web analytics
Posts Tagged "Rots"


Hoog op een rots
 
Ons anker is hoop
in roerige tijden
Jezus is dat anker
rust voor onze ziel
 
Als alles wankelt
je zekerheid verdwenen
zet Hij je hoog op een rots
veilig en stabiel.
 
Hij is die Rots
fundament van je leven
Hij stilt de storm
laat je wandelen op zee.
 
Hij pakt je hand
als je dreigt te verdrinken
Hij verlaat je nooit
loopt altijd met je mee!
 
www.myplaceofpeace.com/hoog-op-een-rots
 

Het antwoord

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
25
okt

Het antwoord

Hij zet je hoog op een rots
klein en toch zo groot
Hij bergt je in Zijn tent
veilig bij Hem op schoot.

Zijn schild is om jou heen
krachtig en zo sterk
geen pijl kan daar door heen
jij bent Gods kind, Zijn werk.

Hij omgeeft je met Zijn Licht
in het diepste duister
Hij hoort je voor je roept
of je schreeuwt of fluistert.

Hij wijkt niet van je zijde
houdt jou in Liefde omvat
Hij ziet elke traan
bewaart ze als een schat.

Geef maar alles aan Hem over
alleen Hij kan het dragen
wees maar stil Hij voert jouw strijd
Jezus is het antwoord op jouw vragen.

www.myplaceofpeace.com/het-antwoord

 

Op de eerste plaats

En weer was ik het vergeten
zag ik reuzen op mijn weg
vergeten te vertrouwen
dat Jezus naast me loopt
juist op die donkere weg.

Overrompeld door angst
moederziel alleen
terwijl naast mij
een Vriend loopt
het is Jezus
Hij slaat zijn armen
vol Liefde om mij heen.

Hoe komt het toch
dat ik steeds weer vergeet
wie mijn Houvast is
mijn Zekerheid mijn Rots

dat ik meer oog heb
voor drempels en obstakels
en de aanwezigheid vergeet
van mijn Vader God?

Oh Heer help en leer mij
U als Koning boven aan
dan pas kan ik in vrijheid leven
als U op de eerste plaats
in mijn leven mag staan.

www.myplaceofpeace.com/op-de-eerste-plaats

De Rots van mijn hart

Psalm 73 : 25, 26 (BGT)
U bent alles voor mij,
in de hemel en op aarde.
Ook als ik geen kracht meer heb,
als ik heel zwak ben,
dan bent U er, God.
Altijd ben ik veilig bij U,
U bent alles wat ik nodig heb.

Hier wordt zo mooi de afhankelijkheid van de psalmist beschreven van God en de zekerheid dat hij alles van God mag verwachten.
Hij weet dat zijn kracht ontoereikend is en dat hij juist in zijn zwakheid de kracht van God mag ervaren.
Hij weet zich veilig bij God.

In de NBG vertaling vers 26b vind ik het zo mooi omschreven:
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
“Mijns harten rots”, de rots van mijn hart, de rots die mijn hart vervult.
Als je dit kunt zeggen terwijl je hart en lichaam bezwijken, dan weet je dat niet alles voorbij is.
Jezus staat als een Rots in de branding overeind en in Hem ben je veilig geborgen, wat er ook gebeurt.
Niets kan ons van Hem scheiden.
Jezus is ons doel, Hij is de constante factor in ons leven, nu en dwars door de dood heen tot in eeuwigheid.
Hij verandert niet.

Een mooie tekst om regelmatig te lezen en te herlezen.
Net zo lang tot die rust en zekerheid van je verstand naar je hart zijn afgedaald.
Zodat je net als de psalmist, zult kunnen zeggen, ook al is het stamelend:
U bent alles wat ik nodig heb.

www.myplaceofpeace.com/de-rots-van-mijn-hart

 

Geen begin en geen einde

U bent alles voor mij God
alles wat ik niet vinden kan
wat ik denk te ontberen
waar ik naar verlang.

U bent mijn Schuilplaats
en mijn Rots
ik mag Uw kind zijn
U mijn Vader God.

U geeft mij moed
en nieuwe kracht
wanneer ik eenzaam
ben of zwak.

Uw Liefde is
als een schild om mij heen
veilig en geborgen
U laat nooit alleen.

U vormde mij
in de moederschoot
U draagt mij Heer
dwars door de dood.

De Alpha en Omega
en alles er tussen in
een begin zonder einde
een einde zonder begin.

www.myplaceofpeace.com/geen-begin-en-geen-einde

EEN ROTS IN DE BRANDING

“Maar de Heer zetelt voor eeuwig,
zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast”.
Psalm 9 : 8

Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken Heer”.
Psalm 9 : 11

God is voor ons een rots in de branding.
Hij twijfelt of wankelt niet, Hij is standvastig en trouw, rechtvaardig en vol Liefde.
Je kunt van Hem op aan, Hij gaat recht door zee en zal je nooit verlaten.
Allemaal zekerheden die we zo hard nodig hebben in ons onzekere bestaan.

Alles kan veranderen en vergaan, maar God blijft. Hij houdt van Zijn kinderen en van deze wereld, Hij verandert nooit.
Heerlijk om daar weer even bij stil te mogen staan.
Zijn Liefde gaat overal dwars door heen, kent geen grenzen, is ook niet afhankelijk van dood of leven.
Hij blijft eeuwig bestaan en wij met Hem.

Zo kunnen we alles weer eens in het juiste perspectief zien. Dit helpt ons om ook vandaag weer de juiste keuzes te maken, samen met Hem.

Dank U Heer

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, Gebed
9
jan

Dank U wel, Here God
voor deze nieuwe dag
dat ik weer mocht ontwaken
en in Uw Liefde leven mag.

Dank U voor Uw kinderen
waar ik van mag houden
dank U wel voor Jezus
de Rots waar ik op mag bouwen.

Voor de Liefde en de trouw
die ik van U ontvangen mag
voor de strijd en de pijn
voor een traan en een lach.

Waardoor ik ben geworden
afhankelijk en klein
een kind dat veilig geborgen
aan het Vaderhart van God wil zijn.

Dank U Heer, U wil ik kennen
op Jezus lijken doen zoals Hij
vergeef me als ik hier in faalde
Uw genade maakt mij weer vrij.

NIEUWJAARSZEGEN VOOR JOU

Dat Gods Liefde je mag omstralen
dat Zijn Vrede jou vervult
dat Zijn kracht jou op mag richten
dat Zijn aanwezigheid jou omhult.

Dat in de dalen van het leven
jouw oog op Jezus gericht zal zijn
dat Hij jou zal mogen dragen
je sterke Rots in nood en pijn.

Dat je vreugde zal mogen ervaren
dank voor wie Hij is en wie jij bent
voor grote en kleine zegeningen
dat je door God mag worden gekend.

Dat je iedere morgen weer mag zeggen
dank U Heer voor deze nieuwe dag
dat je Zijn Liefde uit mag delen
aan ieder mens die jij ontmoeten mag.

Dat die zegen weer bij je terug mag komen
als je stil bent in Gods aanwezigheid
dat jij je als een kind mag blijven verwonderen
dat geen weet heeft van drukte of tijd.

Dat je met open hart het nieuwe jaar mag betreden
vol verwachting, stil en klein
het goede verwachtend, geven en nemen
wetend dat je een geliefd kind van God mag zijn.

Cobi van der Hoeven-Zondag
www.myplaceofpeace.wordpress.com

Je kan meer dan je zou denken
je bent sterker dan je ooit had gedacht
ook jij kan bergen verplaatsen
als je het van Jezus verwacht.

Je kan zo veel meer
als je Hem in jou laat werken
je bent tot grote dingen in staat
als je het Jezus in jou laat doen.

Hij tilt je op tot grote hoogte
juist in je zwakheid
kan Hij grote dingen doen.

Hij draagt je door woeste rivieren
klimt met je over muren
en voert elke strijd.

Hij geeft je kracht
als stormen woeden
Hij is je kompas
een baken in de tijd.

Klamp je maar vast
aan Jezus jouw Redder
je Vriend en je Meester
Leidsman en God.

Hij is voor jou
een Rots in de branding
Hij tilt je omhoog
tot je staat als een rots.

Iemand

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
17
jun

Iemand

Altijd Iemand heel dicht bij je
altijd Iemand om je heen
altijd Iemand naast je
nooit meer alleen.

Altijd Iemand om van te houden
altijd Iemand die je kunt vertrouwen
altijd Iemand die je Vriend wil zijn
Iemand die meevoelt met jouw pijn.

Altijd Iemand die je de weg kan wijzen
altijd Iemand die je in alles wil leiden
altijd Iemand sterk als een Rots
die je weer Thuis brengt bij Vader God.

Altijd Iemand die je wil dragen
altijd Iemand aan wie je alles mag vragen
altijd Iemand die naar je luistert
of je nu roept, schreeuwt, of fluistert.

Altijd Iemand waar je bij kunt schuilen
altijd Iemand om bij uit te huilen
altijd Iemand die je tranen droogt
altijd Iemand die in jou gelooft.

Altijd Iemand die je ziet zoals je bent
altijd Iemand die jou heel goed kent.
altijd Iemand die jou al Zijn Liefde wil geven
zelfs Zijn eigen kostbare leven.

Altijd Iemand om mee te praten
Iemand die je nooit alleen zal laten
m’n lieve kind wat wil je nog meer
het is Jezus Christus onze Heer.