web analytics

God heeft jou lief

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

GOD HEEFT JOU LIEF

“Ik ben er van overtuigd, dat dood noch leven, engelen noch machten nog krachten, heden noch toekomst, hoogten noch diepten, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.
Romeinen 8 : 38 en 39

De Liefde van God is onoverwinnelijk, niets of niemand kan ons scheiden van de Liefde van God. Zijn Liefde is er, was er en zal er altijd zijn, voor jou, voor mij, voor heel de wereld, ieder mensenkind, niemand uitgezonderd.
Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan of waar je ook door heen gaat, Gods Liefde verandert niet.
God verandert niet, Hij IS Liefde.
Niets is hier zeker op aarde, alles gaat voorbij, maar Gods Liefde gaat nooit voorbij. Zijn Liefde blijft je heel je leven omringen tot in alle eeuwigheid. Zijn Liefde was er al voordat jij je bewust was van jouw bestaan.
Ook toen was Gods Liefde er, vanuit Zijn Liefde ben je ontstaan.

Liefde, liefde en nog eens liefde, de hele wereld draait om de liefde. Maar de grootste Liefde met een hoofdletter zien we soms over het hoofd, terwijl we er in leven en geen dag zonder zouden kunnen bestaan.

Zondag is bij uitstek een dag om stil te staan bij die geweldig mooie zekerheid, je bent geliefd door God de Vader. Onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, onafscheidelijk ben je aan Hem verbonden met koorden van Liefde, die nooit zullen knellen, maar je bevrijden van alles dat je bindt of vast houdt.

Ik wens je een dag toe waarin je iets van Zijn Liefde mag ervaren, heel speciaal voor jou.
God heeft je lief!

UIT GENADE

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we
dat we ook met hem zullen leven”.
Romeinen 6 : 8

Leven met Christus, wie wil dat niet…
Maar voor het zo ver is zullen we eerst moeten sterven, sterven aan de zonde.
We mogen Jezus in alles volgen, in Zijn dood (ons oude zondige leven achter ons laten), maar ook in Zijn opstanding (overwinning van dood en zonde).
Die opstanding begint nu en hier in dit leven.

We zijn niet meer overgeleverd aan de zonde, die tijd ligt achter ons, maar we mogen ons uitstrekken naar een leven in overwinning door Jezus Christus.
Hij heeft het ons voorgeleefd in alles, wij mogen Hem ook hierin weer volgen.
Soms is dat gewoon knokken en zijn we vergeten dat ons oude leven achter ons ligt.
Maar Gods genade is overvloedig, want we mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Als je voor Jezus kiest, dan wil je niet anders meer dan steeds meer op Hem gaan lijken.

Tags: , , , , ,

This entry was posted on woensdag, februari 27th, 2013 at 21:35 and is filed under God-juweeltjes, JUWEELTJES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed at this time.