web analytics
Posts Tagged "Stilte"

IN DE STILTE VAN DE NACHT

’s Nachts is alles anders
God is mij dan zo dicht nabij
als alle zekerheden weg vallen
is Hij daar aan mijn zij.

Ik hoef Hem niet te zoeken
“Hier ben ik wees maar stil,
Ik ben de God die jou
zo graag vertroosten wil.

Jouw tranen wil ik drogen
Ik bewaar ze in een kruik
Ik hoor jouw lofzang en je klaagzang
iedere zucht en elk geluid.

Ook deze storm komt weer tot bedaren
ook dit gevecht wordt eens beslecht
het goede wint het van ’t kwade
Mijn Hand is altijd naar jou uitgestrekt.”

In de stilte van de nacht
komen stormen weer tot rust
als God de zee tot kalmte maant
en Hij mij met Zijn Liefde kust.

Stilte

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi, In het dal
8
feb

STILTE
(aanslag WTC in Amerika 11-09-2001)

Hier past alleen maar diepe stilte
woorden missen ieder doel
hier kan geen mens in woorden vatten
wat hij diep van binnen voelt.

Eén minuut stilte is niet voldoende
de vlag half stok schiet ook te kort
bloemen leggen zegt zo weinig
als ons hart niet diep gereinigd wordt.

O Heer leer ons in vrede leven
geen gebalde vuist, geen wraak of moord
maar echte vrede, diep van binnen
zodat Uw stem weer wordt gehoord.

Help hen die vielen, hen die lijden
zij die gaan door dit donkere dal.
vertroost hen Heer, neem hen in Uw armen
zodat Uw Liefde overwinnen zal.

Ook in jou?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
7
feb

OOK IN JOU?

In eenvoud is Jezus te vinden
in zwak begaafd en niet in kracht
in een kind en in het kleine
in de stilte en niet in macht.

In het goede, in het schone
niet in ’t duister, maar in ’t licht
in de natuur, in bloemen en bomen
in een glimlach op een gezicht.

In die lieve kleine baby
in die oude man of vrouw
niet in oorlog, maar in vrede
kun je Hem ook zien in jou?

Fluister Mijn naam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Stilte
7
mrt

Ik zal er zijn
zoek en je zult Mij vinden
in een mens die je ontmoet
in een bloem of een vlinder.

Ik zal er zijn
in de lach van een kind
in het gezang van een vogel
die zijn lied vrolijk zingt.

Ik zal er zijn
in de zon die voor jou schijnt
in de sterren die stralen
in het duister dat verdwijnt.

Ik zal er zijn
om je rugzak te dragen
laat hem maar los
je hoeft niets te vragen.

Ik zal er zijn
in elke traan die je plengt
in elke zucht die je slaakt
waar je ook bent.

Ik zal er zijn
in de stilte en de storm
fluister Mijn naam
Ik ben er!
“Jezus, kom!”

Een stukje hemel

Soms gaat de hemel een stukje open
hij staat heel even op een kier
we voelen ons gedragen door de Arend
en we weten zeker: God is hier!

God is goed, God is heilig
Hij kijkt ons in Liefde aan
in de stilte komt Hij nader
en Hij raakt ons allen aan.

Intens met Hem verbonden
en met de mensen om ons heen
kunnen we heel de wereld aan
en voelen ons niet meer alleen.

We willen Hem nooit meer verlaten
mee nemen in ons hart naar huis
dat gevoel stevig bewaren
ook in ons dagelijks leven thuis.

Dank U lieve Here Jezus
voor dit mooie moment, dat U ons gaf
het was een stukje van de hemel
dat wij mee mogen nemen voor iedere dag.

Stille kracht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
mei

Stille kracht

Er zit kracht in de stilte
in de stilte van de nacht
als gedachten gaan en komen
en tot rust worden gebracht.

Als alle stemmen zwijgen
behalve het zachte refrein
van Gods levensadem in mij
dat er altijd weer zal zijn.

Die beweging geeft me houvast
brengt me weer terug bij Hem
zodat ik in die rust en vrede
Gods zachte stem weer herken.

Ik koester mij in Zijn Liefde
onbewust van dag of nacht
hier wil ik altijd zijn
niets dat ik nog verwacht.

Stilte over alle landen
ach was dat maar waar
geen kanonskogels of granaten
maar omzien naar elkaar.

Stilte in alle harten
Gods stem weer leren verstaan
niet tegenover maar
naast elkaar blijven staan.

Reik elkaar de hand
zonder einde of begin
een eindeloze cirkel
met Gods Liefde er midden in.

Een cirkel die niet kan breken
maar eeuwig zal bestaan
omdat Jezus er met Zijn leven
borg voor heeft gestaan.

In de stilte

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
24
feb

In de stilte

Alleen met mezelf
heel klein en stil
zoek ik naar U
Uw stem en Uw wil.

Ik zing zacht voor me heen
een lied en ik wacht
maar ik hoor niet de stem
die ik eigenlijk had verwacht.

Ik voel wel de tranen
die rijkelijk gaan stromen
als ik zo dicht bij U
aan Uw voeten mag komen.

Gevuld met Uw vrede
bevrijd van mijn last
ben ik heel dicht bij U
U houdt mij vast.

Uw Geest vervult mij
mijn ziel komt tot rust
ik ben mij van Uw Liefde
en aanwezigheid bewust.

Stilte omgeeft mij
geen woord wordt gezegd
als ik moegestreden
mijn hoofd op Uw schouder leg.

In de stilte van je hart

Woorden zijn de diepste roerselen
uit het hart van jou en mij
ze kunnen mensen diep verwonden,
veroordelen of maken vrij.

Stilte is de plaats in het hart
waar alles eens is begonnen
daar leidt de Geest ons zacht en stil
wordt al het kwaad overwonnen.

De tong is een vurig instrument
en lang niet altijd in onze macht
zwijgen is zo kostbaar als goud
in stilte wordt Gods werk volbracht.

Daal af in de stilte
in je eigen woestijn
dan zul je Jezus ontmoeten
en dicht bij Hem kunnen zijn.

Dan komen woorden van hoop
en vrede uit je mond
door woorden van liefde
wordt niemand meer verwondt.

Want Gods Woord geeft leven
jaagt het duister op de vlucht
in de stilte van je hart
vind je Jezus en jezelf terug.

Stille tijd

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES, Stilte
25
sep

STILLE TIJD

Markus 1:35
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Jezus zocht steeds weer de stilte op. Hij verzette als het ware geen stap voordat Hij gesproken had met Zijn Vader en aan Hem had gevraagd waar Hij zijn voet neer moest zetten en welke richting Hij moest gaan.
Jezus kwam van God, leefde van uit God en keerde terug tot God.

Voor ons is het niet anders. Ook wij mogen dezelfde weg gaan als Jezus, ook al zijn wij de weg wel eens kwijt of kunnen we de zachte stem van God niet verstaan door alle drukte en zorgen van het leven, die soms de boventoon voeren.
Dan wordt het tijd om een pas op de plaats te maken, alles van je af te schudden en de aanwezigheid van God te zoeken.
Als Jezus dit contact al zo nodig had, dan is het duidelijk dat wij zeker niet zonder kunnen.
Het is geen verplichting of een moeten, voor sommige van ons is het woord “stille tijd” een beladen woord geworden.
Dat is Gods bedoeling nooit geweest, we mogen in Zijn tegenwoordigheid verkeren, als het ware bij Hem op schoot kruipen, om tot rust te komen, om ons te laten vullen met Zijn Liefde en zo het leven weer aan te kunnen, zodat we weer in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen of de juiste weg in te slaan.

Stille tijd is er alleen maar om ons te helpen, om ons toe te rusten voor de nieuwe dag en de dingen, die ons te wachten staan.
Het vraagt zeker wel eens zelfdiscipline, maar het hoeft geen uren te duren.
Zo maar even de naam van Jezus noemen, een kort gebed, een stukje uit de Bijbel lezen, nadenken over een tekst of zo maar stil zijn en proberen alle gedachten uit te bannen.
Het brengt je dichter bij God en je word je meer bewust van het feit dat God met je mee gaat en er voor je wil zijn, ieder moment van de dag.

Je hoeft niet, je mag en het zal jezelf en anderen tot zegen zijn.