web analytics
Posts Tagged "verlangen"

Liedje van verlangen

Zou God mij ook zo missen
zoals ik Hem soms mis
als ik Hem niet kan vinden
en alles vlak of duister is?

Zou Hij ook zo verlangen
naar het Paradijs
samen wandelen in de Hof
geen gehaast en alle tijd?

Ken jij ook dat gevoel
zo onbestemd toch zo bekend
dat je hier slechts ten dele
en nooit ten volle wordt gekend?

Verlang jij ook zo naar je Vader
die je Abba pappa noemen mag
die jou altijd heeft gekend
en je in den beginne al zag?

Een verlangen dat geen mens
ooit vervullen kan
toch blijf ik er naar verlangen
mijn hele leven lang!

www.myplaceofpeace.com/liedje-van-verlangen

Stil verwachten

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
31
mrt

Stil verwachten

(Stille zaterdag)

De nacht is gekomen
het kruis is leeg
de spotters zijn vertrokken
ieder ging zijns weeg.

Het graf is verzegeld
afgesloten met een grote steen
de soldaten houden de wacht
niemand kan er door heen.

De aarde is stil en koud
ze houdt haar adem in
alle hoop vervlogen
zoekend naar een nieuw begin.

Stilte over alle landen
geen geschreeuw en ook geen lied
alleen maar stil verwachten
een zucht en intens verdriet.

Hoop maar, bidt maar
blijf verlangen
het licht dat gloort reeds aan de kim
want uit die diepe duisternis
ontstaat een nieuw begin!

www.myplaceofpeace.com/stil-verwachten

In jou en mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
dec

In jou en mij

Diep in mij is zo’n verlangen
naar een Land hier ver vandaan
waar geen tranen zullen vloeien
alleen nog vrede zal bestaan.

Waar een wolf en een lam
vredig samen zullen zijn
waar een kind speelt met een slang
nergens tranen niemand pijn.

Waar een Licht ons zal verwarmen
stralender dan zon en maan
Jezus zelf ons Licht zal wezen
alleen de Liefde nog zal bestaan.

Waar de bomen zullen klappen
jubelen voor onze Heer
bloemen altijd zullen bloeien
want de dood is dan niet meer.

Waar de bergen zullen dansen
kinderen zingen het hoogste lied
onbekommerd kunnen spelen
geen gemis meer of verdriet.

Dit Land bestaat slechts in mijn dromen
het lijkt zo ver bij mij vandaan
maar als de Liefde zegeviert
zal dit land reeds nu bestaan.

Soms in hele kleine dingen
de juiste keuzes die ik maak
Liefde en aandacht voor een ander
zorgt dat dit Land ook hier ontstaat.

Zo krijgt Gods Koninkrijk gestalte
hier en nu in jou en mij
zal de Liefde overwinnen
dit Land is hier en heel dicht bij!

www.myplaceofpeace.com/in-jou-en-mij

Het mooiste geluid

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
14
feb

HET MOOISTE GELUID

Het mooiste geluid dat ik kan bedenken
is vogelgezang….nog bijna nacht
tussen slapen en ontwaken
’t is of God dan naar me lacht.

’t Vertelt me van een wereld
zoals God het heeft bedoeld
het Paradijs waarin we leefden
heb ik even weer gevoeld.

Het kleine kind kan vrijuit spelen
met een grote ratelslang
lam en leeuw liggen tezamen
niets of niemand is er bang.

De bomen klappen in hun handen
de bergen dansen in het rond
’t gezang van vogels in de vroege morgen
vertelt me van vrede die weer komt.

Van hoop en van verlangen
van schoonheid die nooit vergaat
van een Vader in de Hemel
die Zijn kinderen nooit verlaat!

Voor U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
12
feb

VOOR U

Bij het rollen van de donder
en bij iedere bliksemschicht
doorklieft Uw pijn mijn leven
zie ik droefenis op Uw gezicht.

Mijn leed en mijn verlangens
komen op een lager plan
ik zou U willen troosten
maar ik weet dat ik dit niet kan.

Wat ik U wel kan geven
dat geef ik U nu Heer
mijn leven leg ik in Uw handen
dan zie ik Uw glimlach weer.

2001

Posted by: Cobiin Feestdagen, GEDICHTEN Cobi, Oud/Nieuwjaar
7
feb

2001

Tweeduizend plus één
daar sta je dan weer
vol verlangen of angst
naar dat beetje meer.

Een beetje van dit
of een beetje van dat
wordt het een lust
of wordt het een last.

Maar één ding is zeker
wat je ook verwacht
er loopt IEMAND naast je
op jouw levenspad.

Genade

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
1
jul

Genade

Genade…een woord dat is bezongen
een woord dat is bespot
het staat zo ver van mensen
en zo heel dicht bij God.

Genade kunnen we niet begrijpen
het druist tegen alles in
wij willen het zelf verdienen
dat heeft pas werkelijk zin.

We doen onze goede werken
want zo zijn wij tevree
maar Gods Liefde en genade
verdienen we daar niet mee.

Alleen met lege handen
en een open hart
kun je Gods genade ontvangen
als je niets meer verwacht.

Genade…is om aan te nemen
al zit je volkomen stuk
dan geeft genade uitkomst
het zit bordevol geluk…

…acceptatie en vergeving
Liefde en verlangen…
de hoogste prijs is er voor betaald
en toch mag je het voor niets ontvangen.

Genade…zo’n heel klein woordje
en toch zo levensgroot
het brengt je weer terug
bij Vader God op schoot.

Is het nog geen tijd?

Ik voel iedere keer
zo’n diep en groot verdriet
het overweldigt me enorm
alsof de hele wereld mij verliet.

Is het Uw pijn lieve Vader
Uw verlangen en Uw smart
als u deze wereld aan ziet
voelt U dit ook in Uw hart?

Wat hebben wij er met elkaar
een rommeltje van gemaakt
we moorden en we haten
is het nog niet te laat?

Terreur en vijandschap
lijken soms te overwinnen
de Liefde delft het onderspit
wat moeten we toch beginnen?

Hoe moet het met onze kinderen
onze kleinkinderen onschuldig en klein
hoe zal de wereld er uit zien
als zij later groot zullen zijn?

Och Heer, ik kan alleen maar bidden
en Uw Liefde uit blijven dragen
te beginnen dicht bij huis
ook al zit ik met vele vragen.

Ik leg onze gebroken wereld
in Uw liefdevolle Vaderhand
de enige plek waar we veilig zijn
ongeacht huidskleur, ras of land.

Uw Liefde kent geen grenzen
U bent veel sterker dan haat of nijd
in Uw overwinning mogen wij staan
kom spoedig Jezus, is het nog geen tijd?

Godsverlangen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
24
mrt

Soms verlang ik zo naar Mijn Vader
een intens en diep verdriet
alsof Hij mij voorgoed heeft verlaten
en mij als een wees achterliet.

Niets is er dan nog belangrijk
dan enkel Zijn aanwezigheid
ik hoor bij Hem en Hij bij mij
dat is mijn enige zekerheid.

De wereld trekt niet meer
met zijn luxe en klatergoud
ik voel me verbonden met mijn Vader
die zo veel van mij houdt.

Ik sluit mijn ogen en word stil
dan hoor ik Zijn zachte stem:
“Kijk eens naar buiten lieve kind
dan zul je zien dat Ik er ben.”

Ik zie de natuur zo wonderschoon
voor mijn oog ontwaken
en in mij ontwaakt de zekerheid
God heeft mij nooit verlaten.

Heimwee

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Leven
22
okt

Ken jij ook dat gevoel van binnen
zo’n onbestemd diep verlangen
naar een Liefde onuitputtelijk
niet in woorden te vangen?

Ken jij ook dat gevoel van binnen
dat heimwee naar kennen en te worden gekend
geen masker om achter te verschuilen
met open vizier, zijn zoals je bent?

Ken jij ook dat gevoel van binnen
het zoeken naar de Schutter van die pijl
die jouw hart eens ten diepste raakte
maar je kunt er niet meer bij?

Wist jij dat die Schutter ook naar jou op zoek is
met hetzelfde verlangen door jou te worden gekend?
Open je ogen en zie op Jezus
Hij is veel dichter bij dan je denkt.

Dan zul je Hem in alles herkennen
in mens en dier, in iedereen
Hij schiet Zijn pijlen nog altijd af
Hij schiet altijd raakt en mist er niet EEN.