web analytics
Posts Tagged "Licht"

GOD DIE ALLES MAAKTE

Héél lang geleden was er nog helemaal niets, alleen maar een woeste donkere leegte. Er waren geen bloemen of bomen, geen dieren en ook geen mensen. Kun jij
je dat voorstellen dat er nog geen mens bestond?
Vreemd hè?
Maar weet je wie er wel bestond…God!
God was er altijd al, Hij is er nu en Hij zal er altijd zijn.
Er is nooit een moment geweest dat God er niet was.Toen ging God iets heel moois maken, iets waar wij nu nog steeds van mogen genieten, luister maar…

God zei: “Ik wil dat er licht is.” En toen was er licht. God noemde het licht: Dag, en het donker noemde Hij: Nacht.
Zo was er verschil tussen dag en nacht en God
wilde dat het licht er voortaan altijd zou zijn.
God was er blij mee en zag dat het goed was. Het werd donker, de nacht kwam en daarna weer het licht in de morgen.
De eerste dag.

Toen maakte God de mooie blauwe lucht, waar de wolken langs zweven. Dit deed Hij door het water te scheiden dat beneden was en boven.
Die mooie luchten noemde God: Hemel.
Het werd weer avond en weer morgen.
De tweede dag.

 God wilde dat het woeste water zich terugtrok, zodat er ook land zou ontstaan.
En zo gebeurde het.
Het water bruiste nog wel, maar het kon niet meer overal komen, alleen daar waar God het wilde.
Het samengevloeide water noemde God: Zee, en het droge
land noemde Hij: Aarde.
En op die aarde zag je allemaal mooie groene puntjes verschijnen en ze werden steeds groter. God liet prachtige bloemen, bomen en planten groeien, in allerlei
soorten.
God was er blij mee en zag dat het goed was.
Het werd avond en weer morgen.
De derde dag.

 Ook maakte God de zon, de maan en duizenden sterren.
De zon heerste over de dag, ze straalde aan de blauwe hemel en verwarmde de aarde, zodat de bloemen blij hun kopjes ophieven naar het licht.
De maan scheen over de slapende aarde en verlichtte de donkere nacht, samen met wel duizenden flonkerende sterren.
Nu zouden de dagen en de nachten elkaar altijd aflossen.
Ook de dagen, jaren en eeuwen zouden komen en gaan.
God was er blij mee en zag dat het goed was.
Weer kwam de avond en een nieuwe morgen.
De vierde dag.

 En God wilde dat er vissen zouden zijn in de zeeën en rivieren.
Ook wilde Hij vogels in de lucht. Zo gebeurde het.
Het water was niet leeg meer, het krioelde van levende wezentjes, vissen en allerlei andere dieren die in het water plonsden en speelden.
In de lucht vlogen schitterende vogels en je kon het getjilp en gezang horen van de vogels in de bomen. Zij zongen het hoogste lied tot eer van God, hun
Schepper.
God zegende deze dieren en gaf hun de aarde om te wonen.
Zij maakten God blij en Hij zag dat het goed was.
De avond kwam en een nieuwe morgen.
De vijfde dag.

 Daarna maakte God al de dieren in allerlei soorten, de wilde dieren, het vee en de kruipende dieren. Toen was de aarde vol van leven. Overal waren dieren, in de bergen, op de dalen, langs de zeeën en rivieren, in de woestijnen.
Alles wat God gemaakt had maakte Hem blij en Hij zag dat het goed was.
Maar het allermooiste moest nog komen.
Hij zei, Ik wil mensen maken die op Mij lijken, die Mij kennen en die van Mij kunnen houden.
Toen maakte God uit het stof van de aarde de mens, het allermooiste wezen dat op aarde bestaat en Hij blies Zijn levensadem in de neus van de mens.
De mens mocht gaan zorgen voor Gods prachtige schepping, voor de aarde en voor al de dieren die er op leefden.
God zegende de mens en gaf hem de hele aarde om daar op te leven en gelukkig te zijn.
En God zag alles wat Hij gemaakt had en het maakte Hem zo blij, want het was zeer goed!
Toen kwam de avond en weer een nieuwe morgen.
De zesde dag.

 Op de zevende dag rustte God van Zijn werk.
Hij zegende die dag en maakte van de zevende dag een rustdag.
Voortaan zou de zevende dag een bijzondere dag zijn, een dag tot eer van God.

 Zo maakte God de hemel en de aarde.
Zo machtig is onze God.
Het is in onze ogen niet te begrijpen, want wij zijn maar kleine mensjes en God is zoveel machtiger en groter.
God houdt heel veel van Zijn schepping en in het bijzonder van de mens.
Daar hoor jij ook bij, jij bent ook een schepsel van God en God wil niets liever dan dat Zijn kinderen gelukkig zijn.
Dat was het doel van Zijn schepping, dat mensen gelukkig zullen leven, dicht bij Hem.
Hij houdt van jou en jij mag van Hem houden, daar word je blij van.

WIE BENT U HEER?

Wie bent U Heer?
Ik wil U kennen, echt zoals U werkelijk bent
niet alleen van horen zeggen
maar zoals U wilt worden gekend.

Wie bent U toch….een vrouw
een opa met een hele lange baard
wijzend met een veroordelend vingertje
die ons overal gadeslaat?

Bent U licht zonder duister
bent U liefde zonder kwaad
bent U een mens bekleed met luister
bent U de God waar het om gaat?

Woont U boven in de hemel
of dwaalt U op aarde rond
bent U dat oogverblindende licht
de oerknal die ooit eens ontstond?

Bent U dat gevoel heel diep van binnen
de Liefde waaruit ik ben ontstaan
bent U de schoonheid die ik wil bezingen
kom ik echt bij U vandaan?

Bent U in muziek die mijn oren strelen
bent U in mijn blijdschap en mijn verdriet
bent U dat ene zekere weten
God verlaat mij niet?

Bent U het goede in vele mensen
als het kwaad zich manifesteert
bent U die glimlach, die arm om een schouder
hebben we dat van U geleerd?

Bent U de vrede in moeilijke tijden
die geen mens bevatten kan
kunt U dat vacuüm in ons vullen
waar ieder mens zo naar verlangt?

Ach Heer ik kan U niet begrijpen
maar ’t is Uw Liefde die ik steeds ontmoet
in mens en dier, in dood en leven
want U hebt deze wereld zo oneindig lief…

Licht in het duister

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
15
feb

LICHT IN HET DUISTER

Licht overwon het duister
de donkere nacht verdween
een Ster die straalde in het Oosten
en heel de wereld met Zijn licht bescheen.

Die alles wat in ’t duister leefde
in het Licht heeft gebracht
de dood heeft overwonnen
want Hij heeft alle macht.

In Jezus is die Liefde te vinden
Hij is het Licht in de donkere nacht
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven
Zijn Woord is een Lamp en een Licht op jouw pad.

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
15
feb

ADVENT

Advent dat is verwachten
een wonder klein en teer
een kindje in de kribbe
Hij brengt je bij de Vader weer.

Advent dat is ook stil zijn
luisteren naar Zijn zachte stem
Hij heeft je iets te zeggen
Hij weet wie je werkelijk bent.

Advent dat is een kaarsje
brandend in de nacht
dat in jou groeit tot een stralend Licht
als Jezus mag wonen in jouw hart.

Here red mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

HERE, RED MIJ!

Red mij Heer, want ik verdrink
’t is of ik steeds dieper zink
’t water stijgt tot boven m’n hoofd
’t heilig vuur is langzaam gedoofd.

Wanhoop overspoelt mij
vloed is het winnende getij
m’n hoofd gebogen naar benee’
‘k zie alleen maar die woeste zee.

Maar ik weiger te verdrinken
‘k wil niet in de diepte zinken
de duivel jaag ik weg in Jezus’ naam
door U mag ik in de overwinning staan.

Vanuit het dal kijk ik omhoog
dan zie ik weer Uw regenboog
schitterende kleuren, stralend licht
als ik m’n oog maar op Jezus richt.

De weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

DE WEG NAAR BETHLEHEM

Een Licht der Lichten is opgegaan
het duister is verdwenen
een Kind in een stal is ons voorgegaan
een ster heeft ons de weg gewezen.

Vrede op aarde zong het engelenkoor
de herders, zij zongen het na
ze knielden bij het Kindje in Bethlehem
en wisten, dit is gena’.

De Wijzen volgden de stem van hun hart
en brachten het Kind alle eer
ook jij weet nu de weg naar Bethlehem
kom en kniel maar bij Jezus neer.

Advent is…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
14
dec

Advent dat is wachten
wachten waarop
op de honderdduizend
of een aanraking van God?

Advent dat is verwachten
een vlammetje flakkerend klein
maar dat in het diepste duister
een stralend Licht zal zijn.

Advent dat is hopen
dat zorgen weer verdwijnen
en na iedere onweersbui
de zon weer zal gaan schijnen.

Advent dat is geloven
dat vrede eens zal komen
en ieder mens in vrijheid
op de nieuwe aarde zal wonen.

Advent is zeker weten
al is ons lichtje nog zo klein
eens zullen we met elkaar
één groot en stralend Licht mogen zijn.

Waar duisternis geen vat op heeft
waar geen traan meer wordt geplengd
waar God zelf ons Licht zal zijn
dat is voor mij Advent.

Waar is de Ster?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
9
dec

Zo veel lege plaatsen
die niet in te vullen zijn
zo veel gemis, verdriet
en diepe pijn.

Waar ging het mis
waar is de Ster gebleven
die straalde in het Oosten
door God aan ons gegeven?

Kunnen we Hem nog zien
is Hij nog wel te volgen
of hebben wij Hem zelf
diep in onszelf verborgen?

Zou Kerst een teken zijn
een teken aan de wand
dat die Ster nog altijd staat te stralen
voor ieder mens, in ieder land?

Ik ga maar eens graven
te beginnen bij dat Kind
misschien dat ik dan ook
het Licht in mijzelf weer vind.

Hoop en uitzicht

Posted by: Cobiin Hoop
27
feb

Hoe groot ook de nood
Gods redding is nabij
hoe donker ook de nacht
God is aan je zij.

Hoeveel tranen je ook plengt
God zal ze drogen
hoe het leven je ook tart
blijf in Zijn Liefde geloven.

Hoe eenzaam jij je ook voelt
God heeft je niet verlaten
hoe ver Hij ook lijkt te zijn
je kunt altijd met Hem praten.

Hoe lang je ook zoekt
eens zul je Hem vinden
hoe moeilijk ook de weg
niets kan je dat verhinderen.

Hoe groter de schaduwen
des te sterker is het Licht
hoe zwaar ook je last
Jezus maakt ze licht.

God is helder stralend Licht
in Hem is geen duisternis
licht en duister gaan niet samen
God roept ons in ’t licht, bij name.

Hij trekt ons uit de duisternis
en brengt ons in Zijn helder licht
zodat wij ook een lichtje zijn
ook al is het nog zo klein.

Een licht dat duisternis verjaagt
omdat dag geen nacht verdraagt
een licht dat nooit meer zal verdwijnen
maar eeuwig voor Zijn God zal schijnen.