web analytics
Archive for the "bemoediging-juweeltjes" Category

JE BENT MEER DAN JE DENKT

“U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van Uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd”.
Psalm 8 : 6, 7

In deze psalm gaat het over ons, over jou en mij.
God heeft ons zo mooi gemaakt, Hij heeft zo veel van Hemzelf in ons gelegd, dat we bijna een god zijn.
Dit laat wel zien hoe hoog God ons inschat, tot hoeveel Hij ons in staat heeft gesteld.
Als we ons dit eens werkelijk bewust zouden zijn….

Minderwaardigheidscomplexen bestaan dan niet meer, je afvragen waartoe je hier op deze aarde bent, is dan niet meer van belang.
Je mag er zijn omdat God je heeft gemaakt en heeft gewild met alles wat in Hem is.

Daar heeft Hij het niet bij gelaten. Hij heeft je ook Zijn Schepping nagelaten om als goede rentmeesters mee om te gaan. Het werk van Zijn Handen, waar God al Zijn liefde in heeft gelegd, heeft Hij jou toevertrouwd.
Hij wist dat je het zou kunnen, Hij heeft alles in jouw Handen gelegd.
En wat doen wij er mee?

Wat een verantwoording hè, wat een grenzeloos vertrouwen heeft God in Zijn kinderen, in jou en mij.
En wij hebben soms al zo veel moeite om ons leven, dat niet eens van onszelf is, in Gods Handen te leggen, om ons over te geven aan Hem.
Alleen zo kunnen we functioneren zoals God het heeft bedoeld, met Hem samenwerken en Zijn Liefde uitstralen naar ieder mens die je ontmoet en Zijn Schepping beheren.
Het is een keus die we iedere dag mogen maken.

Dank U Heer voor deze nieuwe dag.
Ook vandaag wil ik mijn leven in Uw veilige Handen leggen.
Vergeef mij de keren dat ik het weer terug neem.
Ik kies er voor om aan Uw Hand te lopen.
Gebruik mij Heer daar waar U mij nodig hebt.

Dank U Jezus.
Amen

EEN SPOOR VAN GODS LIEFDE

“U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die Uw weg gaat, met U voor ogen”.
Jesaja 64 : 4a

God komt ons tegemoet als wij voor het goede kiezen.
Hij verbindt zich altijd aan het goede, in ieder mens, Hij zegent dit en vermenigvuldigt het.
God is goed en in ieder mens te zien die kiest voor het goede.
Ook als deze mens niet eens beseft of weet dat het Gods weg is, of als hij z’n ogen sluit als hij God op die weg tegenkomt.

We komen God overal tegen, als we er maar een open oog voor hebben.
In de grote en kleine dingen van het leven kunnen we Hem zien.
En natuurlijk in Zijn mooie schepping, die God met zo veel Liefde heeft gemaakt.
God heeft overal een spoor van Zijn Liefde achtergelaten.

Het is de moeite waard om dat spoor te volgen, ook deze dag, dan zit je altijd goed en mag je zeker weten, dat je God ook vandaag zult ontmoeten.

IN DE PALM VAN GODS HAND

“Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet je nooit,
Ik heb je in mijn handpalm gegrift”.
Jesaja 49 : 15, 16a

Jouw naam staat gegrift in de handpalm van God.
Weet je nog dat we als kind onze handpalm als spiekbriefje gebruikte, zodat we die moeilijke opgave voor een bepaalde repetitie maar niet zouden vergeten?
Het was een veilige plaats, die niemand kon zien, alleen wijzelf als het nodig was.

Op die veilige plaats, geborgen in de palm van Gods Hand, staat jouw naam.
Niet omdat Hij je anders zou vergeten, want dat zal nooit gebeuren. Maar om jou, Zijn geliefde kind, heel dicht bij zich te hebben voor altijd.

De woorden die wij in onze handpalm schreven werden steeds onduidelijker en waren uiteindelijk niet meer leesbaar.
Maar jouw naam staat zelfs in Gods Handpalm gegrift, hij staat er als het ware in gekerft en zal er nooit meer uit verdwijnen. Het heeft God veel pijn bezorgd om jouw naam daar in te kerven, het heeft Hem zelfs het leven van Zijn Zoon gekost. Maar Hij had dit er graag voor over, zodat jouw naam door niets of niemand meer kan worden uitgewist.

Wat een genade hè, wat een Liefde….oneindig groot!

MET EEN MOND VOL TANDEN

“Ik leg je mijn woorden in de mond
en bescherm je met de schaduw van mijn hand”.
Jesaja 51 : 16a

We staan vaak met een mond vol tanden, wat het geloof betreft.
We weten niet wat we moeten zeggen of we schamen ons er zelfs voor om er voor uit te komen.
Natuurlijk zijn er genoeg redenen om onze mond te houden, maar of die werkelijk kloppen…?

Soms is het inderdaad beter te zwijgen en in gedachten voor iemand te bidden of te zegenen.
Maar angst of gebrek aan woorden hoeft nooit een reden te zijn om niet te spreken, want ook daar heeft God voor gezorgd.
Hij kent onze angsten en onzekerheden als geen ander. Daarom heeft Hij ons Zijn beloften gegeven. Hij belooft ons om Zijn woorden in onze mond te leggen, zodat we zullen weten wat we spreken moeten.
En als we dan toch nog overmand worden door angst of onzekerheid dan herinnert Hij ons er aan dat Hij ons beschermt met de schaduw van Zijn Hand. Weet je nog…Gods Hand, waarin jouw naam geschreven staat.
Zou iets jou dan nog kunnen schaden?

Alles deelt God met ons, Zijn Liefde, Zijn Geest en ook Zijn woorden.
Zijn schatkamer staat tot onze beschikking.
Wij hoeven er alleen maar gebruik van te maken. God heeft in alles voorzien.

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN

“Jou zeg Ik: Jij bent mijn dienaar,
jou heb ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen.
Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand”.

Eén van mijn lievelingsteksten, zeker als het leven pijn doet.
Weer zo veel bemoediging, kracht en sterkte die God ons aanbiedt.
Ik sta daar steeds weer versteld van hoe God weet wat we nodig hebben.
Voor iedere situatie zijn er passende woorden te vinden in de Bijbel, woorden die ons tot steun kunnen zijn en ons verder helpen op de weg die we gaan.
Woorden, die ons er steeds weer op wijzen dat Gods onoverwinnelijke kracht en liefde tot onze beschikking staan.

Hij heeft ons immers zelf gekozen om Zijn dienaar te mogen zijn.
Dus heeft Hij er ook voor gezorgd dat we een duidelijke Handleiding hebben in de vorm van de Bijbel, die we steeds weer mogen lezen en leren begrijpen, ook tussen de regels door.

En weet je wat daar staat? “God is Liefde”.

JE BENT VAN MIJ

“Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want Ik, de Heer, ben je God”.

Jesaja 43 : 1b – 3bEr is niets persoonlijker dan je eigen naam.
Als er niemand meer is die je bij je (voor)naam noemt, zoals soms bij ouderen gebeurt, omdat alle bekenden zijn overleden, dan is dat een heel eenzaam gevoel.

Toch zal er altijd Iemand zijn, die je bij je naam kent, dat is God.
Hij kent ons bij onze naam, heel persoonlijk.
Hij heeft je ook met die naam geroepen, je bent Zijn eigendom. Hij heeft je immers zelf gemaakt, Hij weet precies hoe je in elkaar zit.
En als je zelf iets gemaakt hebt, ben je daar heel trots op. Je zorgt er goed voor en je bewaart het zuinig. Je doet er alles aan om te voorkomen dat het beschadigd raakt.
Zo nauw is God ook betrokken bij jou en mij.
Hij kan niet altijd voorkomen dat er pijnlijke dingen gebeuren, maar Hij belooft wel, dat het je nooit zal vernietigen. Je blijft Zijn geliefde kind, Zijn kreatie, die Hij koestert, waar Hij van houdt en waar Hij trots op is.

Want Hij is jouw God, een God sterker dan de dood of welke nare dingen er ook kunnen gebeuren.
Je bent en blijft van Hem!

JIJ BENT ZO KOSTBAAR

“Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je…
Wees niet bang, want Ik ben bij je”.
Jesaja 43 : 4a en 5b

Het houdt maar niet op, steeds maar weer worden we bemoedigd door God.
Hij laat ons telkens opnieuw weten hoe veel Hij van ons houdt, hoe kostbaar en waardevol we zijn in Zijn ogen.
Hij weet wel hoe vaak we aan ons zelf twijfelen en dat we ons lang niet altijd voor kunnen stellen, dat we het waard zijn om van te houden.
Tóch is het zo, want God jóuw hemelse Vader zegt dit tegen jóu!

Verderop in Jesaja staat:
“Ik, ìk ben de Heer!
Buiten Mij is er niemand die redt”.

Over díe grote, machtige God spreken wij nu en Hij weet heel goed wat Hij zegt.
Want Híj is het ook, die deze woorden van Liefde tot jou spreekt.
En God vergist zich nooit.

Zo’n grote God en toch zo liefdevol en heel nauw betrokken bij jouw leven.
Dat is onze God en Vader, die er nooit genoeg van krijgt om je als een kind dagelijks bij de hand te nemen en tegen je te zeggen:
“Wees maar niet bang, want Ik ben bij je. Ik houd van je, kom maar bij Mij, ook vandaag en samen met Mij zul je het aan kunnen”.