web analytics
Archive for the "kidsPasen" Category

JIJ MAG OOK BIJ JEZUS HOREN (PASEN)

Hoor jij ook die kinderen zingen
het lijkt wel feest, wat zijn ze blij
hun gezichtjes lachen vrolijk
is dat ook bedoeld voor jou en mij?

Zij zingen van Jezus die is gestorven
maar de steen is weg, het graf is leeg
Jezus heeft de dood overwonnen
Hij is opgestaan, Hij leeft!

Mag ik ook bij Jezus horen
bij die grote sterke Vriend?
Zal Hij altijd van me houden
ook al heb ik het niet verdiend?

Ja, Hij zal altijd van je houden
je hoort bij Hem, iedere dag
dan zing ook jij je lied als nooit te voren
en hoor ik ook jouw blijde lach.

JEZUS CHRISTUS LEEFT

Schreeuw het uit van de daken
zingen maar uit volle borst
laat je hart van blijdschap springen
en doe de deur maar van het slot.

Roep het uit en laat iedereen horen
Jezus Christus leeft
kijk maar eens in het graf
de steen is weg, het graf is leeg.

Halleluja, ho-hosanna
de dood is nu geen eindpunt meer
Jezus brengt jou bij God de Vader
dans en zing maar tot Zijn eer.

WAT BETEKENT PASEN?

Wat zou Pasen toch betekenen
gaat het over kip of ei
over een paashaas of een kuiken
wat betekent Pasen voor jou en mij?

Het vertelt je van overwinning
van opstaan uit de dood
van een graf dat leeg is
van Jezus, Gods Zoon, oneindig groot.

Hij is aan het kruis gestorven
werd begraven in een graf
maar Hij is niet dood gebleven
Hij stond weer op, de 3e dag.

Hij droeg de straf voor alle mensen
en voor alle kinderen groot en klein
daarom stierf Hij aan het kruis
zodat wij gelukkig kunnen zijn.

Pasen is een feest van overwinning
over zonde, dood en pijn
niets kan jou meer van Jezus scheiden
je mag nu altijd bij Hem zijn.

Palmpasen

Posted by: Cobiin kidsKINDERGEDICHTEN, kidsPasen
18
feb

PALMPASEN

Hoera, hoera,
Koning Jezus komt er aan
laten we Hem begroeten
en helemaal vooraan gaan staan.

Geen koning op een vurig paard
of met een gouden kroon
maar een Koning op een ezel
heel rustig en gewoon.

Geen koning met een leger
die vecht, plundert of steelt
maar een Koning vol van Liefde
die rust en vrede geeft.

We mogen voor Hem juichen
en dansen in het rond
jubelen en zingen
Jezus, onze Koning komt.

Iedereen mag bij Hem horen
elk mens en ieder kind
jij bent Hem alles waard
je bent een Koningskind!

Jezus leeft

Posted by: Cobiin kidsCOBIVERTELTBIJBEL, kidsPasen
17
feb

JEZUS LEEFT (PASEN)

Het was een verdrietige stille nacht, nadat Jezus gestorven was. Hij was begraven in een graf, dat uitgehouwen was uit de rotsen. Er lag een hele grote zware steen voor en soldaten hielden er de wacht. Want Jezus had ooit gezegd dat Hij na 3 dagen weer op zou staan uit het graf. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren, dat wilden de priesters niet. Daarom waren er soldaten bij het graf om dat te voorkomen.

Nu is het zondagmorgen, de derde dag nadat Jezus was gestorven. De Sabbath (dat was zaterdag) was voorbij. Op de Sabbat mochten de Joden niet werken, dat was een rustdag net zoals bij ons de zondag. Heel vroeg op die zondagmorgen gaan een groepje vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Ze willen Hem de laatste eer gaan bewijzen. Ze hebben heerlijke geurige kruiden bij zich om het lichaam van Jezus te verzorgen. Op de Sabbat mocht dat niet gebeuren, daarom gaan ze nu op weg om dat te doen. Ze zijn heel verdrietig, dit is het laatste dat ze voor Jezus kunnen doen.

Maar als ze bij het graf van Jezus komen schrikken ze heel erg. Wat is dat, wat zien ze daar? De steen is weg voor het graf, die grote zware steen is weggenomen, hoe kan dat nu, wie heeft dat gedaan? En vol angst kijken ze in het lege graf en tot hun schrik zien ze dat het graf leeg is. Wie heeft dat gedaan, wie heeft het lichaam van Jezus weggenomen? Plotseling zagen ze 2 mannen in blinkende kleren, het waren engelen. “Wat zoeken jullie hier?” vroegen ze aan de vrouwen. “Waarom zoeken jullie in een graf naar iemand die leeft? Jezus is hier niet meer. Hij is niet meer dood, Hij is opgestaan, Hij leeft! Dat heeft Hij toch zelf verteld toen Hij nog bij jullie was, dat Hij op de 3e dag op zou staan uit de dood, dat Hij weer levend zou worden? Toen herinnerden de vrouwen zich dat Jezus dat zelf had gezegd en vervuld van blijdschap keerden zij terug naar Jeruzalem om het de andere discipelen (vrienden van Jezus) te gaan vertellen.

Maar Maria van Magdala keert weer terug bij het graf. Ze knielt daar huilend neer, oh wist ze maar waar de Here Jezus was. Dan hoort ze een stem: “Waarom huil je, wie zoek je?” Maria denkt dat het de tuinman is en ze zegt: “Ze hebben Jezus weggenomen uit het graf en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Dan zegt de man: “Maria!”…. Die stem… dat kan alleen maar Jezus zijn, alleen Jezus kon zo haar naam noemen. Vol schrik en blijdschap kijkt Maria om en door haar tranen heen ziet ze Jezus staan. Ze strekt haar armen uit om Hem aan te raken. Maar Jezus zegt vriendelijk: “Raak me niet aan. Ga naar mijn broeders (de vrienden van de Here Jezus) en vertel hun dat ik terug ga naar Mijn Vader en jullie Vader, naar Mijn God en jullie God”. Dan is de Here Jezus weer verdwenen en Maria is weer alleen.

Maar Maria is niet verdrietig meer, oh nee, ze rent snel naar de vrienden van Jezus en roept het vol blijdschap uit: Ik heb Jezus gezien, Hij is niet dood, Hij leeft!” De discipelen luisteren naar alles wat Maria vertelt en ze worden heel blij. En ze juichen mee met Maria: “Jezus leeft!”

Deze dag was zo droevig begonnen, maar wat een blijdschap, wat een vreugde in de harten van al deze mensen. Ook in onze harten mag blijdschap zijn, want Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen, Jezus is sterker dan de dood. Hij is Overwinnaar over al het kwaad dat in de wereld was gekomen. God had al aan Adam en Eva beloofd, dat er Iemand zou komen die sterker zou zijn dan al het kwaad, sterker dan de dood. Hij zou alles overwinnen. En dat heeft Jezus nu gedaan door op te staan uit de dood en het graf te verlaten.

Jezus leeft en wij mogen leven met Hem!

HET GRAF IS LEEG

Kom maar mee
dan gaan we kijken bij Jezus’ graf
weet je nog dat Hij ook voor jou
Zijn leven gaf?

Kom maar kijken
of je Hem nog vindt
weet je nog dat Jezus stierf aan ’t kruis
voor ieder mens en ieder kind?

Kijk maar eens
het graf is leeg
wel twee engelen die je zeggen:
“Jezus is niet dood, Hij leeft!”

Dat is blijdschap, dat is vreugde
dat is nog eens feest
daarom vieren we Pasen
omdat Jezus, onze Heer verrees.