web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Dank U voor Uw Liefde

Dank U Heer voor Uw Liefde
voor de vreugde die zo maar
opspringt in mijn hart
dank U dat ik mocht ontwaken
op deze mooie nieuwe dag.

Voor het opgaan van de zon
iedere morgen weer
voor Uw rust en vrede
ook al gaat de storm te keer.

Voor het rollen van de donder
dan voel ik mij zo klein
voor het flitsen van de bliksem
dan wil ik heel dicht bij U zijn.

Voor Jezus die ik zien mag
in de mensen om mij heen
ook als ze het zelf niet beseffen
U laat nooit alleen.

Voor al die grote en kleine dingen
die U ons in Uw goedheid schenkt
voor Uw aanwezigheid in alles
dat U onze Vader bent.

Zo wil ik U danken Heer
ook al doet het leven soms pijn
het was fijn om zo maar even
heel dicht bij U te zijn.

Ik geloof in jou!

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
19
mei

Ik geloof in jou!

Jezus zegt:

Geloof je niet in mij?
Ik geloof in jou!

Jij bent mijn geliefde kind.
Ik houd van jou!

Jij bent de vreugde van mijn hart.
Ik ben blij met jou!

Ik ben trots op jou
omdat Ik je heb gemaakt.
Mijn Liefde geef ik jou
daarmee heb Ik je aangeraakt.

Je bent Mijn kind
en zo ben je goed.
Ik heb je gekocht
met Mijn kostbaar bloed.

Mijn leven heb Ik
voor jou gegeven
zodat jij voor eeuwig
zal kunnen leven.

Jij bent Mijn geliefde.
Ik heb je lief!

Geloof je niet in Mij?
Ik geloof wel in jou!

Jezus komt terug

Het laatste wat Jezus doet
op aarde…is zegenen
Zijn Handdruk leggen op jou en mij
Ik laat je niet alleen
Ik ben er bij.

Ik ga terug naar Mijn Vader
naar Mijn God en jullie God
zoals je me nu ziet gaan
zo zal ik eens weer komen.

Vertel de wereld wie Ik ben
en als iedereen Mij kent
dan kom ik weder op de wolken
Jezus de Redder van alle volken.

Deel Mijn Liefde uit
leef Mij voor
verwacht Mij
geef het door!

Zo lang de Liefde maar bestaat

Geloof, hoop en Liefde
dat draag ik om mijn nek
niet als een molensteen
maar een belofte
door God mij toegezegd.

Geloof zo klein als een mosterdzaadje
dat is al genoeg
wankelend of twijfelend
voor God is het altijd goed.

Hoop waar ik mij aan optrek
als niets meer staande blijft
de wereld op zijn grondvesten schudt
en bijna bezwijkt.

Geloof, hoop en Liefde,
dat is waar het echt om gaat
mijn dank zal ten hemel stijgen
zo lang de Liefde maar bestaat.

Gods wiegelied

De wind ruist door de bomen
een zacht en teder wiegelied
ik laat me meevoeren op die klanken
van diepe schoonheid en ik geniet.

Het is alsof de natuur
veel beter uit kan leggen
wat wij met vele woorden
niet kunnen zeggen.

Zelfs de zwarte kraaien
krassen er rustig op los
onbewust van hun eenvoud
maar geschapen door God.

Geen mens kan bedenken
wat onze Schepper heeft bedacht
zo veel Liefde zo veel schoonheid
fluisteren de bladeren zacht.

Ze omhullen zich met de warmte
van het gouden zonnelicht
ik kijk verwonderd om mij heen
het is een wonderschoon gezicht.

En als de zon haar weg vervolgt
om anderen te verblijden
dan is het alsof haar stralen
in mijn hart blijven schijnen.

De lucht kleurt geel, oranje, rood
een stilte zo sereen
en ik wandel in een warme deken
van Gods Liefde om mij heen.

 

Wijs ons de weg

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
20
apr

Wijs ons de weg

Bloesem aan de bomen
een ongekende pracht
nieuw leven barst
uit alle knoppen
na de zwartste nacht
wordt het toch weer dag.

De aarde knipoogt
en ze glimlacht
ook al heeft ze veel verdriet
om wat mensen elkaar aandoen
zo bedoelde God het niet.

Hij schiep de wereld voor alle mensen
ongeacht godsdienst, huidskleur of ras
een wereld zonder grenzen
waar iedereen welkom was.

Eten voor alle mensen
een bed, een bad, wat brood
huisvesting voor de vreemdeling
Gods Liefde voor hen is zo groot.

Groter dan wij ooit
kunnen beseffen
met onze regeltjes
hokjes en wetten.

En toch gaat de natuur
gewoon z’n gang
na regen komt zonneschijn
na geween weer gezang.

Heer leer ons
onze ogen niet te sluiten
wijs ons de weg
om alle onrecht te stuiten.

Te blijven knokken
in daad en gebed
een wapen dat U
in ons hart hebt gelegd.

De gevelde boom

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
10
apr

De gevelde boom

Daar ligt hij dan de grote reus
geveld door stormgeweld
zijn wortels kwetsbaar naar omhoog
zijn dagen zijn geteld.

Toen hij nog stond te pronken
de grootste van alle bomen
de vogels nestelend in zijn takken
kon hij eindeloos dromen.

Hoe zou het voelen als hij vrij zou zijn
losgescheurd van moeder aarde
soms verlangde hij er naar
vond zichzelf van weinig waarde.

En nu ligt hij daar de grote held
hoe lang zou het nog duren
voor hij wordt verpulverd
met heel veel herrie en grof geweld?

Het voorjaar breekt door alles heen
maar voor hem is de herfst gekomen
geen vogels meer die nesten bouwen
en in zijn kruin komen wonen.

En toch is hij ook nu gelukkig
kindervoeten dansen op zijn takken
ze omarmen hem en lachen blij
proberen elkaar te pakken.

Ze klauteren en klimmen
in een wankel evenwicht
voor hem zijn het kleurige vlinders
een lichte last en vederlicht.

Moeders gebruiken hem als bankje
genietend in de zon
honden tillen hun pootje op
wie zoiets toch verzon.

Hij beseft met weemoed
er is een tijd van komen
en van gaan.

In dankbaarheid sluit hij zijn ogen
omdat hij zo lang
recht op heeft mogen staan.

Jezus Christus is opgestaan

De zon verwarmt de hele aarde
de bergen dansen, een nieuwe dag
de vogels beginnen weer te zingen
de aarde juicht, de hemel lacht.

De grootste vijand is overwonnen
de dood is te niet gedaan
heel de wereld moet het weten
Jezus Christus is opgestaan.

De dood heeft niet het laatste woord
de liefde zal het altijd winnen
de weg naar God is vrij
we mogen opnieuw beginnen.

De bomen wuiven met hun takken
de lammetjes dartelen in de wei
nieuw leven barst uit alle knoppen
Jezus leeft, we zijn vrij!

Het is nacht (Stille zaterdag)

Het is nacht, het licht is verdwenen
ik ben bewogen met diep ontzag
nu Jezus ter helle is afgedaald
in de diepste donkerste nacht.

Nu de grootste strijd wordt gestreden
Zijn Liefde ook daar wordt verspreid
waar dag en nacht zijn verdwenen
de tijd verweven met de eeuwigheid.

De wereld houdt haar adem in
de aarde lijkt te beven
geen nacht zo donker en zo licht
Jezus gaf voor ons Zijn leven.

Ik zie een engel nederdalen
de vrouwen huilen bij het graf
toch is dit niet het einde
er komt een nieuwe dag…

De wolken zullen weer verdwijnen
het licht dat gloort al aan de kim
de strijd is weldra gestreden
er komt een nieuw begin…

God is hier

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
31
mrt

God is hier

Het is het enige dat over blijft
als alles weg gevallen is
als je leeft in ‘ t diepe duister
wordt omgeven door een dikke mist.

Als de hele wereld wankelt
de zon niet meer wil schijnen
als je bij het ontwaken
in het niets zou willen verdwijnen.

Als je vragen en waaroms
je lijken te verslinden
als je hulpeloos rond doolt
geen rust meer kan vinden.

Dan is er slechts één ding
dat nooit zal veranderen
God is hier heel dicht bij jou
je mag huilen in Zijn armen.

Op de hoogste berg
in het diepste dal
waar je ook door heen gaat
Hij is er al.

God is hier
dat is een feit
in je grootste angst
en je felste strijd.

In je diepste eenzaamheid
ben je toch niet alleen
God is hier
in en om je heen!