web analytics
Archive for the "kidsKINDERGEDICHTEN" Category

hetwoordelozeboek

HET WOORDELOZE BOEK

HET WOORDELOZE BOEK….heb jij daar wel eens van gehoord?
Een boek zonder woorden…..daar heb je toch niets aan?
Woorden hebben we nodig om elkaar iets te vertellen.
Maar weet je wat ons ook iets kan vertellen….?
Kleuren…..kleuren maken iets duidelijk zonder woorden.

Ik ga jullie vertellen van HET WOORDELOZE BOEK, dat enkel bestaat uit kleuren.
Weet je welke kleuren?
Goud, zwart, rood, wit en groen.
Er is vast wel een kleur bij die jij het mooiste vindt.
Goud misschien…of rood…of een van de andere kleuren?
Nu zal ik je vertellen wat de betekenis is van deze kleuren in HET WOORDELOZE BOEK.

Je hebt misschien wel van de Bijbel gehoord.
Daarin kun je alles lezen over God de Vader en over Zijn Zoon Jezus Christus.
De Bijbel is een heel dik boek en het is fijn en goed om in de Bijbel te lezen.

Het Woordeloze boek vertelt in het kort wat eigenlijk de belangrijkste boodschap is uit de Bijbel, luister maar.

De kleur GOUD vertelt ons van de Hemel. Daar woont God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Het is heel fijn om in de Hemel te mogen zijn en om dicht bij God te mogen leven. Daar gebeuren geen nare dingen, er zijn geen ziektes en niemand heeft er pijn.
Ook is er niemand die verdriet heeft en iedereen is altijd blij en heel gelukkig.
Jezus is nu in de Hemel om een plaats klaar te maken voor alle mensen en kinderen, die in Hem geloven.

De kleur ZWART wijst op onze zonden.
Iedereen heeft verkeerde dingen gedaan, dat noemen we zonden.
God is goed en Hij is Liefde en Licht en Vrede. Bij Hem is geen duisternis, of zonden, dat kan niet bestaan in Zijn aanwezigheid.
Dus als we graag bij Hem verder willen leven, nadat we zijn gestorven, dan kunnen onze zonden niet blijven bestaan.
Maar wie kan ons dan helpen om geen verkeerde dingen meer te doen?
Dat is Jezus.

De kleur ROOD wijst op het bloed van Jezus.
God wist wel dat het moeilijk voor ons was om voor het goede te kiezen.
Daarom heeft Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd om de straf te dragen voor alle zonden van iedereen op de hele wereld.
Jezus is daar voor gestorven aan het kruis. Daarom zeggen we, het bloed van Jezus wast ons schoon.

De kleur WIT laat ons zien dat wij ook helemaal wit en schoongewassen kunnen worden, als we kiezen voor Jezus.
Het vertelt ons ook van de opstanding van Jezus. Hij is niet dood gebleven, Hij is na drie dagen opgestaan uit de dood. Zijn vrienden hebben hem gezien.
Daarna is Jezus weer naar de Hemel terug gegaan, Hij leeft.
Hij wil jouw Vriend zijn en altijd voor je zorgen en dicht bij je zijn en je helpen bij alle dingen, die je doet.

De kleur GROEN betekent, nieuw leven, groeien.
Als Jezus jouw Vriend mag zijn, als je tegen Hem zegt, dat Hij mag komen wonen in jouw hart, dan gaat Hij je helpen bij alles.
Hij helpt je om de juiste keuzes te maken, om niet voor het verkeerde te kiezen. Natuurlijk lukt dat lang niet altijd, maar je mag het wel leren en daarin groeien.
Dat kan door de Bijbel te lezen, de Kinderbijbel, door naar de kerk te gaan of de kinderclub.
Je mag altijd met Jezus praten, Hij hoort je altijd en luistert naar je. Praten met Jezus noemen we bidden.
Zo leer je Jezus steeds beter kennen en daar word je alleen maar blij en gelukkig van.
En als je toch verkeerde dingen doet en je hebt er spijt van, dan mag je dat vertellen aan Jezus.
Hij vergeeft dan jouw zonden, omdat hij daar zelf de straf voor heeft gedragen.

Deze blijde Boodschap noemen we het Evangelie en dat is bestemd voor alle mensen en kinderen op de hele wereld.
Jezus houdt van alle mensen en kinderen, ongeacht kleur of ras.
Wij mogen deze blijde Boodschap doorvertellen aan iedereen.
Het Woordeloze Boek kan je daar bij helpen en het is ook leuk om er zelf een te maken.

En als je Jezus nog niet kent, vraag dan maar of Hij in je hart wil komen wonen en je wilt helpen bij alles wat je doet.
Dan heb je een Vriend voor het leven.

DE ARK VAN NOACH

Adam en Eva kregen kinderen, Kaïn en Abel. Ook zij kregen weer kinderen en zo kwamen er steeds meer mensen op de aarde. God hield veel van Zijn kinderen, maar de mensen vergaten God. Ze leefden zoals zij zelf wilden en deden veel slechte dingen. Ze deden elkaar en God heel veel pijn. God zag dat wel en Hij kon het niet langer meer aanzien. Zo had Hij Zijn wereld niet bedoeld en God besloot om daar een eind aan te maken.

Er was één man, die wèl leefde zoals God het had bedoeld, dat was Noach. Noach en zijn zonen, Sem, Cham en Jafeth dienden God en leefden zoals God het graag wilde. God vertelde Noach dat hij een ark moest maken, een hele grote boot, waarin veel mensen en dieren zouden kunnen wonen. Hij vertelde precies hoe Noach de boot moest maken, met wel 3 verdiepingen en veel kamertjes voor de mensen en de dieren, die er in zouden wonen. De boot moest 300 el lang worden en wel 50 el breed. Aan de bovenkant moest hij 1 el open laten en de ingang moest hij aan de zijkant maken. 1 el is ongeveer 45 cm, dus dan kun je zelf wel uitrekenen hoe groot de ark ongeveer was. Noach en zijn zonen ging aan het werk iedere dag, van de vroege ochtend tot de late avond. Zij maakten de ark precies zoals God het had gezegd en smeerden alle naden dicht met pek, zodat het water er niet in kon komen. God had Noach verteld dat er een grote zonvloed zou komen over de aarde. Het zou héél lang regenen en alle wateren zouden buiten hun oevers treden, zodat heel de aarde bedekt zou worden met water. Alle mensen en dieren die niet in de ark waren, zouden verdrinken.

De mensen zagen wel dat Noach en zijn zonen een ark bouwden, maar ze moesten er om lachen en staken er de spot mee. Haha….wie gaat er nu een boot bouwen midden op het droge land. Hoe moet je die boot ooit in de zee krijgen? Maar Noach vertelde de mensen dat zij zich moesten bekeren, dat ze naar God moesten luisteren en kiezen voor het goede en geen slechte dingen meer moesten doen. Als je er spijt van hebt en vergeving vraagt aan God, dan mogen jullie ook in de ark komen. Maar ze lachten Noach uit en wilden helemaal niet naar hem luisteren.

Noach verzamelde een heleboel eten voor mens en dier en bracht dat in de ark, zoals God het hem had gezegd. Toen op een dag kwam daar een hele mooie, wonderlijke stoet dieren aan lopen, twee aan twee. Van ieder soort een mannetje en een vrouwtje. Zij kwamen in een hele, lange rij naar de ark toe en Noach bracht hen in de ark en wees ieder dier z’n eigen plaats aan, waar ze konden rusten en eten. Deze dieren had God gestuurd, zodat ook zij in leven konden blijven en niet zouden verdrinken.

Toen gingen ook Noach, zijn vrouw en zijn zonen met hun vrouwen, de ark in en God sloot de deur achter hen dicht. Na zeven dagen begon het te regen, steeds harder en harder, zó hard, als het nog nooit had geregend. Overal vandaan kwam het water opzetten en het water bedekte de aarde en steeg steeds hoger en hoger. Veertig dagen en nachten regende het, toen was er niets meer van de aarde te zien, alles was bedekt met water, zelfs de hoogste bergen. Maar midden op die grote onafzienbare watervlakte dobberde eenzaam de ark met Noach en zijn gezin en alle dieren, die God had gestuurd. Zij waren allemaal veilig in de ark en God zorgde voor hen.

Honderdvijftig dagen lang was de aarde met water bedekt. Noach en de zijnen leefden al die tijd in de ark. Ze zullen wel verlangd hebben naar de tijd dat ze weer uit de ark konden. Maar ze wachtten geduldig en vertrouwden op God. Toen begon het heel hard te waaien en het water begon heel langzaam te zakken. De donkere wolken verdwenen, het regende niet meer. Plotseling kreeg de ark een geweldige schok, hij was vastgelopen op een berg. Dat betekende dat het water steeds meer zakte en wegvloeide van de aarde.

Na veertig dagen liet Noach een raaf los en de raaf vloog weg en kwam niet meer terug. Een raaf is een sterke vogel, hij had dus eten gevonden en een plaats om te rusten. Na zeven dagen liet Noach een duif los. Een duif heeft zaad nodig om te eten. Ze vloog de hele dag rond maar kon geen eten vinden en kwam ’s avonds weer terug naar de veilige ark. Noach stak zijn hand uit het venster en bracht haar binnen. Na nog eens zeven dagen liet Noach weer een duif uit en zij kwam ’s avonds ook weer terug. Maar wat had zij in haar bekje..een olijfblad. Dat was een hoopvol teken. Er was weer jong groen leven te vinden op de aarde. Noach wachtte nog eens zeven dagen en weer liet hij de duif los. Toen kwam ze niet meer terug. Nu wist Noach dat het water zo ver was gezakt, dat de duif zaad kon vinden om van te eten en een plek om te rusten.

Toen zei God tegen Noach. Ga maar uit de ark met je vrouw, zonen en hun vrouwen en alle dieren, die zo lang in de ark hebben gewoond. En God opende de deur… Wat zal dat een blijde dag zijn geweest, toen de deur van de ark weer open ging en ze weer mochten lopen op de aarde en genieten van al het moois dat God eens had geschapen. Er bloeiden weer bloemen en er waren blaadjes aan de bomen. De dieren huppelden naar buiten en de vogels vlogen rond en begonnen te zingen tot eer van God.

Noach en zijn kinderen bouwden een altaar en brachten een offer voor God. Ze waren zo dankbaar en blij. God zag wel hoe dankbaar Noach was en hij beloofde Noach, dat er nooit meer zo’n grote zondvloed over de aarde zou komen, die alles wat leefde op de aarde zou verwoesten. Er zal altijd een tijd zijn om te zaaien en te oogsten, er zal koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht, daar zal nooit een einde aan komen. Het teken van dit verbond tussen jou en alle levende wezens op aarde, is een grote, mooie, kleurige regenboog, die ik uitspan tussen de wolken. Als Ik deze regenboog zie zal ik aan dit verbond, aan deze belofte, denken, sprak God tot Noach.

Nog steeds kunnen wij die regenboog zien als de regendruppels vallen en de zon met haar gouden stralen de druppels doet schitteren in prachtige kleuren.. Ook God ziet Zijn boog dan staan tussen de wolken en denkt aan wat Hij eens heeft beloofd.

De regenboog herinnert ons aan Gods belofte en aan Zijn Liefde voor ieder mensenkind. Hij vergeet ons niet, want Zijn belofte blijft altijd van kracht.

tongetjesvanvuur

TONGETJES VAN VUUR

Tongetjes, tongetjes
van vuur op je hoofd
ze verwarmen je van binnen
als je in Gods Zoon gelooft.

Ze maken je blij en doen je zingen
van een God die Liefde heeft
’t is God zelf bij jou van binnen
die je deze blijdschap geeft.

Door Hem ontstaat in jou een vuur
waar ieder zich aan warmen kan
de Heilige Geest wil jou leren
hoe je dit vuur verspreiden kan.

Niemand kan zich er aan branden
het verschroeit niet en ’t doet geen pijn
het vertelt je dat God altijd
met Zijn Liefde in jouw hart wil zijn.

Palmpasen

Posted by: Cobiin kidsKINDERGEDICHTEN, kidsPasen
18
feb

PALMPASEN

Hoera, hoera,
Koning Jezus komt er aan
laten we Hem begroeten
en helemaal vooraan gaan staan.

Geen koning op een vurig paard
of met een gouden kroon
maar een Koning op een ezel
heel rustig en gewoon.

Geen koning met een leger
die vecht, plundert of steelt
maar een Koning vol van Liefde
die rust en vrede geeft.

We mogen voor Hem juichen
en dansen in het rond
jubelen en zingen
Jezus, onze Koning komt.

Iedereen mag bij Hem horen
elk mens en ieder kind
jij bent Hem alles waard
je bent een Koningskind!

Ook voor mij

Posted by: Cobiin kidsKerst, kidsKINDERGEDICHTEN
18
feb

OOK VOOR MIJ

En we sluiten de gordijnen
en we zingen bij de boom
Halleluja, ere zij God
glorie voor Jezus, Gods eigen Zoon.

En de kaarsjes die gaan branden
en de lichtjes flonkeren zacht
net als toen Jezus werd geboren
in die stille donkere nacht.

Dank U lief klein kindje Jezus
dat U mens werd net als wij
zodat wij U mogen leren kennen
U kwam op aarde ook voor mij!

NOACH BOUWT EEN ARK

Noach, Noach bouw een boot
maak hem lang en breed en groot
met een heleboel kamertjes er in
voor ieder diersoort en jouw gezin.

Veertig dagen gaat het regenen
maar jou en je gezin zal ik zegenen
omdat jij leeft zoals het hoort
en luistert naar Gods Woord.

Noach deed heel erg z’n best
bouwde een ark zoals God Hem had gezegd
God stuurde de dieren, van ieder soort twee
ook zij mochten met Noach mee.

God deed de deur van de ark toen dicht
een boot op het land was een vreemd gezicht
de regen stroomde eindeloos neer
toen zag je geen aarde meer.

De ark dobberde 150 dagen rond
er was nergens vaste grond
toen opeens een harde bonk
de ark kwam weer op vaste grond.

Het water zakte dag aan dag
tot de aarde weer droog was
en op een mooie blijde dag
opende God de deur voor Noach.

Zij mochten de aarde weer bewonen
en God hun dank betonen
de dieren dartelden door de wei
iedereen was reuze blij.

God zette Zijn regenboog
hoog tussen de wolken
en beloofde dat de aarde nooit meer
door het water zou worden bedolven.

Zie je nu die regenboog in de lucht verschijnen
dan mag je zeker weten
dat Gods Liefde voor deze wereld
nooit zal verdwijnen.

Klop…klop…

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
18
feb

KLOP…KLOP…

Klop… klop… klop…..
hoor jij ook dat kloppen
aan het deurtje van je hart?
het is de Here Jezus
die heel geduldig op jou wacht.

Hij vraagt je: “Mag ik binnen komen?
Jouw hart maak Ik blinkend schoon
Ik help je om alles op te ruimen
Ik ben Jezus, Gods eigen Zoon”.

Doe het deurtje nu maar open
“Welkom Jezus, kom er in!”
Daar krijg je nooit meer spijt van
dit is een goed begin.

In de Bijbel kun je alles lezen
het is een brief van God voor jou
Hij wijst je de weg in dit leven
en overal lees je: God houdt van jou!

Nu is het feest, ook in de hemel
omdat Jezus mag wonen in jouw hart
aan Zijn Liefde voor jou komt nooit een einde
Hij heeft altijd al op jou gewacht!

HIJ WIL DICHT BIJ JE ZIJN

Ik ken een koning zonder paleis
zonder troon en ook geen kroon
zonder deftige, dure dingen
en toch is Hij de grootste, Jezus, Gods Zoon.

Hij houdt van kleine lieve kinderen
ook al zijn ze wel eens stout
en van grote stoere mensen
ook al doen ze soms iets fout.

Geld en goud vindt Hij niet belangrijk
want Hij bezit de grootste schat
die Hij ook aan jou wil geven
als Hij mag wonen in jouw hart.

Hij wil alles voor je zijn
Hij droogt je tranen als je moet huilen
bij Hem ben je veilig
bij Hem mag je schuilen.

Een Koning zo groot
kwam als een Kindje zo klein
omdat hij zo graag
dicht bij jou wil zijn.

JIJ HOEFT NIET TE SCHEIDEN

Je hoeft niet echt te kiezen
als je ouders scheiden gaan
want je hebt nog steeds twee ouders
al blijft hun huwelijk niet meer bestaan.

Je mag van allebei blijven houden
al is er nu één weg
en het is ook niet jouw schuld
wat dat stemmetje van binnen ook zegt.

Je blijft altijd hun kind
een kind dat in twee huizen woont
die bijna alles dubbel heeft
twee opa’s, oma’s, tantes en ooms.

Je ouders blijven voor je zorgen
al is het om de beurt
jij hoeft niet van hen te scheiden
wat er ook gebeurt.

HOE JIJ GROEIDE

Er was eens een eitje
nog maar heel piep-klein
het woonde in jouw mama’s buik
en zou daar altijd zijn.

Maar op een mooie blijde dag
kwam daar een zaadje aan
het zwom eens om het eitje heen
toen zijn ze samen verder gegaan.

Ze bleven heel dicht bij elkaar
en werden samen één
ze groeiden steeds maar door en door
tot er een hoofdje verscheen.

Met ogen, een neusje en ook oren
een lijfje met armpjes en beentjes er bij
God blies ook nog Zijn adem er in
toen ging je leven, want dat was jij.

God liet je groeien in mama’s buik
lekker veilig en zo warm
tot je een baby was geworden
toen duurde het niet meer zo lang.

Want op een dag werd jij geboren
een wonder, dat God schiep
je bent voor altijd in Zijn Hand geborgen
omdat Hij jou bij name riep.