web analytics

Maar Gods Liefde is groot!
Hij is vol Liefde voor de mensen, Hij houdt van ons. Efeziërs 2 : 4

Eigenlijk zijn we al bij Hem in de hemel. Efeziërs 2 : 7

Een hemel op aarde…?
Soms lijkt het er in de verste verte niet op. Als we naar alle ellende kijken op deze aarde, dan doet het ons bepaald niet denken aan de hemel, die stel ik me wel anders voor.
En toch zijn dit woorden van Paulus die zeker waar zijn. Hoe dan?

We mogen opzien naar Jezus en leven in Gods Liefde, midden in de pijn en het verdriet dat ons kan overkomen. Die grote machtige God is vol Liefde voor alle mensen, voor jou en voor mij. Hij houdt van ons. Hij ziet ons zitten gewoon zoals we zijn. Hij is bewogen met ons. Zijn Liefde voor ons is groot!
Die zekerheid, dit te mogen weten, is eigenlijk al een hemel op aarde.
Het is een voorrecht om zo dicht bij God te mogen leven, nu al, hier, op dit ogenblik en alle dagen van ons leven hier op aarde.
Dat maakt het leven draaglijk omdat God ons draagt.
Die wetenschap toont ons iedere dag wel ergens een stukje van Zijn hemels Licht.
Zo leven we toch in een hemel op aarde omdat we in Zijn Licht en Liefde mogen leven.

“Dank U Here God dat wij nu al heel dicht bij U mogen leven.
Help ons dit steeds weer te beseffen, hoeveel U van ons houdt, ook als we het zo niet altijd voelen.
U bent bij ons, ook vandaag!”

 

Tags: , ,

This entry was posted on dinsdag, juli 14th, 2015 at 06:19 and is filed under bemoediging-juweeltjes, JUWEELTJES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.