web analytics
Posts Tagged "geknakte riet"

GOD KAN ER IETS MEE

“Het geknakte riet breekt Hij niet af,
de kwijnende vlam zal Hij niet doven”.
Psalm 42 : 3

Wat is er kwetsbaarder dan geknakt riet of een kwijnende vlam.
Je kan er niets meer mee en het lijkt geen enkel nut meer te hebben, het einde is in zicht.

Maar voor God is niets hopeloos, al ziet het er nog zo uitzichtloos uit, al kan niemand je nog hoop geven, bij God is er altijd hoop en uitzicht.
Hij kan zelfs een kwijnende vlam weer op doen laaien als een groot vuur.
Hij kan ook het geknakte riet weer helen, zodat het fier rechtop komt te staan.

Als God dat met het geknakte riet kan of met een kwijnende vlam, dan kan Hij dit zeker ook met jou.
Jij die zo waardevol en kostbaar bent in Zijn ogen.

Hoe jouw toestand of omstandigheden ook zijn, God kan er iets mee.
Bij God is alles mogelijk.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

buigenofbreken

BUIGEN OF BREKEN

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te komen
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt het niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

Een plaats voor zwakken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
14
feb

EEN PLAATS VOOR ZWAKKEN

Gods Koninkrijk is een plaats voor zwakken
voor het geknakte, verbroken riet
voor tranen, die rijkelijk stromen
voor geluk en voor verdriet.

Voor een hart dat week en zwak is
zonder masker, een open gezicht
voor mensen die zich laten kennen
kwetsbaar, op zoek naar Gods aangezicht.

Voor een hand om hoog geheven
open, vragende om kracht
die God juist dàn aan jou kan geven
omdat jij het van Hem verwacht.

Hij is jouw kracht, Hij is jouw sterkte
Hij is de rots waar je op staat
jouw strijd is al overwonnen
als Jezus hoog in je vaandel staat.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Kerst
16
dec

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te gaan
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt je niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.