web analytics
Posts Tagged "Liefde"

Heeft Jezus je al aangeraakt
mag Hij heel dicht bij je komen
heb je Zijn Liefde al gevoeld
mag Hij in je wonen?

Heeft Jezus je al geheiligd
zuiver, eerlijk, en rein
heb je al gehoord
dat Hij jouw Vriend wil zijn?

Heeft Jezus je al schoongewassen
witter nog dan sneeuw
heeft Hij je al gevormd
tot één volmaakt geheel?

Heb jij Jezus al toegelaten
in je diepste pijn
dan zul je weer kunnen bloeien
als een roos in de woestijn.

Liefde blijft

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
14
feb

Liefde is het enige
dat nooit zal vergaan
in leven en in dood
blijft de Liefde bestaan.

Zij vraagt niet en dwingt niet
laat iedereen vrij
kwetst niemands gevoel
Liefde maakt blij.

Zij houdt niet van opsmuk
of uiterlijk vertoon
zij ziet het hart aan
zoals Jezus, Gods Zoon.

Hij is die Liefde
die was is en blijft
in jou en in mij
tot in eeuwigheid.

God gelooft in jou

God gelooft in jou
Zijn Iiefde houdt eeuwig stand
jouw naam ligt op Zijn tong
en staat geschreven in Zijn Hand.

Zijn genade is zo groot
Zijn Liefde voor jou verandert niet
Hij is blij als jij blij bent
jouw verdriet is Zijn verdriet.

Zijn Geest leeft ook in jou
Hij leidt je door alles heen
want God gelooft in jou
Hij weet waarvoor, waarheen…

Zijn Liefde is zo kostbaar
maar toch niet te koop
je kunt het gratis krijgen
Jezus is onze hoop.

Ook jij bent onbetaalbaar
de hoogste prijs heeft God betaald
niets was Hem te veel
jij bent Hem alles waard.

In Zijn Liefde mag je rusten
gewiegd als een klein kind
veilig in Zijn armen
terwijl Hij zachtjes voor je zingt.

De Liefde in Zijn ogen
jouw hoofd rustend aan Zijn hart
vol van mededogen
kust Hij jou heel zacht.

Zijn stem fluistert teder
woorden van geluk en hoop
je voelt je veilig en geborgen
bij Vader God op schoot.

Dank U Heer

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, Gebed
9
jan

Dank U wel, Here God
voor deze nieuwe dag
dat ik weer mocht ontwaken
en in Uw Liefde leven mag.

Dank U voor Uw kinderen
waar ik van mag houden
dank U wel voor Jezus
de Rots waar ik op mag bouwen.

Voor de Liefde en de trouw
die ik van U ontvangen mag
voor de strijd en de pijn
voor een traan en een lach.

Waardoor ik ben geworden
afhankelijk en klein
een kind dat veilig geborgen
aan het Vaderhart van God wil zijn.

Dank U Heer, U wil ik kennen
op Jezus lijken doen zoals Hij
vergeef me als ik hier in faalde
Uw genade maakt mij weer vrij.

Je hoeft nog niet te stoppen
je hebt nog even tijd
de trein rijdt rustig door
tot in de eeuwigheid.

Je kaartje is al geregeld
Jezus heeft het met Zijn leven betaald
omdat Hij jou zo lief heeft
zodat jij de eindbestemming haalt.

De reis gaat over bergen en dalen
langs stille wateren en groene weiden
je zult stormen moeten trotseren
je mogen verwonderen en verblijden.

De Machinist volgt het juiste spoor
maar jij wil soms een andere weg
Hij kijkt je dan verdrietig aan
maar doet toch wat jij zegt.

De reis kan heel lang duren
soms maar een korte tijd
als de reis wordt onderbroken
en jij het eindpunt hebt bereikt.

Je dommelde langzaam in
door de slaap overmand
vergeten dat je op weg was
naar het Beloofde Land.

Dan staat de trein plots stil
verbaasd kijk je uit het raam
Iemand trok er aan de noodrem
maar dan zie je Jezus staan.

Je ziet de Liefde in Zijn ogen
Zijn armen uitgespreid
je herkent in Hem de Machinist
je eindbestemming is bereikt.

Je oren horen de zuiverste klanken
je ogen aanschouwen een kleurenpracht
je hart voelt een Liefde niet te bevatten
als Jezus je welkom heet dicht aan Zijn hart.

NIEUWJAARSZEGEN VOOR JOU

Dat Gods Liefde je mag omstralen
dat Zijn Vrede jou vervult
dat Zijn kracht jou op mag richten
dat Zijn aanwezigheid jou omhult.

Dat in de dalen van het leven
jouw oog op Jezus gericht zal zijn
dat Hij jou zal mogen dragen
je sterke Rots in nood en pijn.

Dat je vreugde zal mogen ervaren
dank voor wie Hij is en wie jij bent
voor grote en kleine zegeningen
dat je door God mag worden gekend.

Dat je iedere morgen weer mag zeggen
dank U Heer voor deze nieuwe dag
dat je Zijn Liefde uit mag delen
aan ieder mens die jij ontmoeten mag.

Dat die zegen weer bij je terug mag komen
als je stil bent in Gods aanwezigheid
dat jij je als een kind mag blijven verwonderen
dat geen weet heeft van drukte of tijd.

Dat je met open hart het nieuwe jaar mag betreden
vol verwachting, stil en klein
het goede verwachtend, geven en nemen
wetend dat je een geliefd kind van God mag zijn.

Cobi van der Hoeven-Zondag
www.myplaceofpeace.wordpress.com

Als je vrede is verdwenen
en je hart gaat zo te keer
als Kerst een blok aan je been is
en je wilt niet meer.

Als heel de wereld met zijn leed
als een molensteen op je drukt
als je hoop verdwenen is
als je voor God en mensen vlucht.

Als het afgelopen jaar
niet heeft gebracht wat je had gehoopt
als je niet meer weet
waar je eigenlijk in gelooft.

Probeer dan maar te knielen
of wees een poosje stil
er is een God en Vader
die jou helpen wil.

Ook Hij heeft leed te dragen
Zijn tranen stromen dag en nacht
Hij wil jouw leed verzachten
als Hij jou omarmen mag.

God zond zijn eigen Zoon
Zijn geliefde Kind
Gods geschenk voor jou
zodat jij weer vrede vindt.

Laat Zijn Liefde je maar vervullen
in Jezus heb je een echte Vriend
alleen Hij kan die leegte vullen
jij bent Gods geliefde kind!

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levensweg.

Een Vriend om op te bouwen
een Schuilplaats en een Rots
een Mens zo heel gewoon
een Koningszoon, onze Vader God.

Je mag ook voor jezelf zorgen
jij bent waardevol en goed zoals je bent
je mag genieten van de grote en kleine dingen
God weet wel hoe je werkelijk bent.

Je hoeft jezelf niet steeds te bewijzen
God wil dat ook jij gelukkig zult zijn
Zijn genade is ook voor jou genoeg
je mag gewoon jezelf zijn.

Met goede werken kun je niets verdienen
alleen als je het uit Liefde voor Hem doet
dan heeft het eeuwigheidswaarde
zo kan Hij het zegenen en is het goed.

Dus pluk de dag en leef
heb lief, huil, zing en lach
hef je hoofd omhoog, zoek God
maak iets moois van iedere dag.