web analytics
Posts Tagged "pijn"

Wij zijn de ranken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
3
feb

Wij zijn de ranken

God is de Wijnbouwer
Jezus de Wijnstok
wij zijn de ranken
door Jezus verbonden met God.

Hij snoeit ons als dat nodig is
dat doet soms erg veel pijn
zo komt Hij met ons tot Zijn doel
omdat we daarvoor geschapen zijn.

Zonder Jezus in ons leven
kunnen we niets doen
we kwijnen langzaam weg
en verdorren als een bloem.

Maar verbonden met de Wijnstok
groeien we steeds meer
brengen we goede vruchten voort
tot eer en glorie van onze Heer.

Alleen met God

Vandaag even niet zeuren
vandaag gaat de deur op slot
vandaag zijn de luiken gesloten
vandaag ben ik alleen met God.

Ik ga de hele dag met Hem praten
stel Hem wel duizend vragen, waarom?
waarom is Jezus nog steeds niet gekomen?
waarom bedekken wolken zo vaak de zon?

Waarom is er kwaad op deze wereld
en vrede niet voor iedereen weggelegd?
waarom moeten mensen vaak zo lijden?
wordt er met woorden zo weinig gezegd?

Waarom kiest men niet voor het goede
maar liever voor geweld?
waarom is er haat en zo veel oorlog
terwijl alleen de Liefde echt telt?

“Mijn kind, Ik ken al deze vragen
ze worden me dagelijks gesteld
maar Ik ben een God van Liefde
Ik ken geen haat of geweld.

Kijk maar naar Jezus
hoe Hij zieke mensen genas
Hij deed alleen het goede
wekte Lazarus op uit het graf.

Ik ken alleen maar Liefde
waardoor Ik deze wereld schiep
de mens als kroon op Mijn schepping
Mijn levensadem die Ik in hen blies.

Mijn deur staat wagenwijd open
de deur is nooit op slot
er is voor iedereen plaats
in het Vaderhuis van God.

Ieder mens is vrij om te kiezen
weet dat ik zo naar hen verlang
niemand wil ik achter laten
daarom duurt het al zo lang.

Ik wacht geduldig met open armen
tot al Mijn kinderen zijn bevrijd
en alle knie zich voor Mij zal buigen
dan is het goed en is het tijd.”

Maria

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
28
dec

Maria

Wat moet zij veel hebben geleden
een intense diepe pijn
maar ook een hele diepe vreugde
de moeder van de Messias te mogen zijn.

Haar overgave en genade
U geschiede naar Uw wil
een hart bereid voor God
zo groot, eenvoudig en stil.

Een zwaard dat haar hart doorkruiste
de woorden daarin bewaard
zij gaf zich volkomen
en was God alles waard.

Haar lofzang steeg ten hemel
haar tranen en gebed
een vrouw zo herkenbaar
die haar Kind in Gods Handen legt.

Wees niet bang

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi, Hoop
5
okt

Wees niet bang

“Wees niet bang en blijf geloven.”
Dit zijn de woorden van onze Heer
tegen een diepbedroefde vader
want zijn dochtertje was niet meer.

Het zijn woorden die nog steeds klinken
ook in deze tijd en in ons hart
“Wees niet bang, maar blijf geloven,
Ik ben bij je, dag en nacht.

Raak Mij maar aan en blijf verwachten
dat ik nog steeds wonderen verricht
dwing het niet af, maar blijf vertrouwen
dat er altijd hoop en uitzicht is.

Misschien niet zoals jij het wilde
maar Ik gebruik alles in Mijn plan
blijf maar in Mij geloven
zodat ik jou gebruiken kan.

Wees niet bang, maar geef je over
Ik ken je strijd en ook je pijn
raak Mij maar aan, voel mijn Liefde stromen
opdat Mijn wil de jouwe zal zijn.”