web analytics
Posts Tagged "spijt"

Vergeef ons

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
30
aug

Vergeef ons

Vergeef ons Heer
dat we U zo vaak vergeten
en onze eigen wegen gaan
onszelf hoger achten dan de ander
i.p.v. naast hen te gaan staan.

Ontferm U Heer
over al het leed op deze wereld
dat we elkaar hebben aangedaan
de verkeerde keuzes die we maakten
het verdriet dat daardoor is ontstaan.

Vergeef ons Heer
dat U werd aangewezen als de schuldige
terwijl U alle schuld juist op U nam
om ons te bevrijden van het kwade
stuurde U Jezus als een Lam.

Het spijt ons Heer
vergeef wat wij misdeden
in ootmoed knielen we voor U neer
dank voor Uw genade
kom Heer Jezus
we hebben U zo nodig
kom weer!

www.myplaceofpeace.com/vergeef-ons

Wacht toch niet langer

Ontferm U Heer
de nacht is gevallen
de dag is verdwenen
en het is zo bitter koud.

De angst is toegeslagen
de Liefde is niet meer
het lijkt alsof niemand
meer van de ander houdt.

De duivel gaat rond
als een briesende leeuw
verslindend de christenen
met huid en haar.

En niemand leeft meer
zoals U het hebt bedoeld
maar ieder voor zich
en met God zijn ze klaar.

Oh kom toch Heer Jezus
voleindig Uw plan
het is bijna te laat
en het duurt al zo lang.

Wacht toch niet langer
het is de hoogste tijd
vergeef ons en red ons
we hebben zo’n spijt.

De mensheid vergaat
in een poel van diepe smart
ontferm U Heer Jezus
geef ons een nieuw hart.

Wij belijden onze zonden
en buigen het hoofd
we prijzen Uw naam
U bent God oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/wacht-toch-niet-langer

 

Hij kocht ons vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
29
mrt

Hij kocht ons vrij

Judas had zo’n spijt
om wat hij had gedaan
Jezus verraden met een kus
toen is hij weg gegaan.

Radeloos en eenzaam
vol berouw en spijt
en toch moest het gebeuren
het was de juiste tijd.

Het stond al in de boeken
door de profeten voorzegd
en Jezus heeft Zijn leven
in Gods Hand gelegd.

En toen Judas boven kwam
bij de hemelpoort
heeft hij woorden van vergeving
uit Jezus mond gehoord.

Ook voor hem was er genade
voor jou en voor mij
Jezus heeft alles volbracht
Hij kocht ons vrij.

Een nieuw hart

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

EEN NIEUW HART

“Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig”.

Psalm 51 : 12

David had diepe spijt van de zonden die hij had begaan. Hij begreep eigenlijk zelf niet hoe hij zo diep had kunnen zinken door met Batseba te slapen en haar man naar het front te sturen, in de hoop dat hij daar zou sneuvelen. De profeet Natan had hem daarover terecht gewezen en David was zich heel erg bewust geworden waartoe ook hij in staat was.

Ook wij zijn bepaald geen lieverdjes, ook al zouden we zulke dingen misschien niet echt in ons hoofd halen. Maar toch begrijpen ook wij onszelf vaak niet, als we beseffen waar we toe in staat kunnen zijn in onze gedachten en daden.

We hebben allemaal het reinigende bloed van Jezus nodig heel diep van binnen.
Zoals David bad, òntzondig mij Heer. Reinig mij niet alleen van de zonden die ik heb begaan, maar neem ook de mogelijkheid uit mij weg òm te zondigen. Geef mij een nieuw hart.
God verhoorde het gebed van David, Hij vergaf hem al zijn zonden.

Hier zien we ook zo’n mooi voorbeeld dat God echt helemaal vergeeft en je nooit meer aan je zonden zal herinneren. Hij gooit ze in het diepste van de zee en zet er een bordje bij: “Verboden te vissen”, zoals Corrie ten Boom zo mooi zei.

God noemde David zelfs “een man naar Gods hart”.

God is een God van vergeving, die Hij graag wil schenken aan jou en mij, als wij spijt hebben van onze daden en God daarom vragen. Maar Hij verwacht wel dat we leren van onze fouten.

Zo mogen we iedere dag opnieuw beginnen met een schone lei, we krijgen steeds weer een nieuwe kans.
Ook deze dag ligt voor je als een onbeschreven blad, maak er iets moois van, samen met God.

Spijt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
7
feb

SPIJT

 Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als ik zien mag wat U zag
niet de dood en niet het lijden
maar alleen het open graf.

Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als mijn ogen open gaan
de kansen die ‘k heb laten liggen
de wonderen die ‘k heb laten staan.

Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als mijn oren kunnen horen
de woorden die U tot mij sprak
toen ik ze nog niet wilde horen.

Wat een spijt Heer, zal ik hebben
als U mijn denken hebt vernieuwd
Uw liefde stroomt door heel mijn wezen
als ik voor U lig geknield.

Wat een genade Heer, mag ik ontvangen
als U zich naar mij overbuigt
mij reinigt met het bloed van Jezus
en U mij in Uw armen sluit.

God neemt alles aan

Tranen zijn de woorden
die je mond niet spreken kan
tranen zijn de parels
die God verzamelt in een kan.

Lofzang is de dank
en blijdschap van Gods kind
die reikt tot in de hemel
waarin God vreugde vindt.

Aanbidding maakt je stil
nederig en klein
zodat God door jou heen
de grootste kan zijn.

Woorden gesproken
in een stamelend gebed
worden door God gehoord
en in een gouden schaal gelegd.

Wat in ons hart ontstaat
een traan, een woord of gebed
bereikt altijd de hemel
en wordt voor Gods troon gelegd.

God neemt alles aan
berouw, verwijt of spijt
bewaart ze in z’n Hand
en gebruikt ze op Zijn tijd.