web analytics
Archive for the "kidsKINDERGEDICHTEN" Category

GOEDEMORGEN HEER

Zo maar even praten
goedemorgen Heer
straks ga ik naar school
wanneer zie ik U weer?

Vanmiddag als ik thuis kom
in m’n bed, vanavond laat
of gaat U met mij mee
dat lijkt me supergaaf.

“Ja, Ik ga met je mee
Ik laat je nooit alleen
waar jij ook naar toe gaat
Ik ben in en om je heen.

Op school of in de gymzaal
als je straf krijgt of wordt gepest
dan houd Ik stil je hand vast
ook gewoon onder de les.

Zo maken we er een mooie dag van
jij en ik, een stel apart
onafscheidelijk, dikke vrienden
als Jezus mag wonen in jouw hart”.

GOD IS TE VERTROUWEN

Ken je David, de schaapherder
hij was voor niets of niemand bang
hij vocht met beren en leeuwen
zo beschermde hij het schaap en het lam.

Hij versloeg Goliath, de reus
met een slinger en een kleine steen
de reus viel op de grond
en kon nergens meer heen.

David was geen grote jongen
ook niet stoer of vreselijk sterk
gewoon een zwak, klein mensenkind
maar God gebruikte hem voor Zijn werk.

David maakte ook grote fouten
waar hij heel veel spijt van kreeg
maar hij vertelde alles aan God de Vader
die Hem en jou steeds weer vergeeft.

David vertrouwde God de Vader
Hij wist, met God spring ik over een muur
met Hem versla ik de sterkste vijand
elke dag en ieder uur.

Zo mag jij ook op God vertrouwen
je hoeft niet groot te zijn of sterk
want God wil jou bij alles helpen
Hij doet voor jou het zware werk.

Je mag wel klein of zwak of ziek zijn
verdrietig, of soms heel alleen
als je op God vertrouwt je hele leven
zijn er altijd sterke armen om je heen.

EEN NIEUW JAAR

Fijn hè, zo veel nieuwe dagen
die dit jaar nog op jou wachten
wat ga je er mee doen
wat kun je er van verwachten?

Ga je spelen, ga je zingen
of soms huilen van verdriet
ga je dromen van mooie dingen
fantaseren wat niemand ziet?

Zul je lief zijn of ondeugend
of misschien een beetje stout
op school je best doen of huiswerk maken
wordt het warm of wordt het koud?

Allemaal vragen onbeantwoord
God geeft maar één dag tegelijk
die je samen met Hem mag beleven
geen dag is aan de ander gelijk.

Maar God blijft altijd dezelfde
iedere dag en ieder jaar
Hij blijft van jou houden, je leven lang
en dat geldt ook voor dit jaar!

Dit ben jij

Posted by: Cobiin kidsKINDERGEDICHTEN, kidsParels
18
feb

DIT BEN JIJ

Jij bent een kanjer en zo cool
echt het mooiste dat bestaat
je lijkt op je Hemelse Vader
en die is werkelijk supergaaf.

Hij is de knapste en de sterkste
en de liefste die bestaat
Hij heeft overal een antwoord op
en Hij weet altijd raad.

Hij heeft de wereld in Zijn Hand
Hij kent ieder kind en mens
alle dieren, vogels en de vissen
worden door Hem gekend.

Nu weet je wie je werkelijk bent
een kind van God de Vader
Hij houdt oneindig veel van jou
en zal je nooit verlaten.

Bij God op schoot

Posted by: Cobiin kidsKINDERGEDICHTEN
18
feb

BIJ GOD OP SCHOOT

Lieve God,ik lijk wel groot
ik doe wel stoer
maar diep van binnen
ligt de angst soms op de loer.

Voor wat men zegt
of van mij denkt
ik lijk wel een grote meid
of een stoere sterke vent…

Maar ik zou zo graag nog even
op moeders schoot…
haar handen strelend door mijn haar
vindt U dat niet een beetje raar?

Nee m’n kind, dat is niet raar
Ik ben jouw Schuilplaats in gevaar
kruip maar gerust bij Mij op schoot
ook al ben je al een beetje groot.

Je haren zal ik zachtjes strelen
en jou veel van Mijn Liefde geven
dan verdwijnt jouw angst en word je blij
kom maar m’n kind, kom maar bij Mij!

ALS JE WORDT GEPEST

Als jij verdrietig bent
omdat je wordt gepest
dan mag je zeker weten
het is niet waar, wat er wordt gezegd.

Je bent veel beter en veel mooier
dan anderen soms van je zeggen
je bent en blijft Gods eigen kind
het is niet uit te leggen.

Je bent een Parel en heel kostbaar
veilig in Gods Hand
niemand kan jou daar uit roven
Zijn liefde voor jou houdt eeuwig stand.

Na regen komt weer zonneschijn
een grauwe lucht wordt toch weer blauw
luister maar naar Gods zachte stem
Hij fluistert je toe: “Ik houd van jou!”

ADAM WAAR BEN JE?

God riep: “Adam, m’n Zoon,
Ik zoek je al zo lang….”
Maar Adam had zich verstopt
want Adam was bang.

Hij had gegeten van de boom,
waarvan God had gezegd:
“Daarvan mag je niet eten”.
Maar Eva zei: “Dat mag best”.

Toen kregen ze straf
ook al hadden ze spijt
ze mochten niet meer wonen
in dat mooie Paradijs.

God bleef van hen houden
zorgde voor hen dag en nacht
maar het was anders geworden
dan God had bedacht.

DE HEILIGE GEEST

Jezus zegt: “Ik stuur de Trooster,
Iemand die je helpen kan
om de Bijbel te begrijpen
en je te troosten, als je naar Mij verlangt.

Hij zal je alles leren
alles wat je weten moet
jou de weg wijzen in dit leven
Zijn advies is altijd goed.

Het is dat stille zachte stemmetje
die jou zegt, dat is verkeerd
je mag niet pesten of iets stelen
dat heeft Jezus jou nooit geleerd.

Je mag wel houden van elkander
elkaar helpen, elke dag
iemand troosten die verdriet heeft
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht.

Dat zijn de mooie goede dingen
die het leven waarde geeft
Hij vertelt je van Gods Liefde
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft.

Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje
het is de stem van de Heilige Geest
Hij zal heel jouw leven leiden
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft.

Gethsemane

Posted by: Cobiin kidsCOBIVERTELTBIJBEL, kidsJezus
17
feb

GETHSEMANE

Het is een donkere nacht. De Here Jezus en Zijn discipelen zijn op weg naar Gethsémané, dat is een grote tuin, buiten Jeruzalem. Daar ging Jezus wel vaker heen met Zijn discipelen om te bidden in de stilte. Jezus is erg verdrietig want Hij weet dat Hij binnenkort gevangen genomen zal worden en moet sterven.. Hij weet ook dat dit moet gebeuren omdat Hij Jezus, de Zoon van God, de straf zal dragen van alle mensen op de hele wereld. Jezus wil dat zelf en Hij weet ook dat dit de wil van God is. Want het betekent dat later alle mensen en kinderen toch in de Hemel mogen komen als ze Jezus lief hebben. Daar heeft Jezus alles voor over, zelfs Zijn leven.

Als ze in de tuin zijn, zegt Jezus tegen Petrus, Jakobus en Johannes: “Gaan jullie met Mij mee nog wat dieper de tuin in, de andere discipelen mogen hier blijven.” “Ik ben heel verdrietig en bang”, zegt Jezus tegen deze drie discipelen. Jullie moeten wakker blijven en voor Mij bidden.”

 Ze zien zweetdruppels op het gezicht van Jezus, zo bang is Hij. Dan gaat Jezus nog verder de tuin in, helemaal alleen. Petrus ziet hoe Jezus knielt en begint te bidden, dan valt Petrus in slaap net als de andere discipelen. Na enige tijd keert Jezus bij hen terug en ziet dat ze slapen. Hij maakt hen wakker en zegt: “Kunnen jullie dan niet één uur met Mij wakker blijven en voor Mij bidden?” Dan gaat Jezus weer terug de tuin in en bidt tot God: “Vader God ik ben zo vreselijk bang, wilt U mij helpen en de kracht geven, die ik nodig heb? Ik wil alleen maar Uw wil doen. Amen.” En weer vindt Jezus de discipelen slapend als Hij bij hen terugkomt. Ze laten Jezus alleen in Zijn verdriet. Jezus gaat weer bij hen vandaan om met Zijn Vader te praten. Hij is zo bang voor alles wat gaat komen, dat de zweetdruppels veranderen in bloed.Hij vertelt alles aan God: “Vader, Ik zal de straf dragen. Help Mij om alles te doen wat U wilt.” Toen kwam er een engel van God uit de Hemel bij Jezus en die hielp Hem om niet meer bang te zijn. Het maakte Hem sterk en Jezus stond op en ging terug naar Zijn discipelen. Hij dacht: “Laat nu die straf maar komen, dan mogen later alle mensen en kinderen die Mij liefhebben bij Mij in de Hemel komen. Hij vindt Zijn vrienden weer slapend, maar nu heeft Jezus hen niet meer nodig. Hij is niet bang meer.
Dan horen ze plotseling stemmen en ze zien het geflikker van de fakkels door de bomen. De discipelen schrikken wakker en springen overeind. Het zijn de soldaten die op zoek zijn naar Jezus en Hem gevangen willen nemen.

 Judas, ook een vriend van Jezus, loopt voorop. Hij had tegen de soldaten gezegd: “Loop maar achter mij aan. Ik weet wel waar Jezus is. Als ik Hem zie, zal ik Hem begroeten met een kus. Dan weten jullie dat dit Jezus is en kunnen jullie Hem gevangen nemen.” Judas loopt naar voren, naar Jezus toe en geeft Hem een kus. Jezus kijkt Judas verdrietig aan en vraagt: “Judas, verraad jij Mij met een kus?” Judas durft niets te zeggen en gaat stil achter de soldaten staan.
“Wie zoeken jullie?”vraagt Jezus aan de soldaten. “Jezus…” antwoorden de soldaten. “Ik ben het,” zegt Jezus. Als jullie Mij zoeken, doe dan Mijn discipelen geen kwaad, laat hen gaan. Jezus stak Zijn handen uit en de soldaten grepen Hem vast.
Maar Petrus wordt boos, oh nee, dat mag niet gebeuren. Hij zal er wel voor zorgen dat de soldaten Jezus geen kwaad kunnen doen. Hij pakt z’n zwaard en zwaait er wild mee heen en weer. Hij raakt het oor van één van de soldaten en slaat het er af. “Nee, Petrus”, zegt Jezus, “Als ik zou willen dan zouden er duizenden engelen komen uit de Hemel om Mij te helpen. Maar dat wil ik niet, want dit moet gebeuren.” Hij raapt het oor op van de soldaat en geneest het weer. Dan nemen de soldaten Jezus geboeid mee, en de discipelen slaan op de vlucht.

DE GOEDE HERDER

De Herder houdt veel van Zijn schapen
Hij kent ze allemaal bij naam
als ze ’s avonds naar de stal gaan
raakt Hij ze één voor één in Liefde aan.

Een aaitje hier, een knuffel daar
er is geen schaap dat Hij vergeet
de schapen houden van de Herder
omdat Hij hen verzorgt en eten geeft.

De Herder telt ook alle schapen
Hij weet hoeveel het er moeten zijn
als er één schaapje is verdwaald
doet dat de Herder heel veel pijn.

Hij laat de andere schapen achter
en zoekt net zo lang tot Hij het vindt
Hij neemt het voorzichtig in Zijn armen
en verzorgt het als Zijn eigen kind.

Jij mag ook een schaapje wezen
van Jezus, Hij wil jouw Herder zijn
bij Zijn kudde mag je horen
Hij draagt je als je verdriet hebt of pijn.

Ga maar naar Jezus, Hij is jouw Herder
als je goed luistert dan hoor je Zijn stem
Hij roept jouw naam, want Hij houdt van jou
ga nu maar gauw, je hoort bij Hem!