web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

STERKER DAN DE DOOD

Had U de kruisweg
maar niet hoeven gaan…

Was ik maar bij U gebleven
U niet alleen laten staan…

Had ik U maar niet verloochend
gezegd dat ik U niet ken…

Had ik maar niet geroepen:
“Kruisig, kruisig Hem!”

Had U maar niet hoeven sterven
niet voor mij…

Was Uw lijden nu maar
voorgoed voorbij…

Oh Heer, het spijt me zo
dat U die weg moest gaan
maar hoe zou ik anders
vrij tot God kunnen gaan?

U deed het voor mij
voor onze wereld in nood
dank U Jezus voor Uw lijden
Uw Liefde is sterker dan de dood.

Het laatste Avondmaal

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
28
mrt

HET LAATSTE AVONDMAAL

Ook wij breken het brood
om Jezus te gedenken
Zijn bloed dat voor ons vloeit
om ons vergeving te schenken.

Hij wast onze voeten
de minste wil Hij zijn
zodat ook wij
elkaars dienaar kunnen zijn.

Zijn angst en Zijn worsteling
laat deze beker aan Mij voorbijgaan
Zijn strijd en overgave
vrijwillig is Hij gegaan.

Niets is Hem bespaard gebleven
Zijn vrienden gingen heen
God had Hem verlaten
gebroken en alleen.

Daarom drinken wij van de wijn
en mogen het brood breken
om dit steeds weer te gedenken
en nooit te vergeten.

Jezus is opgestaan

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
25
mrt

Een lichtflits, gedonder
het voorhangsel scheurt
mensen die vluchten
wat is er gebeurd?

De graven barsten open
de dood gaat op de vlucht
een zonnestraal doorklieft het duister
een vredesduif op zijn vlucht.

Jezus is verschenen
in een stralend wit gewaad
de vrouwen vallen op de grond
is Hij het werkelijk die voor hen staat?

Dood waar is je prikkel
duister waar is je macht
Jezus is opgestaan , Hij leeft
Hij overwon de donkerste nacht.

HIJ MAAKT ALLE DINGEN NIEUW (Pasen)

Hij maakt alle dingen nieuw
het oude is voorbijgegaan
het goede blijft behouden
het kwaad zal niet meer bestaan.

Geen traan zal nog je blik vertroebelen
geen graf, geen dood en ook geen leed
want het is Pasen, een nieuwe morgen
Jezus Christus leeft.

Ook daarin mogen wij Hem volgen
met Hem sterven, maar ook opstaan uit het graf
want Jezus heeft de dood overwonnen
geef niet op, het is bijna dag…!

Nog steeds

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag, Jezus2
23
mrt

NOG STEEDS…

Nog steeds vloeit Uw bloed
voor een wereld in nood
uw wonden zijn nog niet genezen
Uw Liefde voor ons is zo oneindig groot.

Nog steeds wordt Uw zij doorstoken
iedere kreet om hulp doet U zo’n pijn
U wilt onze lasten dragen
en zelf de minste zijn.

Nog steeds wordt U gekruisigd
Uw lijden duurt nog voort
tot de laatste mens op aarde
van Uw Liefde heeft gehoord.

De dood

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

DE DOOD

De dood is zo ongrijpbaar
trekt je aan en stoot je af
het is een afscheid nemen
je staat aan een gedolven graf.

Het vertelt ook van een toekomst
van verwachting en van hoop
van heel zeker mogen weten
Jezus blijft bij mij, dwars door de dood.

Hij geeft je eeuwig leven
wonderschoon en vol van vrede
je hoeft niet bang te zijn
ook jou wil Hij dit geven

Zo kostbaar

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

ZO KOSTBAAR

Uw ogen zagen zijn vormeloos bestaan
o Heer, waarom is het misgegaan?
In de moederschoot werd hij geweven
waar is nu Uw levensgeest gebleven?

U nam nog voor U had gegeven
een leventje dat niet eens mocht leven
Toch al zo kostbaar in Uw ogen
dàt Heer wil ik alleen geloven.

Voor U is dit leven zoveel waard
U zal het voleinden
ook al heb ik het nooit gebaard.

‘k Mag van dit kindje blijven houden
help me Heer, U te vertrouwen…

(zie ook Gedichtenkaarte Overlijden)

Zo ziek…

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
23
mrt

ZO ZIEK

Zo zwak en ziek
zo stil en oud
zo moe en mager
zo vreemd, zo vertrouwd.

Zo heel dicht bij
toch zo alleen
zijn hand in de mijne
nergens heen.

Een doorgroefd gezicht
met veel verdriet
ik wil hem bereiken,
maar kan het niet.

Al een beetje op weg
naar zijn Heiland, zijn Heer
ontvang hem Heer Jezus,
hij kan niet meer…..

WANHOOPSDAAD

Als een donderslag bij heldere hemel
als een bliksemschicht
die de lucht doorklieft
zo voel ik plots
God zijn verdriet
over dit leven
door Hem gegeven
nu genomen
tot een eind gekomen…

Wie kende zij gedachten?
wie weet van zijn angstige nachten?
wie zag de wanhoop achter dat gesloten gezicht?
hoe lang heeft Hij gezocht en niet gevonden?
met wie voelde Hij zich nog verbonden?

Wat ging vooraf aan die wanhoopsdaad
naar wie heeft hij gevraagd?
wie hoorde die schreeuw om hulp die niet kwam?
wie is het die hem zijn leven ontnam?

O God, vergeef hem
’t is Uw kind
zorg dat hij nu
echte vrede vindt.

DE ENIGE TROOST

Te diep, te veel, te erg, te wreed
niet te peilen, zo veel leed
zo veel pijn, zo veel verdriet
zo veel tranen, die God ziet.

Hij wil je troosten
dicht bij Zijn hart.
kruip maar opschoot
vertel Hem je smart.

Hij huilt met je mee
Hij heeft ook verdriet
Hij droogt je tranen
God heeft je lief.

Zo heeft God het nooit bedoeld
Alleen Hij weet wat jij nu voelt.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)