web analytics
Posts Tagged "nieuw"

Alles maak ik nieuw

Wees maar stil
Ik kan genezen
jouw allerdiepste pijn

Vertrouw op Mij
Ik zal je dragen
tot je weer jezelf kunt zijn

Ik ben jouw Heelmeester
je Bevrijder
van alles wat je zo benauwd

Niets kan jou van Mij scheiden
omdat ik zo veel
van je houd

Geef maar alles aan mij over
leg je zorgen
bij Mij neer

Ik maak alles nieuw
dan komt vrede
in jouw leven weer!

www.myplaceofpeace.com/alles-maak-ik-nieuw

De nieuwe dag

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
31
jul

De nieuwe dag

Toch zal de zon weer gaan schijnen
het licht weer gloren aan de kim
de wolken zullen gaan verdwijnen
alles wordt anders
een nieuw begin.

De vogels zul je weer horen zingen
de lach van een kind vervult je hart
de regen zal je niet meer deren
de storm slechts een windvlaag in de nacht.

Hoop zal je moed geven in bange dagen
Jezus de kracht van jouw bestaan
Hij zal je dragen alle dagen
de nieuwe dag breekt weldra aan.

www.myplaceofpeace.com/de-nieuwe-dag

 

Daarna zal ik alle volken een nieuwe taal geven. Een zuivere taal, waarmee ze Mij als God zullen vereren. Allemaal samen zullen ze Mij dienen. Sefanja 3 : 9

Niemand denkt meer dat hij zonder mij kan. Sefanja 3 : 11b

Wat een belofte, wat een prachtige toekomst…
Hier mogen we naar uitkijken, dit mogen we verwachten. Deze tijd zal komen.
We kunnen het ons bijna niet voorstellen en toch staat het in de Bijbel.
Het idee, dat niemand meer zal denken dat hij zonder God kan en samen God dienen. Elkaar begrijpen en verstaan. Dezelfde taal spreken waarmee we God kunnen dienen.
Wat zal dit mooi zijn.
Ik weet niet hoe God dit gaat doen, dat mag ik aan Hem over laten, maar ik weet wel zeker dàt Hij het gaat doen en dat is voor mij genoeg.
Tot die tijd mogen wij ons laten gebruiken door God om Zijn plan te voleindigen.
En als nu deze wereld er nog zo heel anders uit ziet, dan God het heeft bedoeld, dan mogen we ons en elkaar troosten met deze zekerheid.

“Dank U Heer dat er zo’n geweldige toekomst voor ons ligt, voor ieder van ons, die hier en nu begint.”

www.myplaceofpeace.com/een-geweldige-toekomst

IK MAAK ALLES NIEUW

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht,
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij”.
Openbaringen 21 : 4

Wat kan ik naar die tijd verlangen, dat al het lijden voorbij zal zijn.
Geen dood, geen pijn, geen verdriet, we kunnen het ons niet eens voorstellen.
Helaas leven we in een gebroken wereld en hebben we allemaal met deze dingen te maken.

Maar God belooft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.
Al het lijden van deze wereld zal dan voorbij zijn. Wat een dag zal dat zijn hè. Ik kan er soms zo intens naar verlangen en naar uitkijken.

Maar dit betekent niet dat God ons nu maar aan ons lot overlaat, integendeel.
Hij heeft ons zelfs Zijn Zoon Jezus Christus gegeven als onze Steun en Toeverlaat. Hij helpt ons om in het heden en nu te leven, daar waar God ons heeft geplant.
Hier mogen we bloeien en tot wasdom komen, Gods geur verspreiden en genieten van de zegeningen die Hij ons geeft.
En als we lijden, dan mogen we weten, dat dit tijdelijk is en weer voorbij zal gaan. We hebben een hoopvolle toekomst, want Hij maakt alles nieuw.

DE HEMELVAART

Jezus is weer naar de Hemel
maar het is nog niet voorbij
want hij komt weer terug
om te halen jou en mij.

Om alles nieuw te maken
wat verkeerd is, boos of slecht
dan droogt Hij alle tranen
veegt ze met Zijn Liefde weg.

Hij maakt nu in de Hemel
een plaatsje voor jou en mij
daar mag jij later ook naar toe
die zekerheid maakt je nu al blij.

Kom…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
6
feb

KOM…

Kom…en geef je aan Hem over
leg je leven voor Hem neer
niets op aarde is hier blijvend
wel de Liefde van onze Heer.

Kom…en kniel maar voor Hem neder
voel Zijn Liefde door je heen
laat je tranen nu maar stromen
Zijn armen veilig om je heen.

Kom…en zie Zijn doorboorde Handen
in een warm welkom uitgespreid
voel de wonden in Zijn zijde
stel niet uit, nu is het tijd.

Kom…je zonden zijn vergeven
een nieuw leven wacht op jou
al je pijn mag je aan Hem geven
Jezus verwacht je…ga maar gauw!

Wees niet bang Ik heb je niet verlaten
al woeden stormen in en om je heen
niemand weet wat er zal gebeuren
dat weet God alleen.

De wereld is niet aan het einde
maar er komt een nieuw begin
als door barensweeën heen
jouw leven heeft zin.

Het kwaad zal worden vermorzeld
het goede zal blijven bestaan
alles wordt anders, alles nieuw
al het oude zal vergaan.

Leef met een eindeloze hoop
er komt een einde aan dit lijden
Ik ben niet uit op jullie ondergang
maar zal je juist bevrijden.

Luister niet naar negatieve berichten
en al die doemdenkerij
verwacht alleen het goede
en stel je vertrouwen maar op Mij.

Dan kun je uitzien naar een toekomst
die Ik nu nog niet kan onthullen
Mijn plan zal ik voleindigen
laat die hoop je blijven vervullen.

Geef het door

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
2
jun

Geef het door

Jezus heeft een plaats bereid voor jou
in het Huis van God de Vader
daar mag jij ook wonen
binnenkort of later.

Alles ligt al klaar
nieuwe kleren en een nieuwe naam
een nieuw lichaam gaaf en rein
Jezus heeft dat allemaal voor jou gedaan.

Hij is opgevaren naar de hemel
Zijn werk op aarde heeft Hij volbracht
zodat jij de weg naar Huis kan vinden
naar een Vader die op je wacht.

Geef het door aan alle mensen
Jezus stierf voor jou en mij
Hij is opgestaan en Hij leeft
Hij wacht in de hemel op jou en mij.

Tot die tijd zal Hij je leiden
met de Trooster, Zijn Heilige Geest
die je alles zal leren en de weg zal wijzen
daarom vieren we Pinksterfeest.

Nog even

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Leven
29
nov

Nog even

Nog even zweven op de wind
nog even dansen in het rond
nog even vrolijk dartelen
dan bereiken ze de grond.

Teruggekeerd naar moeder aarde
weer vergaan tot stof
tot op die grote mooie morgen
ook zij weer zingen tot Gods lof.

Zo gaat de cyclus steeds zijn gang
nieuw leven, dood, maar niet voorbij
alles wordt nieuw en zal herrijzen
dat geeft hoop en maakt je blij.

EEN KUNSTWERK VAN GOD

Psalm 51:19
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten.

Een gebroken geest en een verbrijzeld hart…wat blijft er dan nog over?
En toch is dat het offer dat voor God van waarde is, meer vraagt Hij niet en meer wil Hij
ook niet.
Geen offerdieren, geen goede werken, maar alleen dat wat er over blijft als alles weg valt.
Gebrokenheid, leegte, scherven, daar neemt God genoegen mee en daar kan Hij iets mee.
Of anders gezegd…dan pas kan Hij er iets mee.

Hij heelt, geneest, verbindt en vormt je weer tot een geheel.
Hij maakt een kunstwerk van jouw leven als jij alle scherven inlevert.
Meer hoef je niet te doen, God doet de rest.

Hier ben ik Heer met mijn gebrokenheid, mijn onvermogen, mijn angsten en onvolkomenheid.
Wilt U er iets moois van maken?
Dank U wel.
Amen

Een kunstwerk van God

God’s hart is eens gebroken
en het breekt dagelijks weer
in duizenden, miljoenen stukjes
iedere breuk doet Hem zo’n zeer.

Hij voelt het verdriet en de pijn van binnen
van ieder kind dat op aard’ moet lijden
Hij draagt en ondersteunt Zijn kinderen
wijkt geen moment van hun zijde.

Ook jouw gebroken hart
kan God alleen genezen
als je alle scherven
maar aan Hem wil geven.

Hij heelt en verzorgt je wonden
met balsem van Liefde en oneindige trouw
met woorden, die Hij steeds weer fluistert:
“Jij bent Mijn kind, Ik houd van jou!

Zo geneest God diep van binnen
stap voor stap en deel voor deel
Hij maakt een kunstwerk van jouw leven
en vormt je met Hem tot één geheel.