web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Zo wil ik leven

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
nov

Zo wil ik leven

U wil ik kennen
meer dan voor heen
op U wil ik vertrouwen
niet meer vragen waarheen.

Uw Liefde wil ik voelen
dwars door alles heen
de wereld er mee omarmen
we zijn niet alleen.

Uw troost wil ik ervaren
als balsem voor mijn hart
zodat ik weer kan troosten
die niets meer van U verwacht.

Het goede wil ik verwachten
hier en nu dit ogenblik
mijn blik op Jezus richten
de Liefde zien op Uw gezicht.

Zo wil ik leven
in storm en stil getij
in die ene zekerheid
U bent altijd bij mij!

www.myplaceofpeace.com/zo-wil-ik-leven

Ik ben jouw Licht

Ik wil alles met je delen
Mijn Hart, Mijn Leven en mijn Huis
Ik wil dat jij je veilig voelt
bij Mij ben je Thuis.

Je hoeft niet als een zwerver
eenzaam rond te dolen
er is een kamer voor je vrij
je mag altijd bij Mij komen.

Ik ben jouw Beschermer
jouw Toevluchtsoord
Ik ben de God
die jou altijd hoort

Als een schild ben Ik
om je heen
Ik wandel naast je
laat je nooit alleen.

Overvloed geef Ik je
vanuit het diepst van Mijn Hart
vrede en blijdschap
nieuwe moed en Mijn kracht.

In Mij heb je alles
wat je nodig hebt
geef maar je hand
we gaan samen op weg.

Alles is wel
ook als het donker is
Ik schijn in het duister
Ik ben jouw Licht!

www.myplaceofpeace.com/ik-ben-jouw-licht

God in mij

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
5
nov

God in mij
 
God in mij
Jezus Christus in mij
in mijn hart
in mijn huis
heel dicht bij.
 
Die mij zag
nog voor ik werd geboren
die van mij houdt
en mij leidt
waar ik bij mag horen.
 
Die mij kent
zoals niemand doet
mij overstelpt met Zijn Liefde
want God is Liefde
God is goed.

Alles wil ik aan Hem geven
alles wil ik voor Hem zijn
mijn diepste pijn
mijn grootste vreugde
alleen van Hem wil ik zijn.
 
Help mij Heer dit waar te maken
werk met Uw kracht en Liefde door mij heen
help mij alles los te laten
mij vast te houden aan Jezus alleen!
 
Amen

Als de tijd stil staat

Als Uw Liefde mij aanraakt
de tranen blijven stromen
als ik niets liever wil
dan heel dicht bij U komen…

dan wordt het stil
heel stil van binnen
en kan ik alleen nog maar
heel zachtjes zingen.

De wereld en Zijn zorgen
zijn allemaal verdwenen
het is alsof de zon
altijd heeft geschenen.

Vanuit die stilte in Zijn Licht
zie ik Zijn lieflijk aangezicht
Hij kijkt mij vol Liefde aan
de tijd is even stil blijven staan…

www.myplaceofpeace.com/als-de-tijd-stil-staat

U bent God

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
22
okt

U bent God

De bomen klappen in hun handen
bruisend zingt de zee

de bergen juichen
prijs de Heer
en de dieren jubelen mee

de aarde buigt
de Heer is Koning
zie Zijn Majesteit en Macht

de hele wereld houdt Hij in Zijn Hand
gedenk Zijn daden dag en nacht

wees verheugd
breng alle hulde 
aan de Koning onze Heer

Hij is heilig en rechtvaardig
U bent God 
onze Redder en Heer!

www.myplaceofpeace.com/U-bent-God

Er is hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
okt

Er is hoop

Zoveel onrecht
zo veel pijn
zo veel verdriet
dat er niet zou moeten zijn

zoveel tranen
die blijven stromen
levens die nooit
tot hun doel zijn gekomen

kinderen zonder ouders
zo maar op straat
doelloos alleen
is het te laat?

te laat voor de vrede?
te laat voor geluk?
te laat voor de liefde?
is alles nu stuk?

“Nee!” is het antwoord
want er is hoop
voor de verdrukten
de mensen in nood.

Dit is niet het einde
er komt een nieuw begin
Jezus is het antwoord
niets is zonder zin.

De Liefde zal winnen
dwars door alles heen
richt je oog op Jezus
op Hem alleen!

www.myplaceofpeace.com/er-is-hoop

Mijn Vader

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
5
okt

Mijn Vader

Mijn Burcht, mijn Redder, mijn Bevrijder
mijn Steun en Toeverlaat
mijn Trooster, Vreugde van mijn ziel
die trouw aan mijn zijde staat. 

Die in de moederschoot mij weefde
naar Zijn beeld volgens Zijn plan
die Zijn adem in mij blies
Zijn Liefde in mij heeft geplant.

Die nooit laat varen het werk van Zijn Handen
dat Hij ook in mij begon
niets kan mij van Hem scheiden
Hij kwam zag en overwon.

Kostbaar ben ik in Zijn ogen
door Hem gewild, geliefd, bemind
Hij is de oorsprong van mijn bestaan
Hij is mijn Vader, ik Zijn kind!

www.myplaceofpeace.com/mijn-vader

De Morgenster

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
28
sep

De Morgenster 

Het zal niet altijd donker blijven
het Licht dat daagt reeds aan de kim
het duister zal dan ras verdwijnen
het Licht dat overwint.

Steeds sterker zal het Licht gaan stralen
in de wereld en in je hart
tot de nacht voorgoed verdwijnt
een nieuwe morgen op je wacht.

De Morgenster zal dan gaan schitteren
mooier en schoner dan het grootste licht
al het kwaad zal voorgoed verdwijnen
als de Morgenster deze wereld verlicht. 

Dan zal het leed voorgoed zijn geleden
geen hart meer van steen
maar gevuld met Zijn kracht
als alle knie zich voor Hem zal buigen
de Morgenster zal opgaan in ieders hart!

www.myplaceofpeace.com/de-morgenster

Een schreeuw om een kind
(20-09-2018)

Dan gaat het licht uit
geen zon die meer schijnt
geen vogel die zingt
geen vrolijke lach

een grote leegte
onpeilbare diepte
alleen maar de stilte
die vergeefs wacht

in diepe rouw
tranen die stromen
troostende armen
een zwarte dag

waar nooit meer een einde
aan zal komen
een schreeuw om een kind
in een donkere nacht

die doorklinkt tot in
het Hart van Jezus
en in ieder
gebroken hart

Zijn tranen vermengen zich
met de onze
Zijn doorboorde Handen
strelen zacht…..

www.myplaceofpeace.com/een-schreeuw-om-een-kind

Een parel

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
19
sep

Een parel

Er ligt een schat verborgen
heel diep in je hart
alleen jij kunt hem vinden
er wordt op je gewacht. 

Hij is heel kostbaar
schitterend en wonderschoon
de prijs is al betaald
door Jezus Gods Zoon. 

Het is een waardevol geschenk
van God aan jou gegeven
als jij het aan wil nemen
ontvang je eeuwig leven. 

Dwars door pijn en moeite heen
kan de mooiste parel ontstaan
zo mag ook jij gaan groeien
en als Gods kind verder gaan. 

Een parel veilig en geborgen
in Gods Vaderhand
weet dat Hij naar je uitkijkt
en iedere dag naar jou verlangt. 

www.myplaceofpeace.com/een-parel