web analytics
Posts Tagged "stil"

STIL ZIJN MET JOU

Samen met jou wil ik even stil zijn
jouw verdriet is ook van mij
woorden kan ik nu niet vinden
zwijgen past hier beter bij.

M’n armen zachtjes om je schouder
zo dat je weet ik ben niet alleen
jouw tranen vermengen zich met de mijnen
Gods tranen stromen daar ook doorheen.

Zonder woorden kan ik niets zeggen
lijk ik leeg als een groot hol vat
maar gevuld met Gods Liefde om jou te troosten
zo houd ik jou in Zijn Liefde omvat.

We zijn nu verbonden met God en mensen
heel dicht bij Gods Vaderhart
de enige plek die troost kan geven
in jouw pijn en diepe smart.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

Stille tijd

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

STILLE TIJD

“In de morgen, Heer, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht”.
Psalm 5 : 4

“Stille tijd”…voor sommigen een beladen woord, maar zeker de moeite waard om over na te denken.

’s Morgens vroeg is voor mijzelf de beste tijd om stil te zijn bij God.
Voor zo ver ik dat kan natuurlijk, wat dat stil zijn betreft.
Want mijn gedachten kan ik maar moeilijk in toom houden, die schieten alle kanten op.
Maar in de vroege uurtjes gaat dit nog het beste, dan komt er nog niet zo veel op me af.

Daarom spreken bovenstaande woorden van David mij wel aan.
Ook hij had die ervaring en dat stimuleert mij om door te zetten, want ook dat is nodig.
Er zijn genoeg smoesjes te verzinnen om geen stille tijd te houden, of hoe je het ook noemen wilt.
God zal je er niet op aan kijken, je doet alleen jezelf maar te kort.
Hoe kan God je iets leren of duidelijk maken als je Zijn Woord niet openslaat en leest?
Hoe kan je ooit die verbondenheid met Hem voelen als je niet met Hem spreekt en naar Hem probeert te luisteren?

Natuurlijk kan dit op ieder moment van de dag, maar het helpt je om stand te houden als je er een vast moment voor kiest.
Het is goed om de dag samen met God te beginnen. Het zal jezelf tot zegen zijn en doorwerken in de hele dag die voor je ligt.
Die zegen wens ik je toe, iedere dag van je leven.

GEDICHT ZONDER WOORDEN

Mensen hebben woorden nodig
zonder woorden ben je zo leeg
maar soms schieten woorden volkomen te kort
als het met lijden te maken heeft.

We kunnen lijden niet begrijpen
we kunnen het ook niet verstaan
we kunnen alleen maar Jezus volgen
en naast een mens die lijdt gaan staan.

We kunnen alleen maar zijn handen pakken
een arm om een schouder een hand die je drukt
samen lijden en zwijgen is het enige dat rest
samenzijn in Gods liefde geeft rust.

Zo wil ik nu heel stil bij je zijn
en sla mijn armen om je heen
Gods tranen vermengen zich met de onze
en we weten…we zijn niet alleen!

ikzalvoorustrijden

IK ZAL VOOR JE STRIJDEN

Zo maar tranen van ontroering
van Uw Liefde diep in mij
van het zeker mogen weten
U bent hier, heel dicht bij mij.

U wist de tranen van mijn ogen
“Jij bent Mijn geliefde kind”
U leidt mij met zachte Hand
zodat ik de weg weer vind.

Van het kwade naar het goede
naar de Liefde i.p.v. haat
van wrok naar vergeving
naar een hart dat voor U open staat.

Ik mag stil zijn, U zult strijden
U verbindt zich aan het goede
in ieder mens
zodat de Liefde zal overwinnen
dat is Uw wil en ook mijn wens.

STILLE ZATERDAG

Stil maar en wacht
dit is nog niet het einde
stil maar
het is nog niet te laat…

Al lijkt het stil
er wordt intens gestreden
want Jezus is
ter helle afgedaald…

Stil maar, zwijg stil
al lijkt het graf verlaten
heel diep van binnen
wordt de strijd geslecht.

Wacht maar, drie dagen
zal de strijd gaan duren
dat heeft Jezus, hier op aarde
immers zelf gezegd.

Kom maar
de strijd is nu gestreden
ons wacht verlossing
van een wisse dood.

De nacht is voorbij
we mogen eeuwig leven
door Jezus Christus
Overwinnaar van de dood.

NU IS HET STIL

Nu is het stil
men zwijgt in alle talen
geen enkele vogel
zingt nu nog zijn lied
de aarde lijkt voorgoed verlaten
omdat Jezus stierf en ons verliet.

De zon gaat onder
en geen sterren stralen
aan het hemels firmament
de wereld huilt
ontelbare bittere tranen
omdat Jezus als Zoon van God
niet werd gekend.

Het graf is dicht
hermetisch afgesloten
en Jezus daalt ter helle af
om te verkondigen
dat Hij heeft overwonnen
en ten derde dage
zal opstaan uit het graf.

Nòch is het stil
nòch zwijgen alle stemmen
maar in de hemel wordt zijn komst
al voorbereid
de aarde zucht en beeft
in een blij verwachten
want Jezus leeft
Hij komt, ’t is bijna tijd!

ALS DE WERELD STIL STAAT

Als de wereld stil staat
als de dag verdwijnt
je toekomst slechts een donker gat
dat in het niets verdwijnt…

Als het leven je ontvliedt
een ongelijke strijd
als de dood steeds nader komt
als de tijd verstrijkt…

Dan wacht Jezus daar op jou
sterker dan de dood
Hij overwon hem ook voor jou
Zijn liefde voor jou is levensgroot.

Wees maar niet bang, Hij draagt jou nu
je hoeft niets meer te zeggen
dan alleen je moede hoofd
veilig aan zijn borst te leggen.

Hij draagt jou door de Hemelpoort
in een wereld van Liefde en Licht
je mag Jezus nu aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.

Hoe doe je dat?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2, Stilte
11
feb

HOE DOE JE DAT?

Stil zijn voor God
hoe doe je dat,
als je overloopt van vreugde
of verteerd wordt door smart?

Als de stem van de wereld
jouw leven beheerst,
als je stil zijn en luisteren
gewoon hebt verleerd?

Als je agenda beheerst wordt
door aardse zaken,
als je niet eens meer weet
hoe je tijd voor God vrij moet maken?

Vouw maar je handen
buig maar je hoofd
leg hem maar rustig
bij Jezus op schoot.

Hij streelt teder je haren
en noemt zacht je naam
zo kom je tot rust
en kun je weer verder gaan.

Wandelen op zee

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
8
feb

WANDELEN OP ZEE

Een dag vol zorgen en verdriet
met tranen die weer gaan en komen
en die gelukkig niemand ziet…

Gisteren was ik nog zo blij
voelde me gelukkig en vrijdag
vandaag is alles weer verdwenen…

Heeft de zon wel ooit geschenen
in dit aardse tranendal?
O Here, houd me vast, ik val…
van grote hoogte naar benee’
gisteren wandelde ik nog op zee…

O Heer, U bent zo groot en goed
U leert mij hoe ik wandelen moet
over stille zeeën en woeste baren
U bewaart me voor gevaren
U wandelt steeds weer aan m’n zij
Die zekerheid maakt mij weer blij!

Even stil staan
even schuilen
even praten met de Heer.

Even luisteren
even huilen
dan gaat het wel weer.

Even wachten
stil vertrouwen
Hij is hier in en om je heen.

Kracht van boven
omgeven door Liefde
God laat geen mens alleen.

Niets meer voelen
en toch weten
dat je door God wordt gekend.

Hij houd je vast
in licht en duister
omdat je voor Hem heel kostbaar bent.

Zo ontstaat
een gouden randje
op een stil moment van de dag.

Dan weer opstaan
vervuld van vrede
dankbaar omdat je leven mag!