web analytics
Posts Tagged "pijn"

SAMEN MET HEM

Als het leven pijn doet en je zit met honderdduizend vragen…
Als je niet meer weet hoe je verder moet en je toekomst ziet er zo onzeker uit….

Dan is daar nog steeds die Vriend, Jezus…Hij is niet veranderd, ook al is al je zekerheid verdwenen…

Nog steeds is daar die uitgestrekte Hand die je vast mag pakken…een Hand die je zal steunen en door deze moeilijke periode van je leven heen zal helpen.
Samen met Hem kun je het aan.

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.

DE GROTE VERTROOSTER

“Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal Ik jullie troosten”.
Jesaja 66 : 13

Wie kan er beter troosten dan een moeder. Daar kan echt niemand tegen op.
Bij verdriet of pijn is er maar één waar een kind om roept en die het verdriet kan verzachten en dat is mama.
Ik zie het nu ook weer bij m’n kleinkinderen. Oma kan nog zo belangrijk zijn, maar bij het allergrootste verdriet of als ze erg ziek zijn, roepen ze om mama. Moeders zijn onvervangbaar en zijn niet weg te denken uit het leven van een kind.
M’n eigen moeder is 90 en ik kan me nog steeds niet voorstellen dat ze er op een dag niet meer zal zijn.
Niet dat ik zo’n moederskindje ben, maar ze was er altijd. Ze hoort gewoon in mijn leven en ik ben ook heel dankbaar dat ik het voorrecht heb om nog steeds een moeder te hebben.

God weet hoe belanrijk moeders zijn, we kunnen niet zonder de troost van een moeder.
Zo kunnen we ook niet zonder de troost van God. Hij vergelijkt zich zelfs met een moeder, omdat dit een vergelijking is, die ieder mens begrijpt.
Hij laat ons zien dat Zijn armen altijd zijn geopend. Hij staat altijd klaar om ons op schoot te nemen, Zijn armen om ons heen te slaan en ons te overladen met Zijn Liefde.
Vaak is dit het enige dat we nodig hebben.
De omstandigheden zijn niet altijd weg te nemen, pijn en verdriet zijn een deel van ons leven.

Maar iedere keer als het ons te veel wordt, mogen we als een kind naar God toe rennen, en zeker zijn van Zijn troost en Zijn veilige armen om ons heen.

HIJ IS ONZE HOOP

“Want op U Heer, hoop ik,
van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God”.
Psalm 38 : 16

“Want ik ben de ondergang nabij
en altijd vergezelt mij de pijn”.
Psalm 38 : 18

Deze psalm van David is een ware noodkreet tot God.
David is er heel slecht aan toe, hij lijdt veel pijn en zijn vrienden ontlopen hem.
Hij wordt bedreigd en belasterd, Hij voelt zich zondig en onwaardig.

En toch is er hoop, ook in deze moeilijke, uitzichtloze situatie van David.
Zijn enige hoop…en dat is God.
God is de enige tot wie David zich kan richten, meer is er niet overgebleven.
God is de enige die nog te vertrouwen is, ook al heeft David nog zo veel verkeerde dingen gedaan en bezwijkt hij onder alles…God laat Hem niet vallen.

David schreeuwt het uit van ellende en belijdt Zijn zonden.
Al zijn hoop houdt hij op God gevestigd en Hij blijft op God vertrouwen dat Hij redding zal bieden.

Zo mogen wij ook ons hart uitstorten voor God, alles wat ons belaagt en pijn doet en blijven vertrouwen dat onze redding nabij is, want God laat geen bidder staan.

Niets is zonder zin

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
14
feb

NIETS IS ZONDER ZIN

Jouw pijn kan niemand voelen
daarin ben je heel alleen
niemand kan jouw pijn begrijpen
al zijn er nog zo veel mensen om je heen.

Pijn maakt je eenzaam en kwetsbaar
het isoleert je, drukt je ter neer
de enige die je echt kan helpen
is Jezus Christus, onze Heer.

Hij weet wat lijden is
Hij ging dwars door de dood
kwam er uit als Overwinnaar
want God is Liefde en oneindig groot.

God kan alles gebruiken
tot voleinding van Zijn plan
jouw lijden keert Hij om ten goede
zodat Hij jou gebruiken kan.

Dan kan lijden worden tot zegen
al zie je dat vaak pas achteraf
ook hierin mag je Jezus volgen
omdat Hij jou nieuw leven gaf.

Jezus, jouw anker

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
12
feb

JEZUS, JOUW ANKER

Ik zie steeds jouw ogen
vol pijn en verdriet
om wat men jou aandeed
ze begrijpen het niet.

Ze vragen om liefde
een arm om je heen
maar je trekt je terug
en blijft moederziel alleen.

Zoekend en tastend
naar een anker, een rots
grijp maar het anker
dat is Jezus, jouw God.

Hij kan alles geven
waar je zo naar verlangt
Zijn Liefde voor jou
houdt eeuwig stand.

Bij Hem mag je schuilen
ook voor jou is er plaats
Hij droogt je tranen
daarvoor is het nooit te laat.

ALS LIEFDE PIJN DOET

Als liefde pijn doet
en je zit met 100.000 vragen
als liefde je dreigt te verstikken
als je het niet kunt verdragen.

Als liefde je benauwt
gekoppeld is aan pijn of straf
denk dan maar aan Jezus
die ook voor jou zijn leven gaf.

Als liefde je beangstigt
terwijl je er zo naar verlangt
leg dan maar jouw klamme hand
veilig in Gods Vaderhand.

Hij leert jou weer geloven
in wat zuiver is en echt
Hij leert je wat ware Liefde is
ook voor jou heeft Hij zijn leven afgelegd.

Zo mag je bij Hem komen
kwetsbaar en heel klein
aan Zijn voeten mag je zitten
als een kind mag je bij Hem zijn.

Wees maar niet bang

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
8
feb

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN

Wees maar niet bang
niets kan jou echt belagen.
Je weet toch dat Ik er altijd ben
om jou bij leed en pijn te dragen?

Wees maar niet bang
Ik ben het die altijd van je houd.
Geef Mij nu maar je hand
zodat Ik weet dat je Mij vertrouwt.

Wees maar niet bang
wij zullen samen verder gaan.
Samen lijden, samen pijn
Ik zal heel dicht bij je zijn.

Wees maar niet bang
Ik geef je nieuwe kracht.
Kijk eens naar de kim,
er gloort toch weer een nieuwe dag.

Geluk

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
feb

GELUK

Geluk daar moet je voor vechten
gelukkig dat wíl je zijn
gelukkig zijn is een keuze
geluk gaat gepaard met pijn.

Geluk zit hem niet in rijkdom
maar in tevreden en in een thuis
geluk kun je ook niet kopen
het wordt begeerd en ook verguisd.

Geluk kun je niet verdienen
je krijgt het gratis, gewoon om niet
gelukkig kun je altijd zijn
in vreugde en ook in verdriet.

Geluk is niet de afwezigheid van problemen
maar de aanwezigheid van God
geluk is in jezelf te vinden
het is geen vreemde speling van het lot.

Geluk is een gevoel heel diep van binnen
je geliefd te weten, een kind van God te zijn
zodat je hart van vreugd gaat zingen:
“God heeft mij lief, ik mag er zijn!”

Volendam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal, Troost
7
feb

VOLENDAM (01-01-2001)

God slaat Zijn armen om hen heen
om ’t stadje Volendam
om hun twijfels en hun vragen
om het leed dat hen overkwam.

Met ontferming en mededogen
drukt Hij hen aan Zijn hart
Zijn gelaat doorgroefd van tranen
getekend door hun pijn en smart.

Naast ieder bed staat Hij gebogen
Hij voelt hun pijn
en diep bewogen
kijkt Hij in liefde op hen neer
en noemt hun naam
telkens weer.

Geen antwoord op al onze vragen
O God, waar moet dat heen?
Alleen een zeker weten
God slaat Zijn armen
om Volendam heen.

Pijn

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
7
feb

PIJN

Alleen
eenzaamheid
gevangen in je lichaam
niet bewust
van plaats noch tijd.

Niet kunnen zoeken
niet kunnen vinden
er alleen maar zijn
in diepe wanhoop
en intense pijn.

Geen handen die kunnen vouwen
geen God waar je naar roept
alleen maar wachten
op die ander
die met en voor jou
bidden moet.