web analytics
Posts Tagged "Jezus"

Jezus leeft!

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
24
apr

Jezus leeft!

De vogels zingen hun hoogste lied
de bergen dansen, de bomen klappen
heel de aarde juicht en beeft
de Heer is opgestaan, Hij leeft!

De steen is weg, het graf is leeg
de engelen wijzen de weg
Jezus is hier niet meer
dat heeft Hij immers zelf gezegd.

De dood is overwonnen
niets is er sterker meer
dan de kracht en Liefde van onze God
Jezus leeft, Hij is Heer!

Hij is de kruisweg voor ons gegaan
Zijn leven heeft Hij zelfs gegeven
opdat wij vrij voor God mogen staan
en met Hem voor eeuwig mogen leven.

Niets kan ons nog van God de Vader scheiden
geen ziekte, pijn, zonde of dood
de weg naar God heeft Jezus vrij gemaakt
Zijn Liefde voor ons is oneindig groot.

De hemel juicht, de engelen zingen
de natuur bloeit open in al zijn pracht
de Liefde van God bedauwt heel de aarde
Jezus leeft, Hij heeft alle macht!

Beluister onderstaand gedicht via deze link:

http://www.youtube.com/watch?v=1_sG1gFWD4o

Met lege handen (Goede Vrijdag)

Een houten kruis, een doornenkroon
sloeg ik Hem al die wonden?
De striemen en de slagen
droeg Hij ze voor mijn zonden?

Zijn zweet dat werd tot bloed
het spotten en gehoon
Jezus had kunnen blijven zitten
op Zijn Hemelse troon.

Toch koos Hij voor de wereld
want die had Hij zo lief
Hij dronk de beker tot de bodem leeg
toen Hij Zijn Vaders Huis verliet.

Oh Heer, hoe kan ik U danken
hoe kan ik ooit verstaan
wat U hebt geleden
waar U door heen bent gegaan.

Ik kan alleen maar buigen
ootmoedig bij het kruis
en mijn hart aan U geven
als een schamel huis.

Met lege handen kniel ik
bij het kruis op Golgotha
gevuld met Uw Liefde en vergeving
mag ik op staan door gena’.

Uw wil geschiede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
18
apr

Uw wil geschiede

Ik zie een mens eenzaam en alleen
door Zijn vrienden verlaten
Hij knielt in uiterste wanhoop neer
waarom moesten mensen Hem zo haten?

Ik zie het angstzweet veranderen in bloed
het stroomt over Zijn gelaat
kan de beker aan mij voorbij gaan Vader
of is het daarvoor al te laat?

Hoe kunnen wij ooit begrijpen
hoe Jezus heeft geleden
de beker die niet voorbij ging
zijn smekingen en gebeden.

Maar niet mijn wil
Uw wil geschiede lieve Heer
voor Uw geliefde kinderen
leg ik mijn leven neer.

Het is goed, Ik zal gaan
opdat de wereld wordt bevrijd
en ieder mens bij U kan komen
van nu aan tot in eeuwigheid.

Zou ik ook?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag, Pasen
13
apr

Beluister onderstaand gedicht op You tube

Zou ik ook?

Zou ik Hem ook niet herkennen
als Jezus naast mij gaat?
Zou ik het pas kunnen zien
op het moment dat Hij mij verlaat?

Zou ik ook zo vol zijn
van wat er op Golgotha is gebeurd
zou ik ook niet hebben begrepen
waarom het voorhangsel is gescheurd?

Zou ik ook hebben geroepen
Kruisig, kruisig Hem!
Zou ik ook hebben gezegd
dat ik Jezus niet eens ken?

Zou ik ook in slaap gevallen zijn
in Gethsémané
liet ook ik Hem
in Zijn zwaarste uur alleen?

Oh Heer ik ben niet anders
niet beter of zo goed
ik kan alleen maar leven
omdat U mij leven doet.

Ik kan alleen maar zijn
omdat U in mij bent
mij steeds weer vergeeft
en al Uw Liefde aan mij schenkt.

Help mij U in alles te zien Heer
U nooit te verloochenen of te verlaten
steeds weer te knielen bij het kruis
en mijn oude ik achter mij te laten.

Ik zie de hemel scheuren
de aarde schudt, de wereld beeft
als onze zonden U willen vermorzelen
maar Jezus overwint, Hij leeft!

Hij stilt de storm

Straks gaat de storm weer liggen
als Jezus de golven beveelt tot rust
jouw scheepje dobbert op rustige wateren
en je weer landt aan een veilige kust.

Nu lijkt je boot nog een speelbal van de golven
alsof je in deze storm zal vergaan
donkere wolken trekken zich samen
toch is er Iemand naast je blijven staan.

Ook al ligt Jezus te slapen
zo rustig als een kind
Hij heeft alles in de Hand
Hij beveelt zee en wind.

Je zal niet verdrinken
met Jezus aan boord
Hij heeft iedere roep
om hulp gehoord.

Maak Hem maar wakker
als je twijfelen moet
Hij stilt de storm
alles komt goed.

Wij zijn de ranken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
3
feb

Wij zijn de ranken

God is de Wijnbouwer
Jezus de Wijnstok
wij zijn de ranken
door Jezus verbonden met God.

Hij snoeit ons als dat nodig is
dat doet soms erg veel pijn
zo komt Hij met ons tot Zijn doel
omdat we daarvoor geschapen zijn.

Zonder Jezus in ons leven
kunnen we niets doen
we kwijnen langzaam weg
en verdorren als een bloem.

Maar verbonden met de Wijnstok
groeien we steeds meer
brengen we goede vruchten voort
tot eer en glorie van onze Heer.

Hij wandelt onder ons

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
28
jan

Hij wandelt onder ons

Nog steeds wandelt Jezus onder ons
Hij heeft ons niet verlaten
je kunt Hem zien in jou en mij
Zijn Liefde heeft Hij ons nagelaten.

Zijn leven heeft Hij ons gegeven
een voorbeeld voor ons allemaal
Zijn werk wil God in ons voltooien
Hij is nog lang niet klaar.

Wij zijn z’n voeten die mogen gaan
waar Jezus heen zou gaan
wij zijn z’n Handen die mogen helen
wat mensen elkaar hebben aangedaan.

Wij zijn z’n ogen die mogen zien
in Liefde op elkaar
wij zijn z’n oren die mogen horen
wat waarachtig is en waar.

Wij zijn z’n stem
die mag spreken van Liefde en van trouw
woorden die iedereen moet horen:
Jezus houdt van jou!

Jezus kom je overal tegen
waar mensen elkaar verstaan
kom je Hem ook tegen
waar jij en ik vandaag zullen gaan?

Hef je hoofd omhoog

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
26
jan

Hef je hoofd omhoog

Licht en donker
schaduw en zonneschijn
wuivende takken
gericht naar de zon.

Spreken woorden van hoop
en van stil verlangen
het duurt nu niet lang meer
“Jezus komt!”

Hef je hoofd omhoog
laat je armen niet hangen
zing een lied in de nacht
tot het duister verdwijnt.

Dan gaat de zon pas
ten volle schijnen
een Licht dat zich zelfs
in ’t diepste duister verspreidt.

In de stilte van je hart

Woorden zijn de diepste roerselen
uit het hart van jou en mij
ze kunnen mensen diep verwonden,
veroordelen of maken vrij.

Stilte is de plaats in het hart
waar alles eens is begonnen
daar leidt de Geest ons zacht en stil
wordt al het kwaad overwonnen.

De tong is een vurig instrument
en lang niet altijd in onze macht
zwijgen is zo kostbaar als goud
in stilte wordt Gods werk volbracht.

Daal af in de stilte
in je eigen woestijn
dan zul je Jezus ontmoeten
en dicht bij Hem kunnen zijn.

Dan komen woorden van hoop
en vrede uit je mond
door woorden van liefde
wordt niemand meer verwondt.

Want Gods Woord geeft leven
jaagt het duister op de vlucht
in de stilte van je hart
vind je Jezus en jezelf terug.

Laat je vinden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
13
jan

Laat je vinden

Mijn Oog gaat over heel de wereld
tot Ik elk verloren schaap weer vind
Ik neem je teder in mijn armen
en verzorg je als Mijn kind.

Al Mijn Liefde wil Ik je geven
Ik verbind jouw wonden en stil je pijn
Jezus is de balsem die je kan genezen
Ik wil voor jou een Herder zijn.

Ik draag je als je niet kunt lopen
wieg je zacht bij Mij op schoot
niets kan jou van mij scheiden
al is de afstand nog zo groot.

Laat je toch vinden door Mij, jouw Herder
Mijn stok en staf zijn nooit te kort
Ik blijf je zoeken alle dagen
omdat ook jij bij Mijn kudde hoort.