web analytics
Posts Tagged "strijd"

Stille zaterdag

In de stilte van de nacht
denk ik aan de nieuwe dag
waarin de zon niet meer gaat schijnen
en achter de wolken zal verdwijnen.

De aarde uitgestorven blijft
waar niets is zoals het lijkt
waar geen blad meer beweegt
en het mensdom in stilte beeft.

Aan de vogels die niet meer zingen
en aan grote nieuwe dingen
die ons te wachten staan
de hemel zal bijna open gaan.

Het wordt een stille lange dag
waarop Jezus wordt verwacht
die nu de strijd des levens strijdt
voor iedere zonde alle spijt.

Blijf maar wachten bij het graf
tot het aanbreken van de dag
waarop de dood geen macht meer heeft
en Jezus op zal staan en leeft!

www.myplaceofpeace.com/stille-zaterdag-2

We zullen zingen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
25
mrt

We zullen zingen

Dolend in mijn wereldje
die steeds kleiner wordt
roep ik het uit tot U
we hebben U zo nodig God.

Hebt U zich terug getrokken
daar boven op Uw troon
of hing U zelf aan het kruis
op Uw hoofd een doornenkroon?

Was U het zelf die rond ging
om mensen te genezen
die alles voor hen over had
zelfs Uw eigen leven?

Was U het die huilde
bij het gesloten graf
van Lazarus Uw vriend
toen hij overleden was?

Nog steeds gaat U rond
bij wie ziek is en oud
bij het zwakke en kleine
waar U zoveel van houdt. 

Zij die eenzaam sterven
mijlenver van huis
houdt U liefdevol in Uw armen
en brengt hen veilig Thuis. 

De strijd is zo hevig
het slachtveld zo groot
toch bent U Overwinnaar
over leven en dood. 

De woestijn zal bloeien
de zon komt weer op
we zullen samen zingen
tot eer en glorie van onze God!

www.myplaceofpeace.com/we-zullen-zingen


God vecht voor jou
 
God zal voor je strijden
de overwinning is in zicht
het licht baant zich een weg
doorbreekt de duisternis.
 
Jij mag stil zijn
weten dat Hij naast je gaat
vertrouwen op jouw God en Vader
met Hem is het nooit te laat.
 
Jouw voetstap in de Zijne
volg maar stil Zijn spoor
Hij gaat vooraan
het is Zijn stem die je hoort.
 
Jouw hand in Zijn Hand
die Hij zachtjes drukt
rust en vrede vervullen je
er ontsnapt een diepe zucht.
 
Zo met Hem te mogen gaan
ieder uur en elke dag
Hij geeft jou het leven weer
en bevrijdt je van jouw last.
 
www.myplaceofpeace.com-god-vecht-voor-jou

De bomen buigen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
3
mrt

De bomen buigen

De bomen buigen
onder het natuurgeweld
ze verweren zich uit alle macht
willen niet worden geveld.

Zij strekken hun takken
wijd en hemelhoog
hun bladeren zijn gevallen
de kracht van de storm is groot.

Donkere wolken vliegen
razendsnel voorbij
opgejaagd door de wind
in een lange rij.

Zo gaat soms in ons leven
de storm hevig te keer
we lijken te bezwijken
en weten het niet meer.

Maar als de storm gaat liggen
de rust is weergekeerd
dan ben je toch weer rijker
en heb je iets geleerd.

Al heb je veel verloren
wat je niet missen kon
de strijd is nu gestreden
Gods Liefde overwon.

De zon breekt door de wolken
haar warmte doet je goed
en je weet ik heb God zelf
in dit alles ontmoet.

Als de vlam dooft

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
13
apr

ALS DE VLAM DOOFT

Het leven is als een kaars
zij brandt een leven lang
maar aan het einde van een leven
zie je soms een zwarte walm.

Het rookt en stinkt
en het wil niet doven
ook al heeft zij haar hele leven
in God kunnen geloven.

Dat is de strijd
die er soms woedt
maar daarna is er rust
en komt alles goed.

De vlam dooft
en is op aarde niet meer
maar voor eeuwig ontstoken
in de hemel voor haar Heer.

NU DE STRIJD GESTREDEN IS…

Nu de strijd gestreden is
toch weer oplaait als een vlammend vuur
nu de tijd zo kostbaar is
iedere minuut en ieder uur…

Nu alle hoop vervlogen is
op herstel en op geluk
nu je hart gebroken is
je bent van binnen volkomen stuk…

Dan is er ÉÉN die toch kan geven
wat jij in één klap hebt verloren
je hoop, je leven en geluk
blijven Hem altijd toebehoren.

Hij schenkt het weer, maakt alles nieuw
en vormt jou weer tot één geheel
Zijn Liefde helpt jou los te laten
Hij geeft je kracht en huilt met je mee.

Laat maar los en geef je over
aan die God vol Liefde en trouw
hoor Zijn stem, Hij fluistert zacht:
“Kom maar bij Mij, Ik houd van jou!

Ik draag je door de hemelpoort
er is plaats voor jou dicht aan Mijn hart
in Mijn armen mag je rusten
kom maar m’n kind, Ik heb op je gewacht!”

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

Het is voorbij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
15
feb

HET IS VOORBIJ

Alles is voorbij
de strijd is nu gestreden
voor jou en ook voor mij
heeft Jezus zo geleden.

Dit offer was voor ieder mens
een lam rein en volmaakt
dat God aanvaardde door Zijn Zoon
Hij heeft ons vrij genaakt.

Geknield bij het kruis en met dank in het hart
mag ook jij dit offer aanvaarden
het is te mooi en te groot voor ons hart
niemand kent de echte waarde.

Alleen God kent de prijs die voor jou is betaald
Zijn hart brak om jouw hart te helen
de weg is nu vrij om tot Hem te gaan
en eeuwig bij Hem te leven.

STILLE ZATERDAG

Stil maar en wacht
dit is nog niet het einde
stil maar
het is nog niet te laat…

Al lijkt het stil
er wordt intens gestreden
want Jezus is
ter helle afgedaald…

Stil maar, zwijg stil
al lijkt het graf verlaten
heel diep van binnen
wordt de strijd geslecht.

Wacht maar, drie dagen
zal de strijd gaan duren
dat heeft Jezus, hier op aarde
immers zelf gezegd.

Kom maar
de strijd is nu gestreden
ons wacht verlossing
van een wisse dood.

De nacht is voorbij
we mogen eeuwig leven
door Jezus Christus
Overwinnaar van de dood.

De goede strijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
10
feb

DE GOEDE STRIJD

Het leven is een strijdperk
soldaten aan het front
tot de tanden toe gewapend
overleven of gewond.

Winnen of verliezen
een goede of slechte strijd
met Gods wapenrusting aan
is de overwinning al een feit.

Zodat ook jij zult kunnen zeggen
zoals Paulus eertijds deed:
“Ik heb de goede strijd gestreden
en het is niet voor niets geweest”.

Dus kies voor de goede strijd
met de kruisvlag hoog in top
deze strijd kun je slechts winnen
door je OVER TE GEVEN aan God.

Dank U Heer

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, Gebed
9
jan

Dank U wel, Here God
voor deze nieuwe dag
dat ik weer mocht ontwaken
en in Uw Liefde leven mag.

Dank U voor Uw kinderen
waar ik van mag houden
dank U wel voor Jezus
de Rots waar ik op mag bouwen.

Voor de Liefde en de trouw
die ik van U ontvangen mag
voor de strijd en de pijn
voor een traan en een lach.

Waardoor ik ben geworden
afhankelijk en klein
een kind dat veilig geborgen
aan het Vaderhart van God wil zijn.

Dank U Heer, U wil ik kennen
op Jezus lijken doen zoals Hij
vergeef me als ik hier in faalde
Uw genade maakt mij weer vrij.