web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Dag omi

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
4
aug

DAG OMI

Bij het graf van omi
knielt een lief klein kind
in haar hand een tekening
de haren wapperend in de wind.

Haar gezichtje kijkt zo ernstig
een stille serene rust
’t is alsof ze omi
met haar liefde kust.

De tekening plaatst ze zorgvuldig
tegen omi’s steen
een zelfportret van hen beiden
nu is ze niet meer zo alleen.

Een traan druppelt als een zegen
op het hoofd van het kindje neer
ze fluistert zacht: dag omi
ik kom gauw weer.

NIETS KAN ONS SCHEIDEN

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Romeinen 8:38-39)

Uw Liefde is zo groot
niets kan mij van U scheiden
in Uw Liefde mag ik leven
mij verheugen en verblijden.

Waar ik mij ook bevind
in de toekomst of het heden
op de berg of in het dal
U blijft mij Uw Liefde geven.

Nooit zal U mij verlaten
ook al doet het leven pijn
kan ik U niet vinden
Uw Liefde zal er altijd zijn.

Geen macht te groot
geen kracht te sterk
of Uw Liefde overwint
in leven en in dood
is het Uw Liefde
die ons samen bindt.

Uw Liefde kan ik niet ontlopen
ik kan er niet om heen
in Uw Liefde beweeg ik mij
zij stroomt door alles heen.

Door Uw Liefde mag ik leven
uit Uw Liefde ben ik ontstaan
Uw Liefde vervult heel mijn leven
in Uw Liefde mag ik gaan.

IK NOEM JOUW NAAM…

“Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.” Jesaja 43 : 1

Toen ik in het donker zat
Uw stem niet kon verstaan
bleef U heel dicht bij mij
en noemde steeds mijn naam.

Tot na een lange donkere nacht
het licht weer ging gloren
de wolken verdwenen
en ik Uw stem kon horen.

U sprak mijn naam
zoals niemand hem
ooit heeft uitgesproken
vol Liefde en erbarming
ik kon het niet geloven.

“Je bent van Mij”,
sprak zacht Uw stem
“Je hoeft niet bang te zijn.
Geef Mij nu maar je angst
je zorgen en je pijn.”

En met Zijn armen
veilig om Mij heen
werd ik opnieuw geboren
vrij als een vogel
een kind van God
ik mag altijd bij Hem horen.

U bent er bij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
4
jul

U BENT ER BIJ

Alles mogen we aan U geven
alles wat ons zo benauwt
één ding is zeker in ons leven
dat U van ons houdt.

Heden toekomst en verleden
liggen in Uw Hand
alles willen we aan U geven
omdat ons hart naar U verlangt.

Onze angsten en onze zorgen
wilt U voor ons dragen
we hoeven ze slechts los te laten
en het niet eens te vragen.

Als we struikelen of verdwalen
de wereld in en om ons beeft
dan houdt u ons vol Liefde vast
Uw Liefde die ons vrede geeft.

Zo kunnen we altijd verder
want U bent er bij
Jezus onze Rots en houvast
ik in U en U in mij.

Is er nog hoop?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
29
jun

IS ER NOG HOOP?

Het kan me zo intens benauwen
wat er om mij heen gebeurt
het lijden van de mensheid
harten die worden verscheurd.

Door onmacht en verdriet
keuzes die anders hadden moeten zijn
wat mensen elkaar aan doen
het leven doet soms zo veel pijn.

Waar is nog hoop te vinden
waar is nog uitzicht in al dat leed
wie kan die pijn verzachten
is er iemand die redding geeft?

“Ik ben jouw kracht, Ik ben jouw troost
Ik ben jouw hoop in donkere dagen
Ik neem de wereld in Mijn armen
laat Mij haar maar dragen.

Er is geen hulpkreet die Ik niet hoor
geen traan die Ik niet zie
geen pijn die Ik niet voel
mijn kinderen heb Ik zo lief.

Ik zal niet slapen
ook sluimer ik niet
het leed van deze wereld
doet Mij ook veel verdriet.

Wees nu maar stil
Ik zal voor je strijden
alles maak Ik nieuw
er komen andere tijden.”

Jezus houdt van jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
26
jun

JEZUS HOUDT VAN JOU

Jezus houdt van jou
en geeft je nieuwe kracht
Hij vernieuwt je geest
en reinigt je vermoeide hart.

Heel jouw leven alle dagen
zijn zo geborgen in Zijn Hand
ook als je Hem bent vergeten
is daar de zachte druk
van Zijn doorboorde Hand.

Als de nacht gaat vallen
en het duister je omgeeft
doorklieft Zijn Licht
het diepste duister
Jezus Christus leeft!

Gedenken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
21
jun

GEDENKEN

In gedachten stil staan
bij hen die ons zijn voorgegaan
de vele herinneringen
met een lach en een traan.

Het afscheid en hun sterven
soms door geweld zonder zin
een ziekte die het won
een triest en nieuw begin.

Toch blijven ze in ons leven
door de liefde die we gaven
soms vele lange jaren
enkele uren of dagen.

Ze worden niet vergeten
zo lang wij aan hen denken
over hen kunnen praten
en hen in ons hart gedenken.

Het gemis en de pijn
zullen blijven bestaan
maar er komt een tijd
dat je weer verder kunt gaan.

Met dankbare herinneringen
die je koesteren mag
en op een dag besef je
dat je weer lacht…

Geen tijd

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
8
jun

GEEN TIJD

God is hier
ook als ik niet aan Hem denk
Hem gewoon niet nodig heb
en geen enkele aandacht schenk.

Als de drukte van het leven
mij heeft op geslokt
als ik geen tijd kan vinden
voor mijn Vader God.

Als de dingen nu eenmaal lopen
zoals ze altijd gaan
als ik me geen tijd gun
om even stil te staan.

Ik geen rust meer kan vinden
voortdurend op de vlucht
tot God mij plotseling
vol Liefde wakker schudt.

Ik open mijn ogen
zie Hem met open armen staan
en ik weet weer heel zeker
zonder Hem kan ik niet verder gaan.

Heer U wil ik kennen
hoe het leven ook aan mij trekt
en ik komt weer tot rust
als Hij Zijn armen om mijn schouders legt.

SLECHTS ENKELE KLANKEN

Als ik ’s nachts niet slapen kan
als mijn gedachten gaan dwalen
als heuvels bergen worden
en kuilen hele diepe dalen.

Als het duister mij omringt
als een kille klamme deken
de hemel van koper lijkt
ik mijzelf niet kan vergeven.

Als ik steeds dieper dreig weg te zinken
in medelijden en zelfbeklag
als er geen einde lijkt te komen
aan die lange donkere nacht.

Dan kunnen enkele klanken van muziek
de hemel openbreken
de sterren weer doen stralen
en mij weer hoop en uitzicht geven.

Ze vullen mijn oren en mijn hart
met vrede en met rust
en ’t is alsof God zelf
mij met Zijn Liefde kust.

STILTE (Ruben en Julian)

Wie kan dit leed doorgronden
wie kan die pijn doorstaan
wie weet van al die slapeloze nachten
wie kan in een ander z’n schoenen staan?

Wie durft de eerste steen te gooien
wie is zonder zonden, volkomen rein
wie durft er van zichzelf te zeggen
als Jezus te kunnen zijn?

Hier past alleen maar stilte
in harten die zijn verscheurd
en met elkaar er voor te zorgen
dat zoiets nooit meer gebeurt.

Heer, help ons toch te kiezen
voor het goede en niet voor het kwaad
elkaar te respecteren en te verdragen
ook als het niet meer samen gaat.

Laat al die tranen die nu stromen
niet voor niets zijn geweest
vul ons allen met Uw Liefde
zodat die pijn ooit weer geneest.

www.myplaceofpeace.com