web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

EEN BAKEN IN DE TIJD

Je hoeft niets te vrezen
wanneer het donker is op je weg
als je maar jouw voetstap
in die van Jezus zet.

Hij kent de weg die jij moet gaan
zelfs als het donker wordt
Zijn voetstap heeft daar al gestaan
ook om de volgende bocht.

Al lijkt je weg een wildernis
woest en zo ver van huis
Zijn voetstappen kun je altijd vinden
ze zijn gemarkeerd door het kruis.

Zij verlichten jouw duistere pad
bakens van hoop in de tijd
die jou de weg wijzen naar omhoog
en je naar God de Vader leidt.

Blijf maar zoeken naar dat baken
als je moe bent en uitgeblust
“Kom maar bij Mij, heeft Jezus gezegd
Ik geef je weer hoop, vrede en rust.”

Geen pad is onbegaanbaar
op jouw weg door het leven
als je de voetsporen van Jezus volgt
heb je niets te vrezen.

bomenzullenklappen

DE BOMEN ZULLEN KLAPPEN

De bomen zullen klappen
voor God, die hen eens schiep
de bloemen zullen juichen
voor Hem, die hen tot leven riep.

De dieren zullen dansen
en springen in het rond
leeuw en lam tezamen
niemand wordt er nog verwond.

Geen mens voert nog de oorlog
geen haat meer of geweld
maar liefde voor de ander
elk mensenleven telt.

Het oude zal voorbij gaan
het nieuwe komt er aan
elke knie zal voor Hem buigen
als wij eens voor God komen te staan.

Bidden is…

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
15
feb

BIDDEN IS…

Bidden is…dicht bij God komen
je hoofd veilig op Zijn schoot.

Bidden is…stil wachten
weten, Gods Liefde voor mij is groot.

Bidden is…je gedachten aan God geven
de taal van je ziel delen met Hem.

Bidden is…luisteren
naar Gods zachte stem
de vreugde die je mag ervaren
als je Zijn stem herkent.

Bidden is…huilen, ontelbare tranen
die God zacht van je ogen wist
de Liefde mogen zien in Zijn ogen
Hij weet immers wat je mist.

Bidden is…vragen naar het waarom
waarom oh God, ik begrijp het niet
en toch zeker mogen weten
God verlaat mij niet.

Bidden is… schreeuwen naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
help me God, hoe moet ik leven
verlos me toch van deze pijn.

Bidden is…danken voor genade
dat je voor God van waarde bent
dat je mag komen zoals je bent
dat je door Hem wordt gekend.

Bidden is…je hart openen
voor een God die is te vertrouwen
ook zonder woorden, stamelend, smekend
blijft Hij van je houden.

Bidden is…dat je zeker mag weten
door Jezus Christus ben ik gered
dan stijgt je lofzang ten hemel
en wordt je leven één gebed!

Als het duister valt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
15
feb

ALS HET DUISTER VALT

Als de gordijnen zijn gesloten
het licht verdwenen
het duister valt…

Als je gedachten
met je op de loop gaan
angst en zorg je overvalt…

Als je helemaal niet kunt slapen
minuten lijken uren
de tijd staat stil…

Als de tranen blijven stromen
en je ligt daar
eenzaam en stil…

Kijk eens goed, wie zit daar bij je
op de rand van je bed?
Wie houdt vol Liefde je Hand vast?
Het is Jezus,
dat heeft Hij immers zelf gezegd.

“Ik zal er zijn, Ik zal je dragen
als het duister je overvalt
Ik zal je in Mijn armen nemen
Ik draag je door dit donkere dal.

Ik ben jouw Trooster en Bevrijder
van angst en pijn, Ik geef je weer moed
Ik ben bij je, waar je ook door heen gaat
ga maar slapen, alles komt goed!”

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
15
feb

ADVENT

Advent dat is verwachten
een wonder klein en teer
een kindje in de kribbe
Hij brengt je bij de Vader weer.

Advent dat is ook stil zijn
luisteren naar Zijn zachte stem
Hij heeft je iets te zeggen
Hij weet wie je werkelijk bent.

Advent dat is een kaarsje
brandend in de nacht
dat in jou groeit tot een stralend Licht
als Jezus mag wonen in jouw hart.

Gods Vaderarmen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
14
feb

GODS VADERARMEN

Gods veilige Vaderarmen
waarom kunnen we die niet altijd vinden
juist als we ze zo nodig hebben
en bijna lijken te verdrinken?

Waarom kunnen we ze niet voelen
veilig om ons heen
gaan we struikelend verder
doen we het liever alleen?

Waarom moet het water
ons eerst vaak aan de lippen staan
voordat we eindelijk ontwaken
en schoorvoetend naar Jezus gaan?

Waarom moeten we eerst breken
voor we door de nood gedreven
ons gebroken hart
aan Jezus durven geven?

Maar hoe lang het ook mag duren
voor je die stap waagt
Jezus wil er voor je zijn
het is nooit te laat.

Zijn Vaderarmen
slaat Hij teder om je heen
dan ben je veilig en geborgen
en nooit meer alleen!

Waar was God?

Posted by: Cobiin Bemoediging, Leven2
14
feb

WAAR WAS GOD?

In die arm om je schouder
in dat lieve gebaar
in dat luisterend oor
mag je weten…God was daar.

In die ogen vol liefde
in die vriend die je steunt
in dat bemoedigende kaartje
het is God…waar je op leunt.

In de aandacht van die ander
in die woorden zo gemeend
in die mens die met je huilt
is het God…. die met jou weent.

In de hoop die gaat dagen
dwars door pijn en moeite heen
in het zeker mogen weten
God laat Zijn kinderen nooit alleen.

Waarom oh God?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Twijfel/vragen
14
feb

WAAROM…OH GOD?

Waarom oh God, ik kan U niet begrijpen
waarom toch al die stormen en natuurgeweld
waarom die overstromingen, dat lijden
het lijkt wel of een mens voor U niet telt.

Waarom oh God, moeten mens en dier zo lijden
was het lijden van Uw Zoon dan niet genoeg?
ziet U wel alle tranen, die er stromen
we verdrinken in onze eigen tranenvloed.

Ik kijk omhoog en zie een stortvloed komen
van Gods tranen, die de wereld overspoeld
ik zie een kruis staan op een heuvel
waar het bloed van Jezus nog steeds vloeit.

Ik buig mijn hoofd en kan alleen maar stamelen
het is goed Heer, wat er ook gebeurt
ik weet dat U het zo niet wilde
dat ook Uw hart van binnen wordt verscheurd.

Ik weet ook van Uw plan voor deze wereld
dat U werkelijk alles heeft gekost
en ons weer terug brengt bij God de Vader
waardoor deze wereld van haar lijden wordt verlost.

Uw plan gaat door, wat er ook zal gebeuren
al blijft er geen steen meer op de ander staan
maar aan het einde gloort het licht reeds aan de kimme
het duurt niet lang meer, Jezus komt er aan!

WAAR BENT U GOD?

Ik ben hier, jouw Vader
Ik ben in en om je heen
in de natuur, in bloemen en dieren
Mijn wereld laat ik nooit alleen.

Ik wil alleen maar liefde geven
Ik wil dat jij gelukkig bent
Ik bedoelde geen geweld of oorlog
Ik wil dat je Mij als Vader kent.

Ik kwam zelf naar deze wereld
Ik wachtte niet lijdzaam af
Mijn Zoon gaf ik ook voor jou
Hij was het liefste dat Ik bezat.

Kijk maar naar Jezus
leer van Mijn trouw
Mijn liefde voor het zwakke
Ik houd zo ontzettend veel van jou.

Van ALLE mensen op deze wereld
ook als je denkt dat Ik niet besta
Ik kijk jou in liefde aan
Ik heb je immers zelf gemaakt.

Ik gaf je de vrijheid om te kiezen
maar het kwaad begon al in het Paradijs
de hele schepping draagt daarvan de gevolgen
ook de natuur is van de wijs.

Aan al het leed in deze wereld
lijd Ik het allermeest
Ik draag de wereld in Mijn armen
tot zij zich aan Mij overgeeft…..

UW GENADE IS MIJ GENOEG

Een schat in aarden vaten
dat is Jezus in jou, Gods eigen Zoon
broos en breekbaar vaatwerk
is een plaats waar Hij graag woont.

Die plaats, dat is jouw lichaam
een tempel voor Zijn Heilige Geest
die mag je goed verzorgen
omdat jouw schat veel waarde heeft.

Door te lezen uit de Bijbel
te leren uit Gods Woord
door samen te komen in een kerkdienst
waar Gods stem nog wordt gehoord.

Door te geven van Gods Liefde
die je zelf ontvangen mocht
door je gaven te ontdekken
en te gebruiken tot eer van God.

Geen vat zo broos, zo zwak of klein
als woning van God kan het een tempel zijn
omdat jouw zwakheid er niet meer toe doet
en ook jij zal kunnen zeggen:
Uw genade is mij genoeg!