web analytics
Posts Tagged "ziek"

Mijn zieke wereld

Mijn ogen wil ik sluiten
mijn oren hermetisch dicht
de wereld buiten sluiten
een lach op mijn gezicht. 

Het nieuws wil ik niet meer horen
de televisie draai ik om
ik ga stil zitten wachten
tot Jezus weder komt. 

Maar mijn ogen blijven open
mijn oren zijn gespitst
ik wil alles weten
ook al is mijn huis pot-dicht. 

Och Heer wilt U mij helpen
en leiden als een kind
nu ik in deze doolhof
de juiste weg niet vind. 

Mijn ogen hoef ik niet te sluiten
deze zieke wereld is ook van mij
mijn gebed stijgt weer ten hemel
en ik weet God is er bij!

www.myplaceofpeace.com/mijn-zieke-wereld

SOMS

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
5
jun

SOMS

Soms gaat de storm zo woest te keer
de golven beuken op mijn schip
maar Jezus vind ik niet
die rustig te slapen ligt.

Soms buldert de wind in en rond mijn huis
alles schudt en de aarde beeft
maar Jezus vind ik niet
die mij rust en vrede geeft.

Soms ben ik toch zo druk
voor mijn God in de weer
maar als ik Jezus tegen kom
herken ik Hem niet meer.

Soms ben ik zo ziek
te moe om mij naar Hem uit te strekken
dan voel ik Zijn liefdevolle Hand
die Hij op mijn hoofd wil leggen.

Soms ben ik heel stil
voor niets meer op de vlucht
ook niet voor mezelf
als een vogel zo vrij in de lucht.

Dan daalt Zijn Geest stil in mij neer
in het zachte suizen van de wind
en ik hoor het fluisteren van mijn naam
“Jij bent Mijn geliefde kind”.

Zo ziek…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
mrt

ZO ZIEK

Zo zwak en ziek
zo stil en oud
zo moe en mager
zo vreemd, zo vertrouwd.

Zo heel dicht bij
toch zo alleen
zijn hand in de mijne
nergens heen.

Een doorgroefd gezicht
met veel verdriet
ik wil hem bereiken,
maar kan het niet.

Al een beetje op weg
naar zijn Heiland, zijn Heer
ontvang hem Heer Jezus,
hij kan niet meer…..

ALS JE ZIEK BENT

Daar lig je dan ziek in je bed
en je voelt je heel alleen
je kunt niet spelen of naar school gaan
het is zo stil om je heen.

Je kunt alleen maar denken
aan wat je had willen doen
je wilt stoeien en ravotten
en ondeugende dingen doen.

Maar je kunt wel bidden
en met Jezus praten gaan
Hij luistert naar je en houdt je vast
Hij ziet iedere traan.

Hij helpt je en geeft je kracht
zodat je verdriet verdwijnt
zing maar samen met Hem een lied
totdat de zon weer schijnt.

HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS

In Kapernaüm, een stad dicht bij de zee, woonde een vader en een moeder met hun dochtertje van ongeveer 12 jaar oud. Het was een gelukkig gezinnetje en ze hielden veel van elkaar.
Maar er was iets vreselijks gebeurd, want het meisje was heel erg ziek geworden. Ze kon niet meer lachen, spelen en vrolijk zijn, ze lag alleen maar heel stil in haar bedje. Ze was zo ziek dat haar ouders bang waren dat ze zou sterven. De dokters hadden gezegd dat hun dochtertje niet meer beter kon worden.
Jaïrus, de vader van het meisje, dacht aan de Here Jezus, Hij kon zijn lieve meisje wel weer beter maken, dàt geloofde Jaïrus.
Hij ging snel op weg naar de Here Jezus, die was vlak bij de zee tussen een heleboel mensen.
Al die mensen waren gekomen om Jezus te zien en om naar Hem te luisteren. Ze drongen allemaal naar voren om maar zo dicht mogelijk bij Jezus te kunnen zijn.
Ook Jaïrus duwde en drong naar voren en viel op zijn knieën voor de Here Jezus neer. “Oh, Meester wilt U alstublieft met mij mee komen, want mijn dochtertje is zo ziek. Alleen U kunt haar genezen.”
Jezus ging gelijk met Jaïrus mee, maar ze kwamen zo langzaam vooruit tussen al die mensen.
Het duurde zo lang…

Tussen al die mensen was nog iemand die heel dicht bij Jezus wilde komen om Hem aan te raken. Het was een vrouw die al heel lang ziek was. Niemand had haar kunnen helpen, geen enkele dokter. De enige die haar beter kon maken, was Jezus, dàt geloofde ze heel zeker. Als ze Hem maar heel even aan kon raken, dan zou ze weer beter worden. Ze raakte de kleding van Jezus aan en direct voelde ze dat ze genezen was. Ze was zo blij en gelukkig, nadat ze 12
jaren ziek was geweest, voelde ze zich weer een gezonde vrouw.
Maar Jezus sprak: “Wie heeft Mij aangeraakt?” De discipelen zeiden: “Maar Meester, er staan zoveel mensen om U heen, die U allemaal aanraken.”
De vrouw schrok, want ze begreep dat de Here Jezus haar bedoelde. Ze kwam naar voren en viel op haar knieën voor Jezus en vertelde wat ze had gedaan.
Jezus was helemaal niet boos op haar en keek haar vriendelijk aan. Hij was heel blij omdat deze vrouw zo vast geloofde dat Hij haar beter kon maken. Hij zei tegen haar: “U bent genezen door uw geloof. Ga heen in vrede.”

Maar Jaírus werd steeds ongeruster, Het duurde allemaal zo lang, Hij was zo bang dat ze te laat bij z’n dochtertje zouden komen.
Daar kwam al een knecht aanlopen uit het huis van Jaïrus: “Val de Meester maar niet meer lastig,”zei Hij, “want uw dochtertje is al gestorven.”
Jezus hoorde wat de knecht zei en hij: “Wees maar niet bang Jaïrus, geloof maar dat Ik nog wel kan helpen.”
Toen kwamen ze eindelijk bij het huis van Jaïrus aan. Het was daar heel druk met mensen, die allemaal aan het huilen waren omdat het meisje was gestorven.
Jezus zei: “Waarom staan jullie hier allemaal zo te huilen? Het meisje is niet gestorven, maar ze slaapt.” De mensen moesten een beetje lachen. Ach, ze hadden toch zelf gezien dat het meisje dood was.
Jezus ging naar binnen met de apostelen Petrus, Johannes en Jakobus en met de ouders.
Hij kwam bij het bed waar het meisje lag. Pakte haar hand en zei: “Meisje, Ik zeg je, sta op.”
Het meisje opende haar ogen en kwam gelijk overeind. Ze liep direct naar haar vader en moeder toe en ze omarmden elkaar, wat waren ze gelukkig en blij.
“Geef haar eerst te eten”, zei Jezus.

Hij zorgde goed voor het meisje en zo zorgt de Here Jezus ook voor jou.
Als je pijn hebt en verdrietig bent, mag je alles aan de Here Jezus vertellen.
Hij luistert naar je en helpt je, want Hij is altijd bij je.

Bidden

Posted by: Cobiin kidsbijGod, kidsKINDERGEDICHTEN
16
feb

BIDDEN

Weet je wat bidden is?
Dat is praten met God
je kunt het hardop doen of zachtjes
er is altijd IEMAND die het hoort.

Dat is God, Hij woont in de Hemel
en Hij kent jou helemaal
Hij vindt het fijn om met jou te praten
en dat is helemaal niet raar.

Als je blij bent of verdrietig
als je moe bent of alleen
als je ziek bent in je bedje
God is altijd om je heen.

Je mag Hem alles vertellen
Hij zegt zelf: Kom maar bij Mij
het is fijn om met Hem te praten
want bidden maakt je blij.

Samen met Hem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
16
feb

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.