web analytics
Archive for the "God-juweeltjes" Category

Onze God

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

ONZE GOD

“Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem
tot aan de einden der aarde,
uw rechterhand is vol van gerechtigheid.

Zo is God,
onze God, nu en altijd,
Hij is het, die ons leidt, voor eeuwig”.
Uit Psalm 48

“Onze God”, mooi hè, niet alleen mijn God of jouw God of de God van die ander, nee, hij is ònze God, van ons allemaal. Hij is is ONZE VADER, die in de hemelen zijt, maar ook juist hier in deze wereld zo heel dicht bij ons wil zijn, door Zijn Zoon Jezus Christus. Onbegrijpelijk hè dat Hij er alles voor over had om ons, Zijn kinderen, weer de mogelijkheid te geven om Thuis te kunnen komen.

We willen God zo graag begrijpen, Zijn wegen en gedachten kunnen volgen, maar dat is onmogelijk. God is niet in een plaatje te vangen. We hebben er niet eens de mogelijkheden voor om Zijn grootheid, Liefde en macht te kunnen vatten met onze menselijke brein.

Dus mogen we gewoon als een kind ONZE VADER vertrouwen en onze klamme hand in Zijn veilige Hand leggen, in de wetenschap en de zekerheid dat Hij alles in de Hand heeft, ook die dingen die wij niet kunnen begrijpen.
Hij zal het maken, ook al hebben wij geen idee hoe…

Mijn oog is op jou

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

MIJN OOG IS OP JOU

“Ik geef raad, op jou rust mijn oog”.
Psalm 32 : 8b

“Het oog van de Heer rust op wie Hem vrezen
en hopen op Zijn trouw”.
Psalm 33 : 18

“Vanaf zijn troon houdt Hij het oog
op allen die de aarde bewonen”.
Psalm 33 : 14

Gods oog ziet alle dingen, Hij ziet jou en mij en kent ons als geen ander.
Zijn oog gaat over de aarde om al Zijn kinderen bij te staan en te helpen, daar waar nodig is.

We praten hier niet over “het boze oog” maar over Gods oog, een oog dat Liefde uitstraalt, erbarmen, medeleven en kracht. Een oog dat jou zoekt en je heel persoonlijk ziet staan tussen al die mensen.
Zijn oog laat je niet los, het volgt je overal. Niet om jou te veroordelen of te kijken wat je fout doet, maar om jou te beschermen en te leiden.

Zijn oog zoekt je, laat jij je ook vandaag weer door Hem vinden?

Met mijn God

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

MET MIJN GOD

“…met mijn God beklim ik de hoogste muur”
Psalm 18 : 30b

Dat zie ik al helemaal voor me…vooral die muur en speciaal die hoogte,
waar je nooit of te nimmer overheen kan komen in je eentje.
Een onvoorstelbare hoge gemetselde muur van rode bakstenen, daar kun je helemaal niets mee.
Er zitten geen oneffenheden in of andere mogelijkheden om je aan vast te houden, geen pikhouweel, geen touwen,
hoe moet je daar ooit overheen klimmen?
Je geeft het liever op…

Maar toch…je móet er overheen als je verder wilt in je leven.
Natuurlijk kun je die hindernis overslaan en er om heen lopen, maar daar leer je helemaal niets van.
Zo kom je geen stap verder ook al lijkt het of het sneller en makkelijker gaat.

Maar dan…als je verder kijkt dan je neus lang is, als je niet alleen op jezelf bent gericht
maar je hoofd naar boven heft…dan is daar God, jouw Beschermer, jouw Helper.
Hij reikt je de Hand, Zijn Hand, je hoeft jouw Hand er alleen maar ìn te leggen, jouw leven in Zijn veilige Handen.

En dan gaat het gebeuren hoor…geen hindernis te zwaar…geen berg te hoog…geen muur die je niet kunt beklimmen….
SAMEM met Hem.

Wat er ook gebeurt vandaag in jouw leven, samen met Hem kun je het aan!

HIJ LAAT MIJ SCHUILEN

“Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent
Hij tilt mij hoog op een rots”.
Psalm 27 : 5

Wat een geborgenheid spreekt hier uit deze tekst.
God is zo betrokken bij alles wat we meemaken, Hij laat ons geen moment aan ons lot over.
Juist in kwade dagen, als het leven pijn doet, wil God er alles aan doen om ons er door heen te helpen.

We mogen onder Zijn dak schuilen en als we een veilige plek nodig hebben omdat het gevaar ons bestormt,
verbergt Hij ons in Zijn tent, zodat niets ons echt kan deren.

Hij is trots op Zijn kinderen, op ieder stapje voorwaarts, dat je misschien met zo veel pijn en moeite hebt gezet.
Hij schaamt zich niet voor ons, hoe we ook zijn of wat we ook doen.
Hij plaatst ons hoog op een rots, Hij laat ons merken en zien hoe veel Hij van ons houdt.

En iedereen mag dat weten voor Hem, “kijk maar eens daar hoog op die rots, dat is Mijn geliefde kind”, zegt God.

En dat geliefde kind ben jij!

GOD IS HIER

Psalm 63:7
Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.

In de stilte van de nacht als het donker is, helemaal alleen, dan kun je rustig nadenken en je verbonden voelen met God. Hij lijkt dan veel dichter bij dan overdag, als je in beslag wordt genomen door alle verplichtingen, die je vaak jezelf hebt opgelegd.
Iemand vertelde me wel eens dat God haar ’s nachts wakker maakte en iemand in haar gedachten gaf om voor te bidden.
Als ik naar mezelf kijk, dan is dat ook vaak de beste tijd, omdat ik anders te druk ben met andere zaken, die in mijn ogen belangrijk zijn.

Je kunt je gaan liggen ergeren aan het feit dat je niet kunt slapen, maar je kunt het ook om keren ten goede en de mensen bij God brengen, die Hij op je hart legt. Zo worden doorwaakte nachten gezegende nachten, zul je weer rust vinden en veilig in Gods armen in slaap kunnen vallen.

Je bewust zijn van het feit dat God bij je is, kan je door moeilijke tijden en momenten heen helpen.
Toen ik vorig jaar een hele nare tijd door maakte, heb ik me constant vast gehouden aan de woorden van het lied “God is hier”, steeds maar weer die woorden in mijn gedachten herhalend, ook toen ik naar de operatiezaal werd gereden, tot meer was ik niet in staat in die tijd.
Hij is overal, dat mogen we zeker weten en dat geeft rust en vertrouwen.

Wat is er belangrijker dan die zekerheid?
God is hier!

IN IEDER ZIEKENHUIS

Jezus is in ieder ziekenhuis te vinden
Hij loopt de gangen op en neer
staat stil bij ieder kinderbedje
de tranen druppelen op hen neer.

Hij neemt hen teder in Zijn armen
en drukt hen zachtjes aan Zijn hart
“Stil maar m’n kind, Ik ben bij je”
Z’n gezicht vertrokken van diepe smart.

Z’n lippen prevelen lieve woordjes
Hij zingt zacht een wiegelied
ik zie dat Zijn schouders schokken
van emoties en verdriet.

Hij strijkt zacht over pijnlijke plekken
en droogt traantjes teder af
tot er een lach verschijnt op een klein gezichtje
dan zie ik ook bij Hem een lach.

Zo gaat Jezus verder alle dagen
uur na uur en dag en nacht
Hij helpt alle leed en pijn te dragen
brengt hoop en licht in een donkere nacht.

Ik sluit m’n ogen, wil niet meer vragen
naar het waarom, waarheen, waarvoor
ik wil alleen nog helpen dragen
want zo gaat Jezus ons nog altijd voor.

GOD IS LIEFDE

Psalm 52:10b
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

“God is Liefde”, met deze woorden begint onze dominee iedere zondag de dienst.
Prachtige woorden, die mijn hart direct raakte toen ik in mijn zoektocht naar God in deze kerk kwam.
Woorden die mij nooit meer los hebben gelaten en waaruit ik wil leven, altijd en voor eeuwig.
Het is voor mij het enige dat zeker is in mijn leven, de Liefde van God voor jou en mij, voor ieder mensenkind en voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
Wij zelf, schepsels van Zijn Liefde, mogen die Liefde uitstralen en doorgeven. Gods Liefde mogen we zien in alles wat Hij heeft geschapen.

Op die God, op die oneindige Liefde, mogen we vertrouwen.
Als we het zelf niet meer weten en vol vragen zitten, dan mogen naar God opzien en er op vertrouwen dat Hij alleen maar Liefde KAN geven. Zijn karakter IS Liefde, Hij wil alleen maar het goede voor ons, Hij wil dat wij gelukkig zijn.
Daar heeft Hij alles voor over gehad, zelfs Zijn eigen Zoon.

Zo veel Liefde kunnen wij niet eens bevatten, laat staan begrijpen.

De enige manier is, om te proberen God steeds meer en beter te leren kennen.
Dan nog zal het maar voor een klein deel zijn, hier op deze aarde, maar genoeg om Hem te leren vertrouwen en te weten: God is Liefde, God is goed, ook al begrijpt mijn ziel Hem niet.

Dank voor Uw Liefde Heer, waarin, waardoor en waaruit wij mogen leven.
Amen

Gods Vaderhart

Daar zou ik altijd willen zijn
dicht bij Gods Vaderhart
Zijn armen stevig om mij heen
niets meer dat ik nog verwacht.

Een plek zo veilig en vertrouwd
Hij geeft weer kracht en moed
omdat ik weet, Hij houdt van mij
want God is Liefde, God is goed.

Stille tijd

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES, Stilte
25
sep

STILLE TIJD

Markus 1:35
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Jezus zocht steeds weer de stilte op. Hij verzette als het ware geen stap voordat Hij gesproken had met Zijn Vader en aan Hem had gevraagd waar Hij zijn voet neer moest zetten en welke richting Hij moest gaan.
Jezus kwam van God, leefde van uit God en keerde terug tot God.

Voor ons is het niet anders. Ook wij mogen dezelfde weg gaan als Jezus, ook al zijn wij de weg wel eens kwijt of kunnen we de zachte stem van God niet verstaan door alle drukte en zorgen van het leven, die soms de boventoon voeren.
Dan wordt het tijd om een pas op de plaats te maken, alles van je af te schudden en de aanwezigheid van God te zoeken.
Als Jezus dit contact al zo nodig had, dan is het duidelijk dat wij zeker niet zonder kunnen.
Het is geen verplichting of een moeten, voor sommige van ons is het woord “stille tijd” een beladen woord geworden.
Dat is Gods bedoeling nooit geweest, we mogen in Zijn tegenwoordigheid verkeren, als het ware bij Hem op schoot kruipen, om tot rust te komen, om ons te laten vullen met Zijn Liefde en zo het leven weer aan te kunnen, zodat we weer in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen of de juiste weg in te slaan.

Stille tijd is er alleen maar om ons te helpen, om ons toe te rusten voor de nieuwe dag en de dingen, die ons te wachten staan.
Het vraagt zeker wel eens zelfdiscipline, maar het hoeft geen uren te duren.
Zo maar even de naam van Jezus noemen, een kort gebed, een stukje uit de Bijbel lezen, nadenken over een tekst of zo maar stil zijn en proberen alle gedachten uit te bannen.
Het brengt je dichter bij God en je word je meer bewust van het feit dat God met je mee gaat en er voor je wil zijn, ieder moment van de dag.

Je hoeft niet, je mag en het zal jezelf en anderen tot zegen zijn.

STERKE GOD

Mattheus 28:18
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.”

Woorden van Jezus, die Hij sprak tegen Zijn leerlingen na Zijn opstanding, voordat Hij terug keerde naar Zijn Vader in de hemel.
Alle macht…almachtig…zeker, God is een almachtig God, maar zien we dat wel altijd?
Laat God in alle situaties Zijn almacht wel zien, krijgt Hij daar eigenlijk de kans wel voor?
Waarom geeft Hij ons opdracht om onophoudelijk te bidden en contact te hebben met onze Vader in de hemel?
Hebben wij ook niet een opdracht meegekregen toen Jezus naar de hemel terug ging?
Zou er niet veel meer afhangen van onze inzet, onze christusgelijkvormigheid?
Zijn we nog wel een zoutend zout en een lichtend licht?
Kan God nog wel door ons heen werken?

Als het alleen aan ons lag zou dit heel moeilijk worden, maar Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar ons de Heilige Geest gegeven, die ons alles zal leren en ons zal leiden.
Hij heeft een deel van Hemzelf in ons gelegd. Wij hoeven alleen maar te luisteren of te leren luisteren.
Dan gaan wij zijn stem steeds meer verstaan en kan God door ons heen werken en Zijn almacht laten zien.
Hij heeft zich niet aan ons geopenbaard om maar verzekerd te zijn van een plekje in de hemel.
Maar met een opdracht om alle volken bekend te maken met het Evangelie.
Er ligt een duidelijke taak voor ieder van ons, dicht bij of ver weg, op de manier die bij ons past.

Alle mogelijkheden heeft God in ons gelegd, wij hoeven ze alleen maar te gebruiken, met
de zekerheid en steun van deze prachtige belofte:
“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

STERKE GOD

Sterke God, U lijkt zo zwak
waar is Uw kracht, waar is Uw macht?

De mens geschapen naar Uw beeld
besmeurd, bevuild en zo verdeeld.
De wereld eens Uw paradijs
verwoest, vervuild, zo goor en grijs.

Waar is Uw stem in ’t ruisen van de wind?
Waar bent U in het schreien van dat kind?
Waar is Uw toorn bij ’t rollen van de donder?
Wanneer gaat deze wereld aan zichzelf ten onder?

Uw gelaat doorgroefd van tranen
kijkt met weemoed op ons neer.
Uw wachten is enkel genade
zo sterk is onze lieve Heer!

EEN SCHILD VAN LIEFDE

Psalm 3 : 4
U, Heer, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.

In een opwekkingslied n.a.v. dit psalmvers staat zelfs: “… en U heft mijn hoofd omhoog”.

Toen ik pas mocht ontdekken dat God een persoonlijke relatie wil met ieder van ons, ook met jou en mij, was dit lied een van de eerste liederen, die ik hoorde en mee mocht zingen.
Het maakte diepe indruk op mij, God, die ons helemaal wil omsluiten in Zijn Liefde, de geborgenheid, die Hij ons wil schenken.
Hij ziet het als wij moedeloos met gebogen hoofd rond lopen.
Hij neemt zelfs de moeite om met zachte Hand je hoofd op te tillen, zodat je Hem weer in de ogen kan zien.
Dan ontdek je een Liefde, die met geen pen is te beschrijven en die je nooit meer kwijt wil raken.

God is een schild rondom ons, niet alleen boven, onder, voor en achter ons, maar rondom ons. Dit betekent dat niets of niemand er door heen kan als wij onze bescherming zoeken bij God, onze Vader.
We zijn dan als het ware helemaal omsloten door Zijn Liefde, door Zijn koorden van Liefde, die niet knellen, maar beschermen, leiden en verbinden, daar waar nodig is.
Zijn Liefde houdt ons staande, we kunnen niet ten ondergaan want Hij richt ons op en is als een veilige schild om ons heen.
Hij wil onze steun en toeverlaat zijn in alle momenten van ons leven.
Zo mag jij je veilig en geborgen weten, waar je ook door heen gaat.

Laat God je hoofd maar op tillen en kijk eens in Zijn liefdevolle ogen.
Je zult er een Liefde in ontdekken die je niet kunt bevatten, als je ziet hoe veel Hij van je houdt!