web analytics
Posts Tagged "rust"

Zondagsrust

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
2
aug

Zondagsrust

Even rusten
even mijmeren
even denken
aandacht schenken

aan hen die God ons
in Zijn goedheid gaf
zo maar genieten
van deze mooie dag

en als deze dag
als een zware last op je drukt
geef dan alles aan Jezus
Hij geeft vermoeiden weer rust!

www.myplaceofpeace.com/zondagsrust

UW LIEFDE BLIJFT

Dank U Heer voor al het goede
dat U in mijn leven doet
voor mijn gezin, vrienden, familie
voor ieder mens die ik ontmoet.

Voor de maan en voor de sterren
U bent het Licht in de donkere nacht
voor de bloemen en de vogels
zij kleuren iedere nieuwe dag.

Voor woorden in mijn leven
die zo veel kunnen zeggen
voor stilte in Uw nabijheid
waarin ik niets uit hoef te leggen.

Voor Uw rust in mijn onrust
voor Uw trouw in mijn afwezigheid
voor het drogen van mijn tranen
voor geluk en diepe spijt.

Voor het wisselen der seizoenen
die tonen dat alles voorbij zal gaan
maar Uw Liefde voor heel de wereld
zal altijd blijven bestaan.

Op zoek naar God

Posted by: Cobiin Zo maar...
2
mrt

Gisteravond heb ik het programma teruggekeken ” Op zoek naar God” en het heeft weer diepe indruk op mij gemaakt.
Het bracht mij als het ware ook weer een beetje dichter bij God, bij Zijn respect, Zijn geduld, Zijn Liefde voor ieder van ons.

Dit zag ik vooral in Nicolaas, een van de begeleiders van de zoekenden.
Hij was zo respectvol, liet de ander volkomen in Zijn waarde en reageerde heel liefdevol. Hij accepteerde de ander volkomen en begeleidde hen stapje voor stapje, voor zo ver zij zelf wilden en aan durfden.
Hij deed me heel erg aan Jezus denken, deze man was zo’n mooi voorbeeld van hoe een mens kan worden als hij dicht bij Jezus leeft.
Daarmee bedoel ik niet dat we allemaal in een klooster moeten gaan wonen.
Ieder mag en kan op zijn eigen wijze gestalte geven aan Jezus in zijn leven, dat was ook in dit programma heel duidelijk.

De rust en de vrijheid, ook om zichzelf te waarderen en lief te hebben, die Lieke en Kim uitstraalden, toen ze God in hun leven toelieten, dat was zo mooi om te zien.

God heeft ons allemaal zo verschillend gemaakt en Hij openbaart zich aan ons op de manier, die bij ons past en voor zo ver wij Hem toelaten. Hij zal geen stap verder gaan dan wij willen.
Ik denk wel eens, waarom breekt Hij niet in en overrompelt ons met Zijn Liefde.
Maar dan zou het geen Liefde meer zijn, maar de zoveelste keten, die ons bindt.
Liefde maakt vrij, God maakt vrij.

We hebben de stilte nodig om dit te kunnen ontdekken.
God laat zich vinden, ook door jou!

VREDE VOOR JOU

“Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede, voor iedereen, ver weg of dichtbij
-zegt de Heer-, Ik zal genezing brengen”.
Jesaja 57 : 19

Troostrijke woorden zijn er genoeg te vinden in de Bijbel, daar hoef je echt niet lang naar te zoeken.
Bekijk de teksten van deze blogs nog maar eens, stuk voor stuk troostrijk en bemoedigend.
God geeft ons heel veel steun, op de weg van ons leven, d.m.v. Zijn Woord.

Daarnaast belooft Hij ons vrede, Zijn vrede.
Eigenlijk is dit iets mysterieus, maar toch weggelegd voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Het is de vrede die God ons geeft onder alle omstandigheden.
De omstandigheden kunnen heel moeilijk en pijnlijk zijn en toch kun je in dit alles de vrede van God ervaren. Je kunt je gedragen weten door God, ook al begrijp je Hem niet.

God belooft ons ook genezing, heel diep van binnen van alle verwondingen, die het leven ons heeft toegebracht.
Vaak gaat dat stapje voor stapje. Maar God heeft het beloofd, dus gaat Hij het doen in jou.
Hij helpt je te worden zoals Hij je heeft bedoeld.
Dat is echte vrede, dat is echte genezing.

Gebed van de mensen om je heen, die je steunen in een moeilijke tijd, draagt daar zeker toe bij.
We hebben God in de eerste plaats nodig, maar ook Zijn kinderen.
Onze diepste gedachten, onze vreugde en pijn mogen we met God delen, maar ook met elkaar. Daar zijn we tenslotte één lichaam voor èn het helpt.
Het geeft de rust en vrede, die God ons allemaal heeft beloofd.

Ik wens je een dag toe waarin je de vrede van God zal mogen ervaren.

IN DE STILTE VAN DE NACHT

’s Nachts is alles anders
God is mij dan zo dicht nabij
als alle zekerheden weg vallen
is Hij daar aan mijn zij.

Ik hoef Hem niet te zoeken
“Hier ben ik wees maar stil,
Ik ben de God die jou
zo graag vertroosten wil.

Jouw tranen wil ik drogen
Ik bewaar ze in een kruik
Ik hoor jouw lofzang en je klaagzang
iedere zucht en elk geluid.

Ook deze storm komt weer tot bedaren
ook dit gevecht wordt eens beslecht
het goede wint het van ’t kwade
Mijn Hand is altijd naar jou uitgestrekt.”

In de stilte van de nacht
komen stormen weer tot rust
als God de zee tot kalmte maant
en Hij mij met Zijn Liefde kust.

Samen sterk

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
14
feb

ikvermagalledingen

SAMEN STERK

Als je rust verdwenen is
gedachten tollen door je hoofd
als je niet eens meer zeker weet
waarin je eigenlijk gelooft….

Als je dreigt te breken
als het geknakte riet
dan is daar de stem van Jezus:
“Ik verbreek je niet.

Ik leg slechts mijn armen
zachtjes om je heen
help jouw lasten dragen
je hoeft het niet alleen.

Je hoeft niets uit te leggen
Ik ken je diepe pijn
die ben Ik aan het genezen
Ik zal heel dicht bij je zijn.

Ik zal voor je strijden
en de mensen om je heen
ook deze strijd wordt overwonnen
hier komen we samen door heen.

Denk maar aan die tijden
waarin je mij duidelijk zag
Ik ben nog steeds dezelfde
als Ik je vertroosten mag.

We zullen samen stil zijn
samen huilen, samen pijn
het donker zal weer gaan verdwijnen
en samen overwinnaar zijn”

VLINDERKINDEREN

M’n armen zijn te kort
om jou te omarmen
m’n liefde is niet genoeg
om jouw hart te verwarmen.

M’n woorden lijken zinloos
ontdaan van alle kracht
ik kan je niet bereiken
omdat jij niets meer verwacht.

Ik huil jouw bittere tranen
die jij niet huilen kan
ik voel de angst en pijn
die jou je jeugd ontnam.

En toch…is er een Vader
een Vader ook voor jou
Hij huilde toen jij huilde
omdat Hij zoveel van je houdt.

Bij Hem kun je veilig schuilen
Zijn armen zijn nooit te kort
Zijn Woord geeft jou nieuw Leven
omdat Hij jou van je pijn verlost.

Hij geeft jou ware liefde
een Liefde die geneest
in Zijn armen ben je veilig
omdat Hij rust en vrede geeft.

ALS JE EENS WIST…

Als je eens wist…
hoe vaak God jou Zijn Liefde wilde geven
als je het moeilijk had of verward
en niet meer wist hoe te leven.

Als je eens wist…
hoe vaak God er voor je had willen zijn
als je moedeloos was of eenzaam
overmand door verdriet en pijn.

Als je eens wist…
hoeveel God wel van je houdt
wie je ook bent of waar je gaat
voor God ben je kostbaar als stralend goud.

Als je eens wist…
wat God voor jou heeft gegeven
het liefste dat Hij had
Zijn eigen zoon om jou het leven te geven.

Als je eens wist…
dat God ook nu door Jezus in jouw hart wil wonen
je hoeft de deur slechts open te doen
dan zal Hij bij je komen.

Als je eens wist…
dat je een Vriend hebt voor ’t leven
die je overal bij helpt
en jou echte rust en vrede wil geven.

Nu weet je het en hoef je nooit te zeggen
had ik het maar geweten
want Gods Liefde is er ook voor jou
zul je dat nooit vergeten?

Ik zie steeds Uw Vaderarmen
zo beschermend om ons heen
om alle pijn en moeite
U laat ons niet alleen.

Om ons verdriet, onze twijfels
onze vragen en ons leed
U bent een God van heel dicht bij
een Vader die ons Liefde geeft.

Die vol geduld en mededogen
fluistert: Kom bij Mij
juist als het leven pijn doet
ben Ik je heel dicht nabij.

Leg al je zorgen en je twijfels
maar bij Jezus neer
alleen Hij kan het dragen
zo komt rust in je leven weer.

Bij God

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
15
jun

Bij God

Het is goed bij God te zijn
te vertoeven bij de Heer
alles bij Hem neer te leggen
rust en vrede keert dan weer.

Het is goed om God te loven
Hem te prijzen in een lied
hoe jij je ook mag voelen
in vreugde of verdriet.

Het is goed om stil te zijn
aan de voeten bij de Heer
je hoofd in Zijn schoot te leggen
niets is dan belangrijk meer.