web analytics
Archive for the "God-juweeltjes" Category

God weet de weg

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

GOD WEET DE WEG

“U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde”.
Psalm 16 : 11

Bovenstaande woorden maken ons weer duidelijk dat er veel goeds op ons ligt te wachten.
Vreugde (overvloedig zelfs), een lieflijke plek (niet voor even, maar voor altijd), Iemand die ons de weg wijst in het leven.
Allemaal dingen waar wij intens naar kunnen verlangen en het soms toch niet kunnen vinden.
Zouden we misschien op de verkeerde plek zoeken?
Kijken we wel op de juiste wegwijzer?

David heeft het in ieder geval wel ontdekt en verwoordt het ook duidelijk in deze psalm.
God is Zijn schuilplaats, Hij is alles voor David wat Hij nodig heeft.

God wil dit niet alleen voor David zijn, ook wij mogen dit ontdekken en dagelijks zoeken naar die veilige plek en de overvloedige vreugde ervaren, die God ons heeft beloofd.
Daar gaat wel één ding aan vooraf…God zoeken, want alleen in Zijn nabijheid zijn deze dingen mogelijk.

Dus het blijft de moeite waard om tijd vrij te maken en God te zoeken in Zijn Woord en gebed.
Je zult er door gezegend worden en anderen weer tot zegen kunnen zijn.

God is hier

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

GOD IS HIER

“De arm van de Heer is niet te kort om te redden,
Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren”.
Jesaja 59 : 1

Aan God zal het niet liggen, dat is duidelijk, voor Hem is niets onmogelijk.
Zijn arm is niet te kort om je te redden en te omarmen. Hij kan luisteren als de beste, spreken met zachte woorden van Liefde en je leiden met Zijn heilrijke rechterhand.

Zijn het dan onze zonden, onze tekortkomingen, onze pijn en verdriet waar we in verdrinken en ons soms achter verschuilen, die ons scheiden van God?
Hebben we zelf die muren opgetrokken tussen God en ons, als alles zo dor en doods lijkt?

Er kunnen zo veel oorzaken zijn waarom God zo afwezig lijkt in ons leven.
Als we heel eerlijk zijn tegenover onszelf kunnen we zeker wel een paar oorzaken vinden, die we zelf zouden kunnen veranderen.
Maar het allerbelangrijkste om te mogen weten is het feit, dat God er wèl is.
Hij staat altijd klaar om naar je te luisteren, je te helpen, te troosten en te bemoedigen.
Hij zal nooit zeggen: “Vandaag heb ik geen tijd”, want God heeft alle tijd, eeuwig de tijd.
Die tijd krijgen wij ook toegemeten, alleen vergeten we dat vaak en denken dat we alles alleen uit dit leven te moeten halen. Maar dit leven bereidt ons juist voor op die eeuwigheid samen met Hem.

Wij hoeven daar alleen maar de rust voor te nemen en de stilte te zoeken om God te kunnen ontmoeten.
Dit hoeven geen spectaculaire ontmoetingen te zijn, het zou natuurlijk wel mooi zijn en ik wil niet zeggen dat dit niet zou kunnen of niet gebeurt. Maar het gaat vooral om die stilte en daarin dicht bij God te mogen zijn.
Dan kan God zich aan je openbaren, misschien wel op een hele bijzondere manier of gewoon het zeker mogen weten, God is hier!

Wat wil je dan nog meer?

WORDEN ALS DE KINDEREN

“Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind,
die is de grootste in het koninkrijk van de hemel”.
Matteüs 18 : 4

Jezus nam een kind en stelde dit als voorbeeld voor alle mensen.
Een kind…klein, kwetsbaar, afhankelijk in alles. Een kind heeft het volste vertrouwen in z’n ouders dat zij voor Hem zullen zorgen.
Je kent wel de uitspraken van kleine jongens: “Mijn vader is de grootste, de sterkste, mijn vader kan alles”. Hij twijfelt er geen moment aan dat zijn vader er voor hem zal zijn als dit nodig is. Hij aanbidt hem als het ware en vertelt vol trots aan zijn vriendjes hoe goed z’n vader is.

En wij…zijn wij ook zo enthousiast over onze hemelse Vader, zo vol vertrouwen dat Hij voor ons zorgt en er altijd voor ons zal zijn?
We denken vaak dat we er alleen voor staan en alles zelf op moeten lossen.
Ons vertrouwen en onze afhankelijkheid van Hem zijn soms ver te zoeken.

Daarom is het goed om te kijken naar de kinderen om ons heen, naar de kleinen, de nederigen van hart.
In deze maatschappij worden ze misschien niet eens gehoord of over het hoofd gezien, maar voor God zijn ze de grootste. Hij meet met heel andere maatstaven dan wij.

Heer, leer me te meten met Uw maatstaf en help me om ook vandaag op U te vertrouwen als een kind.

Amen

Ik zal er zijn

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

IK ZAL ER ZIJN

“Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
Ik zal hen verhoren nog voor ze spreken”.
Jesaja 65 : 24

Zou God ons daarom moeders hebben gegeven, omdat ze eigenlijk zo veel lijken op Hem?
Ook een moeder voelt feilloos aan wanneer een kind hulp nodig heeft. Ze is er al nog voordat het roept.
Ze probeert alle levensbehoeften van het kind te vervullen, dat is eigenlijk een soort instinct, dat God in haar heeft gelegd.

Ik denk wel eens dat wij als mensen veel meer van God in ons hebben dan we ons bewust zijn.
We zijn immers naar Zijn beeld geschapen en als we ons daar ook naar gedragen, dan wordt deze wereld een plek van vrede, zoals God het heeft bedoeld.

De hele wereld kunnen we niet veranderen, maar het begint wel daar waar God ons heeft geplant.
Hij koestert en verzorgt ons als een jong plantje om het tot volle wasdom te laten komen.
We mogen weten dat God in al onze behoeften zal voorzien, die wij vervolgens weer door mogen geven aan de mensen, die God op ons pad brengt.

We mogen ons gehoord en verhoord weten door God onze Vader.
We zijn heel nauw met Hem verbonden, we zijn een deel van Hem.

Hij koestert en verzorgt je met alle Liefde die in Hem is.
Laat het maar aan Hem over, Hij maakt er iets moois van.

Stille tijd

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

STILLE TIJD

“In de morgen, Heer, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht”.
Psalm 5 : 4

“Stille tijd”…voor sommigen een beladen woord, maar zeker de moeite waard om over na te denken.

’s Morgens vroeg is voor mijzelf de beste tijd om stil te zijn bij God.
Voor zo ver ik dat kan natuurlijk, wat dat stil zijn betreft.
Want mijn gedachten kan ik maar moeilijk in toom houden, die schieten alle kanten op.
Maar in de vroege uurtjes gaat dit nog het beste, dan komt er nog niet zo veel op me af.

Daarom spreken bovenstaande woorden van David mij wel aan.
Ook hij had die ervaring en dat stimuleert mij om door te zetten, want ook dat is nodig.
Er zijn genoeg smoesjes te verzinnen om geen stille tijd te houden, of hoe je het ook noemen wilt.
God zal je er niet op aan kijken, je doet alleen jezelf maar te kort.
Hoe kan God je iets leren of duidelijk maken als je Zijn Woord niet openslaat en leest?
Hoe kan je ooit die verbondenheid met Hem voelen als je niet met Hem spreekt en naar Hem probeert te luisteren?

Natuurlijk kan dit op ieder moment van de dag, maar het helpt je om stand te houden als je er een vast moment voor kiest.
Het is goed om de dag samen met God te beginnen. Het zal jezelf tot zegen zijn en doorwerken in de hele dag die voor je ligt.
Die zegen wens ik je toe, iedere dag van je leven.

VOOR GOD ZIJN ER GEEN VRAAGTEKENS

“Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen-spreekt de Heer.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen”.
Jesaja 55 : 8, 9

Dit is de tekst waar ik me aan vast probeer te houden als ik niets meer begrijp van de dingen die er om me heen of in mijn leven gebeuren. Het zou zo veel makkelijker zijn als we overal een verklaring voor konden vinden, maar die is er niet.
Met Gods hulp kunnen we wel een heel eind komen, maar op een gegeven moment houdt het op. Dan kunnen we alleen nog maar erkennen dat Gods wegen onze wegen ver te boven gaan en onze plannen echt niet altijd van God komen.

Eigenlijk is dit heel goed te begrijpen als we ons bewust zijn van de grootheid van God.
Hij zelf gebruikt daar als voorbeeld de hemel voor, die in onze ogen (nog) zo oneindig ver weg is. Zo ver weg en zo ongrijpbaar zijn ook Gods wegen en dat geldt ook voor Zijn plannen.
Wij zijn niet eens in staat om Gods plannen en wegen te kunnen volgen, daar hebben we de mogelijkheden, hier op aarde, niet voor gekregen.
Eens zullen we dat wel kunnen en zullen we mogen zien wat God nu ziet.

Het geeft ook een stukje rust om te mogen weten dat er voor God geen vraagtekens zijn, alleen maar uitroeptekens.
Hij houdt heel deze wereld in Zijn Handen.
Daar horen wij ook bij met al onze kleine en grote zorgen, onze zegeningen, hoop, verleden en toekomst.

GOD LAAT ZICH VINDEN

“Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is”.
Jesaja 55 : 6

Ben je ook wel eens iets kwijt?
Je zoekt overal maar kan het nergens vinden, het lijkt van de aardbodem verdwenen.
Op een bepaald moment komt het toch weer te voorschijn maar wel op een plek waar je het helemaal niet had verwacht en ook niet hebt gezocht.

Of we zijn onze bril kwijt en komen tot onze schrik opeens tot de ontdekking dat hij gewoon op onze neus staat. We zochten wel maar veel verder weg dan nodig was.

Zo kan soms een groot deel van ons leven bepaald worden door onze zoektocht naar God.
We blijven maar zoeken en in onze zoektocht gaan we steeds verder bij Hem vandaan, want God is niet ver weg, Hij is juist heel dicht bij.
Hij is in je, om je heen en Hij legt Zijn Hand op jou. Je kunt eigenlijk niet eens om Hem heen, daarom kost het je ook zo veel pijn en moeite als je dat wèl probeert te doen.

Een vis kan toch ook niet zeggen, waar is dat water nu dat ik nodig hebben om te zwemmen? Ik kan het maar niet vinden, straks ga ik dood.
Uiteindelijk ontdekt de vis dat hij er midden in zwemt en dat het water er altijd al is geweest.

Zo zijn wij soms ook bezig met een eindeloze zoektocht naar God.
Het enige dat je echt hoeft te doen is Hem roepen en Hij zal er zijn. Hij ìs er immers al.

Of de Indianenjongen, die volgens traditie, heel de nacht alleen moest doorbrengen en zien te overleven in het oerwoud, toen hij een bepaalde leeftijd had bereikt.
Hij was vreselijk bang en dacht dat iedereen en ook zijn vader hem alleen had gelaten in die stikdonkere nacht vol gevaren, waar hij nog niet mee om kon gaan.
Maar toen het ochtend werd en het licht begon te gloren ontdekte hij tot zijn grote vreugde iets heel moois.
Achter een boom, heel dicht bij hem, stond zijn vader en hij had daar heel de nacht gestaan om over zijn zoon te waken.

Zo is onze God. Hij is daar waar jij Hem niet verwacht, heel dicht bij en Hij laat je geen moment alleen.
Stop je zoektocht maar naar Hem, het is vergeefse moeite.
Roep Hem aan en laat je door Hem omarmen, want Hij staat vlak voor je met Zijn armen uitgespreid.

Ik zal je steunen

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

IK ZAL JE STEUNEN

“Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen.
Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen,
Ik zal je steunen en beschermen”.
Jesaja 46 : 4

We hoeven ons zelfs geen zorgen te maken over onze ouderdom, hoe we dan verder zouden moeten, want ook dan zegt God: “Ik zal je steunen.
Hij is en blijft onze steun en toeverlaat.

Vanaf het moment dat Hij ons in de moederschoot heeft gevormd, tijdens heel ons leven, ook in de ouderdom, Hij zal er zijn.
Er is geen dag in ons leven, waar God niet van af weet. Geen moment dat hij niet ziet en meebeleeft.

Hij verandert niet, God blijft dezelfde. Hij is niet afhankelijk van Zijn gevoelens of omstandigheden om Zijn beloftes na te komen.
Gods Woord is waarheid en Hij belooft je te steunen alle dagen van je leven, ook deze dag.

Als een olievlek

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

ALS EEN OLIEVLEK

“Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee”.
Jesaja 48 : 18

Sommigen van ons zijn opgegroeid met het idee van een strenge, wrekende God, die alles ziet en direct straft bij ieder vergrijp.
God is zeker geen doetje en Hij haat de zonde, maar Hij is er niet op uit om ons vast te pinnen op iedere fout die we begaan. Hij heeft de zondaar lief.
Hij wil wel graag dat we van onze fouten leren en Hij is altijd bereid tot vergeving, als wij spijt hebben en Hem daarom vragen.

God heeft gezorgd dat wij een houvast hebben in ons leven, Zijn wet, Zijn Woord, de Bijbel.
Niet om ons daarop te kunnen veroordelen, maar om ons en onze medemensen te helpen om gelukkig te kunnen leven.
Hij weet wat we nodig hebben en Hij weet waar we toe in staat zijn, hoeveel pijn we elkaar kunen doen.
Daarom heeft Hij ons Zijn leefregels gegeven ter bescherming van onszelf en voor al Zijn kinderen.

Wat een rust en vrede zou het geven als wij ons allemaal aan deze regels zouden houden, te beginnen met het eerste gebod, God en onze naaste lief te hebben als onszelf.
Wij mogen daar zelf mee beginnen, ook deze dag, in ons eigen kleine wereldje.
Gods Liefde breidt zich dan vanzelf uit als een olievlek en Zijn vrede zal zich verspreiden over de hele wereld.

OEFENING BAART KUNST

“Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven”.
Psalm 42 : 9

“Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten”.
Psalm 16 : 7

Normaal gesproken slapen we ’s nachts, maar velen van ons kunnen lang niet altijd de slaap vatten.
Het bijzondere is dat je ook, of juist vàn die slapeloze uren, mooie momenten kan maken dicht bij God.
Je wordt door niets of niemand gestoord en juist dan kun je je heel dicht bij God voelen en Zijn stem horen spreken. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk zo te zijn, maar in de stilte van je hart kan de Heilige Geest je leren en laten zien wat voor jou van belang is. Juist in de nacht ben je extra gevoelig voor de aanraking van de Heer. Het is goed om zo bij God te zijn.

Als je zo de dag mag beginnen of zelfs doorwaakte uren mag beleven als een geschenk van God, dan herken je God ook overdag eerder in de grote en kleine dingen van het leven.
Je oefent als het ware jezelf in het “zien” van God.
En oefening baart kunst.

Ik wens je geen slapeloze nachten toe, hoewel….