web analytics
Posts Tagged "hopen"

Als het donker is

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
23
dec

Als het donker is

Als het in jou donker is
geen sterren aan de hemel staan
als je het liefste dat je had
zonder jou moest laten gaan…
 
Als de weg zo duister lijkt
zonder einde of begin
als je hoop vervlogen is
je leven doelloos zonder zin…
 
Bedenk dan maar dat in jouw hart
’t Kerstkind toch wordt geboren
ook al kun je het niet zien
en het ook niet horen.
  
Hij kijkt je vol Liefde aan
begrijpt en kent jouw pijn
Hij weet wat lijden is
en wil heel dicht bij je zijn.
 
Hij draagt je door dit alles heen
tot je weer zelf kunt lopen
en het licht weer zal kunnen zien
blijf daar maar op hopen.
 
www.myplaceofpeace.com/als-het-donker-is

De wereld is in grote nood

En toch blijf ik hopen, bidden
met of zonder woorden
toch weet ik zeker
dat U mij zal horen.

Al krijg ik geen antwoord
op mijn vele vragen
U droogt mijn tranen
en wil mij dragen.

Op Uw Liefde blijf ik vertrouwen
die U in mij hebt gelegd
een keuze die ik zelf kan maken
biddend strijden in gebed.

Dus blijf ik roepen, schreeuwen
al duurt het nog zo lang
bevrijdt ons van het kwade
voleindig toch Uw plan.

Stop het moorden, de martelingen
het lijden is zo onmenselijk groot
laat Uw Liefde overwinnen
de wereld is in grote nood.

HOPEN EN VERTROUWEN

Psalm 37 : 3a, 5a, 7a en 34a
3a Vertrouw op de HEER en doe het goede,
5a Leg je leven in de handen van de HEER,
7a Blijf kalm en wacht op de HEER,
34a Vestig je hoop op de HEER
en blijf op de weg die hij wijst,

Wat staan er toch prachtige wijsheden in de Bijbel.
Bovenstaande teksten kwam ik zo maar even tegen in een psalm.

De Bijbel is echt een leidraad voor ons leven.
Het is alleen zo jammer dat we soms iets moeten overwinnen om hem open te slaan.
Want als we met open hart de Bijbel lezen is er altijd wel iets dat ons aanspreekt of waar we weer mee verder kunnen.
En is het niet op dit moment dan schiet het ons later wel weer te binnen op een moment dat wij het nodig hebben.
Vooral de psalmen vind ik zo mooi en herkenbaar voor iedere periode van ons leven.

Vertrouwen, overgave, wachten en hopen.
Ze springen er voor mij zo maar uit in deze psalm.

We mogen vol vertrouwen deze nieuwe dag beginnen en ons leven in Zijn Handen leggen. We hebben immers niets van onszelf.

Onze geliefden, onszelf en deze wereld mogen we aan Hem overgeven in de zekerheid dat we bij Hem geborgen zijn, waar we deze dag ook weer door heen mogen/moeten gaan.

We mogen wachten en stil zijn, kostbare momenten in de drukte van ons bestaan. Maar we hebben ze zo hard nodig.

We mogen onze hoop op Jezus stellen en ons aan Hem vasthouden.
Zo staan we vast verankerd op een Rots die niet wankelt, een stevig begin van de dag.

En dan nu maar hopen en vertrouwen dat ik dit vast kan houden deze dag.
Anders word ik gewoon stil en wacht ik op de Heer…en geef ik alles aan Hem over.
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar we krijgen tenslotte iedere dag en nieuwe kans.
Waarom zouden we hem niet grijpen?

ALS ALLE DEUREN ZIJN GESLOTEN

Soms kun je niets meer doen
dan alleen op God vertrouwen
je hebt niets meer in de hand
je kunt alleen nog je handen vouwen.

Soms lijken alle deuren
hermetisch afgesloten
geen sleutel die er op past
je kunt alleen maar blijven hopen.

Op Gods goedheid en de zon
die eens weer zal gaan schijnen
niets is blijvend, dat is zeker
er komen andere tijden.

Koorden van Liefde kan Hij weven
als je zelf niet kunt vergeven
bruggen slaan waar ze zijn gebroken
aan Zijn Hand er over lopen.

Stil zijn en niets meer verwachten
zo kan God jouw pijn verzachten
doe je ogen nu maar dicht
als je wakker wordt is het weer licht.

IK VERTROUW OP U

“Maar ik ben als een groene olijfboom
in het huis van God
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

Ik zal u eeuwig loven om wat U hebt gedaan
ik blijf hopen op Uw naam, die goed is,
in de kring van wie U lief zijn”.
Jesaja 52 : 10, 11

David spreekt deze woorden bepaald niet in een rustige periode van zijn leven, waar alles op rolletjes loopt.
Hij was op de vlucht voor Saul en ondergedoken op een veilge plaats.
Maar ook daar werd hij ontdekt door de Edomiet Doëg en die wist niet hoe snel hij deze ontdekking door moest geven aan Saul.

Raakte David in paniek?

Nee, integendeel, hij koos er voor om God groot te maken en te eren midden in zijn hachelijke situatie.
Hij getuigde van Gods liefde en trouw en hield zich daar aan vast.
Hij wist dat Gods liefde eeuwig zou duren.
De moeilijke tijden zouden ooit voorbijgaan, maar Gods liefde blijft bestaan in eeuwigheid.

Het is lang niet altijd gemakkelijk om God groot te maken en te eren als je in een dal zit.
Maar David was maar een gewoon mens zoals jij en ik met fouten en gebreken.
Hij koos er voor om op de liefde van God te vertrouwen.
Daar gaat kracht van uit en dat geeft je moed om door te gaan, ook als de omstandigheden tegen je zijn.

Heer, ik wil U loven en op U vertrouwen. Mijn hoop is op U.
Ik zie niet naar de omstandigheden, maar naar Uw liefde, die er is en er altijd zal zijn
U bent bij mij en met U wordt deze dag een dag van overwinning in Jezus naam.

Amen

Advent is…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
14
dec

Advent dat is wachten
wachten waarop
op de honderdduizend
of een aanraking van God?

Advent dat is verwachten
een vlammetje flakkerend klein
maar dat in het diepste duister
een stralend Licht zal zijn.

Advent dat is hopen
dat zorgen weer verdwijnen
en na iedere onweersbui
de zon weer zal gaan schijnen.

Advent dat is geloven
dat vrede eens zal komen
en ieder mens in vrijheid
op de nieuwe aarde zal wonen.

Advent is zeker weten
al is ons lichtje nog zo klein
eens zullen we met elkaar
één groot en stralend Licht mogen zijn.

Waar duisternis geen vat op heeft
waar geen traan meer wordt geplengd
waar God zelf ons Licht zal zijn
dat is voor mij Advent.

De zon komt op
ik hoor geen vogel zingen
ze zwijgen stil
uit eerbied voor de Heer.

Er is in mij
een stil verwachten
dit is niet het einde
er is meer.

Meer van Zijn Liefde
meer van Zijn kracht
sterker dan de dood
Licht in de nacht.

De wereld wacht
in barensnood gevangen
het mensdom schreit
van spijt en van verdriet.

Heeft Jezus hen
voorgoed verlaten?
Stil maar
God verlaat je niet!

Blijf maar hopen op een wonder
ergens woedt een felle strijd
waar Jezus uit komt als overwinnaar
nog even wachten, ’t is bijna tijd…