web analytics
Posts Tagged "vrede"

Blijf maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
12
feb

BLIJF MAAR DROMEN

Blijf maar dromen van een toekomst
waarin de vrede nog bestaat
waar geen honger is of oorlog
waar geen plaats meer is voor haat.

Blijf maar dromen van een wereld
die bevrijd is van het kwaad
waar geen pijn meer wordt geleden
waar de Liefde nog bestaat.

Blijf maar dromen van de mensen
die door God worden gekend
die Hem Vader willen noemen
gaan waarheen Hij hen zendt.

Blijf maar dromen dat ook jij eens
oog in oog met Hem mag staan
dan worden dromen werkelijkheid
volkomen is dan jouw bestaan.

Vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
11
feb

VREDE

Echte vrede ontstaat van binnen
echte vrede begint in je hart
alle onrecht die wordt geboren
wordt in het brein van een mens bedacht.

De vrijheid die we hebben gekregen
te kiezen tussen goed en kwaad
wordt misbruikt op grove wijze
liefde wordt omgezet in haat.

Wat is er mooier dan een baby
onschuldig, klein,van geen kwaad bewust
als wij weer worden als de kinderen
komt vrede in ons hart terug.

Dan kunnen wij toch Kerstfeest vieren
ondanks leed en pijn elkaar aangedaan
als wij ons buigen voor Kindje Jezus
daalt vrede neer in ons bestaan.

VLINDERKINDEREN

M’n armen zijn te kort
om jou te omarmen
m’n liefde is niet genoeg
om jouw hart te verwarmen.

M’n woorden lijken zinloos
ontdaan van alle kracht
ik kan je niet bereiken
omdat jij niets meer verwacht.

Ik huil jouw bittere tranen
die jij niet huilen kan
ik voel de angst en pijn
die jou je jeugd ontnam.

En toch…is er een Vader
een Vader ook voor jou
Hij huilde toen jij huilde
omdat Hij zoveel van je houdt.

Bij Hem kun je veilig schuilen
Zijn armen zijn nooit te kort
Zijn Woord geeft jou nieuw Leven
omdat Hij jou van je pijn verlost.

Hij geeft jou ware liefde
een Liefde die geneest
in Zijn armen ben je veilig
omdat Hij rust en vrede geeft.

Ook in jou?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
7
feb

OOK IN JOU?

In eenvoud is Jezus te vinden
in zwak begaafd en niet in kracht
in een kind en in het kleine
in de stilte en niet in macht.

In het goede, in het schone
niet in ’t duister, maar in ’t licht
in de natuur, in bloemen en bomen
in een glimlach op een gezicht.

In die lieve kleine baby
in die oude man of vrouw
niet in oorlog, maar in vrede
kun je Hem ook zien in jou?

De weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

DE WEG NAAR BETHLEHEM

Een Licht der Lichten is opgegaan
het duister is verdwenen
een Kind in een stal is ons voorgegaan
een ster heeft ons de weg gewezen.

Vrede op aarde zong het engelenkoor
de herders, zij zongen het na
ze knielden bij het Kindje in Bethlehem
en wisten, dit is gena’.

De Wijzen volgden de stem van hun hart
en brachten het Kind alle eer
ook jij weet nu de weg naar Bethlehem
kom en kniel maar bij Jezus neer.

ALS JE EENS WIST…

Als je eens wist…
hoe vaak God jou Zijn Liefde wilde geven
als je het moeilijk had of verward
en niet meer wist hoe te leven.

Als je eens wist…
hoe vaak God er voor je had willen zijn
als je moedeloos was of eenzaam
overmand door verdriet en pijn.

Als je eens wist…
hoeveel God wel van je houdt
wie je ook bent of waar je gaat
voor God ben je kostbaar als stralend goud.

Als je eens wist…
wat God voor jou heeft gegeven
het liefste dat Hij had
Zijn eigen zoon om jou het leven te geven.

Als je eens wist…
dat God ook nu door Jezus in jouw hart wil wonen
je hoeft de deur slechts open te doen
dan zal Hij bij je komen.

Als je eens wist…
dat je een Vriend hebt voor ’t leven
die je overal bij helpt
en jou echte rust en vrede wil geven.

Nu weet je het en hoef je nooit te zeggen
had ik het maar geweten
want Gods Liefde is er ook voor jou
zul je dat nooit vergeten?

Kerst???

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

KERST???

Ik weet niet wat ik moet met Kerst
het maakt me droevig
het maakt me blij
wat doet Kerst nu toch met mij?

‘k Wil zingen van ’t Kindje in Bethlehem
van wijzen en herders
van vrede op aarde
maar is dat nu nog wel van waarde?

Of is ’t juist nu van levensbelang
om te weten dat dit Kindje op aarde kwam
om vrede te brengen in harten zo koud
om Liefde te geven
daar waar niemand meer vertrouwt?

Om te troosten verdriet
en onnoemlijk leed
zou het toch van waarde zijn
wat dit Kindje ons te bieden heeft?

Ik weet nu wat Kerst
dit jaar met me doet
het vertelt me van Gods Liefde
en zo is het goed.

Alles in Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

ALLES IN JEZUS

De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van die herders
‘k bid dat God ’t jou geven zal.

De wijsheid van de wijzen
’t geloof dat Maria leidde
Jozef z’n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.

Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dat Kind
‘k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt.

Vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2, Kerst
24
dec

Vrede

Vrede is dat gevoel heel diep van binnen
dat niet in woorden is te vatten
ondanks pijn en droefenis
alles van de Heer verwachten.

Stil zijn in de drukte van het leven
brengt je dichter bij de Bron
waar die vrede is te vinden
en Gods Liefde overwon.

Kerstfeest doet ons even stil staan
bij de kribbe in een arme stal
waar Gods Liefde zichtbaar wordt
voor een wereld in nood, die Hij redden zal.

Een Godsgeschenk dat je aan mag nemen
al is je hart gebroken en doet het zeer
Jezus wil het helen met Zijn Liefde
leg de scherven maar bij Hem neer.

Zijn Licht zal overwinnen in je leven
de nacht is voorbij, een nieuwe dag breekt aan
Jezus heeft ons weer met God verweven
Hij is de vrede in ons bestaan.

Probeer niet te begrijpen
wat verborgen voor je is
niet oordelen of veroordelen
misschien heb je het wel mis.

Laat dat aan God de Vader over
en aan Zijn geliefde Zoon
dan blijft je hart steeds zuiver
eerlijk, rein en schoon.

Probeer toch te vergeven
wat jou is misdaan
God zal zeker recht doen
daar kun je van op aan.

Het geeft jou zo veel bevrijding
en vrede bovendien
Jezus wil je helpen
Hij is een trouwe Vriend.

Geef maar alles aan Hem over
alleen Hij kan dit aan
Hij zal het voor je dragen
zodat jij weer verder kunt gaan.

Een weg met vallen en opstaan
en drukt alles je ter neer
houd je dan maar vast aan Jezus
Hij draagt je keer op keer.