web analytics
Posts Tagged "Licht"

Verwachten (Advent)

Posted by: Cobiin Hoop, Jezus, Kerst
28
nov

Een kaars, een vlam
een teken van hoop
de redding is nabij
voor een wereld in nood.

Stil zijn en wachten
de tijd breekt spoedig aan
de nacht is voorbij
het Licht is opgegaan.

Nog even geduld
de nieuwe Morgen breekt door
ik hoor reeds het gezang
van het engelenkoor.

De wijzen, zij zoeken
een blinkende ster
Hij zal weldra komen
het is bijna zo ver.

De herders, zij zingen
een lied in de nacht
vol hoop en met vreugde
de Verlosser wordt verwacht.

Bereid je maar voor
open de deur van je hart
wees welkom Zoon van God
er wordt op U gewacht.

Als je moegestreden bent…

Als je moegestreden bent
door al het onrecht en het leed
als je het niet meer ziet zitten
en niets meer zeker weet…

Als je geloof wankelt
als een espenblad
nog kleiner dan een mosterdzaadje
als je huilt en niet meer lacht…

Als de wereld als een molensteen
om je nek lijkt te hangen
als je het niet meer kunt dragen
alleen nog naar God kunt verlangen…

Richt je blik dan maar omhoog
al lijken de wolken zwart en grauw
straks komt de zon er weer door heen
kleurt de lucht weer helder blauw.

Nog even wachten, nog even klagen
nog even bidden tot de Heer
het licht zal het van ’t duister winnen
dan zie je ook Gods Liefde weer.

Het Licht der wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
9
aug

Het Licht der wereld

Zonder licht kunnen we niet leven
we tasten dolend in het rond
nergens hoop en zonder uitzicht
verdwenen is de vaste grond.

Toch kun je zelf het licht ontsteken
het bevindt zich immers ook in jou
je hoeft de knop slechts om te draaien
en de hemel wordt weer stralend blauw.

Strek je hand maar uit naar Jezus
Hij is zelf het Licht
Hij wil jou met Zijn liefde omstralen
zodat jij anderen weer verlicht.

Dan ben je in staat om uit te delen
een Licht te zijn voor ieder die je ontmoet
het kleinste vlammetje is van heel veel waarde
als het Licht der wereld het stralen doet.

Overwin het kwade door het goede
laat je Lichtje branden al is het nog zo klein
dan zal het duister gaan verdwijnen
en Jezus het Licht in jouw leven zijn.

God is bij je

Hoe je leven ook zal lopen
God bewaart je in Zijn Hand
ook al kun je niet begrijpen
heb je niets meer in de hand…

In Zijn Handen ben je veilig
waar je ook door heen moet gaan
Hij loopt naast je in licht en duister
kijkt je steeds in Liefde aan.

Het is Zijn Hand op je schouder
Hij draagt je als je valt
Hij geeft je moed, verjaagt de angst
Hij is bij je, overal.

Houd je maar aan Hem vast
als je ziek bent, zwak of bang
op God kun je altijd vertrouwen
iedere dag, je leven lang.

Jouw weg

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
8
jul

Jouw weg

Jouw weg is nooit te woest
of te moeilijk om te gaan
het is een begaanbaar pad
Jezus is je immers voorgegaan.

De bergen en obstakels
heeft Hij eerst genomen
Hij maakte de weg begaanbaar
zodat jij er door kunt komen.

Je hoeft Hem slechts te volgen
in Zijn voetspoor verder te gaan
Jezus maakte jouw weg vrij
Hij weet waar jij door heen moet gaan.

Wordt de weg soms moeilijk
het zicht belemmerd door verdriet en pijn
dan mag je zeker weten
dat Jezus heel dicht bij je zal zijn.

Geef nooit op, vertrouw op Hem
het duister zal verdwijnen
Jezus zelf verlicht jouw pad
de zon zal weer gaan schijnen.

Mijn zegenbede voor jou

De Here zegene deze dag
die Hij je heeft gegeven
dat je er van genieten mag
zal geven en zal nemen.

Dat Zijn Oog over deze aard zal gaan
en bij jou zal blijven rusten
Hij jou met een glimlach zal gadeslaan
en zich in jou kan verlustigen.

De Here zegene ook de jouwe
familie, vrienden om je heen
dat Zijn Licht over hen zal schijnen
een engelenwacht om allen heen.

Dat jijzelf Gods Liefde uit mag stralen
een lichtend Licht en een zoutend zout
waar anderen zich aan kunnen warmen
omdat je van Gods kinderen houdt.

Dat jij je leven zo mag leven
zoals God het heeft bedoeld
meer en meer op Jezus lijken
ook als je het zo niet altijd voelt.

Moge de Here Zijn eeuwige armen
voelbaar om jou heen slaan
je dragen, zegenen en verwarmen
Zijn Liefde zal altijd met je gaan.

Kinderen van het Licht

Jezus kwam niet om te oordelen
Hij maakt je vrij
het oordeel laat Hij aan de Vader over
Jezus steekt het licht aan in jou en mij.

Vrij van moeten en van plichten
die je jezelf hebt opgelegd
vanuit Liefde mag je leven
in een voortdurend gebed.

Gooi geen stenen naar die ander
maar schijn met je Licht in de donkere nacht
dan zal het duister vanzelf verdwijnen
als Jezus in ieder wordt verwacht.

Wees jezelf, jij bent het Licht
sterker dan je zelf beseft
accepteer elkaar zoals je bent
Mijn waarheid heb ik in jullie gelegd.

Kinderen van het Licht
brengen goede vruchten voort
van Liefde, waarheid en gerechtigheid
omdat dit bij Gods kinderen hoort.

Gebed zonder woorden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
16
apr

Gebed zonder woorden

Gebed zonder woorden
maakt je rustig en stil
brengt je dichter bij God
wie Hij is wat Hij wil.

De klok tikt de tijd weg
zonder dat je het kunt horen
de deur is gesloten
even niet storen.

Je hart is geopend
je aandacht gericht
op God onze Vader
Hij maakt zware lasten licht.

Stil en aandachtig
luister je naar Gods zachte stem
het is goed bij Hem te zijn
er is niemand die jou zo goed kent.

Je hoeft God niets te geven
en ook niets te zeggen
je mag heel stil bij Hem zijn
en alles in Zijn Handen leggen.

Hef je hoofd omhoog

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
26
jan

Hef je hoofd omhoog

Licht en donker
schaduw en zonneschijn
wuivende takken
gericht naar de zon.

Spreken woorden van hoop
en van stil verlangen
het duurt nu niet lang meer
“Jezus komt!”

Hef je hoofd omhoog
laat je armen niet hangen
zing een lied in de nacht
tot het duister verdwijnt.

Dan gaat de zon pas
ten volle schijnen
een Licht dat zich zelfs
in ’t diepste duister verspreidt.

Het Licht van de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
20
dec

Het Licht van de wereld

Zoon van de Allerhoogste
op een hemelse troon
kind in een stal
een Mensenzoon.

Geëerd en geprezen
ere zij God
genageld aan het kruis
verguisd en bespot.

Geliefd door de Vader
een gouden kroon
een speer in z’n zij
een doornenkroon.

De beker die niet voorbij ging
het begon in die stal
Uw wil geschiede
opdat het Licht overwinnen zal.

Het Licht van de wereld
dat schijnt in de nacht
en eeuwig blijft branden
waar Jezus wordt verwacht.