web analytics
Posts Tagged "stil"

Aanbidding

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
12
aug

Aanbidding

Aanbidding dat is zeggen
dat je van God houdt
Hem eren en Hem prijzen
omdat je Hem vertrouwt.

Aanbidding dat is doen
waarvoor je bent geschapen
je relatie met God versterken
je door Hem aan laten raken.

Aanbidding is jezelf vergeten
God de Vader op nummer één
je hart wagenwijd voor Hem openen
geen maskers of muren om je heen.

Aanbidding dat is stil zijn
los van de tijd
verbonden met de Eeuwige
vervaagt alle aardse strijd.

Aanbidding geeft je vleugels
je rugzak wordt vederlicht
als je de Liefde mag aanschouwen
op Gods lieflijk aangezicht.

Uw zachte stem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
5
jul

Uw zachte stem

Heer ik wil zo heel graag luisteren
naar Uw zachte stem
Heer ik wil zo heel graag weten
wie U werkelijk bent.

Ik wil stil zijn om te begrijpen
wat U echt bedoelt
zeker weten dat U bij me bent
ook als ik het zo niet altijd voel.

Maar mijn gedachten zijn soms
sterker dan Uw zachte stem
ze schieten alle kanten op
zodat ik U niet eens herken.

Ik zoek tastend in het duister
maar ik vind U niet
tot U plotseling tot mij spreekt
zo maar door een lied.

Dan gaan mijn ogen open
al kan ik Uw stem niet duidelijk horen
U spreekt door alles heen
U bent niet afhankelijk van gesproken woorden.

Maak mij klein Heer, maak mij stil
laat mij nooit meer gaan
laat andere stemmen in mij zwijgen
leer mij steeds meer Uw stem verstaan.

De tijd staat even stil

Soms dan kan ik U niet vinden
omdat ik niet eens naar U zoek
de wereld trekt aan alle kanten
ik laat het en vind het goed.

Mijn agenda laat ik zegevieren
de klok jaagt mij voortdurend op
ik maak tijd voor vele dingen
maar ik vergeet U mijn God.

Mijn gedachten malen
ze vinden nergens rust
en plotseling ben ik mij
van een grote leegte bewust.

Heer ik kan niet zonder U leven
zonder Uw vrede en stilte van binnen
ik zoek U weer met heel mijn wezen
mag ik weer opnieuw beginnen?

Dank U Heer dat U blijft wachten
tot ik mij weer naar U toe keer
ik vind weer rust in mijn gedachten
bij U staat de tijd weer even stil.

Op zoek naar de Schutter

We zijn op zoek naar de Schutter
de Schutter van de pijl
die ons eens ten diepste raakte
maar we kunnen er niet bij.

We zoeken het in geld
in aanzien of bezit
maar we komen er spoedig achter
dat dit niet van waarde is.

We doen onze goede werken
leven naar de wet
maar we falen hopeloos
dwalen af van de goede weg.

Tot we Jezus mogen leren kennen
zuiver en volmaakt
was Hij soms de Schutter
die ons eens heeft aangeraakt?

Zou de pijl die Hij eens afschoot
ons hart nog steeds doorboren
zodat we diep van binnen
mogen weten dat we bij Hem horen?

Hij zal in ons voleindigen
wat Hij eens is begonnen
de pijl zal Hij verwijderen
als we eenmaal in de hemel komen.

Nu is het nog onze houvast
al doet het soms veel pijn
de pijl verbindt ons met Jezus
tot we eenmaal aan Hem gelijk zullen zijn.

Er wordt op je gewacht…

Stil eens, luister eens
Iemand roept jouw naam
als een fluisterng in de nacht
kun je Hem verstaan?

Kijk eens, zie eens
naar dat vriendelijke gezicht
ogen vol Liefde kijken je aan
omgeven door een stralend licht.

Ga maar, zoek maar
Hij is niet ver, maar heel dicht bij
Zijn Hand is naar jou uitgestrekt
grijp hem maar, je kunt er wel bij.

Schroom niet, wacht niet
het is de hoogste tijd
je wordt niet veroordeeld
geen rancune of verwijt.

Maar een warm welkom bij de Vader
die er alles voor over had
om jou weer in Zijn armen te sluiten
ga maar gauw, er wordt op je gewacht…

In de stilte

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
feb

In de stilte

Alleen met mezelf
heel klein en stil
zoek ik naar U
Uw stem en Uw wil.

Ik zing zacht voor me heen
een lied en ik wacht
maar ik hoor niet de stem
die ik eigenlijk had verwacht.

Ik voel wel de tranen
die rijkelijk gaan stromen
als ik zo dicht bij U
aan Uw voeten mag komen.

Gevuld met Uw vrede
bevrijd van mijn last
ben ik heel dicht bij U
U houdt mij vast.

Uw Geest vervult mij
mijn ziel komt tot rust
ik ben mij van Uw Liefde
en aanwezigheid bewust.

Stilte omgeeft mij
geen woord wordt gezegd
als ik moegestreden
mijn hoofd op Uw schouder leg.

U HEBT ALLES IN DE HAND

Op U wil ik vertrouwen
iedere dag en ieder uur
op U mijn Rots wil ik bouwen
ook in het moeilijkste uur.

Mijn geloof wil ik behouden
al begrijpt mijn ziel U niet
vanuit Uw Liefde wil ik leven
in vreugde en ook in verdriet.

Ik mag stil zijn, U zult strijden
dat is waar ik naar verlang
hoe mijn toekomst ook mag wezen
U hebt alles in de Hand.

Zondagmorgen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
23
jan

Zondagmorgen
vredig en stil
het lijkt wel of de wereld
nog niet ontwaken wil.

Zondagmorgen
door de Heer apart gezet
zegen ons Heer
ook in ons gebed.

Laat deze morgen zijn
als honing voor de mond
voedsel voor ons hart
als balsem voor een wond.

Zondagmorgen
een rustpunt tijdens onze lange reis
om ons te richten op ons einddoel
het Hemels Paradijs.

Bidden

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
21
okt

Bidden is eigenlijk zo eenvoudig
het is praten met God de Heer
Zijn gedachten tot de jouwe maken
samen EEN, het is niet meer.

Bidden is ook ontzettend moeilijk
je hoofd leeg maken van alle zorgen
stil zijn en leren luisteren
niet denken aan vandaag of morgen.

Bidden is ook nachten waken
vechten zoals Jakob deed
maar ook stille overgave
vertrouwen dat God het goede geeft.

Bidden zijn tranen die blijven stromen
van verdriet of van geluk
een open hart gericht op Jezus
ook al ben je van binnen stuk.

Bidden is ook mogen ontvangen
rust en vrede dwars door alles heen
weer heel zeker mogen weten
Hij draagt me, ik ben niet alleen!

ALS IK U ONTMOET

Posted by: Cobiin Jezus
1
sep

In die nachtelijke uren
als ik zo maar wat lig te dromen
als het stil is om mij heen
mag ik heel dicht bij U komen.

Als gedachten gaan en komen
zoals eb weer na de vloed
word ik stil en mijn hart gaat zingen
als ik U mijn God ontmoet.

In mijn vreugde of mijn tranen
in de stilte of mijn gebed
houdt U mijn hand heel teder vast
zonder woorden is alles gezegd.

Zo maar samen
diepe ontroering
kracht en sterkte
lof en dank.

De ochtend gloort
niets kan mij deren
want ik wandel met Jezus
hand in Hand.

Cobi van der Hoeven-Zondag