web analytics
Posts Tagged "genezen"Woorden van Liefde
 
Iemand spreekt jouw taal
de taal van je hart
Hij noemt je bij je naam 
en fluistert zacht. 
 
Woorden van Liefde
ze raken je diep
balsem voor het hart
Hij heeft je zo lief. 
 
Zijn woorden doen leven
genezen je hart
laten muren verdwijnen
maakt je kwetsbaar en zacht. 
 
Zodat je weer vreugde 
en pijn kunt ervaren
Zijn stem weer kunt horen
Zijn Licht uit kunt stralen. 
 
Met Zijn koorden van Liefde
die niet knellen of breken
verbindt Hij je met de ander
om Zijn Liefde door te geven. 
 
Here God
Maak ook mijn hart zacht en kwetsbaar om Uw Liefde uit te stralen en Uw woorden te verstaan. 
Amen
 
www.myplaceofpeace.com/woorden-van-liefde

Alles maak ik nieuw

Wees maar stil
Ik kan genezen
jouw allerdiepste pijn

Vertrouw op Mij
Ik zal je dragen
tot je weer jezelf kunt zijn

Ik ben jouw Heelmeester
je Bevrijder
van alles wat je zo benauwd

Niets kan jou van Mij scheiden
omdat ik zo veel
van je houd

Geef maar alles aan mij over
leg je zorgen
bij Mij neer

Ik maak alles nieuw
dan komt vrede
in jouw leven weer!

www.myplaceofpeace.com/alles-maak-ik-nieuw

DE VERLAMDE MAN

Daar lopen 4 mannen over de weg naar Kapernaüm. Ze dragen een bed met zich mee en op dat bed ligt een man. Hij is ziek, verlamd aan zijn benen en armen. Hij kan ze niet bewegen en moet met alles geholpen worden.

De mannen, die hem dragen zijn z’n vrienden. Zij gaan de zieke man naar Jezus brengen. Ze hebben zoveel mooie dingen van Jezus gehoord, ze weten zeker dat Jezus hun vriend kan helpen, Hij kan hem weer beter maken, dat geloven ze met heel hun hart.

Dus gaan ze blij op weg en komen aan bij het huis waar Jezus is. Maar wat een drukte is het daar. Er zijn heel veel mensen, die allemaal heel dicht bij Jezus willen zijn en willen horen wat Jezus heeft te vertellen. Het is zo druk dat de mannen met hun zieke vriend helemaal niet bij Jezus kunnen komen. Iedereen wil Jezus zien en ze staan allemaal te dringen om maar vooraan dicht bij Jezus te kunnen staan.

Dat is verdrietig, zijn ze nu helemaal voor niets hier heen gekomen?

Ze kijken eens naar hun zieke vriend en ze zien de teleurstelling in zijn ogen. Moeten ze weer terug naar huis? Is de reis tevergeefs geweest? Oh nee, dat willen ze niet. “We verzinnen er wel wat op hoor, zeggen de vrienden tegen de verlamde man.

En ja hoor, dan hebben ze een heel goed plan.

Ze lopen naar de stenen trap toe, die bij alle Joodse huizen aan de buitenkant van het huis naar het dak loopt. Ze sjouwen hun vriend met bed en al naar boven en komen zo op een plat dak. Onder dat dak staat Jezus te spreken en daar moet hun vriend zijn. Ze halen een paar grote tegels van het dak weg en zien Jezus daar beneden staan. Ze halen nog meer tegels weg, net zo veel totdat het gat groot genoeg is om het bed met hun vriend er op, naar beneden te laten zakken. Eerst binden ze een paar stevige touwen aan het bed en dan laten ze heel voorzichtig het bed, met hun zieke vriend er op, zakken tot voor de voeten van Jezus.

Jezus ziet wat er gebeurt en stopt met preken. Hij ziet het grote geloof van de vrienden van deze zieke man. Ze weten zeker dat Jezus hun vriend kan genezen.

Jezus wordt niet boos, maar kijkt de zieke man vol liefde aan. Hij ziet wel hoe verdrietig deze man is omdat hij niet kan lopen. Maar hij ziet ook hoeveel verkeerde dingen deze man heeft gedaan, toen hij nog gezond was. Hij weet hoeveel spijt en verdriet deze man daarvan heeft en Jezus zegt: “Vriend, je zonden zijn je vergeven”. De man kijkt Jezus stralend aan, alle onrust is uit zijn hart verdwenen.

Er zijn ook veel Farizeeën tussen de mensen die naar Jezus staan te luisteren en ze kijken elkaar aan en fluisteren: “Hoe kan een mens nu zonden vergeven, dat kan God toch alleen?”Jezus weet wel wat er in hun harten omgaat en zegt tegen hen: “Wat is moeilijker om zonden te vergeven of om deze man te genezen? Ik zal laten zien dat de Zoon van God de macht heeft om zonden te vergeven”. En tegen de verlamde man zegt Jezus: “Sta op, neem je bed op en ga naar huis”.

De man springt op van blijdschap. Hij probeert niet eerst heel voorzichtig of hij zich echt wel kan bewegen. Nee, hij gelooft wat Jezus zegt, staat direct op en kijkt Jezus vol dankbaarheid aan, hij lacht en juicht van blijdschap.

De mensen kijken allemaal vol verwondering en ontzag toe en zeggen: “Wij hebben ongelooflijke dingen gezien….”

Dat was mooi hè, zoals Jezus deze zieke man weer beter maakte. Maar wat ook heel erg mooi was, dat was het geloof van de vrienden. Want dankzij het geloof en de hulp van zijn vrienden, werd deze man genezen.

Zo mogen ook wij elkaar helpen als iemand het heel moeilijk heeft. We mogen voor elkaar geloven en bidden en elkaar tot steun zijn, net als die vrienden.

Jouw nieuwe leven

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
16
feb

JOUW NIEUWE LEVEN

Het leven is soms moeilijk
het doet je zo veel pijn
je weet niet meer hoe te leven
soms zou je er niet meer willen zijn.

Je ziet geen doel of toekomst
alleen een donker gat
je roept tot God: “Hoe moet ik leven,
U bent het toch die mij dit leven gaf?”

God ziet wel al jouw twijfels
je vragen en je pijn
Hij laat je niet alleen
en wil ook nu dicht bij je zijn.

Bij iedere stap die je zet
het zij goed of fout
blijf jij God’s geliefde kind
omdat Hij zo veel van je houdt.

Geef nooit op en houd toch moed
God houdt jou in Liefde omvat
Hij helpt je en geeft nieuwe kracht
ook in deze donkere nacht.

Zodat er toch weer licht gaat gloren
bij het aanbreken van de morgen
leg je Hand maar in God’s Hand
en laat Hem maar voor je zorgen.

Stap voor stap en dag na dag
zal Hij jou genezen
laat je maar door Hem dragen
dan begint vandaag jouw nieuwe leven.

Een kunstwerk van God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2
15
feb

EEN KUNSTWERK VAN GOD

God’s hart is eens gebroken
en het breekt dagelijks weer
in duizenden, miljoenen stukjes
iedere breuk doet Hem zo’n zeer.

Hij voelt het verdriet en de pijn van binnen
van ieder kind dat op aard’ moet lijden
Hij draagt en ondersteunt Zijn kinderen
wijkt geen moment van hun zijde.

Ook jouw gebroken hart
kan God alleen genezen
als je alle scherven
maar aan Hem wil geven.

Hij heelt en verzorgt je wonden
met balsem van Liefde en oneindige trouw
met woorden, die Hij steeds weer fluistert:
“Jij bent Mijn kind, Ik houd van jou!

Zo geneest God diep van binnen
stap voor stap en deel voor deel
Hij maakt een kunstwerk van jouw leven
en vormt je met Hem tot één geheel.

Open je hart

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
14
feb

OPEN JE HART

Zullen we samen naar Hem toe gaan
ons verootmoedigen voor de Heer
zullen we onze ogen sluiten
voor hem knielen, nederig en stil?

Zullen we Hem alles vertellen
wat jou zo’n pijn doet en benauwt
weet je dat ik jou mag vertellen
dat God heel veel van je houdt?

Weet je dat God juist wil komen
in jouw allerdiepste pijn
weet je dat Hij met je meehuilt
en heel dicht bij jou wil zijn?

Weet je dat Hij alleen jou kan genezen
omdat Hij zelf zo veel heeft doorstaan
weet je dat Zijn genezende Handen
jouw wonden weer genezen gaan?

Weet je dat er een tijd zal komen
dat er geen zorgen meer bestaan
dat jouw ogen weer zullen lachen
zich nooit meer vullen met een traan?

Weet je dat jouw gevouwen handen
een eerste stap zijn naar Hem toe?
Open je hart, richt je blik op Jezus
Hij geeft je kracht en nieuwe moed.

Woorden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
7
feb

WOORDEN

Zomaar wat woorden
ze zeggen zoveel
zomaar wat woorden
wat doe je er mee?

Zijn ze als ’t ruisen
van de wind in de bomen
als kabbelend water
als de zon in oktober?

Of zijn het dolksteken
recht in hun doel
vlijmscherp, stekend
zonder gevoel?

Een woord kan verwonden
levenslang
een woord kan genezen
rede tot dank.

Als liefde de sleutel is
die de tong begeleidt
zijn woorden geschenken
worden mensen bevrijd.

JOUW NIEUWE LEVEN

Het leven is soms moeilijk
het doet je zo veel pijn
je weet niet meer hoe te leven
soms zou je er niet meer willen zijn.

Je ziet geen doel of toekomst
alleen een donker gat
je roept tot God: “Hoe moet ik leven,
U bent het toch die mij dit leven gaf?”

God ziet wel al jouw twijfels
je vragen en je pijn
Hij laat je niet alleen
en wil ook nu dicht bij je zijn.

Bij iedere stap die je zet
het zij goed of fout
blijf jij God’s geliefde kind
omdat Hij zo veel van je houdt.

Geef nooit op en houd toch moed
God houdt jou in Liefde omvat
Hij helpt je en geeft nieuwe kracht
ook in deze donkere nacht.

Zodat er toch weer licht gaat gloren
bij het aanbreken van de morgen
leg je Hand maar in God’s Hand
en laat Hem maar voor je zorgen.

Stap voor stap en dag na dag
zal Hij jou genezen
laat je maar door Hem dragen
dan begint vandaag jouw nieuwe leven.

Hartzeer

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus
7
okt

Hartzeer

Zonder hart kun je niet leven
het is de motor van je bestaan
het pompt het bloed door al je aderen
voert stoffen af en stoffen aan.

Toch kan er heel wat aan mankeren
verkeerde structuur, van hout of steen
een gebroken hart, of erger nog…
Gods Geest kan er niet meer doorheen.

Geblokkeerd door eigen ik en kunnen
door goede werken en goede naam
sterft je hart wel duizend doden
tot het bijna stil blijft staan.

Toch kan Iemand jouw hart genezen,
al is het gebroken, van hout of van steen
als je Jezus Zijn plaats in jouw hart in laat nemen
wordt je hart weer als nieuw,
en stroomt Zijn Liefde er door heen.