web analytics
Archive for the "Stilte" Category

Stil maar…

Stil maar…
vertel het maar…
leg alles maar bij God de Vader neer
Hij zal je in Zijn armen nemen
Zijn hart doet ook zo’n zeer.

Stil maar…
huil maar…
God ziet jouw tranen, elke zucht en snik
Hij zal ze met Zijn Liefde drogen
zie je de Liefde op Zijn gezicht?

Stil maar….
vecht maar…
je strijdt niet alleen
God is aan het werk en aan het strijden
samen met Hem kom je er wel door heen.

Stil maar…
voel maar…
ook al voel jij je soms heel alleen
niets kan jou van God scheiden
Zijn armen zijn troostend om jou heen.

Stil maar…
kijk maar…
zie je het licht al gloren aan de kim
er komen andere tijden
ook voor jou krijgt het leven weer zin.

Stille kracht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
mei

Stille kracht

Er zit kracht in de stilte
in de stilte van de nacht
als gedachten gaan en komen
en tot rust worden gebracht.

Als alle stemmen zwijgen
behalve het zachte refrein
van Gods levensadem in mij
dat er altijd weer zal zijn.

Die beweging geeft me houvast
brengt me weer terug bij Hem
zodat ik in die rust en vrede
Gods zachte stem weer herken.

Ik koester mij in Zijn Liefde
onbewust van dag of nacht
hier wil ik altijd zijn
niets dat ik nog verwacht.

Gebed zonder woorden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
16
apr

Gebed zonder woorden

Gebed zonder woorden
maakt je rustig en stil
brengt je dichter bij God
wie Hij is wat Hij wil.

De klok tikt de tijd weg
zonder dat je het kunt horen
de deur is gesloten
even niet storen.

Je hart is geopend
je aandacht gericht
op God onze Vader
Hij maakt zware lasten licht.

Stil en aandachtig
luister je naar Gods zachte stem
het is goed bij Hem te zijn
er is niemand die jou zo goed kent.

Je hoeft God niets te geven
en ook niets te zeggen
je mag heel stil bij Hem zijn
en alles in Zijn Handen leggen.

Stilte over alle landen
ach was dat maar waar
geen kanonskogels of granaten
maar omzien naar elkaar.

Stilte in alle harten
Gods stem weer leren verstaan
niet tegenover maar
naast elkaar blijven staan.

Reik elkaar de hand
zonder einde of begin
een eindeloze cirkel
met Gods Liefde er midden in.

Een cirkel die niet kan breken
maar eeuwig zal bestaan
omdat Jezus er met Zijn leven
borg voor heeft gestaan.

In de stilte

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
feb

In de stilte

Alleen met mezelf
heel klein en stil
zoek ik naar U
Uw stem en Uw wil.

Ik zing zacht voor me heen
een lied en ik wacht
maar ik hoor niet de stem
die ik eigenlijk had verwacht.

Ik voel wel de tranen
die rijkelijk gaan stromen
als ik zo dicht bij U
aan Uw voeten mag komen.

Gevuld met Uw vrede
bevrijd van mijn last
ben ik heel dicht bij U
U houdt mij vast.

Uw Geest vervult mij
mijn ziel komt tot rust
ik ben mij van Uw Liefde
en aanwezigheid bewust.

Stilte omgeeft mij
geen woord wordt gezegd
als ik moegestreden
mijn hoofd op Uw schouder leg.

In de stilte van je hart

Woorden zijn de diepste roerselen
uit het hart van jou en mij
ze kunnen mensen diep verwonden,
veroordelen of maken vrij.

Stilte is de plaats in het hart
waar alles eens is begonnen
daar leidt de Geest ons zacht en stil
wordt al het kwaad overwonnen.

De tong is een vurig instrument
en lang niet altijd in onze macht
zwijgen is zo kostbaar als goud
in stilte wordt Gods werk volbracht.

Daal af in de stilte
in je eigen woestijn
dan zul je Jezus ontmoeten
en dicht bij Hem kunnen zijn.

Dan komen woorden van hoop
en vrede uit je mond
door woorden van liefde
wordt niemand meer verwondt.

Want Gods Woord geeft leven
jaagt het duister op de vlucht
in de stilte van je hart
vind je Jezus en jezelf terug.

Stille tijd

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES, Stilte
25
sep

STILLE TIJD

Markus 1:35
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Jezus zocht steeds weer de stilte op. Hij verzette als het ware geen stap voordat Hij gesproken had met Zijn Vader en aan Hem had gevraagd waar Hij zijn voet neer moest zetten en welke richting Hij moest gaan.
Jezus kwam van God, leefde van uit God en keerde terug tot God.

Voor ons is het niet anders. Ook wij mogen dezelfde weg gaan als Jezus, ook al zijn wij de weg wel eens kwijt of kunnen we de zachte stem van God niet verstaan door alle drukte en zorgen van het leven, die soms de boventoon voeren.
Dan wordt het tijd om een pas op de plaats te maken, alles van je af te schudden en de aanwezigheid van God te zoeken.
Als Jezus dit contact al zo nodig had, dan is het duidelijk dat wij zeker niet zonder kunnen.
Het is geen verplichting of een moeten, voor sommige van ons is het woord “stille tijd” een beladen woord geworden.
Dat is Gods bedoeling nooit geweest, we mogen in Zijn tegenwoordigheid verkeren, als het ware bij Hem op schoot kruipen, om tot rust te komen, om ons te laten vullen met Zijn Liefde en zo het leven weer aan te kunnen, zodat we weer in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen of de juiste weg in te slaan.

Stille tijd is er alleen maar om ons te helpen, om ons toe te rusten voor de nieuwe dag en de dingen, die ons te wachten staan.
Het vraagt zeker wel eens zelfdiscipline, maar het hoeft geen uren te duren.
Zo maar even de naam van Jezus noemen, een kort gebed, een stukje uit de Bijbel lezen, nadenken over een tekst of zo maar stil zijn en proberen alle gedachten uit te bannen.
Het brengt je dichter bij God en je word je meer bewust van het feit dat God met je mee gaat en er voor je wil zijn, ieder moment van de dag.

Je hoeft niet, je mag en het zal jezelf en anderen tot zegen zijn.

ALLEEN DOOR JOU

Posted by: Cobiin Jezus, Stilte
26
aug

God heeft geen tempel nodig
een kerk of een mooi huis
in jouw hart wil Hij wonen
daar alleen voelt Hij zich thuis.

God vraagt van jou geen offers
geen goede werken of een goede daad
maar een rein en zuiver hart
dat is waar het werkelijk om gaat.

God vraagt van jou geen mooie woorden
of een ellenlang gebed
maar in de stilte samen met Hem
kan soms veel meer worden gezegd.

Jij bent voor God een kostbare tempel
door Zijn Geest verbonden met hemel en aarde
zodat Zijn Liefde ieder mens kan bereiken
jij bent voor Hem van heel veel waarde.

Cobi van der Hoeven-Zondag