web analytics
Posts Tagged "de wereld"

De wereld is in grote nood

En toch blijf ik hopen, bidden
met of zonder woorden
toch weet ik zeker
dat U mij zal horen.

Al krijg ik geen antwoord
op mijn vele vragen
U droogt mijn tranen
en wil mij dragen.

Op Uw Liefde blijf ik vertrouwen
die U in mij hebt gelegd
een keuze die ik zelf kan maken
biddend strijden in gebed.

Dus blijf ik roepen, schreeuwen
al duurt het nog zo lang
bevrijdt ons van het kwade
voleindig toch Uw plan.

Stop het moorden, de martelingen
het lijden is zo onmenselijk groot
laat Uw Liefde overwinnen
de wereld is in grote nood.

VOOR EEUWIG VERBONDEN

Als de wereld stil staat
niets meer is zoals het was
als je hoop verdwenen is
jouw kindje niet eens leven mag…

Als in plaats van het leven
de dood jouw kind heeft ingehaald
jouw toekomstdromen zijn verdwenen
als je volkomen bent verdwaald…

Als je enkel nog kunt vragen
waarom oh God, ik begrijp het niet
als je handen zich tot vuisten ballen
als je stikt van verdriet…

Kijk dan maar eens in Mijn ogen
zie de tranen die we samen huilen
Mijn armen open om jou te troosten
er is een plaats waar jij mag schuilen.

Ik begrijp jouw groot verdriet
omdat Mijn Zoon Mij immers ook verliet
door Hem ben jij voor eeuwig
verbonden met jouw kind
zodat je toch weer hoop en toekomst vindt.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

VERANDER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

“Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven,
maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens,
Jezus Christus, is veel overvloediger”.
Romeinen 5 : 15b

De keuze van één mens kan heel veel invloed uitoefenen op het leven van anderen.
Kijk maar naar Adam, zijn overtreding heeft hele grote gevolgen gehad voor heel de mensheid.
Gelukkig heeft God ons niet aan ons lot overgelaten. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus,
als mens naar de aarde gestuurd om ons te redden van de gevolgen van de zondeval.
Zijn genade is zo groot dat wij allemaal gered kunnen worden door ons geloof in Jezus Christus,
dus ook door één mens.

Ook ons denken en doen kan van grote invloed zijn op de mensen om ons heen, meer dan we denken.
We kunnen elkaar veroordelen, al is het maar in gedachten. Maar we kunnen er ook voor kiezen om
het voorbeeld van Jezus te volgen.
We zijn tot veel meer in staat dan we vaak beseffen.

Ook vandaag mogen we weer een keuze maken, vaak meerdere malen.
Als we samen met Jezus kiezen voor het goede, kan God zich daaraan verbinden.
Een enkel woord in Liefde gesproken of een heel klein eenvoudig gebaar,
kan een ander tot grote zegen zijn op deze dag.

Ook jij kan de wereld veranderen ten goede.
Begin bij jezelf en op de plaats waar God je heeft gesteld en Hij zal het zegenen.

TRANEN WORDEN PARELS

De wereld huilt…
en ik huil met haar mee
ontelbare tranen
vormen samen een diepe zee.

Iedere traan heeft z’n eigen verhaal
en vindt z’n oorsprong in verdriet
soms zijn het tranen van blijdschap
maar die zie ik nu niet.

De wind voert de tranen mee
naar boven voor Gods troon
Hij ziet iedere traan
en geeft ze aan Zijn Zoon.

Jezus kent ze, Hij was er bij
Hij droeg zelf ook deze pijn
de tranen doet Hij in een kruik
ze zullen altijd bij Hem zijn.

Zo worden tranen parels
tot op die grote dag
God alle tranen weg zal wissen
en veranderen in een lach.

WAAR BENT U GOD?

Ik ben hier, jouw Vader
Ik ben in en om je heen
in de natuur, in bloemen en dieren
Mijn wereld laat ik nooit alleen.

Ik wil alleen maar liefde geven
Ik wil dat jij gelukkig bent
Ik bedoelde geen geweld of oorlog
Ik wil dat je Mij als Vader kent.

Ik kwam zelf naar deze wereld
Ik wachtte niet lijdzaam af
Mijn Zoon gaf ik ook voor jou
Hij was het liefste dat Ik bezat.

Kijk maar naar Jezus
leer van Mijn trouw
Mijn liefde voor het zwakke
Ik houd zo ontzettend veel van jou.

Van ALLE mensen op deze wereld
ook als je denkt dat Ik niet besta
Ik kijk jou in liefde aan
Ik heb je immers zelf gemaakt.

Ik gaf je de vrijheid om te kiezen
maar het kwaad begon al in het Paradijs
de hele schepping draagt daarvan de gevolgen
ook de natuur is van de wijs.

Aan al het leed in deze wereld
lijd Ik het allermeest
Ik draag de wereld in Mijn armen
tot zij zich aan Mij overgeeft…..

Help

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
feb

HELP

Help ons Heer,
de wereld staat in brand
wij kunnen het niet zelf
het loopt volkomen uit de hand.

We zijn van U vervreemd
verbonden met het kwaad
ontferm u Heer, vergeef ons
het is nog niet te laat.

Alleen de dieren kennen
nog de oorsprong van hun bestaan
wij zijn de weg kwijt Heer
zo ver bij U vandaan.

Ontferm U Heer en help ons
we belijden onze schuld
en buigen ons voor U neer
heb nog wat geduld.

Wij zijn als de verloren zoon
na een lange moeilijke reis
U hebt zo lang op ons gewacht
eens wordt de wereld weer een Paradijs.

Ik zend jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
12
feb

IK ZEND JOU

Jullie zijn nu Mijn vrienden
alles heb ik je gezegd
al het Mijne is het jouwe
‘k heb alles in jouw hand gelegd.

Ga en laat de wereld weten
wie Ik ben, Ik kom terug
met de Mijnen in Mijn armen
op de wolken in de lucht.

Zoals ik nu ten hemel vaar
zo kom Ik er eens weer aan
alle knie zal voor Mij buigen
Ik zend jou in Jezus naam!

Luister eens, je wordt geroepen
Jezus noemt jouw naam:
” (jouw naam) , wil je Mij volgen,
zullen we samen verder gaan?”

Ik heb kinderen nodig
die Mijn vrienden willen zijn
van Mij willen leren
ook al zijn ze nog zo klein.

Je mag iedereen vertellen
dat Ik ook hun Vriend wil zijn
hen nooit zal verlaten
en altijd bij hen wil zijn.

Ik zal heel veel van jullie houden
dat mag je nooit vergeten
vertel het maar
heel de wereld moet het weten.

Kom nu maar bij Mij
dat vraag ik alle kinderen
daarom noem Ik jouw naam
niemand mag dat verhinderen.

Vertel het de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus
12
apr

Moest dit alles niet gebeuren
was het niet reeds lang voorzegd
dat Jezus zou lijden en sterven
en de dood heeft afgelegd?

Moest Hij niet verschijnen aan de discipelen
de wonden tonen in Zijn zij
moest Hij niet opvaren naar de hemel
om een plaats te bereiden voor jou en mij?

Hij zou ons niet als wezen achter laten
dat heeft Hij immers zelf beloofd
Hij zal de Trooster sturen
aan ieder die in Hem gelooft.

Een deel van Hem zelf zal in jou wonen
zodat je Zijn roep zal kunnen verstaan
het Koninkrijk van God is nabij gekomen
vertel het de wereld in Jezus naam!