web analytics
Posts Tagged "vrede"

Als je vrede is verdwenen
en je hart gaat zo te keer
als Kerst een blok aan je been is
en je wilt niet meer.

Als heel de wereld met zijn leed
als een molensteen op je drukt
als je hoop verdwenen is
als je voor God en mensen vlucht.

Als het afgelopen jaar
niet heeft gebracht wat je had gehoopt
als je niet meer weet
waar je eigenlijk in gelooft.

Probeer dan maar te knielen
of wees een poosje stil
er is een God en Vader
die jou helpen wil.

Ook Hij heeft leed te dragen
Zijn tranen stromen dag en nacht
Hij wil jouw leed verzachten
als Hij jou omarmen mag.

God zond zijn eigen Zoon
Zijn geliefde Kind
Gods geschenk voor jou
zodat jij weer vrede vindt.

Laat Zijn Liefde je maar vervullen
in Jezus heb je een echte Vriend
alleen Hij kan die leegte vullen
jij bent Gods geliefde kind!

Leer ons leven

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi, Leven
30
sep

Leer ons leven

Heer, geef ons ogen die kunnen zien
verder dan we kunnen kijken
vul ons met Uw Liefde
zodat we meer op Jezus gaan lijken.

Heer, geef ons oren die kunnen horen
wat in woorden niet wordt gezegd
leer ons luisteren naar de ander
naar wat U in ons hart hebt gelegd.

Heer, geef ons voeten om te gaan
naar onze naaste in nood
armen om te troosten
het verdriet in Uw wereld is zo groot.

Heer, geef ons stemmen die kunnen zwijgen
stil zijn waar het past
zodat wij Uw stem weer leren verstaan
U horen fluisteren in de nacht.

Heer ontferm U, leer ons leven
zo als U het hebt bedoeld
zodat ieder mens weer vrede vindt
en zich gelukkig voelt.

Je kunt altijd weer terug

Je kunt terug naar je eerste Liefde
je kunt terug naar waar je eens was
de weg naar God is nooit afgesloten
er blijft voor jou een plaats in Gods Vaderhart.

Je kunt Hem weer opnieuw ontmoeten
Zijn vrede ervaren iedere dag
je zonde belijden aan God de Vader
weer zoeken naar hoe het eertijds was.

Gods hulp en Liefde blijven verwachten
de wonderen verhalen die Hij voor je deed
gedenk al het goede dat Hij jou heeft gegeven
kies weer voor Hem die jou leven geeft.

Dan zal de woestijn weer gaan bloeien
al is het maar met één enkele roos
zijn schoonheid zal zich weer ontvouwem
als je God daar weer de kans voor geeft.

Bij God

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
15
jun

Bij God

Het is goed bij God te zijn
te vertoeven bij de Heer
alles bij Hem neer te leggen
rust en vrede keert dan weer.

Het is goed om God te loven
Hem te prijzen in een lied
hoe jij je ook mag voelen
in vreugde of verdriet.

Het is goed om stil te zijn
aan de voeten bij de Heer
je hoofd in Zijn schoot te leggen
niets is dan belangrijk meer.

Stille kracht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
mei

Stille kracht

Er zit kracht in de stilte
in de stilte van de nacht
als gedachten gaan en komen
en tot rust worden gebracht.

Als alle stemmen zwijgen
behalve het zachte refrein
van Gods levensadem in mij
dat er altijd weer zal zijn.

Die beweging geeft me houvast
brengt me weer terug bij Hem
zodat ik in die rust en vrede
Gods zachte stem weer herken.

Ik koester mij in Zijn Liefde
onbewust van dag of nacht
hier wil ik altijd zijn
niets dat ik nog verwacht.

In de stilte

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
feb

In de stilte

Alleen met mezelf
heel klein en stil
zoek ik naar U
Uw stem en Uw wil.

Ik zing zacht voor me heen
een lied en ik wacht
maar ik hoor niet de stem
die ik eigenlijk had verwacht.

Ik voel wel de tranen
die rijkelijk gaan stromen
als ik zo dicht bij U
aan Uw voeten mag komen.

Gevuld met Uw vrede
bevrijd van mijn last
ben ik heel dicht bij U
U houdt mij vast.

Uw Geest vervult mij
mijn ziel komt tot rust
ik ben mij van Uw Liefde
en aanwezigheid bewust.

Stilte omgeeft mij
geen woord wordt gezegd
als ik moegestreden
mijn hoofd op Uw schouder leg.

Onvoorwaardelijke Liefde

Al ben je duizend doden gestorven
vele verkeerde wegen gegaan
God zal je nergens toe dwingen
of zonder zegen laten gaan.

Zijn arm is altijd naar je uitgestrekt
Zijn Oog volgt je dag en nacht
de weg terug blijft voor je open
er wordt door God op jou gewacht.

Dat is Liefde onvoorwaardelijk
onbaatzuchtig en volmaakt
God blijft altijd van je houden
welke wegen je ook gaat.

En als je terug keert naar de Vader
dan vergeeft Hij zonder verwijt
Zijn warme Liefde mag je ervaren
en vrede tot in eeuwigheid.

Heer wilt U spoedig komen
onze wereld is in nood
we kunnen het niet zelf
die vergissing was te groot.

Heer wilt U ons vergeven
wat wij U en anderen hebben aangedaan
ontferm U over ons
zie ons leed niet langer aan.

Wacht niet langer Heer kom spoedig
het lijkt soms al bijna te laat
als satan als een briesende leeuw
in ons midden rond gaat.

Maak ons sterk Heer in onze zwakheid
al woeden stormen om ons heen
U hebt alles in de Hand
en laat ons geen moment alleen.

Zegen deze wereld Heer
ieder mensenkind
houdt ons in Uw armen
zodat ieder mens weer vrede vindt.

Zo maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus
4
okt

ZO MAAR DROMEN

Ik liep zo maar wat te dromen
een beetje depri en niet blij
langs de weg een rij met bomen
in het gelid en zij aan zij.

Plotseling begonnen zij te klappen
en te dansen in het rond
kom wees blij en niet zo neerslachtig
er is hoop want Jezus komt.

In jouw hart wil Hij reeds wonen
maar de tijd is zeer nabij
dat elke knie zich voor Hem zal buigen
Hij is Heer voor jou en mij.

Ik liep verder, ’t hoofd geheven
met flinke tred en rechte rug
met het oog gericht op Jezus
kwam vrede in mijn hart terug.

GOD BEVRIJDT

Posted by: Cobiin Leven
13
aug

God bevrijdt

Vrede is soms ver te zoeken
stormen woeden in ons hart
na iedere berg die is overwonnen
is er een dal of een donkere nacht.

Na iedere dag volgt weer het duister
na blijdschap volgt soms weer verdriet
niemand ontkomt aan deze cyclus
maar er is Iemand die dit alles ziet.

Hij, de Schepper van deez’aarde
die zon en maan hun plaats aan wees
die de sterren weer doet stralen
is de God die jou geneest.

Van doemdenken en depressie
van gebondenheid aan het kwaad
Hij bevrijdt en geeft je vrede
zodat je weer in de vrijheid staat.

Cobi van der Hoeven-zondag