web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Groeien in de woestijn

Posted by: Cobiin In het dal
30
okt

Groeien in de woestijn

In de woestijn zal je groeien
ook al is het er dor en droog
door de kracht van Gods Geest
mag je bloeien
worden als een pas geplukte roos.

Sterker nog dan ooit tevoren
zal je weer recht op gaan staan
want je was daar nooit alleen
Jezus is steeds naast je gegaan.

Hij beweegt altijd met je mee
met een bewogen hart
het kwade kan niet blijven bestaan
als je het goede van God verwacht.

Ook daarin mogen wij Hem volgen
en als Jezus zijn
meebewegen met de ander
die nu rond doolt in de woestijn.

Dan zullen goedheid en genade
je volgen op al je wegen
en kun je Gods Liefde
aan ieder door gaan geven!

n.a.v. preek Ds. Dennis Mohn

BEWOGEN BEWEGEN :: De verleiding der verleidingen | Ds. Dennis Mohn

Mijn genade is genoeg

Posted by: Cobiin Bemoediging2
30
okt

Mijn genade is genoeg

In Uw kracht mag ik roemen
in mijn zwakheid ben ik sterk
Jezus is mijn fundament
U voltooit door mij Uw werk.

Ik hoef het slechts aan U te geven
ook wat ik van node heb
U vermenigvuldigt met Uw zegen
wat ik in Uw Handen leg.

Niets zal mij dan nog ontberen
voor iedere discipel een mand met brood
want 12 manden bleven over
Gods genade is oneindig groot.

Zo krijgt Gods Koninkrijk gestalte
als wij bewogen op weg willen gaan
uitdelen wat wij nog niet hebben
maar in Zijn kracht toch verder gaan.

“Deel uit wat Ik je heb gegeven
vanuit te kort of overvloed
Ik heb Mijzelf aan jou gegeven
Mijn genade is genoeg!”

n.a.v. preek Ds. Dennis Mohn

BEWOGEN BEWEGEN :: Uit nood geboren | Ds. Dennis Mohn

Een cadeau voor jou!

Wie vindt het leuk om een cadeau te ontvangen, iedereen toch?
Ken je dat gevoel nog van vroeger toen je klein was, die spanning op je verjaardag, welk cadeau zou je krijgen?
Nadat je het gretig in ontvangst had genomen griste je het papier er vanaf, zo benieuwd was je om te zien wat er in zat. En dan die vreugde als het een langverwachte wens was die vervuld werd.
Nu is het in onze ogen misschien een piepklein en onbenullig cadeautje, maar toen van heel veel waarde en dat was het ook.

Zo was er ook een Vader die heel veel van Zijn Zoon hield. Hij had Hem alles gegeven wat Hij bezat en de Zoon was heel gelukkig bij Zijn Vader.
Maar de Vader had nog veel meer kinderen, die leefden in een prachtig paradijs dat Hij voor hen had gemaakt. Hij had er al Zijn Liefde in gelegd en de kinderen leken allemaal op Hem. Alles van Hemzelf had Hij ook in hen gelegd en ze mochten overal gebruik van maken.
Maar het erge was dat deze kinderen dachten dat ze wel zonder de Vader konden leven en Hem niet nodig hadden. Daarom ontstond er veel verdriet en zij zorgden ook niet meer goed voor het paradijs, die prachtige wereld die hun Vader hen had geschonken en waar zij voor mochten zorgen.
De Vader wilde zo niet leven zonder Zijn kinderen en Hij bedacht een prachtig plan.
Hij zou Zijn enige Zoon die nu dicht bij Hem leefde naar deze wereld sturen en hen laten zien wie Hij, God de Vader, was. Deze Zoon kende Zijn Vader goed en zou Gods kinderen op aarde vertellen hoe lief God de Vader hen had.
Dan… zouden zij weer Zijn kinderen willen zijn en dicht bij Hem willen leven.

De Zoon moest alles achter zich laten en als een klein kind naar de aarde gaan. Hij moest een mens worden als zij. Hij moest hetzelfde door maken als zij, zodat Hij hen heel goed zou kunnen begrijpen. Hij moest zelfs Zijn leven geven voor hen en dat deed Hij uit vrije wil omdat Hij zo veel van al die kinderen hield.
Dit alles begon in die stal in Bethlehem toen Jezus werd geboren.
God de Vader heeft zichzelf gegeven in Zijn Zoon, in de hoop dat wij dit cadeau uit zouden pakken, Hem zouden leren kennen en heel dicht bij Hem wilden leven.
Het cadeau zat vol Liefde en als het uitgepakt werd begon het te stromen en die stroom zou nooit meer stoppen. Hij zou ons vullen met Zijn Liefde, meer dan genoeg om uit te delen, telkens weer.
Nog steeds ligt dat geweldig cadeau voor ons klaar, het mooiste, grootste en meest bijzondere cadeau dat je ooit zult krijgen.
Het is met heel veel Liefde en pijn in het hart afgestaan en zelfs als je het enige mensenkind op aarde was, zou Hij het alleen aan jou geven. Zo lief had God de wereld, jou en mij.

Je zou denken dat zo’n cadeau wel met veel dankbaarheid in ontvangst zou worden genomen.
Maar niets is minder waar.
Het cadeau is afgewezen, verguisd, besmeurd, met de nek aan gekeken. Soms is het niet eens uitgepakt en gewoon weg gegooid.
Jezus, Gods Zoon werd zelfs gekruisigd.
Maar daar is het gelukkig niet bij gebleven. Hij is opgestaan en naar God de Vader terug gegaan. Jezus heeft de weg naar God vrij gemaakt, zodat ook wij weer Thuis kunnen komen bij God de Vader.
Iedere dag weer staat de Vader reikhalzend uit te kijken naar Zijn kinderen, of ze weer Thuis willen komen bij Hem.
Hij heeft er alles aan gedaan en er zelfs het leven van Zijn Zoon voor gegeven. Nu is de stap aan ons, we zijn vrij om dit prachtige cadeau in ontvangst te nemen én het uit te pakken.
Ben jij ook zo benieuwd wat er in zit?

Ik heb er al iets van verklapt.
Het mooiste dat er in zit is Liefde en vrede (diep van binnen), vergeving, hoop en blijdschap. Al deze dingen wil God nu al geven aan jou en mij.
En als Jezus terug komt zal Hij alles nieuw maken, alle verdriet en pijn zal dan niet meer bestaan en ieder mensenkind zal blij en gelukkig zijn dicht bij Hem.
We hebben een hoopvolle toekomst, die nu en hier begint.

Welke keuze je ook maakt, God is bij je, ook als je het je niet bewust bent.
Dat is niet afhankelijk van wat je doet, wat je bezit of wat anderen van je zeggen.
Jij bent Gods geliefde kind, zelfs als je het niet zou willen zijn.
Hij kan niet anders dan jou liefhebben.
God is Liefde!

Hij is er bij en laat nooit alleen!

God is bij je

God is bij je in je wanhoop
Hij is bij je als je lacht
God is bij je als je weg loopt
Hij is bij je als je wacht.

God is bij je in je tranen
Hij is bij je in verdriet
God is bij je alle dagen
Hij ziet jou als je Hem niet ziet.

God hoort jou als je Hem aan roept
Hij hoort jouw schreeuw of diepe zucht
Hij hoort je lofzang en je klaagzang
Hij ziet je als je voor Hem vlucht.

God voelt jouw pijn en huilt jouw tranen
Hij kust ze met Zijn Liefde weg
alle zorgen die verdwijnen
als jij je hoofd op Zijn schouder legt.

God is er bij je eerste ademtocht
Hij is er ook als jij je ogen sluit
God is alles wat je nodig hebt
bij Hem ben je werkelijk Thuis!

Cobi van der Hoeven

Interview met Cobi

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
17
jul

Vind je het leuk om te horen hoe ik door alles heen Gods Liefde heb mogen leren kennen?
Luister dan naar het interview, met mij opgenomen, op deze podcast.
https://open.spotify.com/episode/3uJG6vvHPP5EHu1j3h3I6x?si=L7xiW9k_QtGbl-kusdRrnQ

Sla je vleugels

Wist je wel dat je kunt vliegen
en je vleugels uit kunt slaan
opstijgen als een arend
in de overwinning staan.

Dat je kunt zien al ben je blind
horen ook al ben je doof
spreken zonder woorden
met een wankelend geloof.

Je hoeft niet lijdzaam toe te zien
of het kwade overwint
maar gebruik je vleugels
om te vliegen op de wind.

Te vertrouwen op Jezus
met vurige gebeden
zodat deze gebroken wereld
weer zal kunnen helen.

Laat onze woorden van licht
de duisternis doorbreken
zodat Gods vernieuwde wereld
nu reeds aan kan breken.

De genade van God
beschreven in Zijn Woord
zal het kwade overwinnen
God heeft het laatste woord!

www.myplaceofpeace.com/sla-je-vleugels-uit

n.a.v. preek 17-7-2022
van Ds. Dennis Mohn

Ik zal opstaan

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
29
mei

Ik zal opstaan

Ik zal opstaan en op weg gaan
net als de verloren zoon
mij verootmoedigen voor mijn Vader
en daar knielen voor Zijn troon.

Vader ik heb weer gezondigd
zo ver afgedwaald van Huis
mijn hart vol van aardse zaken
niet meer knielen bij het kruis.

De wereld kan mij niet bekoren
met zijn geld en klatergoud
warme Liefde kan ik daar niet vinden
het is er zo kil en koud.

U wilt mij met Uw Liefde omarmen
en sluit mij teder aan Uw hart
ik zal op staan Vader en komen
dank U dat U op mij wacht!

Alleen U kan mijn hart vervullen
de weg naar U loopt via het kruis
U staat dagelijks op de uitkijk
welkom Mijn kind, welkom Thuis!

www.myplaceofpeace.com/ik-zal-opstaan

Werk in uitvoering

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
1
mei

Werk in uitvoering

Het werk is nog in volle gang
ik ben nog lang niet af
God is in mij aan het werk
tot aan de laatste dag.

Som kun je zien
hoe het ooit worden zal
dan laat ik mij weer kisten
en tuimel in een heel diep dal.

Maar ook daar waar ik niet wil zijn
is er Iemand die mij leidt
me troost en bemoedigt
en voor me pleit.

Zodat ik toch weer op kan staan
de overwinning tegemoet
God is nog lang niet klaar
het is goed wat Hij doet.

n.a.v. preek ds. Dennis Mohn
KvdN Vkaardingen

Battle of the scheppingen | Ds. Dennis Mohn

Jezus Christus leeft

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
16
apr

Jezus Christus leeft

Heb je het al gehoord
blijf daar toch niet treurend staan
de steen is weg het graf is leeg
Jezus is opgestaan.

Geen mens hoeft nog te sterven
en alleen die weg te gaan
Jezus gaat ons voor
er wacht een nieuw bestaan.

Dood angst of pijn
kunnen ons niet meer deren
het is niet het einde
we mogen God de Vader eren.

Richt je oog op Hem
in goede en bange tijden
Jezus overwon de dood
alleen Hij kan ons bevrijden.

Roep het uit
schreeuw het van de daken
Jezus Christus leeft
Hij zal ons nooit verlaten.

www.myplaceofpeace.com/Jezus-Christus-leeft

Een stille zaterdag

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
16
apr

Een stille zaterdag

Stil zijn in de morgen
engelen bij het graf
Jezus is gestorven
de wereld wacht in spanning af.

Wat gaat er gebeuren
wie heeft het laatste woord
alle stemmen zwijgen
geen vogel wordt gehoord.

Alleen een roep om vrede
om liefde voor elkaar
waar wordt die strijd gestreden
wie maakt dromen waar?

In het dodenrijk gevangen
trotseert Jezus alle haat
verbreekt de sterkste ketenen
overwinnaar van het kwaad.

Zal die donkere nacht voorbij gaan
breekt de morgen ooit weer aan
stil maar nog even wachten
onze verlossing komt er aan…

www.myplaceofpeace.com/een-stille-zaterdag

Een “goede” vrijdag?

Deze dag wil ik liever overslaan
het is te erg te wreed
een Vader die Zijn Zoon verlaat
omdat Hij zoveel om de wereld geeft.

Een Zoon die zich vrijwillig gaf
voor ons de kruisweg liep
een Vader die moest los laten
gebroken door verdriet.

Een strijd voor de wereld
Jezus voerde Hem alleen
zonder God Zijn Vader
of vrienden om Hem heen.

Eenzaam en verlaten
Zijn zweet dat werd tot bloed
gaf Hij zich volkomen
en God zag het is goed.

Opdat wij die zijn verdwaald
de weg naar God weer kunnen vinden
en de beker die aan Jezus niet voorbij ging
nooit zullen hoeven drinken.

Ik sluit mijn ogen en word stil
hoe zou ik ooit kunnen bestaan
als Jezus ook niet voor mij
de kruisweg was gegaan.

Dank U Heer voor dit offer
het is te groot ik kan er niet bij
Goede Vrijdag wil ik beleven
als een geschenk van U aan mij.

www.myplaceofpeace.com/een-goede-vrijdag