naar Jezus
Hij is zelf het Licht
Hij wil jou met Zijn liefde omstralen
zodat jij anderen weer verlicht.

Dan ben je in staat om uit te delen
een Licht te zijn voor ieder die je ontmoet
het kleinste vlammetje is van heel veel waarde
als het Licht der wereld het stralen doet.

Overwin het kwade door het goede
laat je Lichtje branden al is het nog zo klein
dan zal het duister gaan verdwijnen
en Jezus het Licht in jouw leven zijn.

Jouw weg

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
8
jul

Jouw weg

Jouw weg is nooit te woest
of te moeilijk om te gaan
het is een begaanbaar pad
Jezus is je immers voorgegaan.

De bergen en obstakels
heeft Hij eerst genomen
Hij maakte de weg begaanbaar
zodat jij er door kunt komen.

Je hoeft Hem slechts te volgen
in Zijn voetspoor verder te gaan
Jezus maakte jouw weg vrij
Hij weet waar jij door heen moet gaan.

Wordt de weg soms moeilijk
het zicht belemmerd door verdriet en pijn
dan mag je zeker weten
dat Jezus heel dicht bij je zal zijn.

Geef nooit op, vertrouw op Hem
het duister zal verdwijnen
Jezus zelf verlicht jouw pad
de zon zal weer gaan schijnen.

Alles in Jezus

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
21
jun

Alles in Jezus

Nu wil ik in jou zijn
nu wil ik jou nieuw leven geven
nu mag je opstaan uit de dood
nu ontvang je reeds nieuw leven.

Geen oordeel zal je vellen
nu jij in Mij gelooft
Ik ben in jou en jij in Mij
dat heb ik immers zelf beloofd.

Ik kon slechts leven
omdat de Vader Mij alles gaf
zo ben jij ook verbonden met Mij
zodat je alles in Mij vermag.