web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Als het duister valt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
15
feb

ALS HET DUISTER VALT

Als de gordijnen zijn gesloten
het licht verdwenen
het duister valt…

Als je gedachten
met je op de loop gaan
angst en zorg je overvalt…

Als je helemaal niet kunt slapen
minuten lijken uren
de tijd staat stil…

Als de tranen blijven stromen
en je ligt daar
eenzaam en stil…

Kijk eens goed, wie zit daar bij je
op de rand van je bed?
Wie houdt vol Liefde je Hand vast?
Het is Jezus,
dat heeft Hij immers zelf gezegd.

“Ik zal er zijn, Ik zal je dragen
als het duister je overvalt
Ik zal je in Mijn armen nemen
Ik draag je door dit donkere dal.

Ik ben jouw Trooster en Bevrijder
van angst en pijn, Ik geef je weer moed
Ik ben bij je, waar je ook door heen gaat
ga maar slapen, alles komt goed!”

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
15
feb

ADVENT

Advent dat is verwachten
een wonder klein en teer
een kindje in de kribbe
Hij brengt je bij de Vader weer.

Advent dat is ook stil zijn
luisteren naar Zijn zachte stem
Hij heeft je iets te zeggen
Hij weet wie je werkelijk bent.

Advent dat is een kaarsje
brandend in de nacht
dat in jou groeit tot een stralend Licht
als Jezus mag wonen in jouw hart.

Gods Vaderarmen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
14
feb

GODS VADERARMEN

Gods veilige Vaderarmen
waarom kunnen we die niet altijd vinden
juist als we ze zo nodig hebben
en bijna lijken te verdrinken?

Waarom kunnen we ze niet voelen
veilig om ons heen
gaan we struikelend verder
doen we het liever alleen?

Waarom moet het water
ons eerst vaak aan de lippen staan
voordat we eindelijk ontwaken
en schoorvoetend naar Jezus gaan?

Waarom moeten we eerst breken
voor we door de nood gedreven
ons gebroken hart
aan Jezus durven geven?

Maar hoe lang het ook mag duren
voor je die stap waagt
Jezus wil er voor je zijn
het is nooit te laat.

Zijn Vaderarmen
slaat Hij teder om je heen
dan ben je veilig en geborgen
en nooit meer alleen!

Waar was God?

Posted by: Cobiin Bemoediging, Leven2
14
feb

WAAR WAS GOD?

In die arm om je schouder
in dat lieve gebaar
in dat luisterend oor
mag je weten…God was daar.

In die ogen vol liefde
in die vriend die je steunt
in dat bemoedigende kaartje
het is God…waar je op leunt.

In de aandacht van die ander
in die woorden zo gemeend
in die mens die met je huilt
is het God…. die met jou weent.

In de hoop die gaat dagen
dwars door pijn en moeite heen
in het zeker mogen weten
God laat Zijn kinderen nooit alleen.

Waarom oh God?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Twijfel/vragen
14
feb

WAAROM…OH GOD?

Waarom oh God, ik kan U niet begrijpen
waarom toch al die stormen en natuurgeweld
waarom die overstromingen, dat lijden
het lijkt wel of een mens voor U niet telt.

Waarom oh God, moeten mens en dier zo lijden
was het lijden van Uw Zoon dan niet genoeg?
ziet U wel alle tranen, die er stromen
we verdrinken in onze eigen tranenvloed.

Ik kijk omhoog en zie een stortvloed komen
van Gods tranen, die de wereld overspoeld
ik zie een kruis staan op een heuvel
waar het bloed van Jezus nog steeds vloeit.

Ik buig mijn hoofd en kan alleen maar stamelen
het is goed Heer, wat er ook gebeurt
ik weet dat U het zo niet wilde
dat ook Uw hart van binnen wordt verscheurd.

Ik weet ook van Uw plan voor deze wereld
dat U werkelijk alles heeft gekost
en ons weer terug brengt bij God de Vader
waardoor deze wereld van haar lijden wordt verlost.

Uw plan gaat door, wat er ook zal gebeuren
al blijft er geen steen meer op de ander staan
maar aan het einde gloort het licht reeds aan de kimme
het duurt niet lang meer, Jezus komt er aan!

WAAR BENT U GOD?

Ik ben hier, jouw Vader
Ik ben in en om je heen
in de natuur, in bloemen en dieren
Mijn wereld laat ik nooit alleen.

Ik wil alleen maar liefde geven
Ik wil dat jij gelukkig bent
Ik bedoelde geen geweld of oorlog
Ik wil dat je Mij als Vader kent.

Ik kwam zelf naar deze wereld
Ik wachtte niet lijdzaam af
Mijn Zoon gaf ik ook voor jou
Hij was het liefste dat Ik bezat.

Kijk maar naar Jezus
leer van Mijn trouw
Mijn liefde voor het zwakke
Ik houd zo ontzettend veel van jou.

Van ALLE mensen op deze wereld
ook als je denkt dat Ik niet besta
Ik kijk jou in liefde aan
Ik heb je immers zelf gemaakt.

Ik gaf je de vrijheid om te kiezen
maar het kwaad begon al in het Paradijs
de hele schepping draagt daarvan de gevolgen
ook de natuur is van de wijs.

Aan al het leed in deze wereld
lijd Ik het allermeest
Ik draag de wereld in Mijn armen
tot zij zich aan Mij overgeeft…..

UW GENADE IS MIJ GENOEG

Een schat in aarden vaten
dat is Jezus in jou, Gods eigen Zoon
broos en breekbaar vaatwerk
is een plaats waar Hij graag woont.

Die plaats, dat is jouw lichaam
een tempel voor Zijn Heilige Geest
die mag je goed verzorgen
omdat jouw schat veel waarde heeft.

Door te lezen uit de Bijbel
te leren uit Gods Woord
door samen te komen in een kerkdienst
waar Gods stem nog wordt gehoord.

Door te geven van Gods Liefde
die je zelf ontvangen mocht
door je gaven te ontdekken
en te gebruiken tot eer van God.

Geen vat zo broos, zo zwak of klein
als woning van God kan het een tempel zijn
omdat jouw zwakheid er niet meer toe doet
en ook jij zal kunnen zeggen:
Uw genade is mij genoeg!

Samen sterk

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
14
feb

ikvermagalledingen

SAMEN STERK

Als je rust verdwenen is
gedachten tollen door je hoofd
als je niet eens meer zeker weet
waarin je eigenlijk gelooft….

Als je dreigt te breken
als het geknakte riet
dan is daar de stem van Jezus:
“Ik verbreek je niet.

Ik leg slechts mijn armen
zachtjes om je heen
help jouw lasten dragen
je hoeft het niet alleen.

Je hoeft niets uit te leggen
Ik ken je diepe pijn
die ben Ik aan het genezen
Ik zal heel dicht bij je zijn.

Ik zal voor je strijden
en de mensen om je heen
ook deze strijd wordt overwonnen
hier komen we samen door heen.

Denk maar aan die tijden
waarin je mij duidelijk zag
Ik ben nog steeds dezelfde
als Ik je vertroosten mag.

We zullen samen stil zijn
samen huilen, samen pijn
het donker zal weer gaan verdwijnen
en samen overwinnaar zijn”

Als je wankelt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Oud/Nieuwjaar
14
feb

ALS JE WANKELT
(op de drempel van het nieuwe jaar)

Voor allen die eenzaam zijn
voor hen die denken
dat ze zijn vergeten
voor hen die lijden
de wanhopigen
die niets meer zeker weten…

Voor hen die steeds maar dieper
lijken weg te zakken
voor de twijfelaars
de zieken
de sterken en de zwakken…

Voor jou dus en voor mij
voor die grote, stoere bink
voor die kleine, oude vrouw
voor dat verweesde kind…

Voor ieder die op de drempel
van het nieuwe jaar
wankelend stil blijft staan
die de sprong niet durft te wagen
die niet verder durft te gaan…

Het lijden kan zo hevig zijn
dan rest je maar één ding
God beter leren kennen
Hij geeft je leven weer zin.

Hij geeft je hoop en uitzicht
en toch weer nieuwe kracht
kijk niet om maar zie op Jezus
het beste komt nog
als je het van Hem verwacht.

Open je hart

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
14
feb

OPEN JE HART

Zullen we samen naar Hem toe gaan
ons verootmoedigen voor de Heer
zullen we onze ogen sluiten
voor hem knielen, nederig en stil?

Zullen we Hem alles vertellen
wat jou zo’n pijn doet en benauwt
weet je dat ik jou mag vertellen
dat God heel veel van je houdt?

Weet je dat God juist wil komen
in jouw allerdiepste pijn
weet je dat Hij met je meehuilt
en heel dicht bij jou wil zijn?

Weet je dat Hij alleen jou kan genezen
omdat Hij zelf zo veel heeft doorstaan
weet je dat Zijn genezende Handen
jouw wonden weer genezen gaan?

Weet je dat er een tijd zal komen
dat er geen zorgen meer bestaan
dat jouw ogen weer zullen lachen
zich nooit meer vullen met een traan?

Weet je dat jouw gevouwen handen
een eerste stap zijn naar Hem toe?
Open je hart, richt je blik op Jezus
Hij geeft je kracht en nieuwe moed.